Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie strony wstawiania rekordów

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

W tym artykule omówiono tworzenie strony wstawiania rekordów w aplikacji Dreamweaver, która umożliwia użytkownikom wstawianie nowych rekordów do bazy danych.

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Informacje o budowaniu strony wstawiania rekordów

Twoja aplikacja może zawierać stronę, która umożliwi użytkownikom wstawianie nowych rekordów do bazy danych.

Strona wstawiania składa się z dwóch elementów:

 • Formularz HTML pozwalający użytkownikom wprowadzać dane

 • Zachowania serwerowego Wstaw rekord, które uaktualnia bazę danych

  Gdy użytkownik kliknie w formularzu przycisk Prześlij, zachowanie serwerowe wstawi rekordy do bazy danych.

  Można dodać wszystkie te elementy konstrukcyjne naraz za pomocą obiektu danych Formularz wstawiania rekordu lub wstawiać je pojedynczo za pomocą narzędzi formularza programu Dreamweaver i panelu Zachowania serwerowe.

Uwaga:

Strona wstawiania może zawierać tylko jedno zachowanie serwerowe modyfikujące rekordy. Do strony wstawiania nie można na przykład dodawać zachowań serwerowych Uaktualnij rekord lub Usuń rekord.

Budowanie strony wstawiania element po elemencie

Stronę wstawiania można również zbudować, korzystając z narzędzi formularza oraz zachowań serwerowych.

Dodawanie formularza HTML do strony wstawiania

 1. Utwórz dynamiczną stronę (Plik > Nowy > Pusta strona) i zaprojektuj jej układ za pomocą narzędzi programu Dreamweaver.
 2. Dodaj formularz HTML, umieszczając punkt wstawiania tam, gdzie ma się on pojawić, i wybierając polecenie Wstaw > Formularz > Formularz.

  Na stronie zostanie utworzony pusty formularz. Jeśli trzeba, włącz opcję Elementy niewidoczne (Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne), aby zobaczyć obrys formularza, który jest pokazywany za pomocą cienkich, czerwonych linii.

 3. Nazwij formularz HTML, klikając znacznik <form> znajdujący się na dole okna Dokument (co spowoduje zaznaczenie formularza), otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nazwę w polu Nazwa formularza.

  Nie ma potrzeby podawania atrybutu action lub method dla formularza, aby określić, jak i gdzie mają być przesyłane dane rekordu, gdy użytkownik kliknie przycisk Prześlij. Zachowanie serwerowe Wstaw rekord ustawi te atrybuty automatycznie.

 4. Dodaj obiekt formularza, np. pole tekstowe (Wstaw > Formularz > Pole tekstowe), dla każdej kolumny w tabeli bazy danych, do której chcesz wstawiać rekordy.

  Obiekty formularza służą do wprowadzania danych. Zazwyczaj do tego celu używa się pól tekstowych, ale można także użyć menu, pól wyboru oraz przycisków opcji.

 5. Dodaj do formularza przycisk Prześlij (Wstaw > Formularz > Przycisk).

  (Opcjonalnie) Zmień etykietę przycisku Prześlij, zaznaczając przycisk, otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nową wartość w pole Etykieta.

Dodawanie zachowania serwerowego, które wstawia rekordy do tabeli bazy danych (ColdFusion)

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz polecenie Wstaw rekord z wyskakującego menu.
 2. Wybierz formularz z wyskakującego menu Wyślij wartości z.
 3. Z wyskakującego menu Źródło danych wybierz połączenie z bazą danych.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.
 5. Z wyskakującego menu „Wstaw do tabeli” wybierz tabelę bazy danych, do której mają być wstawiane rekordy.
 6. Określ kolumnę w bazie danych, do której będzie wstawiany rekord. Wybierz z wyskakującego menu obiekt formularza, który będzie wstawiał rekord, a następnie wybierz typ danych dla obiektu formularza z wyskakującego menu Wyślij jako.

  Typ danych to rodzaj danych, jakiego oczekuje kolumna w tabeli (np. tekst, liczba, wartość logiczna).

  Powtórz tę procedurę dla każdego obiektu formularza.

 7. W oknie dialogowym „Po wstawieniu przejdź do” wprowadź stronę, która zostanie otwarta po wstawieniu rekordu do tabeli. Możesz kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni plik.
 8. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver dodaje do strony zachowanie serwerowe, pozwalając użytkownikom na wstawianie rekordów do tabeli bazy danych przez wypełnienie formularza HTML i kliknięcie przycisku Wyślij.

Dodawanie zachowania serwerowego wstawiającego rekordy do tabeli bazy danych (ASP)

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz polecenie Wstaw rekord z wyskakującego menu.
 2. Z wyskakującego menu Połączenie wybierz połączenie z bazą danych.

  Kliknij przycisk Definiuj, jeżeli chcesz zdefiniować połączenie.

 3. Z wyskakującego menu „Wstaw do tabeli” wybierz tabelę bazy danych, do której mają być wstawiane rekordy.
 4. Po oknie dialogowym „Po wstawieniu przejdź do” wprowadź stronę, która zostanie otwarta po wstawieniu rekordu do tabeli. Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni plik.
 5. Z wyskakującego menu „Pobierz wartości z” wybierz formularz HTML, który będzie używany do wprowadzania danych.

  Program Dreamweaver automatycznie wybierze pierwszy formularz na stronie.

 6. Określ kolumnę w bazie danych, do której będzie wstawiany rekord. Wybierz z wyskakującego menu obiekt formularza, który będzie wstawiał rekord, a następnie wybierz typ danych dla obiektu formularza z wyskakującego menu Wyślij jako.

