Tags toevoegen aan uw media

Leer hoe u personen, plaatsen of gebeurtenissen van tags kunt voorzien om eenvoudig en snel uw media te organiseren door uw bestanden te beheren en beter doorzoekbaar te maken.

Met tags kunt u uw media gemakkelijker beheren en er sneller naar zoeken. U kunt tags gebruiken om foto's en video's te identificeren aan de hand van trefwoorden en om afzonderlijke mediabestanden of albums op te halen. Bovendien kunt u met personen-, plaats- of gebeurtenistags uw media gemakkelijk ordenen.

In Elements Organizer kunt u op twee manieren tags toevoegen:

 • Trefwoordtags: U kunt handmatig trefwoorden toewijzen aan uw mediabestanden. U kunt categorieën en subcategorieën gebruiken om de tags beter te categoriseren en zo uw mediabestanden gemakkelijker vinden. 
 • Slimme tags: Wanneer u foto's in een catalogus importeert, zal Elements Organizer die foto's automatisch analyseren en er tags aan toewijzen. Dit worden 'slimme tags' genoemd. Met slimme tags kunt u uw foto's gemakkelijk te vinden, ook als u ze niet handmatig hebt getagd met behulp van trefwoorden.

Werken met trefwoordtags

Trefwoordtags

Trefwoordtags zijn persoonlijke trefwoorden, zoals ''pappa'' of ''Zeeland'', die u aan foto's, videobestanden, audioclips, PDF-bestanden en projecten in de Media-weergave koppelt. Dankzij trefwoordtags kunt u gemakkelijk bestanden met deze tags zoeken en organiseren. Wanneer u trefwoordtags gebruikt, hoeft u mediabestanden niet handmatig meer te ordenen in mappen voor specifieke onderwerpen of bestanden namen te geven die verwijzen naar specifieke inhoud. In plaats daarvan kunt u gewoon een of meerdere trefwoordtags aan elk mediabestand koppelen. Vervolgens kunt u de gewenste mediabestanden ophalen door een of meer trefwoordtags te selecteren in het deelvenster Trefwoordtags. U kunt ook naar mediabestanden zoeken op basis van bepaalde trefwoordtags. Dit doet u door een trefwoord te typen in het vak Zoeken.

Stel bijvoorbeeld dat u een trefwoordtag met de naam Anna maakt en dat u deze tag koppelt aan elk mediabestand waarin uw zus Anna voorkomt. Als u dan in één keer alle mediabestanden van Anna op uw computer wilt zoeken, selecteert u de tag Anna in het deelvenster Trefwoordtags.

U kunt trefwoordtags met alle gewenste trefwoorden maken, Wanneer mediabestanden meerdere trefwoordtags hebben, kunt u een combinatie van trefwoordtags selecteren om een bepaalde persoon op een bepaalde plaats of bij een bepaalde gebeurtenis te vinden. U kunt bijvoorbeeld naar alle trefwoordtags Anna en alle trefwoordtags Marie zoeken om alle foto's van Anna met haar dochter Marie te vinden. Of u kunt naar alle trefwoordtags Anna en alle trefwoordtags Cabo zoeken om alle foto's van Anna op vakantie in Cabo San Lucas te vinden.

Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken

U kunt trefwoordtags maken en met trefwoordtags werken in het deelvenster Trefwoordtags van het tabblad Organiseren.

Het deelvenster Trefwoordtags in Elements Organizer bevat de standaardcategorie Reizen. Bovendien kunt u mediabestanden importeren waaraan al tags zijn gekoppeld. Deze tags worden weergegeven onder de categorie Geïmporteerde trefwoordtags. U kunt tags indelen in deze categorieën, maar u kunt ook uw eigen categorieën en subcategorieën maken.

U kunt de volgende taken uitvoeren in het deelvenster Trefwoordtags:

 • Alle trefwoordtags, categorieën van tags en subcategorieën van tags bekijken. Klik op het driehoekje naast een categorie of subcategorie om de trefwoordtags in de desbetreffende (sub)categorie uit te vouwen of samen te vouwen.

