Albums en albumcategorieën maken

Leer hoe u fotoalbums maakt in Elements Organizer.

Albums

In albums van Elements Organizer kunt u, net als in gewone fotoalbums, foto's in zelf gekozen groepen opslaan en organiseren. U kunt bijvoorbeeld een album maken met de naam De tien mooiste vakantiefoto's en tien van uw favoriete foto's toevoegen.

U kunt de foto's slepen en neerzetten en ze in elke gewenste volgorde in een album plaatsen. U kunt een foto toevoegen aan meerdere albums.

U kunt albums organiseren in groepen. U kunt ook meerdere niveaus van albumcategorieën maken. U kunt bijvoorbeeld een albumcategorie met de titel Mijn reis naar Azië maken en daarin het album De tien beste foto's van Japan, het album De tien beste foto's van China en vergelijkbare albums opnemen voor elk land in Azië dat u hebt bezocht.

In plaats van handmatig foto's te selecteren om in een album op te nemen, kunt u Opgeslagen zoekopdrachten maken op basis van criteria voor het selecteren van foto's. Elke Opgeslagen zoekopdracht is een album dat dynamisch foto's verzamelt die voldoen aan de criteria die voor de Opgeslagen zoekopdracht zijn opgegeven. Als bijvoorbeeld het criterium voor een Opgeslagen zoekopdracht is om foto's te verzamelen met de trefwoordtag Chiara, kunt u de Opgeslagen zoekopdracht openen om alle foto's met de trefwoordtag Chiara weer te geven.

Albums en albumcategorieën maken

U kunt albums maken, bewerken en beheren in het deelvenster Albums in het linkerdeelvenster van Elements Organizer.

 • Albums maken, bewerken, hernoemen en verwijderen.

 • Albums en albumcategorieën bekijken. Blader zo nodig omhoog en omlaag in de lijst met albums. Klik op het driehoekje  naast een albumcategorie om de albums in die categorie uit of samen te vouwen.

 • Albums indelen in albumcategorieën.

 • Foto's weergeven in een album.

Een album of een albumcategorie maken

U kunt een album maken van uw media of een groep nieuwe albums maken. U kunt bijvoorbeeld een albumcategorie Vakantie maken en in die categorie afzonderlijke albums maken. Voor elke set vakantiefoto's maakt u dan één album.

Een album maken

 1. Klik op de knop in het deelvenster Albums of op de vervolgkeuzewidget naast in het deelvenster Albums om een creatieve workflow te openen in het rechterdeelvenster.

 2. Typ in het vak Naam een naam voor het album.

 3. (Optioneel) Selecteer een categorie voor het album in de vervolgkeuzelijst Categorie.

  Opmerking:

  Als u de furigana voor de naam van het album wilt wijzigen, typt u een nieuwe furigana in het tekstvak Furigana.

 4. Er zijn verschillende manieren waarop u foto's aan het mediavak kunt toevoegen:

  • Sleep de foto's naar het mediavak en klik op OK.
  • U kunt ook foto's toevoegen door deze in de weergave Media te selecteren en de optie Toevoegen aan mediavak te kiezen in de taakbalk.
  • Selecteer media in de mediaweergave, klik met de rechtermuisknop en selecteer Geselecteerde media toevoegen. U kunt ook Alles toevoegen selecteren om alle media in de weergave Media aan een album toe te voegen.
  Opmerking:

  Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u de foto en klikt u op het prullenbakpictogram.

  Het album verschijnt in het deelvenster Album onder de albumcategorie die u hebt opgegeven.

Een albumcategorie maken

 1. Klik op de pijlknop naast in het deelvenster Albums en kies Nieuwe albumcategorie.

 2. Typ een naam voor de albumcategorie in het tekstvak Naam albumcategorie.

  Opmerking:

  Als u de furigana voor de naam van de albumcategorie wilt wijzigen, typt u een nieuwe furigana in het tekstvak Furigana.

 3. (Optioneel) Kies in het menu Bovenliggende albumcategorie een categorie waarin u de albumcategorie wilt plaatsen.
 4. Klik op OK.

