Foto's en video's beheren in de weergave Media

De Media-weergave bevindt zich in het centrale deel (raster) van de Elements Organizer en bevat miniaturen van uw mediabestanden. Zie hoe u media (miniaturen van foto's, videobestanden en audiobestanden) in uw albums, mappen en catalogi kunt weergeven en ordenen.

Er zijn vijf weergaven in de Elements Organizer. Met behulp van het tabblad Weergaven kunt u de mediabestanden ordenen en weergeven op basis van de personen in de foto's, de plaatsen waar de foto's zijn genomen en de gebeurtenissen die verband houden met de foto's.

Wanneer u mediabestanden importeert, worden deze in eerste instantie in de Media-weergave weergegeven. U kunt vervolgens gezichten in de foto's markeren, plaatsen waar de foto is gemaakt identificeren en gebeurtenisstapels maken in de volgende weergaven:

eLive

In de nieuwe eLive-weergave worden artikelen, video's, zelfstudies en meer items weergegeven, ingedeeld in kanalen zoals Leren, Inspireren en Nieuws en rechtstreeks beschikbaar in de Elements Organizer.

Media

De verschillende mediabestanden worden in deze weergave weergegeven. U kunt de bestanden in deze weergave bekijken, foto's corrigeren met de optie Meteen repareren, informatie over specifieke bestanden weergeven met de optie Tags/Info en andere bewerkingen uitvoeren. Op de rest van deze pagina vindt u meer informatie over de Media-weergave.

Personen

De mensen die in uw foto's voorkomen, kunnen worden gemarkeerd. Met de weergave Personen kunt u stapels rangschikken op basis van de personen die in de foto's zijn geïdentificeerd. Zie Gezichten in foto's markeren en de weergave Personen ordenen voor meer informatie.

Plaatsen

De foto's hebben een speciale associatie met de plaatsen waar ze zijn genomen. In de weergave Plaatsen kunt u locaties aan uw foto's koppelen met behulp van tags. Zie Plaatsgegevens (locatie-informatie) toevoegen en beheren voor meer informatie.

Gebeurtenissen

U kunt stapels van gebeurtenissen maken met daarin foto's van die gebeurtenis. U kunt bijvoorbeeld een gebeurtenisstapel van de verjaardag van Daan maken en foto's van die gebeurtenis van tags voorzien. Zie Gebeurtenisgegevens toevoegen en beheren voor meer informatie.

De Media-weergave

Wanneer u de Elements Organizer opent, worden alle media standaard geopend in de Media-weergave.

De Media-weergave bevindt zich in het centrale deel (raster) van de Elements Organizer en bevat miniaturen van uw mediabestanden. U kunt media (miniaturen van foto's, videobestanden en audiobestanden) in uw albums, mappen en catalogi weergeven. U kunt items selecteren in de Media-weergave en er tags aan toewijzen, ze aan projecten toevoegen of ze bewerken.

Weergavevoorkeuren voor de Media-weergave instellen

 1. Klik op het tabblad Media om de Media-weergave te openen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • (Windows) Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.

  • (Mac OS) Kies Adobe Elements Organizer > Voorkeuren > Algemeen.

 3. Geef de gewenste weergaveopties op, bijvoorbeeld:

  Afdrukformaten

  (Alleen Windows) Geef het afdrukformaat van de media op.

  Datum (Nieuwste eerst)

  Als u afbeeldingen van een bepaalde dag zodanig wilt sorteren dat de nieuwste afbeeldingen eerst worden weergegeven, kiest u Nieuwste als eerste weergeven voor elke dag. Als u oudere afbeeldingen het eerst wilt weergeven, kiest u Oudste als eerste weergeven voor elke dag.

  Datumnotatie

  Selecteer de datumnotatie die u wilt gebruiken voor de tijdstempel voor foto's. Deze optie is niet voor alle talen beschikbaar.

  Fotoformaat mag gewijzigd

  Als u de foto's wilt schalen op meer dan 100% van de werkelijke grootte en tot de maximumgrootte voor de beschikbare ruimte, selecteert u Fotoformaat mag gewijzigd. Schakel deze optie uit om kleine afbeeldingen op ware grootte weer te geven, ook al is er meer ruimte beschikbaar voor weergave.

  Systeemlettertype gebruiken

  (Alleen Windows) Als u de tekst in de gebruikersinterface van de Elements Organizer wilt weergeven in lettertypen van het besturingssysteem van uw computer, selecteert u Systeemlettertype gebruiken.

  Datum en tijd aanpassen door op de miniatuurdatums te klikken

  Als u de datum- en tijdgegevens wilt bewerken, klikt u om de foto te selecteren en selecteert u vervolgens Datum en tijd aanpassen door op de miniatuurdatums te klikken.

  Alle waarschuwingsvensters opnieuw instellen

  Als u dialoogvensters die u eerder hebt uitgeschakeld opnieuw wilt weergeven, klikt u op Alle waarschuwingsvensters opnieuw instellen.

  Standaardinstellingen herstellen

  Klik op deze knop als u de standaardinstellingen voor de algemene weergavevoorkeuren wilt herstellen.

  Gebruik de grafische processor om video's af te spelen

  Om de Windows Intel grafische processor te gebruiken voor het afspelen van video's en presentaties.

Media-weergavepictogrammen

Enkele van de volgende pictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u de optie Details inschakelt. Andere pictogrammen worden altijd weergegeven. Klik op Weergave > Details om de details van de bestanden weer te geven.

Stapelpictogram 

Geeft aan dat de miniatuur een fotostapel vertegenwoordigt.

Versiesetpictogram 

Geeft aan dat de miniatuur een stapel met bewerkte versies van een foto vertegenwoordigt.

Videopictogram 

Geeft aan dat de miniatuur een videoclip vertegenwoordigt.

Audiopictogram 

Geeft aan dat de miniatuur een audiobijschrift bevat.

Pictogram voor meerdere trefwoordtags  

Geeft aan dat er meer dan vijf trefwoordtags aan het mediabestand zijn gekoppeld. Plaats de aanwijzer op het tagpictogram om de trefwoordtags weer te geven.

Trefwoordtagpictogrammen 

Geeft de specifieke trefwoordtags aan die aan het mediabestand zijn gekoppeld.

Albumpictogram  

Geeft aan dat dit een album is.

Verborgen-fotopictogram 

Geeft aan dat het om een miniatuur van een verborgen bestand gaat.

Projectpictogram 

Geeft aan dat de miniatuur wordt gebruikt in een project.

Fotoprojectpictogram 

Geeft aan dat de foto deel uitmaakt van een project dat uit meerdere pagina's bestaat.

Sterrenwaarderingen 

Toont de waardering van de foto, op een schaal met maximaal vijf sterren.

Personentag 

Geeft aan dat de personentag aan de foto is toegevoegd.

Slimme tag 

Geeft aan dat een slimme tag op het mediabestand is toegepast.

Bestanden sorteren in Media-weergave

U kunt uw mediabestanden op verschillende manieren sorteren:

Nieuwst

Toont de laatst genomen of geïmporteerde mediabestanden als eerste. (Mediabestanden van een bepaalde dag worden weergegeven in de volgorde waarin deze zijn gemaakt met de oudste eerst, tenzij een andere instelling is opgegeven in het dialoogvenster Voorkeuren.) Het is handig om de nieuwste mediabestanden eerst weer te geven als u tags koppelt aan mediabestanden die u hebt geïmporteerd.

Oudst

Mediabestanden worden op volgorde van datumstempel weergegeven. De geïmporteerde bestanden die op basis van datum het oudst zijn, worden als eerste weergegeven.

Naam

De namen van de mediabestanden worden in alfabetische volgorde weergegeven.

Geïmporteerde batch

Geeft de mediabestanden weer in de batches waarin ze zijn geïmporteerd en geeft aan hoe de mediabestanden zijn geïmporteerd.

Mediabestanden in de Media-weergave verbergen en weergeven

U kunt mediabestanden zo markeren dat ze in de Media-weergave zijn verborgen, maar niet van uw vaste schijf zijn verwijderd. U kunt verborgen bestanden ook tijdelijk opnieuw weergeven of de markering van de bestanden verwijderen zodat de bestanden altijd zichtbaar blijven.

Mediabestanden verbergen door ze te markeren

 1. Selecteer de mediabestanden die u wilt verbergen. Houd Shift ingedrukt en klik op het eerste en het laatste mediabestand van een groep aangrenzende bestanden om de hele groep te selecteren. Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik om niet-aangrenzende bestanden te selecteren.

 2. Selecteer Bewerken > Zichtbaarheid > Markeren als verborgen om de mediabestanden te markeren die u wilt verbergen.

  Het pictogram Verborgen wordt in de linkerbenedenhoek van elk geselecteerd mediabestand weergegeven.

 3. Als u de geselecteerde mediabestanden in de Elements Organizer wilt verbergen, kiest u Bewerken > Zichtbaarheid > Verborgen bestanden verbergen.

  Opmerking:

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de miniaturen klikken (Windows) of Ctrl ingedrukt houden en op de miniaturen klikken (Mac OS) en de opdracht Zichtbaarheid selecteren in het contextmenu.

Als verborgen gemarkeerde mediabestanden tonen

 1. Selecteer Bewerken > Zichtbaarheid en kies een van de volgende opties:

  Alle bestanden tonen

  Toont de verborgen bestanden en de niet-verborgen bestanden.

  Alleen verborgen bestanden tonen

  Toont alleen de verborgen bestanden in de Elements Organizer.

  Opmerking:

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de miniaturen klikken (Windows) of Ctrl ingedrukt houden en op de miniaturen klikken (Mac OS) en de opdracht Zichtbaarheid selecteren in het contextmenu.

Het pictogram Verborgen verwijderen van mediabestanden

 1. Geef in de Media-weergave de mediabestanden weer die als verborgen zijn gemarkeerd door Weergeven > Verborgen bestanden > Alle bestanden tonen te selecteren.

 2. Selecteer de mediabestanden waarvan u het pictogram Verborgen wilt verwijderen.

  Houd Shift ingedrukt en selecteer de eerste en de laatste foto van een groep aangrenzende foto's om de hele groep te selecteren. Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik om niet-aangrenzende foto's te selecteren.

 3. Selecteer Bewerken > Zichtbaarheid > Markeren als zichtbaar.

  Opmerking:

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de miniaturen klikken (Windows) of Ctrl ingedrukt houden en op de miniaturen klikken (Mac OS) en de opdracht Zichtbaarheid selecteren in het contextmenu.

Bestanden weergeven en beheren in mappen

Het deelvenster Mijn mappen geeft mappen weer waarvan media verder in Albums kunnen worden ingedeeld. Het deelvenster Mijn mappen wordt weergegeven in het linkervenster onder Albums. Vanuit dit deelvenster kunt u mappen beheren, bestanden aan een catalogus toevoegen en mappen aan de status Map controleren toevoegen of eruit verwijderen.

De mappenstructuur wordt in twee weergaven weergegeven.

Boomstructuurweergave

In het deelvenster Mappen kunt u schakelen tussen de boomstructuurweergave en de lijstweergave. In de boomstructuurweergave kunt u gemakkelijker de fysieke locatie van de media in de desbetreffende map bepalen. Submappen worden standaard niet weergegeven in de boomstructuurweergave. Selecteer een map, klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS) en selecteer Alle submappen tonen om de submappen van een map weer te geven.

Schakelen tussen boomstructuurweergave en lijstweergave

Lijstweergave

Dit is de standaardweergave in het deelvenster Mappen. Deze weergave is een standaardmappenstructuur en u kunt op de mappen klikken om de media in de desbetreffende map weer te geven.

Standaard worden in het mappendeelvenster alle mappen op uw vaste schijf weergegeven waaruit media in de Elements Organizer zijn geïmporteerd.

Mappen met beheerde bestanden beschikken over het pictogram Beheerde map . Beheerde bestanden zijn bestanden die u handmatig of automatisch hebt geïmporteerd in een catalogus. Gecontroleerde mappen beschikken over het pictogram Gecontroleerde map 

Opmerking:

De optie Gecontroleerde map kan niet bij netwerkstations worden gebruikt.

De Elements Organizer importeert automatisch compatibele bestanden die zijn opgeslagen in gecontroleerde mappen. Mappen die zowel gecontroleerd als beheerd worden, worden aangeduid met het pictogram Gecontroleerde en beheerde map .

U kunt bestanden in een map weergeven en verschillende handelingen voor deze bestanden uitvoeren met de opties in het deelvenster Mijn mappen.

 1. De mappenstructuur wordt links in de Organizer weergegeven op het tabblad Mijn mappen en de miniaturen van afbeeldingen staan in het raster.
 2. Klik op een map om de mediabestanden in die map weer te geven. Miniaturen voor de bestanden in die map worden weergegeven in het raster van de Media-weergave
 3. Als u bestanden in een map aan een album wilt toevoegen, selecteert u de map en sleept u de mediabestanden van het raster naar een album.
 4. Als u bestanden en mappen wilt beheren, selecteert u een map in Mijn mappen en voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de map van waaruit u een bestand naar een andere map wilt verplaatsen.

  • Als u het bestand wilt verplaatsen naar een andere map, sleept u de miniatuur van het bestand uit de Media-weergave naar een doelmap in het mappendeelvenster.

  • U geeft de map in de Verkenner weer door Ctrl ingedrukt te houden en te klikken of door met de rechtermuisknop te klikken in het deelvenster met de mappenstructuur en Tonen in Verkenner (Windows) of Tonen in Finder (Mac OS) te kiezen.

  • Als u een map wilt instellen als gecontroleerde map of als u deze instelling wilt uitschakelen, klikt u met de rechtermuisknop in het linkerdeelvenster en kiest u Toevoegen aan gecontroleerde mappen of Verwijderen uit gecontroleerde mappen.

  • Als u de naam van de map wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de map (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de map (Mac OS). Vervolgens kiest u Naam map wijzigen. Typ vervolgens een nieuwe naam.

  • Als u de map wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) in het deelvenster met de mappenstructuur. Vervolgens kiest u Map verwijderen.

  • U kunt vanuit de het mappendeelvenster direct een album maken. Alle afbeeldingen uit de geselecteerde map worden aan dat album toegevoegd. Als u onmiddellijk een album wilt maken op basis van de mapnaam, selecteert u de map, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) en selecteert u Onmiddellijk een album maken.

Mediaminiaturen vergroten of verkleinen, vernieuwen of verbergen met de zoombalk

U kunt miniaturen van mediabestanden vergroten, verkleinen of ze vernieuwen nadat een mediabestand in een andere toepassing is bewerkt. Bovendien kunt u miniaturen snel roteren zodat ze op de juiste wijze worden weergegeven in het venster.

 • Als u de grootte van een miniatuur stapsgewijs wilt wijzigen, sleept u de schuifregelaar voor de miniatuurgrootte op de zoombalk.
 • Als u de kleinst mogelijke miniaturen wilt weergeven, plaats u de zoombalk zo ver mogelijk links (begin) van de schuifregelaar.
 • Als u één mediabestand wilt weergeven, plaatst u de zoombalk zo ver mogelijk rechts (einde) van de schuifregelaar.
 • Als u de miniatuurweergave wilt vernieuwen, kiest u Weergave > Vernieuwen.
 • Als u een afbeelding linksom wilt roteren, klikt u op Linksom roteren in het taakvenster; als u een afbeelding met de klok mee wilt roteren, klikt u op Rechtsom roteren .

Bestanden selecteren in de Media-weergave

Selecteer in de Media-weergave een mediabestand waarmee u wilt werken. De miniatuur van een geselecteerd mediabestand is gemarkeerd met een donkerblauwe omtrek.

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Klik op de desbetreffende miniatuur om het bijbehorende item te selecteren.

 • Houd Shift ingedrukt en klik op het eerste en het laatste item van een reeks als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren.

 • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik op de gewenste items als u meerdere items wilt selecteren die niet naast elkaar staan.

 • Als u alle items in de Media-weergave wilt selecteren of deselecteren, kiest u Bewerken > Alles selecteren of Bewerken > Deselecteren.

Informatie over mediabestanden bewerken en weergeven

U kunt kiezen of u details voor elke miniatuur wilt weergeven en hoe bepaalde details worden weergegeven in de Media-weergave. U kunt bovendien bijschriften, inclusief audiobijschriften, en datum- en tijdinformatie toevoegen en bewerken.

Informatie over mediabestanden bewerken

U kunt de aan een mediabestand verwante informatie bewerken. Zo kunt u de datum, gekoppelde tags, bestandsnaam, het bijschrift en een audiobijschrift bewerken.

 1. Voer in de Media-weergave een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een tekstbijschrift wilt bewerken of toevoegen, selecteert u Weergave > Details en klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op Bijschrift toevoegen.

  • Als u een audiobijschrift wilt toevoegen, beluisteren of bewerken, klikt u op Weergave > Details en dubbelklikt u op de foto. Klik op de knop Audiobijschrift opnemen .

