W programie Reader nie można tworzyć formularzy do wypełnienia

W bezpłatnym programie Adobe Reader nie można tworzyć formularzy do wypełniania. Aby tworzyć formularze, które mogą być wypełniane przez użytkowników programu Reader i innych programów Acrobat, wymagana jest pełna wersja produktu Acrobat.

Acrobat X

W programie Acrobat 9 i Acrobat X możesz tworzyć interaktywne formularze, które mogą być wypełniane i przesyłane przez użytkowników programu Reader i innych programów Acrobat. Jeśli posiadasz program Acrobat w wersji Professional lub Pro Extended, możesz też zapisać dokument PDF jako prosty formularz, w którym użytkownicy mogą bezpośrednio wpisywać informacje.

Acrobat 10.x: 

 

Informacje o formularzach PDF

Wiele firm, organizacji i agencji rządowych używa programów Adobe Acrobat i Adobe Acrobat Capture do konwertowania papierowych formularzy na formularze PDF (Portable Document Format). Formularze PFD można załączać w wiadomościach e-mail i na stronach internetowych. Jeśli formularz PDF zawiera pola formularza (np. pola tekstowe, przyciski czy pola listy), możesz wypełnić go na komputerze, używając produktu Acrobat. Produkty Acrobat to Adobe Reader, Acrobat 3D, Acrobat Professional i Acrobat Standard.

Tworzenie formularzy PDF z włączonymi uprawnieniami

Używając rozszerzeń Adobe LiveCycle Reader, możesz tworzyć formularze PDF z włączonymi uprawnieniami. Użytkownicy programu Adobe Reader mogą zapisać, wypełnić, przesłać taki formularz, a także dodać do niego komentarze i podpisy cyfrowe. Gdy otworzysz formularz PDF z włączonymi uprawnieniami w programie Adobe Reader, otworzy się okno dialogowe z dodatkowymi funkcjami pliku PDF.

Więcej informacji o rozszerzeniach Adobe LiveCycle Reader znajdziesz na stronie www.adobe.com/products/pl/server/readerextensions.

Określanie funkcji formularzy PDF dla produktów Acrobat

Następujące produkty Acrobat umożliwiają pracę z formularzami PDF:

Funkcje programu Adobe Reader

Program Adobe Reader obsługuje następujące funkcje formularzy:

 • Wyświetlanie, drukowanie formularzy PDF i nawigowanie po nich (w tym dane pól formularzy)
 • Przeszukiwanie formularzy (wymaga programu Adobe Reader z funkcją Search)
 • Wypełnianie pól formularza PDF (nie można zapisać w nim zmian)

Jeśli formularz PDF ma włączone uprawnienia, program Adobe Reader obsługuje te dodatkowe funkcje:

 • Lokalne zapisywanie formularzy i danych
 • Wypełnianie i przesyłanie formularzy online
 • Przesyłanie formularzy do innych użytkowników, aby mogli je przejrzeć i skomentować
 • Dodawanie podpisów cyfrowych

Funkcje programu Acrobat Standard

Program Acrobat Standard obsługuje wszystkie funkcje programu Acrobat Reader, a ponadto:

 • Eksportowanie i zapisywanie formularzy PDF w formacie FDF (Forms Data Format). FDF to format plików tekstowych przeznaczony dla danych wyeksportowanych z pól formularza PDF. Pliki FDF mają mniejszy rozmiar niż PDF, ponieważ zawierają tylko dane pól formularza, a nie cały formularz.
 • Zapisywanie i eksportowanie informacji z formularza PDF jako plik PDF lub w formacie XFDF w przypadku plików FDF utworzonych na podstawie formatu XML.

Funkcje programów Acrobat 3D i Acrobat Professional

Programy Acrobat 3D i Acrobat Professional obsługują wszystkie funkcje programu Acrobat Standard, a także umożliwiają tworzenie pól formularzy Adobe PDF. Tylko w systemie Windows: programy Acrobat 3D oraz Acrobat Professional w wersji 6.0 i 7.0 mają wbudowane narzędzie Adobe LiveCycle Designer (w wersji 6.0 lub 7.0). Bardziej zaawansowane funkcje narzędzia Adobe LiveCycle Designer umożliwiają używanie obiektów skryptowych, integrację formularza ze źródłem danych oraz tworzenie formularzy dynamicznych.

Określanie, czy formularz PDF można wypełnić na komputerze

Aby określić, czy formularz PDF można wypełnić na komputerze, sprawdź, czy zawiera on interaktywne pola formularza i jest odpowiednio zabezpieczony. Więcej informacji o ustawieniach zabezpieczeń plików PDF znajdziesz w Pomocy programu Acrobat lub Adobe Reader.

Aby określić, czy formularz zawiera interaktywne pola formularza, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz formularz w produkcie Acrobat.
 2. Wybierz narzędzie Rączka i najedź nim na pola formularza PDF. Formularz zawiera pola, jeśli narzędzie Rączka zmieni się w jedną z tych ikon:

       symbol dwuteownika (narzędzie Zaznaczanie tekstu służące do wpisywania tekstu w polu tekstowym)

       symbol dłoni ze wskazującym palcem (używane do wyboru opcji lub zaznaczania pola wyboru)
 3. W programie Acrobat 3D, Acrobat 7 lub Adobe Reader 7 kliknij opcję Podświetl pola lub Podświetl wymagane pola na pasku komunikatów dokumentu. Pola interaktywne będą miały kolorowe wypełnienie.

Uwaga: Jeśli używasz programu Acrobat 3D lub Acrobat Professional, możesz sprawdzić, czy formularz zawiera pola formularza, wybierając narzędzie formularza. Gdy to zrobisz, program Acrobat podświetli wszystkie pola formularza. Windows XP: pola formularza będą podświetlone na niebiesko.

Jeśli formularz PDF nie zawiera pól formularza, możesz go wypełnić w następujący sposób:

 • Wydrukowanie formularza i wypełnienie go ręcznie.
 • Użycie narzędzia Pole tekstowe (znanego wcześniej jako Free Text) lub Korygowanie tekstu do wpisania tekstu w dokumencie. Więcej informacji o korzystaniu z narzędzie Pole tekstowe i Korygowanie tekstu znajdziesz w Pomocy programu Acrobat.

Jeśli używasz programu Acrobat 3D lub Acrobat Professional, a formularz nie jest zbyt mocno zabezpieczony, możesz użyć narzędzie formularza do utworzenia pól formularza. Informacje o tworzeniu pól formularza znajdziesz w następujących artykułach:

 • „Creating and Filling Out Adobe PDF Forms” (Tworzenie i wypełnianie formularzy Adobe PDF) w Pomocy programu Acrobat 6 Professional. W programie Acrobat wybierz Pomoc > Pełna pomoc programu Acrobat 6 lub 7.
 • „Create PDF Forms” (Tworzenie formularzy PDF) w Pomocy programu Acrobat Professional 6. W programie Acrobat wybierz Pomoc > Wskazówki i rozwiązania > Edytowanie zaawansowane.
 • „Creating Adobe PDF Forms” (Tworzenie formularzy Adobe PDF) w Pomocy programu Acrobat 3D lub Acrobat Professional 7.0
 • Specyfikacja JavaScript formularzy programu Acrobat jest dostępna na stronie http://partners.adobe.com/asn/acrobat
 • Pakiet narzędzi SDK dla formularzy Acrobat FDF jest dostępny na stronie http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/fdf/topic.html

Aby sprawdzić ustawienia zabezpieczeń formularza PDF:

 1. Otwórz formularz w produkcie Acrobat.
 2. Wybierz Plik > Właściwości dokument, a następnie Zabezpieczenia.
 3. Jeśli w oknie Zabezpieczenia dokumentu obok opcji Zmiany w dokumencie, Wypełnianie pól formularza lub Podpisywanie wyświetla się Niedopuszczalny, konieczna jest zmiana tych ustawień zabezpieczeń na Dopuszczone, zanim możliwe będzie wypełnienie formularza PDF na komputerze. Aby zmienić ustawienia zabezpieczeń, wykonaj poniższe czynności (użytkownicy programu Adobe Reader nie mogą zmienić tych ustawień):
  1. Kliknij zakładkę Zabezpieczenia w oknie dialogowym Właściwości dokumentu, przejdź do menu Metoda ochrony i wybierz opcję Zabezpieczenie hasłem.
  2. Kliknij Zmień ustawienia, wpisz hasło, a następnie kliknij OK.

   Uwaga: Jeśli nie znasz hasła, skontaktuj się z twórcą dokumentu.
  3. Wybór opcji zgodności.
  4. Jeśli chcesz, wybierz opcję Do otwarcia dokumentu wymagane jest hasło, a następnie wpisz hasło do otwarcia dokumentu.
  5. Wybierz opcję Użyj hasła, aby ograniczyć możliwość drukowania oraz edycji dokumentu oraz modyfikacji jego ustawień zabezpieczeń.
  6. Wybierz opcję drukowania w menu Dopuszczone drukowanie.
  7. W menu Dopuszczalne zmiany wybierz „Wypełnianie pól formularza i podpisywanie istniejących pól podpisów” lub „Komentowanie, wypełnianie pól formularza i podpisywanie istniejących pól podpisów”.
  8. Kliknij przycisk OK na wszystkich oknach dialogowych, które zostaną wyświetlone.

  9. Zapisz i zamknij dokument, a następnie otwórz go ponownie, aby uzyskać dostęp do pól formularzy.

Wypełnianie formularzy podatkowych IRS

Możesz wypełniać wersje PDF określonych formularzy podatkowych na komputerze, używając dowolnego produktu Acrobat. Agencja IRS udostępnia formularze na płycie CD-ROM Small Business Resource Guide 2002. Aby uzyskać płytę CD-ROM Small Business Resource Guide CD-ROM 2002, zadzwoń do agencji IRS pod numer 800-829-3676, poproś o publikację nr 3207 IRS albo wejdź na stronę IRS.

Uwaga! Wypełnionego formularza PDF nie można przesłać do agencji IRS drogą elektroniczną. Agencja IRS udostępnia obecnie formularze PDF z włączonymi uprawnieniami, dzięki czemu można zapisać informacje wpisane do formularza, używając programu Adobe Reader.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online