Wydanie witryny Adobe Document Cloud z maja 2019 r.
documentcloud_RGB

Aplikacje i usługi sieciowe Adobe Document Cloud to rozwiązanie SaaS PDF umożliwiające pracę z najważniejszymi dokumentami w każdym miejscu. W najnowszym wydaniu witryna Document Cloud została przeprojektowana w celu zapewnienia prostego i spójnego środowiska w sieci, na urządzeniach mobilnych i komputerach, aby umożliwić łatwe przetwarzanie dokumentów i plików obrazów do formatu PDF, łączenie wielu dokumentów w jeden plik PDF, eksportowanie plików PDF do formatu Word, Excel lub PowerPoint z możliwością edycji, przechowywanie, udostępnianie i wysyłanie do recenzji dokumentów, zbieranie podpisów innych osób oraz szybkie wypełnianie i podpisywanie formularzy z inteligentną funkcją automatycznego uzupełniania.


Uproszczone udostępnianie do przeglądania i recenzowania

Nowa funkcja upraszcza udostępnianie plików PDF do przeglądania i recenzowania. Interfejs udostępniania został zastąpiony nowym modalnym oknem dialogowym, które zawiera następujące opcje do wyboru:

  • Uzyskaj łącze: wybierz tę opcję, aby udostępnić łącze do pliku PDF w celu jego wyświetlenia lub recenzji. Następnie wybierz opcję Włącz możliwość komentowania w recenzji, aby szybko i łatwo uzyskać opinię.
  • Zaproś osoby: wybierz tę opcję, aby zaprosić osoby do przeglądania lub recenzji plików PDF za pomocą wiadomości e-mail. Następnie wybierz opcję Włącz możliwość komentowania w recenzji, aby szybko i łatwo uzyskać opinię.
Okno dialogowe udostępniania

Zintegrowany czat

Usługa Document Cloud zapewnia teraz kanał komunikacji w formie czatu w czasie rzeczywistym, który umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów. Kliknij ikonę menu Pomoc (?),  a następnie przycisk Kontakt. Zostanie wyświetlone okno czatu. Kliknij dany problem, aby rozpocząć rozmowę z pracownikiem działu pomocy technicznej.

Okno czatu

Obsługa nowych lokalizacji

Usługa Document Cloud jest teraz obsługiwana w językach chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, koreańskim, polskim, rosyjskim, czeskim i tureckim.

Usprawnienia wydajności

  • Usprawnienia wydajności funkcji widoku umowy Sign.
  • Rozwiązano wszystkie problemy związane ze stabilnością w zintegrowanej funkcji Sign.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online