Foto's afdrukken

De Elements Organizer biedt u de volgende opties voor het afdrukken van foto's:

 1. Selecteer de foto's die u wilt afdrukken.

  Als u een videobestand probeert af te drukken, wordt alleen het eerste frame van de video afgedrukt.

  Opmerking:

   (Mac OS): De Elements Organizer maakt gebruik van Photoshop Elements voor het afdrukken. Zorg ervoor dat Photoshop Elements is geïnstalleerd voor u verder gaat.

 2. Kies Bestand > Afdrukken.

 3. Als u meer dan één pagina met foto's afdrukt, kunt u met de navigatieknoppen   vooruit- en terugbladeren door de pagina's. Als u de stand van de afbeeldingen wilt corrigeren, kunt u gebruikmaken van de rotatiepictogrammen en .

 4. Ga als volgt te werk als u de pagina-indeling en printerinstellingen wilt wijzigen:

  1. Klik op Pagina-instelling om opties in te stellen voor het afdrukken van de foto's op een pagina. Geef in het dialoogvenster Pagina-instelling de papierbron, het papierformaat en de marges op.

  2. Selecteer een printer in het menu Selecteer printer. Als u een PDF-bestand wilt afdrukken, moet u ervoor zorgen dat Adobe Acrobat op uw computer is geïnstalleerd.

  3. Als u printerinstellingen wilt wijzigen, klikt u op Instellingen wijzigen. Geef de opties op voor papiertype, afdrukkwaliteit, papierlade en papierformaat.

  4. Selecteer het formaat van het papier in het menu Papierformaat selecteren.

 5. Als u het soort afdrukken wilt opgeven, selecteert u een van de opties in het menu Type afdruk selecteren. Configureer, indien nodig, extra opties voor elke selectie.

  Afzonderlijke afdrukken

  Er worden afzonderlijke exemplaren van elke geselecteerde foto afgedrukt. Klik voor extra opties op Meer opties. Zie Afdrukopties en Aangepast afdrukformaat voor informatie over het configureren van deze opties.

  Contactblad

  Er worden miniatuurafbeeldingen van de geselecteerde foto's afgedrukt. Ga als volgt te werk als u contactbladen wilt afdrukken:

  • Geef in Kolommen het aantal kolommen in de lay-out op.

   Selecteer Afdrukopties tonen voor extra afdrukopties.

  • Als u de datum van de foto wilt afdrukken, selecteert u Datum.

  • Als u het bijschrift dat bij de foto hoort, wilt afdrukken, selecteert u Bijschrift.

  • Als u de bestandsnaam van de foto wilt afdrukken, selecteert u Bestandsnaam.

  • Als u paginanummers voor meerdere contactbladen wilt afdrukken, selecteert u Paginanummers.

  Figuurpakket

  Hiermee kunt u meerdere exemplaren van een of meer foto's op één pagina plaatsen, net als portretfotografen dat vaak doen met hun afdrukken. Ga als volgt te werk voor het samenstellen van figuurpakketten:

  • Selecteer een lay-out die groot genoeg is om meerdere exemplaren van de foto te kunnen bevatten.

  • Selecteer in het menu Selecteer een kader een rand voor de afbeelding.

  • Selecteer Pagina vullen met eerste foto.

  • Selecteer een afdrukformaat in het menu Selecteer afdrukformaat. Als u nog meer foto's op dezelfde pagina wilt plaatsen, selecteert u kleinere afmetingen voor de foto's.

  Een figuurpakket afdrukken

  A. Geselecteerde foto B. Optie om meer foto's voor het afdrukken te selecteren C. Help voor het gebruik van de opties in het dialoogvenster D. Pagina-opties voor het afdrukken configureren E. Optie voor het roteren van de afbeelding F. Opties voor kleurbeheer G. Opties om door meerdere foto's te navigeren H. Zoomschuifregelaar 

  Verschillende afdrukopties

  A. Afzonderlijke foto's B. Contactblad C. Figuurpakket 

  • Als u afbeeldingen in een lay-out wilt verwisselen, sleept u een afbeelding naar een andere afbeelding. Als u na het verwisselen van de afbeelding de oorspronkelijke afbeelding wilt terugplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteert u in het contextmenu de optie Terugkeren naar origineel.
 6. Als u de afbeelding passend wilt maken voor de opgegeven afdruklay-out, selecteert u de optie Passend maken.

  De schaal van de afbeelding wordt gewijzigd en indien nodig wordt de afbeelding uitgesneden in overeenstemming met de verhoudingen van de afdruklay-out. Schakel deze optie uit als u de foto's niet wilt uitsnijden.

 7. Typ voor meerdere kopieën een aantal bij Afdrukken exemplaren.

 8. Klik op Afdrukken.

Meerdere mediabestanden selecteren

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Toevoegen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Media toevoegen een van de volgende opties:

  • Als u alle media in de open catalogus wilt selecteren, selecteert u Alle media.

  • Als u alle media wilt selecteren die momenteel zijn geopend in de weergave Media, selecteert u Media uit het raster.

 4. In de sectie Geavanceerd kunt u het volgende selecteren op basis van uw vereisten:

  • Als u media wilt selecteren die u hebt beoordeeld, selecteert u Media met sterrenwaardering tonen.

  • Als u verborgen media wilt selecteren, selecteert u Verborgen media tonen.

Afdrukopties

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Klik op Meer opties.

 3. Kies in Fotogegevens de volgende opties:

  • Als u de datum van de foto wilt afdrukken, selecteert u Datum tonen.

  • Als u het bijschrift van de foto wilt afdrukken, selecteert u Bijschrift tonen.

  • Als u de bestandsnaam van de foto wilt afdrukken, selecteert u Bestandsnaam tonen.

 4. Geef het volgende op bij Lay-out:

  • Als u slechts één foto op een pagina wilt plaatsen, selecteert u Eén foto per pagina.

  • Als u meerdere kopieën van dezelfde foto op afzonderlijke pagina's wilt plaatsen, voert u een waarde in bij Elke foto (n) keer gebruiken.

 5. Als u van plan bent om de afbeelding op materiaal, zoals een T-shirt, af te drukken, selecteert u Afbeelding draaien.

Aangepast afdrukformaat

Gebruik de opties in het dialoogvenster Meer opties om de afmetingen van de af te drukken afbeelding te wijzigen.

 1. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Meer opties.

 2. Selecteer Schaal passend maken voor medium om het formaat van de foto aan te passen aan de afgedrukte pagina of het gebruikte materiaal.

 3. Als u een aangepaste grootte voor de afgedrukte afbeelding wilt opgeven, voert u de gewenste waarden in voor Hoogte en Breedte.

 4. Geef in het menu Eenheid de eenheden op voor de opgegeven afmetingen.

 5. Geef een resolutie op voor de af te drukken afbeelding. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw printer voor informatie over de aanbevolen resolutie.

Instellingen voor kleurbeheer

Raadpleeg de volgende artikelen als u voor het eerst met kleurbeheer werkt:

 1. Schakel het kleurbeheer van het printerstuurprogramma uit.

 2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken (Bestand > Afdrukken) op Meer opties.

 3. De kleurruimte die in het fotobestand is ingesloten, wordt weergegeven in Afbeeldingsruimte.

 4. Selecteer een printerprofiel in het menu Afdrukruimte.

  Met het menu Afdrukruimte stelt u een aangepast printerprofiel in om de afbeeldingskleuren om te zetten in de kleurruimte van de printer. U kunt kleuromzetting hier ook uitschakelen. Als u beschikt over een ICC-profiel voor de combinatie van printer en papier, selecteert u dit profiel in het menu.

Maateenheden opgeven voor het afdrukken (alleen Windows)

 1. Kies in de Mediaweergave of Datumweergave de optie Bewerken > Voorkeuren > Algemeen .
 2. Kies Centimeters/millimeters of Inches in het menu Afdrukformaten.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account