Sende dokumentene til signering

Nedenfor finner du hurtigtrinnene for å sende et dokument via Adobe Sign.

Hvis Adobe Sign er ukjent for deg og du ikke føler deg komfortabel med bare hurtigtrinnene, vil hver arbeidsflyt også ha koblinger til en illustrert artikkel med trinnvis veiledning.

Bare jeg signerer – Når bare du skal signere dokumentet

 1. Gå til dashboardsiden, og klikk Bare jeg signerer.
 2. Skriv inn e-postadressen til mottakeren i Til-feltet.
 3. Dra og slipp, legg ved eller velg et bibliotekdokument som skal sendes.
 4. Velg Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt.
 5. Klikk Neste.
 6. Dra og slipp nødvendige felt til dokumentet.
 7. Klikk Signer og send etterpå.
 8. Fyll ut feltene, og bruk signaturen din.
 9. Klikk Klikk for å signere-knappen.

Merk:

Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

Andre skal signere et dokument du sender

 1. Klikk Send-siden, eller klikk Få et dokument signert.
 2. Skriv inn e-postadressen til underskriveren i feltet Angi e-postadresse til mottaker.
 3. Dra og slipp, legg ved eller velg et bibliotekdokument som skal sendes.
 4. Velg Forhåndsvis og legg til signaturfelt
 5. Klikk Neste.
 6. Dra felt fra toppen av siden til det neste dokumentet.
 7. Klikk Send.

Merk:

Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

Flere parter skal signere et dokument du sender

 1. Gå til Send-siden.
 2. Skriv inn e-postadressene til underskriverne i rekkefølgen de skal signere.
 3. Legg ved et dokument via Legg ved-knappen, eller velg et biblioteksdokument.
 4. Velg Forhåndsvis og legg til signaturfelt
 5. Klikk Neste.
 6. Dra og slipp felt for den første underskriveren (valgt som standard).
 7. Velg den neste underskriveren fra hurtigmenyen Velg deltaker øverst til høyre i ruten til høyre.
 8. Plasser felt for neste underskriver.
 9. Klikk Send.

Merk:

Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

Mega Sign – Sende hundrevis av transaksjoner samtidig

 1. Gå til dashboardsiden, og klikk Mega Sign.
 2. Skriv inn e-postadressene i Til-feltet, eller klikk Importer mottakere og flettefelter fra fil for å laste opp en CSV-fil.
 3. Dra og slipp, legg ved eller velg et bibliotekdokument som skal sendes.
 4. Velg Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt.
 5. Klikk Neste.
 6. Dra felt fra toppen av siden til det neste dokumentet. Hver mottaker mottar samme dokument, så feltene finnes for hver underskriver.
 7. Klikk Send.

Merk:

Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

Mobile enheter – Sende dokumenter ved hjelp av iOS- eller Android-appen

 1. Logg på Adobe Sign-mobilapplikasjonen.
 2. Berør Send til signering.
 3. Skriv inn e-postadressen til underskriveren i Til-feltet.
 4. Trykk Legg ved dokument, velg dokumentet som skal sendes, og trykk Legg ved.
 5. Rediger dokumentnavnet eller meldingen etter behov.
 6. Hvis du vil plassere felt i dokumentet, berører du Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt og setter det til .
 7. Berør knappen Send til signering.
 8. Hvis du vil legge til felt, berører du og drar felt til dokumentet og berører Send-knappen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet