Handboek Annuleren

Albums en albumcategorieën bewerken

 1. Elements Organizer Handboek
 2. Inleiding
  1. Wat is Elements Organizer?
  2. Nieuw in Elements Organizer
  3. Systeemvereisten | Elements Organizer
  4. Basisbeginselen van de werkruimte
  5. Media bulksgewijs importeren
  6. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
 3. Werkruimte en workflow
  1. Basisbeginselen van de werkruimte
  2. Bekijk en deel automatisch gecreëerde fotocollages, diavoorstellingen en meer
  3. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  4. Toetsen voor het bewerken van foto's
  5. Toetsen voor het zoeken van foto's
  6. Toetsen voor het weergeven van foto's
  7. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
  8. Een land of regio selecteren
 4. Mediabestanden importeren
  1. Media importeren van camera's en kaartlezers
  2. Media bulksgewijs importeren
  3. Media importeren uit de iPhoto-bibliotheek (alleen Mac OS)
  4. Foto's importeren van scanners (alleen Windows)
  5. Media importeren uit bestanden en mappen
 5. Mediabestanden bekijken en corrigeren
  1. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  2. Videobeelden en afbeeldingen op een volledig scherm weergeven
  3. Foto's groeperen in versiesets
  4. Foto's repareren in Elements Organizer
  5. Foto's en video's corrigeren met gebruik van andere toepassingen
  6. Een automatische collectie van uw beste foto's maken
 6. Plaatsen, gezichten en gebeurtenissen markeren
  1. Plaatsgegevens (locatie-informatie) toevoegen en beheren
  2. Gezichten markeren en media ordenen in de weergave Personen
  3. Gebeurtenisgegevens toevoegen en beheren
  4. Gebeurtenisstapels maken met behulp van Slimme gebeurtenissen
 7. Catalogi, mappen en albums beheren
  1. Albums en albumcategorieën maken
  2. Albums en albumcategorieën bewerken
  3. Catalogi maken en bewerken in Elements Organizer
  4. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 2018
  5. Tags toevoegen aan uw media
  6. Slimme tags gebruiken
  7. Opgeslagen zoekopdrachten maken en bewerken
  8. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 15 en oudere versies
  9. Problemen met de catalogus oplossen
 8. Foto's en video's doorzoeken
  1. Geavanceerd zoeken gebruiken
  2. Het menu Zoeken gebruiken
  3. Mediabestanden zoeken op trefwoordtags
  4. Zoekopties om mediabestanden te zoeken
  5. Zoeken naar mediabestanden
  6. Mediabestanden zoeken met gebruik van de tijdlijn
 9. Fotoprojecten maken
  1. Overzicht van Elements Organizer-projecten
  2. Presentaties
  3. Een fotokalender maken
  4. Presentaties maken (alleen Windows) | Elements 12
 10. Videoprojecten maken
  1. Instant Movies en videoartikelen maken
  2. Videoprojecten weergeven
 11. Afdrukken, delen en exporteren
  1. Foto's afdrukken
  2. Foto's en mediabestanden verzenden via e-mail
  3. Foto's als PDF-bestand per e-mail verzenden
  4. Video's delen
  5. Foto's exporteren
  6. Foto's delen via online services
  7. E-mailvoorkeuren instellen

Leer hoe u uw fotoalbums bewerkt in Elements Organizer.

In albums van Elements Organizer kunt u, net als in gewone fotoalbums, foto's in zelf gekozen groepen opslaan en organiseren. 

U kunt albums organiseren in groepen. U kunt ook meerdere niveaus van albumcategorieën maken. U kunt bijvoorbeeld een albumcategorie 'Mijn reis in Azië' hebben met daarin een album 'Foto's van Japan' en een ander album 'Foto's van China'. Voor informatie over het maken van fotoalbums, zie Albums en albumcategorieën maken.

Met Elements Organizer kunt u de fotoalbums samenvoegen, bewerken, hernoemen en verwijderen. U kunt foto's ook uit een album verwijderen.

Een album bewerken

 1. Selecteer het album in het deelvenster Albums van de Organizer-werkruimte.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • (Windows) Klik met de rechtermuisknop en kies Bewerken.
  • (Mac OS) Houd Control ingedrukt en klik en kies Bewerken.

 3. In het deelvenster Album bewerken kunt u het volgende doen:

  • Naam: Bewerk de naam van het album.
  • Categorie: Selecteer de categorie in de vervolgkeuzelijst. Verwijder media door een foto of video te selecteren en deze naar de prullenbak te slepen. U kunt ook meerdere mediabestanden tegelijk selecteren en naar de prullenbak slepen.

De naam van een album wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • (Windows) Klik met de rechtermuisknop op een album en kies Hernoemen.
  • (Mac OS) Houd Control ingedrukt en klik op een album, kies vervolgens Hernoemen.
 2. Voer de nieuwe naam in het dialoogvenster Naam wijzigen in en klik op OK.

  De naam van een album wijzigen

Foto's uit een album verwijderen

 1. Selecteer in de weergave Media de foto's die u uit een album wilt verwijderen.

 2. Een foto kan in meerdere albums voorkomen. Selecteer het album waar u de foto uit wilt verwijderen.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • (Windows) Klik met de rechtermuisknop op een foto en kies Verwijderen uit album > Albumnaam.
  • (Mac OS) Houd Control ingedrukt, klik op een foto en kies Verwijderen uit album > Albumnaam.

   

  Als u een foto verwijdert uit een album, wordt deze niet uit Elements Organizer-catalogus verwijderd.  

  Als u een foto uit de catalogus wilt verwijderen, doet u het volgende:

  • (Windows) Klik met de rechtermuisknop op een foto en kies Verwijderen uit catalogus.
  • (Mac OS) Houd Control ingedrukt, klik op een foto en kies Verwijderen uit catalogus.

  U kunt het selectievakje van het bevestigingsbericht selecteren om de foto van de vaste schijf te verwijderen.

Albums samenvoegen

U kunt meerdere albums in één album samenvoegen Het gemaakte album bevat alle foto's die in de samengevoegde albums staan.

Als u bijvoorbeeld een album met de naam Auto's maakt en u later per ongeluk een album Wagens maakt voor dezelfde foto's, kunt u beide albums samenvoegen. Wanneer u albums samenvoegt, worden alle foto's in één album geplaatst en worden de andere albums verwijderd. De foto's worden in de volgorde geplaatst waarin deze worden weergegeven in het deelvenster Albums. U kunt de volgorde voor of na het samenvoegen wijzigen.

 1. Selecteer in het deelvenster Albums de albums die u wilt samenvoegen.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de albumnaam om een album te selecteren.
  • Als u opeenvolgende albums wilt selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u op de paden.
  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik om niet-aangrenzende albums te selecteren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • (Windows) Klik met de rechtermuisknop en selecteer Albums samenvoegen.
  • (Mac OS) Houd Control ingedrukt en klik en kies Albums samenvoegen.
  Albums samenvoegen

 3. Kies in de lijst het album waarin u de geselecteerde albums wilt samenvoegen en klik op OK.

Een album of albumcategorie verwijderen

Wanneer u een album of albumcategorie verwijdert, worden het album, de albumcategorie en alle albums in de categorie verwijderd. De foto's in deze albums en categorieën worden echter niet verwijderd.

Opmerking:

Het is niet mogelijk om een albumcategorie en een album in een andere categorie tegelijkertijd te verwijderen.

 1. Klik in het deelvenster Albums op de albumnaam om een album of albumcategorie te selecteren.

  Houd Shift ingedrukt en klik om meerdere, aangrenzende albums te selecteren of houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt terwijl u klikt om meerdere niet-aangrenzende albums te selecteren.

 2. Ga als volgt te werk:

  • (Windows) Klik met de rechtermuisknop op Verwijderen en vervolgens op OK.
  • (Mac OS) Houd Control ingedrukt en klik op Verwijderen en vervolgens op OK.
  Opmerking:

  De media die aan het album zijn gekoppeld, worden niet verwijderd.

Albums en albumcategorieën opnieuw rangschikken

Standaard worden albums van het hoogste niveau weergegeven in alfabetische volgorde, gevolgd door albumcategorieën in alfabetische volgorde. U kunt deze volgorde wel wijzigen, maar u kunt albums niet na albumcategorieën plaatsen.

 1. Ga als volgt te werk:

  • (Windows) Kies Bewerken > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums
  • (Mac OS) Kies Elements Organizer > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums.
 2. Selecteer Handmatig voor Albumcategorieën en Albums in het groepsvak Optie voor handmatig sorteren inschakelen en klik op OK.

 3. Selecteer een of meerdere albums en albumcategorieën in het deelvenster Albums.
 4. Sleep de items naar de nieuwe locatie in de albumstructuur.

  Wanneer u een albumcategorie verplaatst, worden de items in de categorie ook verplaatst.

  Opmerking:

  U kunt een album of albumcategorie op een lager niveau niet naar het hoogste niveau slepen. Stel in plaats daarvan de groep in op het bovenste niveau in het dialoogvenster Album bewerken of Albumcategorie bewerken.

Trefwoordtags koppelen aan de foto's in een album

Evenals albums kunt u trefwoordtags gebruiken om foto's en andere mediabestanden te organiseren. Trefwoordtags en albums kunnen aan hetzelfde item zijn gekoppeld. U kunt zelfs een trefwoordtag koppelen aan een foto wanneer u de foto in het desbetreffende album weergeeft.

 1. Klik in het deelvenster Albums op een albumnaam om de foto's in het album weer te geven.
 2. Klik op de knop Tags/Info in het taakvenster.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Bewerken > Alles selecteren om alle items in de weergave Media te selecteren.
  • Klik en selecteer een bepaald media-item.
  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik om meerdere media te selecteren.
 4. Selecteer de trefwoordtags en koppel deze aan de foto's. Klik met de rechtermuisknop in het venster Trefwoordtags en selecteer Toepassen op geselecteerde media. U kunt ook een trefwoord naar een media-item slepen om de desbetreffende trefwoordtag op de media toe te passen.

Albums maken of bewerken op basis van trefwoordtags

 1. Klik in het tabblad Trefwoordtags op het driehoekje naast Trefwoordtags om het deelvenster uit te vouwen.

 2. Selecteer een selectievakje  om de gekoppelde foto's met de trefwoordtag te tonen. In de weergave Media worden alle foto's weergegeven waaraan deze tag is gekoppeld.

 3. Klik op het deelvenster Albums op het driehoekje naast Albums om het deelvenster uit te vouwen. 

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de foto's naar een of meerdere albums in het deelvenster Albums om bestaande albums te bewerken.
  • Om een album met de foto's te maken, maakt u een album en sleept de foto's erin. Voor meer informatie over het maken van album, zie Albums en albumcategorieën maken.

   

Een automatische collectie van uw beste foto's maken

Gebruik Automatische collectie om uw foto's in Elements Organizer slim te laten analyseren en uw beste foto's met één klik te selecteren. Met Automatische collectie worden mensen, slimme tags en meer gebruikt om een automatische collectie van uw foto's te maken.

Ga naar Automatische collectie voor meer informatie over automatische collectie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?