U kunt bestanden delen via e-mail op de volgende manieren:

PDF-presentatie

Combineer afbeeldingen tot één PDF-bestand. De ontvangers kunnen het PDF-bestand met het gratis programma Adobe Reader als een presentatie weergeven.

E-mailbijlagen

Verzend afbeeldings- of mediabestanden als afzonderlijke e-mailbijlagen. U kunt de grootte van de foto opgeven.

Fotomail (alleen Windows)

Gebruik deze optie als u uw foto's in de e-mail wilt insluiten en ze niet als bijlage bij de e-mail wilt verzenden.

Opmerking:

Alle tags en metagegevens blijven behouden in het bestand dat u per e-mail verzendt.

Geef een foto direct weer in de tekst van een e-mailbericht.

Zie als u een project wilt mailen Informatie over projecten.

Standaardbureaubladclient instellen

Selecteer de bureaublade-mailclient voor het delen van foto's. De client wordt gebruikt als standaardprogramma wanneer u foto's deelt in de Elements Organizer.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Delen (Windows) of Adobe Elements Organizer 11 > Voorkeuren > Delen (Mac OS).

 2. Kies in het menu E-mailclient een van de volgende mogelijkheden en klik op OK:

  • (Windows) Microsoft Outlook® om deze toepassing als de standaardtoepassing te kiezen.

  • (Windows) Adobe E-mailservice als u niet werkt met Outlook of Outlook Express, maar e-mailberichten rechtstreeks vanuit de Elements Organizer naar ontvangers wilt verzenden.

  • (Windows XP) Outlook Express® om deze toepassing als de standaardtoepassing te kiezen.

  • (Windows Vista) Windows Mail om deze toepassing als de standaardtoepassing te kiezen.

  • (Windows 7) Windows Live Mail om deze toepassing als de standaardtoepassing te kiezen.

  • (Mac OS) Mail om deze toepassing als de standaardtoepassing te kiezen.

  • (Outlook 2011 voor Mac OS) Microsoft Outlook® om deze toepassing als de standaardtoepassing te kiezen.

  • (Mac OS) Microsoft Entourage om deze toepassing als de standaardtoepassing te kiezen.

Standaardwebclient instellen

Voor webmailservices zoals Google of Yahoo Mail kunt u Adobe-e-mailservice gebruiken om Fotomail rechtstreeks naar ontvangers te verzenden.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Delen (Windows) of Adobe Elements Organizer 11 > Voorkeuren > Delen (Mac OS).
 2. Selecteer Adobe e-mailservice in het menu E-mailclient.
 3. Voer uw naam en e-mailadres in.
 4. Klik op OK. De eerste keer dat u Adobe E-mailservice gebruikt, wordt ter controle een e-mail verzonden naar het adres dat u hebt ingevoerd in het dialoogvenster Voorkeuren.
 5. In de tekst van het e-mailbericht ziet u een verificatiecode voor de afzender. Wanneer wordt gevraagd om de code in te voeren, kopieert u de code uit de e-mail, plakt u deze in het dialoogvenster en klikt u vervolgens op OK.
 6. Wanneer het e-mailadres is geverifieerd, klikt u op OK. U kunt nu rechtstreeks vanuit de Elements Organizer e-mailberichten verzenden wanneer u met internet bent verbonden.

Foto's delen als e-mailbijlagen

 1. Selecteer de foto's die u wilt delen.
 2. Selecteer Delen > E-mailbijlagen.
 3. Als uw afbeeldingen in een andere indeling dan JPEG zijn opgeslagen en u wilt ze als JPEG-afbeeldingen per e-mail verzenden, selecteert u Foto's omzetten in JPEG-bestanden.
 4. Kies een optie in het menu Maximale fotogrootte en pas de resolutie van de afbeelding aan met de schuifregelaar Kwaliteit. Bij hogere waarden wordt het bestand groter.
 5. Selecteer ontvangers voor de e-mail door op een naam te klikken in de lijst Ontvangers selecteren. (De namen die u te zien krijgt, zijn afkomstig uit de lijst met contactpersonen.) Als u de ontvangers in de lijst met contactpersonen wilt bewerken, klikt u op het pictogram Ontvangers bewerken .

  Als u geen lijst met contactpersonen hebt geconfigureerd, kunt u namen van ontvangers later rechtstreeks in de e-mailclient invoeren.

 6. Klik op Volgende. Het e-mailbericht met de geselecteerde bijlagen en de adressen van de ontvangers wordt weergegeven.

  Als de Elements Organizer geen ondersteuning biedt voor uw e-mailtoepassing, voegt u het bestand handmatig toe. Zie de Help bij uw e-mailprogramma voor informatie over het toevoegen van bestanden aan een e-mailbericht.

 7. Bewerk de inhoud van het e-mailbericht en klik op Verzenden.

Foto's delen als ingesloten afbeeldingen (alleen Windows)

Gebruik Fotomail als u uw foto's in de tekst van een e-mailbericht wilt insluiten. Met de wizard kunt u het fotoformaat, de kleuren voor opmaaksjablonen, de tekstkleur en -effecten, en lay-outs selecteren.

Nadat u de opties hebt geselecteerd, zet de Elements Organizer automatisch alle afbeeldingen om in JPEG, waarna het e-mailbericht wordt gegenereerd. U kunt Fotomail via Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail of de Adobe E-mailservice verzenden.

 1. Selecteer de foto's die u per e-mail wilt verzenden.

 2. Selecteer Delen > Fotomail.

 3. Selecteer Inclusief bijschrift als u bijschriften die zijn gekoppeld aan de foto's in de e-mail wilt opnemen.

 4. Als u uw e-mailclient hebt geconfigureerd, selecteert u ontvangers voor het e-mailbericht door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  1. Selecteer een naam in de lijst Ontvangers selecteren (de weergegeven namen zijn afkomstig uit uw lijst met contactpersonen).

  2. Als u de ontvanger niet in de lijst kunt vinden, klikt u op Ontvangers bewerken in Lijst met contactpersonen.

 5. Klik op Volgende.

 6. Selecteer de achtergrond voor uw foto in de wizard Opmaaksjablonen en lay-outs en klik op Volgende stap.

 7. Geef de lay-out- en lettertypeopties voor de afbeelding op en klik op Volgende.

  De Elements Organizer opent de standaarde-mailclient en de ingesloten afbeelding.

 8. Bewerk het e-mailbericht en de ontvangers naar wens en klik op Verzenden.

De lijst met contactpersonen gebruiken

Met de lijst met contactpersonen kunt u een lijst bijhouden van veelgebruikte e-mailadressen. Door uw lijst met contactpersonen te configureren in de Elements Organizer kunt u snel foto's naar een persoon of een groep personen sturen.

Lijst met contactpersonen

Een item toevoegen aan de lijst met contactpersonen

 1. Selecteer Bewerken > Lijst met contactpersonen.
 2. Klik op de knop Nieuwe contactpersoon.
 3. Typ desgewenst een naam, een e-mailadres en andere gegevens voor de contactpersoon en klik op OK.

Adressen importeren naar de lijst met contactpersonen (alleen Windows)

In plaats van adressen in te typen, kunt u deze importeren uit Outlook of Outlook Express. U kunt ook adressen uit een vCard-bestand importeren. Een vCard-bestand (VCF) is een automatische handtekening in een e-mailbericht die contactinformatie van de afzender bevat.

 1. Selecteer Bewerken > Lijst met contactpersonen.
 2. Klik op importeren.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Bron contactpersoon kiezen de optie waaruit u contactpersonen wilt importeren. Voor vCard-bestanden selecteert u het VCF-bestand op uw computer.

Een item in de lijst met contactpersonen verwijderen of aanpassen

 1. Selecteer Bewerken > Lijst met contactpersonen.
 2. Selecteer een of meerdere items in de lijst, klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK.

Een item bewerken in de lijst met contactpersonen

 1. Selecteer Bewerken > Lijst met contactpersonen.
 2. Selecteer een item en klik op de knop Bewerken (u kunt ook dubbelklikken op een item). Bewerk het item en klik op OK.

Een groep maken in de lijst met contactpersonen

 1. Selecteer Bewerken > Lijst met contactpersonen.
 2. Klik op de knop Nieuwe groep.
 3. Typ een naam voor de groep in het tekstvak Groepsnaam.
 4. Voeg leden toe aan de groep door een item te selecteren in de lijst Contactpersonen. Klik vervolgens op de knop Toevoegen om de contactpersoon te verplaatsen naar de lijst Leden. Als u een aaneengesloten reeks contactpersonen wilt toevoegen, klikt u op de eerste en laatste contactpersoon van de reeks terwijl u Shift ingedrukt houdt. Als u meerdere contactpersonen wilt toevoegen die niet naast elkaar staan, klikt u op contactpersonen terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.
 5. Als u contactpersonen wilt verwijderen uit de groep, selecteert u een of meer items in de lijst met leden en klikt u op de knop Verwijderen.
 6. Klik op OK om het dialoogvenster Nieuwe groep te sluiten. De groep wordt toegevoegd aan de lijst met contactpersonen.
 7. Klik op OK.

Contactgegevens exporteren naar vCard-bestanden (Alleen Windows)

 1. Selecteer Bewerken > Lijst met contactpersonen.
 2. Klik op een contactpersoon om deze te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt en klik op elke contactpersoon als u meerdere contactpersonen wilt selecteren.
 3. Klik op vCard exporteren.
 4. Selecteer een locatie op uw computer voor het vCard-bestand en klik op OK.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid