Podręcznik użytkownika Anuluj

Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Informacje o zbieraniu informacji od użytkowników

Formularze WWW oraz łącza hipertekstowe pozwalają zbierać dane od użytkowników, przechowywać te dane w pamięci serwera, a następnie stosować te informacje do tworzenia dynamicznych odpowiedzi opartych na danych wprowadzonych przez użytkownika. Najczęściej stosowanymi do zbierania informacji od użytkowników są formularze HTML i łącza hipertekstowe.

Formularze HTML

Pozwalają zbierać informacje od użytkowników i przechowywać je w pamięci serwera. Formularz HTML może wysyłać informacje jako parametry formularza lub jako parametry adresu URL.

Łącza hipertekstowe

Pozwalają zbierać informacje od użytkowników i przechowywać je w pamięci serwera. Przez dodanie wartości do adresu URL określonego w znaczniku kotwica określasz wartość (lub wartości)—np. preferencje—które mają być przesłane, gdy użytkownik klika łącze. Po kliknięciu na łączu przeglądarka internetowa wysyła do serwera adres URL i dołączoną wartość.

Parametry formularza HTML

Parametry są wysyłane w postaci formularza HTML, za pomocą metody POST lub GET.

Gdy używa się metody POST, parametry formularza są przesyłane na serwer WWW jako część nagłówka dokumentu. Nie są one widoczne ani dostępne dla osób przeglądających daną stronę standardowymi metodami. Metody POST należy używać w przypadku wartości, które mają wpływ na zawartość bazy danych (np. w celu wstawienia, uaktualnienia lub usunięcia rekordów) albo wartości przesyłanych pocztą elektroniczną.

Metoda GET dołącza parametry do żądanego adresu URL. Są one widoczne dla każdego, kto wyświetla stronę. Metodę GET należy stosować do obsługi formularzy wyszukiwania.

Za pomocą programu Dreamweaver można szybko zaprojektować formularz HTML, który wysyła parametry formularza na serwer. Musisz być świadomy jakiej metody transmisji informacji z przeglądarki na serwer używasz.

Parametry formularza biorą nazwy odpowiadających im obiektów formularza. Na przykład jeśli formularz zawiera pole tekstowe o nazwie txtLastName, to ten parametr formularza jest wysyłany na serwer, gdy użytkownik klika przycisk Prześlij.

txtLastName=enteredvalue

W przypadku, gdy aplikacja WWW oczekuje dokładnych wartości parametru (na przykład wtedy, gdy wykonuje operację opartą o jedną z wielu opcji), użyj przycisku opcji, pola wyboru lub obiektu formularza lista/menu, aby kontrolować wartości, jakie może przesłać użytkownik. To uchroni użytkowników przed wpisaniem błędnych informacji lub spowodowaniem błędu aplikacji. Poniższy przykład pokazuje wyskakujące menu z trzema opcjami do wyboru:

Formularz Wyskakujące menu

Każda z opcji odpowiada zapisanej na stałe w kodzie wartości, która jest przesyłana jako parametr formularza na serwer. Okno dialogowe Lista wartości w następującym przykładzie przyporządkowuje każdy element listy do wartości (Dodaj, Uaktualnij lub Usuń):

Okno dialogowe Lista wartości

Po utworzeniu parametru formularza program Dreamweaver pobierze wartość i użyje jej w aplikacji internetowej. Po zdefiniowaniu parametru formularza w programie Dreamweaver można wstawić jego wartość na stronie.

Parametry adresu URL

Parametry adresu URL pozwalają przesłać podane przez użytkownika informacje z przeglądarki na serwer. Gdy serwer otrzymuje żądanie i parametry dodane do adresu URL żądania, serwer przekazuje parametry do żądanej strony zanim ta strona zostanie podana do przeglądarki.

