Handboek Annuleren

Problemen met de catalogus oplossen

 1. Elements Organizer Handboek
 2. Inleiding
  1. Wat is Elements Organizer?
  2. Nieuw in Elements Organizer
  3. Systeemvereisten | Elements Organizer
  4. Basisbeginselen van de werkruimte
  5. Media bulksgewijs importeren
  6. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
 3. Werkruimte en workflow
  1. Basisbeginselen van de werkruimte
  2. Bekijk en deel automatisch gecreëerde fotocollages, diavoorstellingen en meer
  3. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  4. Toetsen voor het bewerken van foto's
  5. Toetsen voor het zoeken van foto's
  6. Toetsen voor het weergeven van foto's
  7. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
  8. Een land of regio selecteren
 4. Mediabestanden importeren
  1. Media importeren van camera's en kaartlezers
  2. Media bulksgewijs importeren
  3. Media importeren uit de iPhoto-bibliotheek (alleen Mac OS)
  4. Foto's importeren van scanners (alleen Windows)
  5. Media importeren uit bestanden en mappen
 5. Mediabestanden bekijken en corrigeren
  1. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  2. Videobeelden en afbeeldingen op een volledig scherm weergeven
  3. Foto's groeperen in versiesets
  4. Foto's repareren in Elements Organizer
  5. Foto's en video's corrigeren met gebruik van andere toepassingen
  6. Een automatische collectie van uw beste foto's maken
 6. Plaatsen, gezichten en gebeurtenissen markeren
  1. Plaatsgegevens (locatie-informatie) toevoegen en beheren
  2. Gezichten markeren en media ordenen in de weergave Personen
  3. Gebeurtenisgegevens toevoegen en beheren
  4. Gebeurtenisstapels maken met behulp van Slimme gebeurtenissen
 7. Catalogi, mappen en albums beheren
  1. Albums en albumcategorieën maken
  2. Albums en albumcategorieën bewerken
  3. Catalogi maken en bewerken in Elements Organizer
  4. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 2018
  5. Tags toevoegen aan uw media
  6. Slimme tags gebruiken
  7. Opgeslagen zoekopdrachten maken en bewerken
  8. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 15 en oudere versies
  9. Problemen met de catalogus oplossen
 8. Foto's en video's doorzoeken
  1. Geavanceerd zoeken gebruiken
  2. Het menu Zoeken gebruiken
  3. Mediabestanden zoeken op trefwoordtags
  4. Zoekopties om mediabestanden te zoeken
  5. Zoeken naar mediabestanden
  6. Mediabestanden zoeken met gebruik van de tijdlijn
 9. Fotoprojecten maken
  1. Overzicht van Elements Organizer-projecten
  2. Presentaties
  3. Een fotokalender maken
  4. Presentaties maken (alleen Windows) | Elements 12
 10. Videoprojecten maken
  1. Instant Movies en videoartikelen maken
  2. Videoprojecten weergeven
 11. Afdrukken, delen en exporteren
  1. Foto's afdrukken
  2. Foto's en mediabestanden verzenden via e-mail
  3. Foto's als PDF-bestand per e-mail verzenden
  4. Video's delen
  5. Foto's exporteren
  6. Foto's delen via online services
  7. E-mailvoorkeuren instellen

Leer hoe u problemen met de catalogus oplost in Elements Organizer.

Problemen bij het omzetten van catalogi oplossen

 • Zorg ervoor dat er geen vorige versie van Elements Organizer op uw computer geopend is.
 • Sluit iTunes en zorg ervoor dat iTunes (iTunes en iTunesHelper) niet in Taakbeheer (Windows)/activiteitenweergave (Mac OS) wordt uitgevoerd.

Als een van de volgende processen van een vorige versie op uw computer wordt uitgevoerd, sluit u deze processen en probeert u het opnieuw:

 • Automatische analyse: Zo kunt u de Automatische analyse uitschakelen:

(Windows) Als u de Automatische analyse wilt uitschakelen, selecteert u Bewerken > Voorkeuren > Media-analyse en schakelt u Media automatisch analyseren op slimme tags uit. Nadat de optie is uitgeschakeld, controleert u of ElementsAutoAnalyzer niet in Taakbeheer wordt uitgevoerd.

(Mac OS) Als u Automatische analyse wilt uitschakelen, selecteert u Elements Organizer > Voorkeuren > Media-analyse en schakelt u Media automatisch analyseren op slimme tags uit. Nadat de optie is uitgeschakeld, controleert u of ElementsAutoAnalyzer niet in de activiteitenweergave wordt uitgevoerd.

 • Gezichtsherkenning: Zo kunt u gezichtsherkenning uitschakelen:

(Windows) Als u gezichtsherkenning wilt uitschakelen, selecteert u Bewerken > Voorkeuren Media-analyse en schakelt u Gezichtsherkenning automatisch uitvoeren uit. 

(Mac OS) Als u gezichtsherkenning wilt uitschakelen, selecteert u Elements Organizer > Voorkeuren Media-analyse en schakelt u Gezichtsherkenning automatisch uitvoeren uit.

Een catalogus repareren

Als uw catalogus beschadigd raakt als gevolg van een stroomstoring of technische problemen, geeft Elements Organizer een bericht weer met de mededeling dat er een probleem is opgetreden met de catalogus. Gebruik de opdracht Repareren om de catalogus te herstellen.

Opmerking:

Voor gebruikers van macOS:

 • Vanaf Elements 2018 is de optie Repareren in Catalogusbeheer verwijderd.
 • In Elements 15 en eerdere versies hebt u geen toegang tot catalogi die zijn opgeslagen op een netwerkstation.
 1. Sluit Photoshop Elements en Premiere Elements.

 2. Open Elements Organizer en selecteer Bestand > Catalogi beheren.

 3. Markeer in het dialoogvenster Catalogusbeheer de catalogus die u wilt repareren.
 4. Klik op Repareren.

 5. Een van de volgende dialoogvensters wordt weergegeven.
  • Er zijn geen fouten gevonden: Als er een dialoogvenster verschijnt met de mededeling dat er geen fouten zijn gevonden in de catalogus, klikt u op OK of op Toch repareren.

  • Catalogus bevat geen fouten: Als er een dialoogvenster verschijnt met de mededeling dat de catalogus geen fouten bevat, maar de miniaturencache wel, klikt u op Miniaturencache verwijderen. Photoshop Elements verwijdert de cache en genereert de cache opnieuw.

  • Fouten gevonden: Als er een dialoogvenster verschijnt met de mededeling dat er fouten zijn gevonden, klikt u op OK of op Annuleren. Als er fouten zijn aangetroffen in de miniaturencache, verwijdert Photoshop Elements de cache en wordt deze opnieuw gegenereerd.

  • Catalogus kan niet worden hersteld: Als het dialoogvenster meldt dat de catalogus niet kan worden hersteld, kunt u een back-up van de catalogus laden. Zie Back-ups maken van catalogi of deze herstellen voor meer informatie.

Standaardcatalogus niet gevonden

Als Elements Organizer geen verbinding kan maken met de standaardcatalogus, kunt u de catalogus opzoeken via Catalogusbeheer.

 1. Houd Shift ingedrukt en start Elements Organizer.

 2. Voer in Catalogusbeheer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een catalogus in de lijst.
  • Blader naar een catalogus.
 3. Klik op Openen.

Ontbrekende bestanden in een catalogus opnieuw verbinden

Als u een bestand verplaatst, hernoemt of verwijdert buiten Elements Organizer, wordt een pictogram voor een ontbrekend bestand  weergegeven wanneer u probeert het bestand te openen of te wijzigen.

Standaard probeert Elements Organizer automatisch de ontbrekende en hernoemde bestanden opnieuw te verbinden wanneer het programma deze ontdekt. Bestanden met dezelfde naam, wijzigingsdatum en grootte als de ontbrekende bestanden worden gebruikt om deze bestanden opnieuw te verbinden met de catalogus.

Voor bewerkingen zoals het afdrukken, e-mailen, bewerken of exporteren van een bestand, worden ontbrekende bestanden alleen gemeld wanneer u deze probeert te gebruiken. In dergelijke gevallen wordt het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden weergegeven.

Opmerking:

Het pictogram voor een ontbrekend bestand wordt ook weergegeven voor grote bestanden waarvoor de miniatuur niet kan worden gegenereerd.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u specifieke bestanden opnieuw wilt verbinden, selecteert u een of meerdere items met het pictogram voor een ontbrekend bestand  en selecteert u Bestand > Opnieuw verbinden > Ontbrekend bestand.

  • Als u alle ontbrekende items opnieuw wilt verbinden, selecteert u Bestand > Opnieuw verbindenAlle ontbrekende bestanden.

 2. Als u de huidige locatie van de bestanden weet, klikt u op Bladeren. Blader naar de locatie op de computer voor de ontbrekende bestanden.

  Als u de locatie van de bestanden niet weet, wacht u tot Elements Organizer het zoeken op uw computer heeft voltooid.

 3. Selecteer een of meerdere ontbrekende bestanden in het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden. Als u een aaneengesloten reeks bestanden wilt selecteren, klikt u op het eerste en het laatste bestand terwijl u Shift ingedrukt houdt. Houd ctrl ingedrukt en klik (Windows) of cmd en klik (Mac OS) om niet-opeenvolgende bestanden te selecteren.

  Opmerking:

  Als er geen exacte overeenkomst wordt gevonden, klikt u op Bladeren. Zoek in het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden handmatig naar ontbrekende bestanden en verbind deze opnieuw.

 4. Klik op Opnieuw verbinden.

Het bestand bestaat al in de catalogus

Wanneer u media in Elements Organizer importeert en een foutmelding krijgt dat het bestand al in de catalogus staat, gaat u als volgt te werk:

 • Schakel de mediabestandweergave in via Weergave > Mediatypen > Foto's/Video/Audio/Project

      Nadat u de mediabestandweergave inschakelt, kunt u controleren of het bestand al in de catalogus staat.

Offline bestanden verwerken

Offline bestanden zijn items in een catalogus op een externe schijf/extern station die momenteel offline (niet beschikbaar) zijn. Het pictogram Offline wordt weergegeven voor items die offline zijn (items die zijn opgeslagen op een schijf/station, en niet op de lokale vaste schijf).

Wanneer u bestanden importeert van een extern station, kunt u met het dialoogvenster Importeren de bestanden na het importeren naar uw computer kopiëren. Als u de optie Bestanden kopiëren tijdens importeren uitschakelt en de optie Voorvertoningen genereren selecteert, worden kopieën met een lage resolutie (voorvertoningsbestanden) gemaakt.

Wanneer u bepaalde bewerkingen voor offline items uitvoert, wordt u gevraagd de schijf/het station met het offline bestand te plaatsen/aan te sluiten.

Opmerking:

Voor sommige bewerkingen, zoals Fotomail, e-mailbijlagen en PDF-presentaties, wordt de optie Voorvertoningen gebruiken voor offline-items weergegeven in het dialoogvenster Offline bestanden zoeken. Selecteer deze optie om verder te gaan met de bewerking met de voorvertoningsbestanden met een lage resolutie.

Als u een bewerking op een offline bestand uitvoert, wordt het dialoogvenster Offlinestations zoeken weergegeven.

Het dialoogvenster Offlinestations zoeken

U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Plaats de schijf met de items of sluit het station met de items aan. De offline bestanden worden verbonden. Als u netwerkstations gebruikt, zorgt u ervoor dat u verbinding met het netwerk hebt en klikt u op Vernieuwen. Als de status van alle items in de catalogus met een markering voor offline wordt hersteld tot de onlinestatus, kunt u doorgaan en verschillende bestandsbewerkingen op deze bestanden uitvoeren.
Opmerking:

Als er meer dan één schijf/station wordt weergegeven in het dialoogvenster Offlinestations zoeken, voegt u alle schijven/stations toe om alle bestanden te verbinden.

 • Als de selectie een combinatie van verbonden en offline bestanden bevat en u wilt de offline bestanden voorlopig negeren, selecteert u Overslaan. De geselecteerde bewerking wordt dan uitgevoerd op alle verbonden bestanden. De offline bestanden behouden hun offline status en blijven ongewijzigd.
 • Als uw selectie items bevat die naar een andere locatie zijn verplaatst/gekopieerd, selecteert u Bestanden opnieuw verbinden. Blader naar de huidige locatie van de bestanden en selecteer de items. Alle opnieuw verbonden offline items worden verbonden en de geselecteerde bewerking wordt uitgevoerd op de desbetreffende bestanden.
 • Als u uw items naar een ander station hebt verplaatst/gekopieerd, verbindt u het station met uw computer en selecteert u Stations opnieuw koppelen. Selecteer het station in de vervolgkeuzelijst. Alle offline items in de catalogus op het station worden hersteld tot de onlinestatus en de geselecteerde bewerking wordt uitgevoerd op de verbonden items.
Opmerking:

Zorg ervoor dat alle offline bestanden aanwezig zijn in de oorspronkelijke mapstructuur op het station.

Catalogi die offline bestanden bevatten naar andere besturingssystemen verplaatsen

Wanneer u een catalogus die is gemaakt op een Windows-systeem herstelt op een Mac OS-systeem, worden offline items in de catalogus niet automatisch verbonden, ook niet nadat u het station aansluit. Zie voor meer informatie over het herstellen van een catalogus Een catalogus herstellen.

 1. Voer een handeling uit op het offlinebestand. Het dialoogvenster Offlinestations zoeken wordt weergegeven.

 2. Selecteer Stations opnieuw koppelen.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het station dat de items bevat en klik op OK.

Voer dezelfde bewerking ook uit wanneer u een Mac OS-catalogus die offline bestanden bevat wilt herstellen op een Windows-systeem.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online