Panele zawartości dynamicznej w programie Dreamweaver

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Panel Wiązania

Za pomocą panelu Wiązania można definiować i edytować źródła zawartości dynamicznej, dodawać zawartość dynamiczną do strony oraz stosować formaty danych do dynamicznego tekstu.

Panel ten umożliwia wykonanie następujących zadań:

Panel Zachowania serwerowe

Panel Zachowania serwerowe umożliwia dodawanie zachowań serwerowych programu Dreamweaver do strony oraz edytowanie i tworzenie takich zachowań.

Panel ten umożliwia wykonanie następujących zadań:

Panel Bazy danych

Panel Bazy danych służy do tworzenia połączeń z bazami danych, do przeprowadzania inspekcji baz danych oraz do wstawiania na stronach kodu związanego z bazami danych.

Za pomocą tego panelu można wyświetlać bazy danych i łączyć się z nimi.

Panel Komponenty

Panel Komponenty służy do tworzenia i inspekcji komponentów oraz wstawiania kodu komponentów na strony.

Uwaga:

Ten panel nie działa w widoku Projekt.

Panel ten umożliwia wykonanie następujących zadań:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto