Gebeurtenisstapels maken met behulp van Slimme gebeurtenissen

Opmerking:

In de Elements Organizer 14 is deze functie beschikbaar op het tabblad Voorgesteld van de weergave Gebeurtenissen. Het desbetreffende artikel voor de Elements Organizer 14 is beschikbaar via deze koppeling.

Slimme gebeurtenissen geven automatisch suggesties voor gebeurtenisstapels door gebruik te maken van de datum- en tijdgegevens van foto's en video's. Als u bijvoorbeeld een map en vervolgens Slimme Gebeurtenissen selecteert, worden de foto's en video's in de map gegroepeerd op basis van de datums waarop de mediabestanden zijn gemaakt.

Met Slimme gebeurtenissen kunt u ook foto's groeperen op basis van tijd. Zo kunt u met Slimme gebeurtenissen stapels maken van foto's die 's ochtends en 's avonds op uw verjaardag zijn genomen.

 1. Klik op het tabblad Gebeurtenissen.

 2. Ga in de weergave Gebeurtenissen naar Slimme gebeurtenissen om de voorgestelde gebeurtenisstapels te bekijken en de foto's te organiseren.

 3. Selecteer een stapel en klik op Gebeurtenis(sen) een naam geven in de taakbalk.

 4. In het dialoogvenster Gebeurtenis een naam geven voert u de volgende informatie in en klikt u op OK:

  • Naam: voer de naam in van de gebeurtenis. De gebeurtenisstapel wordt met deze naam gemaakt.
  • Begindatum - Einddatum: selecteer de begin- en einddatum van de periode waarin de foto's werden gemaakt.
  • Beschrijving: voer een beschrijving in om de gebeurtenis gemakkelijker te kunnen identificeren.

 5. Schakel over naar Gebeurtenissen om de gemaakte gebeurtenisstapel te bekijken.

Het vormen van slimme gebeurtenissen

Schuifregelaar in slimme gebeurtenissen

De tijdweergave helpt u de media beter te sorteren op basis van het filteren van afbeeldingen op het tijdstempel van de foto's. Wanneer u in het tabblad Slimme gebeurtenissen in de weergave Gebeurtenissen werkt, kunt u de volgende eigenschappen gebruiken om op tijd gebaseerde gebeurtenissen te vormen.

 • Media groeperen op datum/tijd: selecteer het keuzerondje Datum of Tijd om de Organizer een waarschuwing te laten weergeven over slimme gebeurtenissen op basis van de datum of het tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt. Stel dat er op dezelfde dag meerdere gebeurtenissen plaatsvinden, zoals de verjaardag van verschillende collega's of vrienden en dat u deze als afzonderlijke gebeurtenissen wilt sorteren in de weergave Gebeurtenissen.
 • Gebruik de schuifregelaar: klik om de schuifregelaar te selecteren en verschuif deze om de slimme gebeurtenissen verder te verdelen. Als er aanvankelijk slechts één gebeurtenis voor een verjaardag wordt weergegeven en u de schuifregelaar verder verplaatst, wordt de gebeurtenis onderverdeeld in gebeurtenisstapels op basis van uren en minuten. De Organizer vormt de stapels met slimme gebeurtenissen op basis van burst-opnamen. Als u gedurende een uur tien foto's hebt genomen en
 • Het deelvenster Kalender: in het deelvenster Kalender worden de slimme gebeurtenissen weergegeven op basis van het datumstempel van een foto of van een reeks foto's. De maanden waarin foto's zijn genomen, worden gemarkeerd. U kunt dubbelklikken op een kalender om de datums per maand uit te breiden en om de slimme gebeurtenissen van een bepaalde dag weer te geven.
 • Albums/Mappen: klik op een bepaald album of op een bepaalde map om de slimme gebeurtenissen voor dit album of deze map weer te geven in de weergave Gebeurtenissen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account