 • Trefwoordtags maken, bewerken en verwijderen.

 • Trefwoordtags organiseren in de categorieën en subcategorieën.

 • Omhoog of omlaag bladeren in de lijst met trefwoordtags.

Een trefwoordtag maken

U kunt nieuwe trefwoordtags maken in elke gewenste categorie of subcategorie, zodat u onlangs aan uw catalogus toegevoegde mediabestanden kunt organiseren. Nieuwe trefwoordtags hebben een pictogram met een vraagteken .

In het dialoogvenster Trefwoordtag maken kunt u trefwoordtags maken.

 1. Klik op de knop Nieuw  in het deelvenster Trefwoordtags en kies Nieuwe trefwoordtag.
 2. Kies in het menu Categorie van het dialoogvenster Trefwoordtag maken een categorie of een subcategorie waarin u de tag wilt plaatsen.
 3. Typ in het vak Naam een naam voor de trefwoordtag.
  Opmerking:

  Als u de furigana voor de naam van de tag wilt wijzigen, typt u een nieuwe furigana in het tekstvak Furigana.

 4. Typ in het vak Opmerking de informatie die u over de tag wilt toevoegen. (U kunt bijvoorbeeld invoeren dat de tag betrekking heeft op vakantiefoto's.)
 5. Klik op OK.

  De trefwoordtag wordt in het deelvenster Trefwoordtags weergegeven onder de categorie of subcategorie die u hebt geselecteerd.

  Opmerking:

  Wanneer u voor het eerst een trefwoordtag aan een mediabestand koppelt, wordt het desbetreffende mediabestand gebruikt als pictogram voor deze trefwoordtag. Als u het pictogram wilt wijzigen, raadpleegt u Het pictogram van een trefwoordtag wijzigen.

Trefwoordtags aan mediabestanden toevoegen

Als u eenmaal een trefwoordtag hebt gemaakt, kunt u deze koppelen aan de mediabestanden die met de tag worden geassocieerd. U kunt meerdere trefwoordtags aan een mediabestand koppelen. Wanneer u voor het eerst een tag aan een mediabestand koppelt, wordt het desbetreffende bestand gebruikt als pictogram voor deze tag. Als u meerdere mediabestanden naar een trefwoordtag sleept, wordt het eerste mediabestand dat u selecteert, gebruikt als pictogram voor deze tag.

 1. Selecteer in de Media-weergave de mediabestanden waaraan u de tag wilt koppelen. (Houd Ctrl of Cmd ingedrukt en klik op de gewenste mediabestanden als u meerdere foto's wilt selecteren.)
 2. Voer een van de volgende handelingen uit als u één mediabestand wilt koppelen aan één tag:
  • Sleep de tag uit het deelvenster Trefwoordtags naar de geselecteerde mediabestanden.

  • Sleep de mediabestanden naar de tag in het deelvenster Trefwoordtags.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit als u trefwoordtags wilt koppelen aan meerdere mediabestanden:
  • Sleep de tag uit het deelvenster Trefwoordtags naar een van de geselecteerde mediabestanden.

  • Selecteer een of meer trefwoordtags en sleep de tags naar een van de geselecteerde mediabestanden.

  • Selecteer een of meer trefwoordtags en sleep de foto's vervolgens naar een van de geselecteerde tags in het deelvenster Trefwoordtags.

  Opmerking:

  Als u een tag op alle mediabestanden in een album wilt toepassen, klikt u in het deelvenster Albums op het desbetreffende album. Selecteer alle mediabestanden in de weergave Media. Selecteer de trefwoordtag in het deelvenster Trefwoordtags en koppel de tag aan de bestanden.  

Mediabestanden zoeken op basis van hun trefwoordtags

 1. Wanneer u in de zoekbalk de naam van de tag begint te typen, wordt er een lijst weergegeven met alle tags die overeenkomen met de getypte letters. Als u bijvoorbeeld de letter D typt, worden alle tags die beginnen met deze letter weergegeven. U kunt de gewenste tag selecteren.