Parametr adresu URL to para nazwa-wartość dodana do adresu URL. Parametr rozpoczyna się znakiem zapytania (?) i przyjmuje postać nazwa=wartosc. Jeśli istnieje więcej niż jeden parametr adresu URL, to każdy z parametrów jest rozdzielany znakiem &. Poniższy przykład pokazuje parametr adresu URL z dwoma parami nazwa-wartość:

http://server/path/document?name1=value1&name2=value2

W przykładowym obiegu pracy, przedstawiona jest aplikacja WWW, która jest frontem do sklepu. Ponieważ twórcy serwisu chcieli zdobyć jak najszersze grono odbiorców, to serwis zaprojektowali tak, że obsługuje zagraniczne waluty. Gdy użytkownicy logują się do serwisu to mogą wybrać walutę, w której będą widzieć ceny dostępnych przedmiotów.

 1. Przeglądarka żąda strony report.cfm od serwera. Żądanie zawiera parametr adresu URL Currency="euro". Zmienna Currency="euro" określa, że wszystkie pobierane kwoty będą wyświetlane w walucie euro.

 2. Serwer tymczasowo przechowuje parametr adresu URL w pamięci.

 3. Strona report.cfm używa tego parametru do pobrania cen przedmiotów w euro. Ceny mogą być przechowywane w bazie danych w tabeli w różnych walutach lub konwertowane z jednej waluty przypisanej do każdego przedmiotu (dowolnej waluty obsługiwanej przez aplikację).

 4. Serwer przesyła stronę report.cfm do przeglądarki i wyświetla wartości przedmiotów w żądanej walucie. Gdy użytkownik kończy sesję, serwer czyści wartość parametru adresu URL, zwalniając pamięć do przechowywania nowy żądań użytkowników.

  Parametry adresu URL są tworzone także wtedy, gdy metodę HTTP GET stosuje się w połączeniu z formularzem HTML. Metoda GET określa, że wartość parametru jest dołączana do adresu URL żądania, gdy przesyłany jest formularz.

  Typowym zastosowaniem parametrów adresu URL jest personalizacja serwisów WWW w oparciu o preferencje użytkownika. Na przykład parametr adresu URL zawierający nazwę użytkownika i hasło może być zastosowany do uwierzytelnienia użytkownika i wyświetlenia tylko tych informacji, które on zaprenumerował. Typowymi przykładami takiego zastosowania są serwisy WWW wyświetlające indywidualne notowania giełdowe w oparciu o wcześniejszy wybór symboli spółek giełdowych. Programiści aplikacji WWW używają zwykle parametrów adresu URL to przesyłania wartości do zmiennych wewnątrz aplikacji. Można na przykład przesłać wyrażenia wyszukiwania do zmiennych SQL w aplikacji WWW, aby wygenerować wyniki wyszukiwania.

Parametry adresów URL wewnątrz łącza HTML tworzysz używając atrybutu href znacznika HTML kotwica Możesz wprowadzić parametry adresu URL wprost w atrybucie w widoku kodu (Widok > Kod) lub przez dołączenie parametrów adresu URL na końcu łącza URL w polu Łącze Inspektora właściwości.

W poniższym przykładzie, trzy łącza tworzą jeden parametr adresu URL (action) z trzema możliwymi wartościami (Add, Update i Delete). Gdy użytkownik klika łącze, wartość parametru jest przesyłana na serwer i wykonywana jest pożądana operacja.

<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Add">Add a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Update">Update a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Delete">Delete a record</a>

W Inspektorze właściwości (Okno > Właściwości) możesz utworzyć takie same parametry adresu URL wybierając łącze i dołączane wartości parametru adresu URL na końcu łącza URL w polu Łącze.

Inspektor właściwości

Po utworzeniu parametru adresu URL program Dreamweaver pobierze wartość i użyje jej w aplikacji internetowej. Po zdefiniowaniu parametru adresu URL w programie Dreamweaver można wstawić jego wartość na stronie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online