  • Als u de aan een mediabestand toegewezen datum wilt wijzigen, selecteert u de miniatuur en kiest u Bewerken > Datum en tijd aanpassen. Selecteer de gewenste opties in de weergegeven dialoogvensters.

  Opmerking:

  Met één enkele klik kunt u datums wijzigen. U schakelt deze functie in door Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Adobe Elements Organizer  > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) te selecteren. Selecteer dit in het dialoogvenster Voorkeuren. Klik op de datum en voer de gewenste wijzigingen door.

Algemene vragen

Hoe kan ik RAW-, DCIM- of NEF-bestanden weergeven?

U kunt RAW-, DCIM- of NEF-bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, importeren (Importeren > Uit bestanden en mappen) of deze rechtstreeks vanaf uw camera importeren (Importeren > Van camera of kaartlezer).

Nadat u deze bestanden hebt geïmporteerd, kunt u ze weergeven in de Elements Organizer-weergave.

Klik op Weergave > Bestandsnamen om de bestandsextensies van al uw bestanden weer te geven.

Opmerking:

Als een bepaald RAW-bestand niet kan worden geïmporteerd, controleert u of uw versie van Adobe Camera Raw is bijgewerkt. Als dat niet het geval is, downloadt en installeert u de nieuwste versie van Camera Raw en controleert of u het RAW-bestand kunt importeren.

Hoe kan ik zoeken naar een specifiek bestand of specifieke bestanden?

In de Elements Organizer kunt u naar foto's en mediabestanden zoeken op basis van datum, visuele gelijkenis, aantal sterren, album, maplocatie, bestandsnaam, mediatype, trefwoordtag, tekst of andere criteria. U kunt bestanden ook sorteren in chronologische volgorde, omgekeerde chronologische volgorde en in albumvolgorde.

Zie Zoeken naar mediabestanden voor meer informatie over het zoeken naar specifieke media.

Hoe kan ik alleen een specifiek bestandstype weergeven?

Kies Weergave > Mediatypen > [type bestand] in de Media-weergave.

Hoe kan ik dubbele foto's zoeken (en verwijderen)?

Klik op Zoeken > Op visuele zoekopdrachten > Gedupliceerde foto's.

De Elements Organizer gaat snel door uw foto's en geeft foto's weer die identiek zijn of sterk op elkaar lijken. U kunt ongewenste foto's vervolgens selecteren en uit de catalogus verwijderen.

Hoe kan ik foto's stapelen of een fotostapel ongedaan maken? Hoe kan ik afzonderlijke foto's in een stapel weergeven? Hoe kan ik een specifieke foto uit een fotostapel verwijderen?

Foto's stapelen

U maakt een fotostapel door een reeks foto's te selecteren en vervolgens met de rechtermuisknop te klikken (Windows) of Ctrl ingedrukt te houden en te klikken (Mac OS) en Stapelen > Geselecteerde foto's stapelen te selecteren. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken (Windows) of Ctrl ingedrukt houden en klikken (Mac OS) en de Elements Organizer automatisch een reeks vergelijkbare foto's laten selecteren, door te klikken op Stapelen > Automatisch fotostapels voorstellen.

Fotostapels ongedaan maken

Als u een fotostapel ongedaan wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op een fotostapel en klikt u op Stapel > Fotostapel ongedaan maken.

Fotostapels weergeven

U kunt foto's in een stapel weergeven zonder dat u de stapel ongedaan hoeft te maken: klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS) op de fotostapel en klik op Stapel > Foto's in stapel uitvouwen. Alle foto's in de stapel worden dan weergegeven in de Media-weergave.

Als u uitgevouwen foto's weer in de stapel wilt samenvouwen, klikt u met de rechtermuisknop op de originele foto in de stapel (de foto met het stapelpictogram) en klikt u op Stapel > Foto's in stapel samenvouwen.

Een foto uit een stapel verwijderen

Als u een foto uit een uitgevouwen stapel foto's wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de foto in stapel en klikt u vervolgens op Stapel > Foto verwijderen uit stapel.

Hoe kan ik gegevens, zoals de datum en het tijdstip waarop een foto is gemaakt, weergeven?

U kunt informatie, zoals de datum en het tijdstip waarop een foto of video is gemaakt, weergeven door te klikken op Weergave > Details. De informatie wordt nu weergegeven onder de media. U kunt ook een afbeelding selecteren en op het deelvenster Informatie aan de rechterkant klikken om meer informatie over een bepaalde afbeelding te bekijken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account