Gezichten markeren en media ordenen in de weergave Personen

Elements Organizer herkent en groepeert gelijkende gezichten. Leer hoe u een naam kunt toevoegen om foto's en video's met diegene gemakkelijk weer te geven in de weergave Personen.

Met de geavanceerde gezichtsherkenningstechnologie van de Elements Organizer kunt u personen in uw foto's en video's gemakkelijk identificeren en ordenen. Ga hiervoor naar de weergave Personen.

Opmerking:

Met Elements 2020 kunt u video's ordenen en doorzoeken op basis van personen.

Gezichten in foto's en video's markeren

U kunt de gezichten in foto's en video's een naam geven om media te ordenen en te herkennen op basis van de personen die erin voorkomen.

In de weergave Personen worden de verschillende gezichten geordend in personenstapels. Personenstapels verwijzen naar een set van alle foto's en video's met de persoon aan wie een naam is toegewezen in de Elements Organizer. Als een persoon bijvoorbeeld in totaal dertig keer in al uw mediabestanden voorkomt, worden deze dertig foto's samen weergegeven als een set. In de volgende afbeelding ziet u voorbeeldstapels voor Jan en Suzanne.

De gezichtsafbeelding boven aan de stapel wordt de profielfoto genoemd.

Gezichten markeren op het tabblad Zonder naam

Tijdens het importeren van uw mediabestanden analyseert de Elements Organizer de foto's en video's in uw catalogus en worden gelijkende gezichten gegroepeerd. Hoe lang het duurt om de analyse uit te voeren, is afhankelijk van het bestandstype en het type catalogus. Het analyseren van een RAW-bestand duurt bijvoorbeeld iets langer dan het analyseren van een JPEG-bestand. Bovendien duurt het analyseren van video's langer in vergelijking met foto's.

Op het tabblad Zonder naam ziet u de profielen van alle personen die nog geen naam hebben. U kunt deze personen een naam geven op het tabblad Zonder naam. U kunt ook gezichten uitsluiten van een stapel, opgeven dat een gezicht niet wordt weergegeven in de Elements Organizer of stapels samenvoegen.

Opmerking:

Als u gezichten een naam geeft, worden de gezichten samen met de media waarin ze voorkomen, weergegeven op het tabblad Benoemd. U kunt op elk gewenst moment teruggaan naar het tabblad Zonder naam en aanvullende gezichten die nog geen naam hebben een naam geven.

Foto's en video's in een stapel weergeven

Klik één keer op een stapel om de gezichten in die stapel weer te geven.

U kunt foto's en video's weergeven in plaats van gezichten door op Media te klikken.

Personenstapels weergeven in de weergave Personen

Klik op de knop Gezichten om weer gezichten weer te geven.

Klik op een gezicht om de media die daaraan is gekoppeld weer te geven.

Kleine stapels verbergen of weergeven

Standaard worden in de Elements Organizer geen stapels weergegeven die slechts een klein aantal mediabestanden bevatten of waarin alle gezichten onduidelijk zijn. Als u dergelijke stapels ook wilt weergeven, schakelt u Kleine stapels verbergen uit.

Namen toevoegen

Klik op een stapel om alle media in die stapel weer te geven. Klik op Naam toevoegen om alle media in die stapel een naam te geven.

Gezichten uit een stapel verwijderen

U kunt alle gezichten in een stapel tegelijkertijd een naam geven. Voordat u echter alle gezichten een naam geeft, is het verstandig de afzonderlijke gezichten in de stapel te bekijken om er zeker van te zijn dat ze allemaal van de bedoelde persoon zijn. Als bepaalde foto's het gezicht van iemand anders bevatten, kunt u deze verwijderen. U kunt op een van de volgende manieren bepaalde gezichten uit de stapel verwijderen:

 • Met Niet deze persoon
 • Met Niet meer weergeven
Opmerking:

U kunt meerdere gezichten selecteren door Command (Mac OS), Control (Windows) of Shift ingedrukt te houden terwijl u op de gezichten klikt. 

Niet deze persoon

Klik op Niet deze persoon als het gezicht van iemand anders is. Het gezicht wordt uit de stapel verwijderd en als onderdeel van een andere stapel weergegeven op het tabblad Zonder naam. Vervolgens kunt u het gezicht de naam van een andere persoon geven.

U kunt de muisknop ook boven een gezicht houden en op het witte pictogram klikken dat wordt weergegeven. Het gezicht wordt dan uit de stapel verwijderd.

Niet meer weergeven

Als u het gezicht niet meer wilt weergeven in de Elements Organizer, klikt u op Niet meer weergeven. Het gezicht wordt niet meer weergegeven voor naamgeving in de Elements Organizer. Gebruik deze optie als u helemaal geen naam wilt toewijzen aan dit gezicht.

Als u Niet meer weergeven hebt gekozen om te voorkomen dat een gezicht een naam krijgt, kunt u het alleen op de volgende manieren een naam geven:

 • Maak een nieuwe catalogus en importeer de media waarin het gezicht voorkomt.
 • Open de media met het gezicht en geef het gezicht een naam op de manier die wordt uitgelegd in Ontbrekende gezichten in foto's markeren.
Opmerking:

Wanneer u Niet deze persoon gebruikt, wordt het gezicht verwijderd uit die stapel, maar wordt het nog wel weergegeven op het tabblad Zonder naam als onderdeel van een andere stapel. U kunt het gezicht aan een andere persoon toewijzen.

Wanneer u echter Niet meer weergeven gebruikt, wordt het gezicht niet meer weergegeven in de Elements Organizer.

Nadat u de gezichten hebt verwijderd die niet van de desbetreffende persoon zijn, klikt u op Namen toevoegen (vlak onder de stapel).

Alle gezichten in de stapel worden bevestigd als behorende tot de persoon die u een naam hebt gegeven, en worden verplaatst naar het tabblad Benoemd.

Catalogi uit een vorige versie van de Elements Organizer migreren naar de Elements Organizer 14

Het volgende gebeurt wanneer u een catalogus opent die in een vorige versie is gemaakt:

 • Alle gezichten waaraan u naamtags had toegewezen in de vorige versie worden als stapels verplaatst naar het tabblad Benoemd.
 • Alle gezichten waaraan geen tags zijn toegewezen, worden geanalyseerd en als stapels toegevoegd aan het tabblad Zonder naam. U kunt gemakkelijk tags toewijzen aan deze gezichten, zoals wordt uitgelegd in Gezichten markeren op het tabblad Zonder naam.
 • Alle tags voor personen worden ook toegevoegd aan de tagcategorie Personen in de Elements Organizer 14.

Personenstapels weergeven en ordenen op het tabblad Benoemd

Nadat u gezichten in de media hebt geïdentificeerd en tags hebt toegewezen aan de personen, gaat u naar het tabblad Benoemd om de media verder te ordenen.

Als er meerdere mediabestanden van dezelfde persoon worden gevonden, identificeert Elements Organizer automatisch de beste afbeelding voor de profielpagina.

U kunt de afbeelding voor het profiel ook handmatig selecteren.

 1. Beweeg de cursor boven de stapel totdat u de afbeelding vindt die u voor het profiel wilt gebruiken. 
 2. Selecteer Toewijzen als profielfoto in het menu Inhoud.

Gezichten bevestigen

Alle gezichten die u een naam hebt gegeven op het tabblad Zonder naam worden weergegeven in de sectie Bevestigde gezichten. Eventuele extra gezichten die mogelijk tot dezelfde persoon behoren maar nog niet zijn gemarkeerd, worden weergegeven in de sectie Is dit ''naam van persoon'', waarbij ''naam van persoon'' verwijst naar de naam van de persoon voor wie de bevestiging nodig is.

Om te bevestigen dat de gezichten bij de geïdentificeerde persoon horen, selecteert u de gezichten en klikt u op Bevestigen. U kunt meerdere gezichten selecteren door Command (macOS), Control (Windows) of Shift ingedrukt te houden terwijl u klikt.

U kunt een of meer gezichten ook afzonderlijk selecteren en ter bevestiging op het vinkje klikken.

Gezichten uit de stapel van een persoon verwijderen

Als een gezicht niet tot de persoon behoort, kunt u het op een van de twee volgende manieren verwijderen:

 • Met Niet deze persoon
 • Met Niet meer weergeven

U gebruikt deze opties op precies dezelfde manier als wordt beschreven in de sectie Namen toevoegen, eerder in dit document. 

De naam van een gezicht wijzigen

Als een of meer gezichten tot een andere persoon behoren, kunt u de naam van de gezichten wijzigen door op Naam wijzigen te klikken.

U kunt een bestaande of een nieuwe naam invoeren.

De naam van een persoon wijzigen in de weergave Personen

Nieuw gevonden gezichten bevestigen

Tijdens het importeren van mediabestanden analyseert de Elements Organizer gezichten. Op basis van deze analyse vindt de Elements Organizer in de net geïmporteerde mediabestanden mogelijk gezichten van een persoon die u al een naam hebt gegeven. In dergelijke gevallen wordt in de Elements Organizer een blauw pictogram weergegeven naast de stapel van de persoon op het tabblad Benoemd om aan te geven dat er nieuwe gezichten zijn toegevoegd die mogelijk tot deze persoon behoren. Klik op de stapel om alle gezichten weer te geven en bevestig vervolgens de gezichten zoals eerder is beschreven in de sectie Gezichten bevestigen.

Stapels samenvoegen

Het kan zijn dat u twee of meer stapels wilt samenvoegen (bijvoorbeeld omdat ze tot dezelfde persoon behoren, maar niet als zodanig zijn herkend). Voer een van de volgende handelingen uit als u stapels wilt samenvoegen:

 • Sleep een stapel naar een andere stapel.
 • Selecteer de gewenste stapels en selecteer Personen samenvoegen in het contextmenu.