  Typ danych to rodzaj danych, jakiego oczekuje kolumna w tabeli (np. tekst, liczba, wartość logiczna).

  Powtórz tę procedurę dla każdego obiektu formularza.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver dodaje do strony zachowanie serwerowe, pozwalając użytkownikom na wstawianie rekordów do tabeli bazy danych przez wypełnienie formularza HTML i kliknięcie przycisku Wyślij.

  Aby zmienić zachowanie serwerowe, otwórz panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i dwukrotnie kliknij zachowanie Wstaw rekord.

Dodawanie zachowania serwerowego wstawiającego rekordy do tabeli bazy danych (PHP)

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz polecenie Wstaw rekord z wyskakującego menu.
 2. Wybierz formularz z wyskakującego menu Wyślij wartości z.
 3. Z wyskakującego menu Połączenie wybierz połączenie z bazą danych.
 4. Z wyskakującego menu „Wstaw do tabeli” wybierz tabelę bazy danych, do której mają być wstawiane rekordy.
 5. Określ kolumnę w bazie danych, do której będzie wstawiany rekord. Wybierz z wyskakującego menu obiekt formularza, który będzie wstawiał rekord, a następnie wybierz typ danych dla obiektu formularza z wyskakującego menu Wyślij jako.

  Typ danych to rodzaj danych, jakiego oczekuje kolumna w tabeli (np. tekst, liczba, wartość logiczna).

  Powtórz tę procedurę dla każdego obiektu formularza.

 6. W oknie dialogowym „Po wstawieniu przejdź do” wprowadź stronę, która zostanie otwarta po wstawieniu rekordu do tabeli. Możesz kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni plik.
 7. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver dodaje do strony zachowanie serwerowe, pozwalając użytkownikom na wstawianie rekordów do tabeli bazy danych przez wypełnienie formularza HTML i kliknięcie przycisku Wyślij.

Budowanie strony wstawiania za pomocą jednej operacji

 1. Otwórz stronę w widoku Projekt i wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Wstaw rekord > Kreator formularza wstawiania rekordu.
 2. Z wyskakującego menu Połączenie wybierz połączenie z bazą danych. Kliknij przycisk Definiuj, jeżeli chcesz zdefiniować połączenie.
 3. Z wyskakującego menu „Wstaw do tabeli” wybierz tabelę bazy danych, do której mają być wstawiane rekordy.
 4. Jeżeli używasz środowiska ColdFusion, wprowadź nazwę użytkownika i jego hasło.
 5. W oknie dialogowym „Po wstawienie przejdź do” wprowadź stronę, która zostanie otwarta po wstawieniu rekordu do tabeli. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni plik.
 6. W obszarze Pola formularza określ obiekty, które mają się znaleźć w formularzu HTML na stronie wstawiania. Zdefiniuj kolumny w tabeli bazy danych, które będą uaktualniane przez poszczególne obiekty formularza.

  Program Dreamweaver tworzy domyślnie osobny obiekt formularza dla każdej kolumny tabeli bazy danych. Jeżeli baza danych automatycznie generuje niepowtarzalne identyfikatory klucza dla każdego nowo tworzonego rekordu, usuń obiekt formularza odpowiadający kolumnie klucza, wybierając go na liście i klikając przycisk Minus (-). Pozwala to wyeliminować ryzyko, że użytkownik formularza wprowadzi wartość identyfikatora, który już istnieje.

  Można także zmienić kolejność obiektów w formularzu HTML, wybierając obiekt formularza z listy i klikając strzałki w dół i w górę. Strzałki te znajdują się po prawej stronie okna dialogowego.

 7. Określ sposób wyświetlania poszczególnych pól wprowadzania danych w formularzu HTML, klikając wiersz w tabeli Pola formularza i wprowadzając następujące informacje w polach pod tabelą:
  • W polu Etykieta wprowadź opisową etykietę, która będzie wyświetlana obok pola wprowadzania danych. Program Dreamweaver domyślnie wyświetla w etykiecie nazwę kolumny tabeli.

  • Z wyskakującego menu Wyświetl jako wybierz obiekt formularza, który będzie służył jako pole wprowadzania danych. Można wybrać następujące elementy: Pole tekstowe, Obszar tekstowy, Grupa przycisków opcji, Pole wyboru lub Tekst. Dla pozycji tylko do odczytu (bez możliwości edycji) wybierz pozycję Tekst. Można także wybrać elementy: Pole hasła, Pole pliku oraz Pole ukryte.

  Uwaga:

  Pola ukryte są wstawiane na końcu formularza.

  • Z wyskakującego menu Wyślij jako wybierz format danych, którego oczekuje tabela bazy danych. Na przykład jeżeli kolumna tabeli akceptuje wyłącznie dane liczbowe, wybierz pozycję Liczbowo.
  • Ustaw właściwości obiektu formularza. Masz różne opcje w zależności od obiektu formularza, który wybierzesz jako pole wprowadzania danych. Dla pól tekstowych, obszarów tekstowych oraz tekstu można wstawić wartość początkową. Dla menu i grup przycisków opcji można otworzyć osobne okno dialogowe, aby ustawić ich właściwości. Dla pól opcji wybiera się stan: Włączone lub Wyłączone.  
 8. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver doda do strony formularz HTML i zachowanie serwerowe Wstaw rekord. Obiekty formularza są ułożone w formie prostej tabeli, którą można dostosowywać za pomocą narzędzi programu Dreamweaver. (Upewnij się, że wszystkie obiekty formularza znajdują się w granicach jego obrysu).

  Aby zmienić zachowanie serwerowe, otwórz panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i dwukrotnie kliknij zachowanie Wstaw rekord.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?