Hvis du har kjøpt en plan med Adobe Sign – bedrifter eller Adobe Sign – større bedrifter, kan du bruke Adobe Admin Console til å administrere brukere (og identitetene deres) samt produkter og rettigheter assosiert med brukerne og produktene. Du kan også tilordne flere administratorer for å hjelpe deg med å administrere organisasjonen eller den funksjonelle atferden til Document Cloud-produkter og -tjenester. Du kan for eksempel tilordne en bestemt funksjonsadministrator for å administrere atferden til Adobe Sign. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere administratorer.

Komme i gang

For å administrere og konfigurere Adobe Sign-funksjoner for organisasjonen, må en bruker ha både rollen som systemadministrator og en Adobe Sign-lisens i Admin Console. Dette trinnet er nødvendig for å opprette den første kontoadministratoren for Adobe Sign.

 1. I Admin Console går du til Brukere.

  Brukere-siden viser en liste over brukerne i organisasjonen.

 2. Hvis du vil se detaljer for en bruker, klikker du på brukerens navn.

 3. Kontroller at produktprofilen som inneholder Adobe Sign, er oppført i Produkter-delen, og at brukeren er en systemadministrator.

  Brukerdetaljer
 4. For å kontrollere at brukeren er inkludert i produktprofilen som inneholder Adobe Sign, går du til Produkter.

  Sidepanelet viser listen over alle Adobe-produktplanene som du er administrator for.

 5. Velg ønsket Document Cloud-produkt.

  Da vises alle produktprofilene som er knyttet til produktet.

 6. For å kontrollere at Adobe-Sign-tjenesten er aktivert for produktprofilen, klikker du på Detaljer og sjekker tjenestene som er inkludert.

  Inkluderte tjenester
 7. Hvis du vil se detaljer for en produktprofil, klikker du på navnet.

  Det vises en liste over brukere som er inkludert i produktprofilen.

 8. Kontroller at brukeren som du trenger for å administrere Adobe Sign for organisasjonen, er på listen.

Administreringstilgang for Adobe Sign

Du kan få tilgang til Adobe Sign-administrering på to måter:

 • I Admin Console går du til Oversikt. Klikk på Administrer Adobe Sign fra administrasjonskortet for Adobe Sign.

  En ny nettleserfane åpnes, og du blir automatisk logget på administrasjonskonsollen for Adobe Sign.

  Adobe Sign

  I en ny nettleserfane blir du omdirigert til Administrering av Adobe Sign.

 • Gå til Administrering av Adobe Sign for å logge på med administratorinformasjonen din.

Legge til Adobe Sign-administratorer

Det finnes to metoder for å legge til Adobe Sign-administratorer.

 1. Gi den aktuelle brukeren en Adobe Sign-lisens. Gi vedkommende rettigheter som systemadministrator i tillegg, slik det er beskrevet i delen Komme i gang.
 2. Bruk administrasjonsportalen for Adobe Sign og følg trinnene nedenfor:
 1. Gå til Brukerlisten i Adobe Sign som viser komplette lister over brukere som er berettiget til produktet.

 2. Velg en bruker og klikk deretter på Rediger bruker.

 3. Aktiver eller deaktiver innstillingene for kontoadministratoren eller produktadministratoren.

 4. Klikk på Lagre.

  Velg Rediger bruker, og klikk deretter Lagre

Tilbakekalle administratorrettigheter for Adobe Sign

Hvis en Adobe Sign-administrator fikk administrative rettigheter via Adobe Admin Console, kan du gjøre et av følgende for å frata brukeren administratorrettighetene for Adobe Sign.

 • I Admin Console-delen Brukere, fjerner du administratortildelingen i panelet Produkter og tillatelser. Deretter fjerner du også brukerens administratorrettigheter for Adobe Sign via administrasjonsportalen for Adobe Sign. Brukeren kan fortsatt bruke Adobe Sign, men har ikke lenger administratorrettigheter for dette produktet.
 • I Admin Console går du til Produkter eller Brukere, fjerner brukeren fra produktgruppen som inkluderer Document Cloud for enterprise eller Document Cloud for business-rettigheter. Denne brukeren kan ikke bruke Adobe Sign, og har derfor ikke administrasjonsrettigheter for dette produktet.

Merk:

Hvis Adobe Sign-administratoren fikk administrative rettigheter via administrasjonsområdet for Adobe Sign, kan du tilbakekalle administratorrettighetene ved å deaktivere brukerinnstillingene for kontoadministratoren eller gruppeadministratoren.

Transaksjonsforbruk og rapporter

Du kan også kjøpe transaksjonsbaserte tilbud for Adobe Sign og administrere dem via Admin Console. Transaksjonene omfatter handlinger som å sende avtaler, laste opp dokumenter til et bibliotek, redigere biblioteksdokumenter og opprette miniprogrammer.

Hvis du vil kontrollere transaksjonsforbruket for Adobe Sign og kjøre ut detaljerte rapporter om bruk, følger du trinnene nedenfor.

 1. Admin Console går du til Oversikt og finner Adobe Sign-kortet.

  Kortet viser beregninger på høyt nivå om lisenser eller transaksjoner, avhengig av hvilken Adobe Sign-løsning organisasjonen har kjøpt. Hvis du har kjøpt en Adobe Sign-løsning basert på transaksjoner, finner du antallet transaksjoner organisasjonen har kjøpt, på Adobe Sign-kortet. 

  Adobe Sign-kort
 2. Klikk på Administrer Adobe Sign.

  Sign-webapplikasjonen åpnes. Logg på med legitimasjonen din hvis du ikke allerede er pålogget.

 3. Gå til Rapporter og klikk på Opprett en ny rapport.

  Opprett en ny rapport
 4. For å få detaljerte forbruksrapporter må du justere verdiene for filtrene, og klikke på Kjør rapport.

  Kjør rapport
 5. En grafisk rapport vises i henhold til de angitte filtrene. Du kan eksportere rapporten i CSV-format ved å klikke på Eksporter rapportdata.

  Merk:

  Enkelte grafer er ikke tilgjengelige for andre språk enn engelsk.

  Rapportdata

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet