Feilsøking og hjelp

Utrullering

Hvis du planlegger en Acrobat DC-distribusjon, anbefales det å bruke litt tid og vurdere hvordan du skal distribuere og administrere programmer, lagring og tjenester.

Adobe bruker et underliggende system for identitetsbehandling til å kontrollere og godkjenne brukere. Du må planlegge og deretter konfigurere brukeridentitet basert på bedriftens krav.

Brukeradministrasjon gir deg mulighet til å opprette, søke etter, oppdatere og fjerne brukerkontoer. Disse brukerkontoene gir sluttbrukerne i organisasjonen din tilgang til Adobe-produkter og -tjenester.

Bedriften kjøper Adobe enterprise-planer som gir tilgang til ulike Adobe-produkter og -tjenester som kan inkludere Document Cloud-produkter. Få detaljert informasjon om hvordan du finjusterer bruken av disse planene og tjenestene.

Du kan selv bestemme hvilke applikasjoner og tjenester som blir distribuert for brukerne dine av pakkene som du oppretter. Disse pakkene kan deretter distribueres til brukernes datamaskiner i organisasjonen. Du kan til og med utføre utrulleringer i det stille og spesialtilpassede utrulleringer der det ikke kreves innspill fra brukerne under installasjonen.

Vanlige problemer

Du kan vanligvis løse disse problemene ved å logge av og så på igjen. Få flere tips om hvordan du tildeler abonnementer til Adobe ID-er eller Enterprise ID-er.

I miljøer der Document Cloud har blitt distribuert med en serialisert pakke, kan en lisensieringsfeil oppstå som fører til at programmer vises som prøveversjoner. Serialisering av den berørte arbeidsstasjon på nytt løser vanligvis dette problemet.

Det er flere grunner til at dette kan skje:

  • Du kan ha installert feil versjon av Acrobat DC.
  • Det kan være feil eller manglende informasjonen i abonnementskontoen for Acrobat DC.
  • Det kan hende at datamaskinen ikke kan nå Adobes aktiveringsservere.

Lær deg hvordan du feilsøker disse problemene og får Acrobat DC til å kjøre på nytt.

For å administrere Adobe Sign for organisasjonen din, må brukeren ha administratorrettigheter for Adobe Sign. Brukeren må også være inkludert i produktplankonfigurasjonens brukergruppe. Aktiver flere administratorer med Admin Console for å administrere funksjonell oppførsel for Adobe Sign-tjenester.