  De albumcategorie verschijnt in het deelvenster Albums onder de albumcategorie die u hebt opgegeven.

Onmiddellijk albums maken met behulp van mapnamen

U kunt automatisch direct een album maken met dezelfde naam als een map op uw vaste schijf. Het direct maken van albums op deze manier is handig als u beschrijvende mapnamen hebt gebruikt om de mediabestanden op uw vaste schijf te ordenen. Hiermee kunt u ook snel uw beheerde mediabestanden met diezelfde mapnamen toevoegen.

 1. Kies in de weergave Media de map in de lijst Mijn mappen in het deelvenster Albums.

 2. Selecteer de map met de mediabestanden die u wilt voorzien van tags in de mappenlijst/de beheerde map aan de linkerkant. In het mediaraster worden miniaturen van de beheerde mediabestanden in deze map weergegeven.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Direct een album maken.

  In het deelvenster Albums wordt een nieuw album gemaakt dat de naam van die map krijgt.

 4. (Optioneel) U kunt de eigenschappen van het nieuwe album wijzigen door op de naam van het album te klikken (rechtsklikken of Ctrl+klikken) en Bewerken te selecteren.

Foto's aan een album toevoegen

 1. Klik op de knop Alle media in de linkerbovenhoek van de weergave Media om media weer te geven die beschikbaar zijn in de Organizer.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de foto's of video's uit de weergave Media naar het album in het deelvenster Albums.
  • Sleep het album uit het deelvenster Albums naar de foto in de weergave Media.
  • U kunt ook stapels met personen/plaatsen/gebeurtenissen toevoegen aan een album. Selecteer de stapel en sleep deze naar het album.
  Opmerking:

  U kunt ook foto's aan een album toevoegen wanneer u afbeeldingen kopieert en importeert naar de Elements Organizer. Zie Een album toewijzen tijdens het downloaden van foto's.

Foto's toevoegen aan meerdere albums

 1. Klik op de knop Alle media in de linkerbovenhoek van de weergave Media om media weer te geven die beschikbaar zijn in de Organizer.

 2. Selecteer een of meer foto's. De geselecteerde foto's worden weergegeven met een blauwe omtrek.

 3. Selecteer een of meerdere albumnamen in het deelvenster Albums. Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren of houd Ctrl of Command ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere items wilt selecteren die niet naast elkaar staan.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om foto's toe te voegen aan de albums:
  • Sleep de foto's naar een van de geselecteerde albums in het deelvenster Albums.
  • Sleep de albums uit het deelvenster Albums naar een van de geselecteerde foto's.

Foto's weergeven in een album

Omdat dezelfde foto in meerdere albums kan voorkomen, kunt u slechts één album tegelijk bekijken.

 1. Klik op een album.

  Opmerking:

  Als u wilt weten in welke albums een foto staat, houdt u de aanwijzer boven het albumpictogram  of het tagpictogram (wanneer meerdere trefwoordtags zijn gekoppeld aan het album) onder de foto in de weergave Media.  

Foto's sorteren in een album

U kunt de foto's in een album in chronologische volgorde, in omgekeerd chronologische volgorde of in de albumvolgorde sorteren.

 1. Selecteer een album in de lijst met albums en mappen.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Sorteren op in de weergave Media een van de volgende opties:

  • Nieuwst: de foto's worden op datum gesorteerd, van de meest recente naar de oudste
  • Oudst: de foto's worden op datum gesorteerd, van de oudste naar de meest recente
  • Naam: de media worden alfabetisch op naam gesorteerd (A-Z)
  • Geïmporteerde batch: de foto's worden op batches gesorteerd, in de volgorde waarin ze zijn geïmporteerd
  • Albumvolgorde: de foto's worden volgens de keuze van de gebruiker gesorteerd. U kunt foto's slepen om ze handmatig in een andere volgorde te zetten.

De volgorde van foto's in een album aanpassen

Elements Organizer beschikt over de standaardsorteervolgorde (Nieuwst/Oudst/Geïmporteerde batch), maar u kunt ook de volgorde van uw foto's aanpassen.