  Vervolgens worden alle mediabestanden gevonden waaraan minstens een van deze trefwoordtags is gekoppeld. Als u een trefwoordtagcategorie of trefwoordtagsubcategorie met geneste subcategorieën selecteert, worden alle foto's in de hiërarchie weergegeven. Stel dat u een subcategorie Bruiloft hebt met de trefwoordtags Bruid en Bruidegom. Als u de subcategorie Bruiloft selecteert, toont Elements Organizer alle mediabestanden met de tag Bruid of Bruidegom.

 2. U kunt ook op de tag klikken om te zoeken naar de mediabestanden die aan de desbetreffende tag zijn gekoppeld. Nadat u op de tag hebt geklikt, wordt het geavanceerde zoekmenu weergegeven. U kunt de zoekopdrachten aanpassen en andere trefwoordtags selecteren om naar de desbetreffende media te zoeken.

Snel tags maken en toepassen

Met het tekstvak Trefwoordtags in Elements Organizer-interface kunt u snel tags maken en toepassen. In dit tekstvak wordt op basis van de letter die u typt een subset weergegeven van de lijst met bestaande tags. Als u bijvoorbeeld de letter S typt, verschijnt in het tekstvak een lijst met tags die beginnen met de letter S. U kunt desgewenst een subset van deze lijst weergeven. U kunt een bestaande tag selecteren in deze lijst en de tag toepassen op de geselecteerde set met items, maar u kunt ook een tag maken en deze toepassen.

Tags maken en toepassen

Snel tags maken

 1. Selecteer een mediabestand.
 2. Typ de naam van de tag in het veld Afbeeldingslabels.

 3. Klik op Toevoegen.

Snel tags toepassen

 1. Selecteer de items waaraan u de tag wilt toewijzen en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Typ de naam van de tag in het tekstvak Trefwoordtags.

  • Typ een letter, bijvoorbeeld de letter A, om een lijst weer te geven met alle tags die met de letter A beginnen. Selecteer de gewenste tag.

 2. Klik op Toevoegen.

  De tags worden toegepast op de geselecteerde items.

Een nieuwe categorie of subcategorie voor trefwoordtags maken

 1. Klik in het deelvenster Trefwoordtags van het tabblad Organiseren op de knop Nieuw  en kies Nieuwe categorie of Nieuwe subcategorie.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een nieuwe categorie wilt maken, typt u de naam in het vak Naam categorie. Klik op Kleur kiezen en geef de kleur op die de trefwoordtags in deze categorie moeten krijgen. Vervolgens klikt u om een pictogram te selecteren in de lijst Categoriepictogram.

  • Als u een nieuwe subcategorie wilt maken, typt u de naam in het vak Naam subcategorie. Kies vervolgens in het menu Hoofdcategorie of subcategorie een categorie waarin u de subcategorie wilt plaatsen.

 3. Klik op OK.

  De categorie of subcategorie wordt nu in het deelvenster Trefwoordtags weergegeven.

  Opmerking:

  U kunt een subcategorie bewerken of verwijderen. Het pictogram wordt echter altijd weergegeven als een gewone tag en u kunt er geen foto aan toevoegen.

Trefwoordtags, categorieën en subcategorieën bewerken

Het pictogram van een trefwoordtag wijzigen

Standaard maakt Photoshop Elements een pictogram voor een trefwoord op basis van de eerste foto waaraan u de tag hebt gekoppeld. U kunt dit pictogram wijzigen in een foto die de tag beter weerspiegelt.

 1. Selecteer de tag in het deelvenster Trefwoordtags.
  Opmerking:

  Deze functie is niet beschikbaar voor tags die zijn gegenereerd aan de hand van Personen herkennen.

 2. Klik op de knop Nieuw en selecteer Bewerken in het menu.
 3. Klik op Pictogram bewerken in het dialoogvenster Trefwoordtag bewerken.
 4. U kunt de volgende eigenschappen van een pictogram bewerken:
  • Kleur: klik op Kleur kiezen en selecteer een kleur om de kleur van het pictogram te wijzigen.

  • Naam: bewerk de naam van de trefwoordcategorie in Naam categorie.

  • Categoriepictogram: selecteer het pictogram onder de opties beschikbaar in Categoriepictogram. Schuif horizontaal om de andere opties voor pictogrammen weer te geven.

  Trefwoordcategorie bewerken
  Trefwoordcategorie bewerken

 5. Klik op OK.

Een categorie of subcategorie voor trefwoordtags bewerken

U kunt de naam van een categorie of subcategorie wijzigen of u kunt de locatie van de categorie of subcategorie wijzigen.

 1. Selecteer de categorie of subcategorie in het deelvenster Trefwoordtags. Klik op de knop Nieuw en selecteer Bewerken in het menu. U kunt ook met de rechtermuisknop op een categorie klikken of Ctrl ingedrukt houden en op een categorie klikken en Bewerken selecteren.
 2. U kunt de volgende eigenschappen van een pictogram bewerken:
  • Kleur: klik op Kleur kiezen en selecteer een kleur om de kleur van het pictogram te wijzigen.

  • Naam: bewerk de naam van de trefwoordcategorie in Naam categorie.

  • Categoriepictogram: selecteer het pictogram onder de opties beschikbaar in Categoriepictogram. Schuif horizontaal om de andere opties voor pictogrammen weer te geven.

  Trefwoordcategorie bewerken
  Trefwoordcategorie bewerken

 3. Klik op OK.

Trefwoordtags, categorieën en subcategorieën opnieuw organiseren door te slepen

Standaard worden trefwoordtags en subcategorieën in alfabetische volgorde vermeld. U kunt deze volgorde echter wijzigen door te slepen.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums (Windows) of Adobe Elements Organizer 15 > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums (Mac OS).

 2. Selecteer Handmatig voor Categorieën, Subcategorieën en Trefwoordtags in het groepsvak Optie voor handmatig sorteren inschakelen en klik op OK.
 3. Selecteer een of meerdere trefwoordtags, categorieën of subcategorieën in het deelvenster Trefwoordtags.
 4. Sleep de geselecteerde items op een van de volgende manieren naar een nieuwe locatie:
  • Als u trefwoordtags opnieuw wilt rangschikken in een categorie of subcategorie, sleept u de tag totdat er een grijze lijn wordt weergegeven. Vervolgens laat u de muisknop los. De tag verschijnt direct onder de grijze lijn.

  • Als u een tag wilt verplaatsen naar een nieuwe categorie, sleept u de tag over de gewenste categorie en laat u de muisknop los wanneer de categorie wordt gemarkeerd.

  • Als u categorieën of subcategorieën opnieuw wilt rangschikken, sleept u de desbetreffende categorie of subcategorie totdat u een grijze lijn ziet. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt de categorie of de subcategorie direct onder de grijze lijn weergegeven. Wanneer u een categorie of subcategorie verplaatst, worden de trefwoordtags in de desbetreffende (sub)categorie ook verplaatst.

  • Als u categorieën of subcategorieën wilt insluiten in andere categorieën, sleept u deze naar de gewenste categorie of subcategorie en laat u de muisknop los wanneer deze categorie of subcategorie wordt gemarkeerd.

  Opmerking:

  Als er iets misgaat bij het verplaatsen van een categorie of subcategorie en er een onderliggende subcategorie of sub-subcategorie wordt gemaakt, selecteert u deze, klikt u op de knop Nieuw  en selecteert u Bewerken in het menu in het deelvenster Trefwoordtags. Vervolgens geeft u de juiste categorie op met het menu Hoofdcategorie of subcategorie.

Een trefwoordtag wijzigen in een subcategorie of andersom

 1. Voer op het tabblad Organiseren een van de volgende handelingen uit:
  • Klik met de rechtermuisknop op een trefwoordtag of houd Ctrl ingedrukt en klik vervolgens op een trefwoordtag in het deelvenster Trefwoordtags en kies Nieuwe subcategorie maken.

  • Klik met de rechtermuisknop op een subcategorie of houd Ctrl ingedrukt en klik vervolgens op een subcategorie in het deelvenster Trefwoordtags en kies Nieuwe subcategorie maken. De subcategorie mag geen trefwoordtags of subcategorieën bevatten.

Een categorie of subcategorie verwijderen

 1. Selecteer een of meer categorieën of subcategorieën in het deelvenster Trefwoordtags.
 2. Klik met de rechtermuisknop en kies Verwijderen en klik vervolgens op OK om de verwijdering te bevestigen.

Trefwoordtags verwijderen van foto's

 1. Voer afhankelijk van de weergave in de Media-weergave een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een trefwoordtag van één foto wilt verwijderen uit de miniatuurweergave, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op het mediabestand. Daarna kiest u Trefwoordtag verwijderen > [naam van tag].

  • Als u een trefwoordtag van één foto wilt verwijderen in grotere weergaven, klikt u met de rechtermuisknop of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op een categoriepictogram onder het mediabestand. Daarna kiest u Trefwoordtag verwijderen.

  Opmerking:

  Afhankelijk van de weergave, kunt u de aanwijzer boven het categoriepictogram houden en een lijst weergeven met de trefwoordtags die aan het mediabestand zijn gekoppeld.

  • Als u een trefwoordtag wilt verwijderen uit meerdere mediabestanden in elke weergave, houdt u Ctrl of Cmd ingedrukt en klikt u op de mediabestanden om deze te selecteren. Klik vervolgens met de rechtermuisknop of houd Ctrl ingedrukt en klik op een van de geselecteerde mediabestanden en kies Trefwoordtag uit geselecteerde items verwijderen > [naam van tag].
  • U kunt een trefwoordtag ook uit een foto verwijderen door de foto te selecteren in de Media-weergave. De trefwoordtags worden weergegeven in het deelvenster Afbeeldingslabels. Klik met de rechtermuisknop op een tag en selecteer Verwijderen.

Informatie van trefwoordtags opslaan in bestanden

Wanneer u JPEG-, TIFF- of PSD-bestanden met tags per e-mail verzendt of exporteert vanuit Elements Organizer, wordt de taginformatie in deze uitvoerbestanden automatisch toegevoegd als een IPTC-trefwoord (International Press Telecommunications Council). Als de ontvanger het mediabestand importeert en de aanwijzing ontvangt de gekoppelde tags te importeren, worden de tags bijgevoegd in zijn of haar versie van Elements Organizer.

Als u een mediabestand per e-mail wilt verzenden of het wilt delen zonder de e-mail- of exportfuncties van Elements Organizer te gebruiken, kunt u de taginformatie handmatig toevoegen aan het gedeelte voor het IPTC-trefwoord in de koptekst van het bestand.

 1. Selecteer in de Media-weergave een of meer bestanden en kies Bestand > Metagegevens opslaan naar bestanden.
  Opmerking:

  Naast de trefwoordtags worden ook de personen-, plaats- en gebeurtenistags naar het bestand geschreven.

Trefwoordtags importeren en exporteren

Het importeren en exporteren van trefwoordtags is handig als u mediabestanden wilt uitwisselen met vrienden die bijvoorbeeld dezelfde hobby hebben. Stel bijvoorbeeld dat u een set trefwoordtags hebt gemaakt voor mediabestanden die met uw hobby te maken hebben. Als u de tagset opslaat, kunnen vrienden die dezelfde hobby hebben, de tags importeren in hun deelvenster Trefwoordtags en deze op hun eigen mediabestanden toepassen. En u kunt natuurlijk ook de trefwoordtags van uw vrienden importeren en deze toepassen op uw eigen mediabestanden. Uw vrienden en u kunnen dan de gemeenschappelijke trefwoorden gebruiken om te zoeken naar foto's met betrekking tot uw gemeenschappelijke hobby.

Trefwoordtags exporteren

U kunt de huidige set met trefwoordtags opslaan, met inbegrip van de volledige hiërarchie met categorieën en subcategorieën in het deelvenster Trefwoordtags en de pictogrammen voor tags, zodat u deze met iemand anders kunt delen. Het bestand met geëxporteerde tags wordt opgeslagen als een XML-bestand (Extensible Markup Language).

Opmerking:

Als u tags exporteert, worden de foto's waaraan de tags zijn gekoppeld, niet geëxporteerd.

 1. Klik op de knop Nieuw  in het deelvenster Trefwoordtags en kies Trefwoordtags opslaan naar bestand.
 2. Kies een van de volgende opties en klik op OK:

  Alle trefwoordtags exporteren

  Hiermee maakt u een bestand dat alle trefwoordtags en de taghiërarchie bevat.

  Opgegeven trefwoordtags exporteren

  Hiermee maakt u een bestand dat alle trefwoordtags en de taghiërarchie van de categorie of de subcategorie bevat die u selecteert in de lijst.

 3. Kies een locatie in het dialoogvenster Trefwoordtags opslaan naar bestand en voer een naam in voor het bestand. Klik vervolgens op Opslaan.

Trefwoordtags importeren uit bestand

U kunt een bestaande set met trefwoordtags importeren (die is opgeslagen als een XML-bestand met de opdracht Trefwoordtags opslaan naar bestand), met inbegrip van de volledige hiërarchie van categorieën en subcategorieën en de pictogrammen.

U kunt trefwoordtags ook importeren door afbeeldingen te importeren waaraan al andere tags zijn toegewezen. Als mediabestanden bijvoorbeeld per e-mail worden verzonden, worden geëxporteerd en bewerkt of als taginformatie wordt toegevoegd, worden de trefwoordtags ook gekoppeld.

Opmerking:

Als u trefwoordtags importeert, worden de foto's waaraan de tags zijn gekoppeld, niet geïmporteerd.

 1. Klik in het deelvenster Trefwoordtags op de knop Nieuw  en kies Trefwoordtags importeren uit bestand.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Trefwoordtags importeren uit bestand het XML-bestand (Extensible Markup Language) met de trefwoordtags, categorieën en subcategorieën en klik op Openen.

Voorkeuren instellen voor de deelvensters Trefwoordtags en Albums

 1. Kies in Elements Organizer de opdracht Bewerken > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums (Windows) of Adobe Elements Organizer 15 > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums (Mac OS).

 2. Geef aan hoe de trefwoordtags, categorieën, subcategorieën, albums en albumcategorieën moeten worden gerangschikt: alfabetisch of handmatig. Als u Handmatig selecteert als tagtype, kunt u het desbetreffende tagtype in de gewenste volgorde naar het deelvenster Trefwoordtags slepen.
 3. Geef aan hoe de trefwoordtags moeten worden weergegeven in Weergave trefwoordtag: alleen met een naam of met een klein of groot pictogram naast de naam. Klik op OK.
 4. Als u grote pictogrammen voor trefwoordtags wilt weergeven: klik op het -symbool in het deelvenster Trefwoordtags en selecteer Groot pictogram tonen. De voorkeuren in dit vervolgmenu en in het dialoogvenster Voorkeuren blijven gesynchroniseerd.

Werken met personen-, plaats- of gebeurtenistags

Photoshop Elements 12 en hoger

U kunt personen-, plaats- en gebeurtenistags definiëren en gebruiken om uw media gemakkelijk te kunnen beheren. U kunt deze tags maken vanuit de bijbehorende weergave (bijvoorbeeld de weergave Plaatsen) of zelfs rechtstreeks vanuit de Media-weergave (klik bijvoorbeeld op Labels/Info in de taakbalk en klik vervolgens op Plaatsen).

Als u met tags werkt in de Media-weergave, kunt u een tag naar de relevante media slepen om de tag er snel aan toe te wijzen.

Personentags maken

U kunt personentags indelen in groepen. Collega's, Familie en Vrienden zijn vooraf gedefinieerde groepen die u kunt verwijderen.

 1. Klik op Labels/Info op de taakbalk.

 2. Vouw het menu uit en klik op Nieuwe persoon of Nieuwe groep.

 3. Volg de aanwijzingen op het scherm en deel uw personentags in.

Plaatstags maken

 1. Klik op Labels/Info op de taakbalk.

 2. Vouw het menu uit en klik op Nieuwe plaats.

 3. Zoek naar een plaats in het dialoogvenster Nieuwe plaats toevoegen.

 4. Bevestig bij de aanwijzing u dat u de nieuwe locatie wilt toewijzen.

 5. Klik op Gereed. De nieuwe locatie wordt toegevoegd aan de hiërarchie Plaatsen.

Opmerking:

In Elements 12 en hoger zijn GPS-coördinaten gekoppeld aan plaatstags. Deze coördinaten worden ook gekoppeld aan media waaraan deze plaatstags worden toegewezen.

Een plaatstag bewerken

U kunt een plaats bewerken om er andere GPS-coördinaten aan toe te wijzen. Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de plaats in de hiërarchie Plaatsen en selecteer Deze plaats bewerken.
Een plaats bewerken

 1. Op de kaart die verschijnt, sleept u de pin voor de plaats naar de nieuwe locatie.
 2. Bevestig bij de aanwijzing u dat u de nieuwe locatie wilt toewijzen.
 3. Klik op Gereed. De locatie wordt met een nieuwe naam weergegeven in de hiërarchie Plaatsen.

De naam van een plaatstag wijzigen

U kunt de standaardnamen van plaatsen wijzigen. Zo kunt u de naam Stationsweg bijvoorbeeld wijzigen in Thuis. Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de plaats in de hiërarchie Plaatsen en selecteer Naam wijzigen.
 2. Voer een nieuwe naam voor de plaats in.
 3. Klik op OK.
Opmerking:

Als u een plaats uit de hiërarchie Plaatsen wilt verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Verwijderen. Bevestig dat u de plaats wilt verwijderen.

GPS-coördinaten toewijzen aan een verouderde plaatstag

Het is mogelijk dat er geen GPS-coördinaten zijn toegewezen aan plaatsen die uit eerdere versies van Elements zijn geïmporteerd naar Elements 12 en hoger. U kunt GPS-coördinaten aan deze plaatsen toewijzen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de plaats in de hiërarchie Plaatsen en selecteer Plaatsen op kaart.
 2. Op de kaart die verschijnt, sleept u de pin voor de plaats naar de nieuwe locatie.
 3. Bevestig bij de aanwijzing u dat u de nieuwe locatie wilt toewijzen.
 4. Klik op Klaar.

Gebeurtenistags maken

U kunt gebeurtenistags zo nodig organiseren in groepen. Ga als volgt te werk als u een gebeurtenistag wilt maken:

 1. Klik op Labels/Info op de taakbalk.

 2. Vouw het menu uit en klik op Nieuwe gebeurtenis.

 3. Voer de volgende gegevens in voor de gebeurtenis:

  • Naam van gebeurtenis

  • Begin- en einddatum van de gebeurtenis

  • (Optioneel) Gebeurtenisgroep. Als u nog geen gebeurtenisgroepen hebt gedefinieerd, wordt hier standaard Niets geselecteerd weergegeven.

  • (Optioneel) Beschrijving van gebeurtenis

 4. Sleep enkele aan de gebeurtenis gerelateerde media naar het mediavak.

  Opmerking:

  Het is mogelijk dat media aan meerdere gebeurtenissen zijn gekoppeld.

 5. Klik op Gereed.

Opmerking:

Als u een catalogus migreert uit Elements 10 of een eerdere versie, worden alle gebeurteniscategorieën in de catalogus geïmporteerd als gebeurtenisgroepen.

Werken met slimme tags

Wanneer u foto's in een catalogus importeert, zal Elements Organizer die foto's automatisch analyseren en er tags aan toewijzen. Deze worden 'slimme tags' genoemd. U kunt een slimme tag verwijderen als deze niet geschikt is voor een afbeelding. Meer informatie over slimme tags vindt u in Slimme tags gebruiken.

Elements Organizer gebruikt slimme tags als een van de criteria voor een automatische collectie van uw beste foto's. Zie Een automatische collectie maken van uw beste foto's voor meer informatie over Automatische collectie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account