 • Selecteer de gewenste stapels en selecteer vervolgens in het deelvenster Handelingen de optie Personen samenvoegen.

Opmerking:

U kunt stapels samenvoegen op het tabblad Zonder naam en op het tabblad Benoemd.

Ontbrekende gezichten in media een naam geven

Soms bevatten foto's en video's personen van wie de gezichten tijdens de eerste workflows in Elements Organizer niet zijn herkend. Er kunnen bijvoorbeeld gezichten in foto's staan die van een afstand zijn gemaakt of die zijn weggedraaid. Dergelijke gezichten worden niet herkend. U kunt deze ontbrekende gezichten een naam geven door ze te markeren.

 1. Dubbelklik in de weergave Media op de media waarin u een ontbrekend gezicht wilt markeren.

 2. Klik voor foto's in het deelvenster Actie op de knop Gezicht markeren.

  Er verschijnt een rechthoek op het scherm om u te helpen het gezicht te markeren. Plaats de rechthoek op het gezicht dat u wilt markeren en klik op het groene vinkje naast de rechthoek. De rechthoek verandert in een cirkel om aan te geven dat u een gezicht hebt gemarkeerd. Klik op Naam toevoegen.

  Klik voor video's op de knop Persoon toevoegen.

 3. Voer de naam in en druk op Enter of Return.

Een of meer namen toevoegen aan een foto of video

U kunt een of meer namen toevoegen aan een foto of video. U doet dit op een van de volgende manieren:

 • Klik op Een persoon toevoegen in het contextmenu van de foto of video en voer de naam van de persoon in. Herhaal dit om namen van meer mensen aan de foto of video toe te voegen.
 • Sleep in het deelvenster Tag de naam van de tag (persoon) naar de foto of video.

Wanneer u op deze manier een of meer namen aan een foto of een video toevoegt, worden de namen weergegeven als een algemeen gezichtspictogram op het tabblad Benoemd in de weergave Personen. Als u bijvoorbeeld de namen Nina en Walter aan een foto hebt toegevoegd door te klikken op Een persoon toevoegen of door de tags naar de foto's te slepen, wordt een algemeen gezichtspictogram voor deze namen weergegeven op het tabblad Benoemd

Er wordt een algemeen gezichtspictogram weergegeven, zodat een foto of video aan verschillende gezichten kan worden gekoppeld wanneer u op deze manier namen toevoegt. Daarom wordt de tag toegepast op het mediabestand in zijn geheel en niet op een bepaald gezicht.

Groepen personen maken en weergeven

U kunt het identificeren van gezichten in media verder verbeteren door de foto's in groepen in te delen. Een groep geeft mediastapels weer van personen aan wie een tag voor die groep is toegewezen. U kunt bijvoorbeeld een groep maken met de naam 'Werk' en tags toewijzen aan media van personen uit uw lijst met contactpersonen van uw werk.
 1. Klik op het pictogram Groepen rechtsonder op het scherm.

 2. In het deelvenster Groepen kunt u groepen toevoegen en organiseren. Klik op de toevoegknop (+) om een nieuwe personengroep te maken. De drie groepen Collega's, Familie en Vrienden zijn standaard beschikbaar.

 3. Voer de naam van de groep in. 

 4. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst Groep om deze groep toe te voegen als een onderliggende groep of subgroep van die groep. Als u een nieuwe groep wilt maken, hoeft u niets te selecteren in de lijst Groep. Voer de naam van de groep in.

 5. Klik op OK.

Personen aan een groep toevoegen door middel van slepen en neerzetten

U kunt op alle volgende manieren gezichten aan een groep toevoegen:

 • Selecteer een of meer stapels en sleep deze naar de naam van de groep in het rechtervenster.
 • Selecteer een of meer stapels en sleep de groepsnaam boven een van de stapels.

Gezichtsanalyse uitschakelen of herstellen

U kunt gezichtsanalyse als volgt uitschakelen of herstellen in de Elements Organizer: kies Bewerken > Voorkeuren > Media-analyse (Windows) of Elements Organizer > Voorkeuren > Media-analyse (macOS).

Gezichtsanalyse uitschakelen of herstellen

Gezichtsanalyse uitschakelen

De Elements Organizer herkent automatisch gelijkende gezichten en groepeert deze in stapels. Als u de automatische gezichtsherkenning in foto's of video's wilt uitschakelen, schakelt u respectievelijk Foto's of Video's uit.

Gezichtsanalyse herstellen

De gezichtsanalyse herstellen betekent dat de Elements Organizer alle gezichten in een catalogus opnieuw analyseert. Wanneer u de gezichtsanalyse herstelt, worden alle bestaande personenstapels op het tabblad Benoemd verwijderd. De Elements Organizer analyseert de gezichten in de huidige catalogus opnieuw en geeft gelijkende gezichten als stapels weer op het tabblad Zonder naam, waar u ze een naam kunt geven. 

Klik op Gezichtsanalyse herstellen om de gezichtsanalyse te herstellen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?