 1. Selecteer een album in het deelvenster Albums.
 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Sorteren op in de weergave Media een van de volgende sorteeropties:

  • Nieuwst
  • Oudst
  • Naam (alfabetisch van A-Z)
  • Geïmporteerde batch
  • Albumvolgorde
 3. Selecteer een of meerdere foto's, sleep de selectie en zet deze tussen twee willekeurige foto's in het album neer. U kunt de selectie ook slepen en voor de eerste of na de laatste foto in het album neerzetten.
  Opmerking:

  Als u de volgorde van de items wilt herstellen, selecteert u Nieuwst/Oudst/Geïmporteerde batch in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.

Een album toewijzen tijdens het downloaden van foto's

U kunt een album toewijzen waarnaar de media worden gedownload tijdens het gebruik van de Fotodownloader of selecteer Importeren > Vanaf camera of kaartlezer. Klik hier voor informatie over de procedure om naar de fotodownloadoptie te gaan.

 1. Controleer of de modus Geavanceerd dialoogvenster van de Fotodownloader is geactiveerd. Klik eventueel op Geavanceerd dialoogvenster.
 2. Selecteer Importeren naar album in het gedeelte Geavanceerde opties.

 3. Klik op Instellingen en voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Selecteer een album:
  • Als u foto's naar een bepaald album wilt importeren, selecteert u het desbetreffende album in het dialoogvenster.
  • Als u foto's naar een nieuw album wilt importeren, klikt u op Nieuw album maken  en typt u een naam om de generieke naam Nieuw album in het dialoogvenster te vervangen.

 4. Klik op OK.

Een albumstructuur exporteren of importeren

De albumstructuren bevatten de albumnamen en albumcategorieën die door u zijn gemaakt. U kunt de huidige set albums en albumcategorienamen, met de indeling in het deelvenster Albums en de bijbehorende pictogrammen, opslaan. Deze structuur kan met andere gebruikers worden gedeeld.

U kunt albumstructuren uitwisselen met vrienden door de structuren te exporteren of te importeren. Stel dat u een reeks albums hebt gemaakt voor verschillende musea die u met een vriend hebt bezocht. Als u de albumset opslaat en exporteert, kan uw vriend, die de musea ook heeft bezocht, de structuur van het album importeren (maar niet de foto's in het album) en deze gebruiken voor zijn eigen foto's. U kunt zijn albumstructuur ook importeren en deze toepassen op uw foto's.

Een albumstructuur exporteren

U kunt dan albumstructuren met anderen delen door die van uzelf te exporteren.

Opmerking:

Wanneer u een album exporteert, worden de foto's die aan het album zijn gekoppeld niet geëxporteerd.

 1. Klik in het deelvenster Albums op de pijl naast en kies Albums opslaan naar bestand.

 2. Kies een van de volgende opties en klik op OK:

  Alle albums exporteren

  Hiermee maakt u een bestand dat de gehele structuur van uw album bevat.

  Opgegeven albumcategorie exporteren

  Hiermee maakt u een bestand dat de structuur bevat van de albumcategorie die u in de lijst selecteert.

 3. Kies een locatie in het dialoogvenster Album opslaan naar bestand en voer een naam in voor het bestand. Klik vervolgens op Opslaan. Het bestand wordt opgeslagen als een XML-bestand.

Een albumstructuur importeren

U kunt een bestaande structuur van albumcategorieën importeren in het deelvenster Albums en deze structuur voor uw eigen foto's gebruiken.

Opmerking:

Wanneer u een album importeert, worden de foto's die aan het album zijn gekoppeld niet geïmporteerd.

 1. Klik in het deelvenster Albums op de pijl-omlaag naast  en kies Albums importeren uit bestand.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Albums importeren uit bestand het geëxporteerde XML-bestand met de namen van het album en de albumcategorieën en klik op Openen.

 3. Blader en selecteer het XML-bestand dat de albumstructuur bevat die u wilt importeren. Klik op Openen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?