Wydanie witryny Adobe Document Cloud z października 2018 r.
documentcloud_RGB

Aplikacje i usługi sieciowe Adobe Document Cloud to rozwiązanie SaaS PDF umożliwiające pracę z najważniejszymi dokumentami w każdym miejscu. W najnowszym wydaniu witryna Document Cloud została przeprojektowana w celu zapewnienia prostego i spójnego środowiska w sieci, na urządzeniach mobilnych i komputerach, aby umożliwić łatwe przetwarzanie dokumentów i plików obrazów do formatu PDF, łączenie wielu dokumentów w jeden plik PDF, eksportowanie plików PDF do formatu Word, Excel lub PowerPoint z możliwością edycji, przechowywanie, udostępnianie i wysyłanie do recenzji dokumentów, zbieranie podpisów innych osób oraz szybkie wypełnianie i podpisywanie formularzy z inteligentną funkcją automatycznego uzupełniania.


Ujednolicone udostępnianie w sieci, na urządzeniach mobilnych i komputerach

Nowe doświadczenie ujednoliconego udostępniania umożliwia łatwą współpracę przy tworzeniu dokumentów w sieci, na urządzeniach mobilnych i komputerach. Udostępnij łącze do pliku w formacie PDF, aby wyświetlić plik PDF lub skomentować go. Pliki PDF udostępnione jako łącza otworzą się w każdej przeglądarce na dowolnym urządzeniu. Dzięki programowi Document Cloud jest to równie łatwe, jak korzystanie z poczty e-mail, ale z większą kontrolą i pełnym śledzeniem. Odbiorcy otrzymują wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym wyświetlanie i komentowanie dokumentów w przeglądarce. Nie jest wymagane logowanie ani instalacja oprogramowania.

Nowe doświadczenie umożliwia udostępnianie dokumentów przy użyciu jednej z następujących metod:

 • wysyłanie spersonalizowanych zaproszeń za pomocą opcji udostępniania w usłudze Document Cloud;
 • wysyłanie anonimowego lub publicznego łącza w wiadomości e-mail.
Zunifikowane środowisko udostępniania

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Udostępnianie i śledzenie plików PDF.

Ujednolicony widok strony głównej w sieci, na urządzeniach mobilnych i komputerach

Dzięki nowemu widokowi strony głównej dysponujesz teraz jednym miejscem pozwalającym na śledzenie wszystkich dokumentów udostępnianych do wyświetlania, przeglądania i podpisywania ich w sieci, na urządzeniach mobilnych i komputerach, a także na zarządzanie nimi.

Zawiera nowe, użyteczne narzędzia, dzięki którym osiągniesz najlepsze rezultaty:

Lista ujednoliconych ostatnich plików

Wyświetla pliki udostępnione Tobie lub przez Ciebie do wyświetlania, zrecenzowania lub podpisu obok plików otwartych do wyświetlania z komputera lub usługi przechowywania Document Cloud.

Karty zadań do wykonania

Wyświetla dokument otrzymany do wyświetlenia, zrecenzowania lub podpisu, który oczekuje na wykonanie działania.

Pole wyszukiwania

Pozwala przeszukiwać wszystkie pliki usługi Document Cloud, a także wysłane/odebrane pliki do wyświetlenia, zrecenzowania i podpisu.

Powiadomienia z dzwonkiem

Miejsce pozwalające na przeglądanie wszystkich przychodzących i wychodzących żądań dokumentów udostępnionych do wyświetlenia, recenzowania i podpisu.

Panel kontekstowy

Pomaga podejmować działania w zakresie plików na stronie głównej dzięki menu kontekstowym, a także umożliwia sprawdzanie stanu uczestników i historii czynności związanych z udostępnionymi dokumentami.

Udostępnione pliki

Pomaga śledzić udostępnione pliki i zarządzać nimi. Dla ułatwienia dostępu wszystkie udostępnione pliki są grupowane na podstawie strumienia pracy. Pliki udostępnione do wyświetlania znajdują się na karcie Do wyświetlania, pliki udostępnione do recenzowania na karcie Do zrecenzowania, a pliki wysłane do podpisu – na karcie Do podpisu.

Zunifikowana strona główna
A. Ostatnio używane pliki B. Karty zadań do wykonania C. Ujednolicone wyszukiwanie D. Powiadomienia E. Panel kontekstowy F. Udostępnione pliki 

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie i praca z plikami.

Ujednolicona usługa recenzji Document Cloud

Nowa usługa recenzji Adobe Document Cloud umożliwia łatwe udostępnianie plików PDF do zrecenzowania z witryny Document Cloud, aplikacji dla urządzeń mobilnych Acrobat Reader lub aplikacji dla komputerów Acrobat DC. Upraszcza gromadzenie informacji i zarządzanie nimi z jednego miejsca zamiast korzystać z wielu załączników do wiadomości e-mail. Pomaga również uzyskiwać bieżące informacje o postępach. Zachowuje również produktywność recenzentów za pomocą prostego w użyciu rozwiązania do komentowania, które pomaga szybko znaleźć potrzebne informacje i nie wymaga logowania się ani instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania w celu uczestnictwa.

Intuicyjne funkcje, takie jak @wzmianki, terminy i przypomnienia oraz komunikat „Gotowe” informujący inicjatorów o tym, że użytkownik zakończył recenzję lub ją kontynuuje, czynią proces recenzji przejrzystym, zapewniają jej ciągłość i prowadzą do szybszego ukończenia.

Oprócz podsumowania dziennego inicjator i recenzenci są powiadamiani o zmianach stanu recenzji lub gdy oznaczono ich w związku z działaniem. Są oni również powiadamiani, jeśli ktoś doda komentarz.

Zunifikowana recenzja

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozpoczynanie recenzji pliku PDF.

Ujednolicone wyszukiwanie dokumentów

Nowe pole wyszukiwania na górze środkowej części nagłówka aplikacji pozwala na wyszukiwanie wszystkich plików znajdujących się na koncie Document Cloud użytkownika, a także plików wysłanych i odebranych w celu przeglądania, recenzowania lub podpisania. Ponadto z poziomu wyników wyszukiwania można uzyskać dostęp do karty akcji bez otwierania pliku w nowym oknie dokumentu.

Ujednolicone wyszukiwanie dokumentów

Narzędzie Wypełnij i podpisz z blokowaniem i śledzeniem

Narzędzie Wypełnij i podpisz wykorzystuje teraz rozwiązanie Adobe Sensei. Narzędzie wyposażone jest w następujące nowe możliwości:

 • Wypełnianie formularzy odbywa się szybciej dzięki nowej funkcji wykrywania i wyrównywania pól tekstowych, symbolu zaznaczenia, krzyżyka, przycisków opcji i pola kombinowanego, wykorzystującej technologię Sensei. Automatyczne wyrównanie sprawia, że rozmiar czcionki jest zgodny z rozmiarem pola i jest ona wyrównana z polem/wierszem wprowadzania.
 • Wyślij łącze do nieedytowalnej kopii wypełnionego i podpisanego formularza. Kopia jest poświadczona za pomocą Adobe Sign. Odbiorcy nie mogą łatwo modyfikować kopii. Każda modyfikacja sprawia, że certyfikat staje się nieważny.
Wypełnij i podpisz

Więcej informacji można znaleźć w artykule Wypełnianie i podpisywanie formularzy.

Wysyłanie do podpisania z wykorzystaniem Adobe Sign

Narzędzie Wyślij do podpisania, które opiera się na usługach w chmurze zapewnianych przez Adobe Sign, zostało w pełni zintegrowane z witryną Document Cloud. Po wysłaniu dokumentów do podpisania można je teraz łatwiej wyświetlać i śledzić ich stan, wysyłać przypomnienia, anulować żądania lub przeglądać historię z ujednoliconego widoku strony głównej i z widoku Udostępnione do podpisania. Możliwe jest także tworzenie szablonów Sign wielokrotnego użytku za pomocą narzędzia Utwórz szablon w sekcji Szybki start.
Wysyłanie dokumentu do podpisania

Nowe działanie funkcji Wyślij do podpisania w usłudze Adobe Document Cloud

Choć może się wydawać, że funkcja Adobe Sign lub Wyślij do podpisania, które znasz, nie są już dostępne, zapewniamy, że funkcje te są nadal dostępne, ale umiejscowienie narzędzi, takich jak śledzenie umów i zarządzanie nimi, uległo zmianie.

Aby ułatwić zorientowanie się w nowym środowisku użytkownika, opracowaliśmy przewodnik po przejściu na zupełnie nowe środowisko Document Cloud. Zobacz artykuł Nowe działanie funkcji Wyślij do podpisania w usłudze Adobe Document Cloud.

Inne zmiany i problemy

 • Przeglądarka Safari 10 nie jest obsługiwana.
 • Widok miniatur plików nie jest obsługiwany.
 • Wyłączenie potwierdzeń dostarczenia e-mail funkcji Wyślij i śledź nie jest obsługiwane.
 • Branding podczas udostępniania plików przy użyciu funkcji Wyślij i śledź nie jest obsługiwane.
 • Ograniczona obsługa tabletów i telefonów. Zalecenia dotyczące korzystania z aplikacji Acrobat na urządzenia mobilne na tych platformach.
 • Stopniowe wdrażanie witryny Document Cloud (DC) Web zostało zaplanowane na najbliższe tygodnie. Gdy użytkownicy pakietu PDF zostaną przeniesieni do nowej witryny DC, nie będą mogli zalogować się do Adobe Sign. Zamiast tego otrzymają funkcje Adobe Sign w witrynie DC.
 • Użytkownicy Acrobat Pro i Acrobat Standard nie mogą zalogować się do Adobe Sign. Zamiast tego teraz mają funkcje Adobe Sign w witrynie DC.
 • Użytkownicy programu Wyślij do podpisania zawsze korzystają z środowiska tworzenia Sign.
 • Użytkownicy, którzy udostępniają dokumenty do wyświetlania i recenzji, nie mogą skopiować adresu URL udostępnionego dokumentu i wysłać go innym. Zamiast tego muszą użyć opcji „Dodaj odbiorców”, aby wysłać łącze do większej liczby odbiorców.
 • Aktywne umowy Sign sprzed maja 2018 r. będą dostępne od 8 października. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online