Creative Cloud-applikasjoner vises som prøveversjoner etter at brukerne har tatt i bruk oppdateringer

Problem: Når en bruker godtar en større oppdatering av Creative Cloud-applikasjonene, tilbakestilles lisensieringen til prøveversjonen

I miljøer der Creative Cloud har blitt utrullert med en serialisert pakke, og muligheten for å tillate at administratorbrukere tar i bruk oppdateringer selv, ble valgt i Creative Cloud Packager, kan det oppstå en lisensieringsfeil som resulterer i at applikasjonene vises som prøveversjoner. Dette kan oppstå når brukerne installerer større oppdateringer, for eksempel hvis de oppdaterer CC 2014 til CC 2015. Da vises disse oppdateringene som prøveversjoner.

Løsning: Serialiser arbeidsstasjonene som påvirkes, på nytt ved hjelp av en lisensfil

Bruk Creative Cloud Packager for å opprette en oppdatert lisensfil. Bruk lisensfilen på de berørte arbeidsstasjonene. Fremgangsmåten for å gjennomføre denne fremgangsmåten er beskrevet her.

Merk: Du trenger ikke utrullere de fullstendige applikasjonene på nytt. Bruk av lisensfilen med administratorrettigheter reparerer aktiveringen av produktene. 

Beslektede emner

Adobe-logoen

Logg på kontoen din