Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Informacje o budowaniu strony wstawiania rekordów

Twoja aplikacja może zawierać stronę, która umożliwi użytkownikom wstawianie nowych rekordów do bazy danych.

Strona wstawiania składa się z dwóch elementów:

 • Formularz HTML pozwalający użytkownikom wprowadzać dane

 • Zachowania serwerowego Wstaw rekord, które uaktualnia bazę danych

  Gdy użytkownik kliknie w formularzu przycisk Prześlij, zachowanie serwerowe wstawi rekordy do bazy danych.

  Można dodać wszystkie te elementy konstrukcyjne naraz za pomocą obiektu danych Formularz wstawiania rekordu lub wstawiać je pojedynczo za pomocą narzędzi formularza programu Dreamweaver i panelu Zachowania serwerowe.

Uwaga:

Strona wstawiania może zawierać tylko jedno zachowanie serwerowe modyfikujące rekordy. Do strony wstawiania nie można na przykład dodawać zachowań serwerowych Uaktualnij rekord lub Usuń rekord.

Budowanie strony wstawiania element po elemencie

Stronę wstawiania można również zbudować, korzystając z narzędzi formularza oraz zachowań serwerowych.

Dodawanie formularza HTML do strony wstawiania

 1. Utwórz dynamiczną stronę (Plik > Nowy > Pusta strona) i zaprojektuj jej układ za pomocą narzędzi programu Dreamweaver.
 2. Dodaj formularz HTML, umieszczając punkt wstawiania tam, gdzie ma się on pojawić, i wybierając polecenie Wstaw > Formularz > Formularz.

  Na stronie zostanie utworzony pusty formularz. Jeśli trzeba, włącz opcję Elementy niewidoczne (Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne), aby zobaczyć obrys formularza, który jest pokazywany za pomocą cienkich, czerwonych linii.

 3. Nazwij formularz HTML, klikając znacznik <form> znajdujący się na dole okna Dokument (co spowoduje zaznaczenie formularza), otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nazwę w polu Nazwa formularza.

  Nie ma potrzeby podawania atrybutu action lub method dla formularza, aby określić, jak i gdzie mają być przesyłane dane rekordu, gdy użytkownik kliknie przycisk Prześlij. Zachowanie serwerowe Wstaw rekord ustawi te atrybuty automatycznie.

 4. Dodaj obiekt formularza, np. pole tekstowe (Wstaw > Formularz > Pole tekstowe), dla każdej kolumny w tabeli bazy danych, do której chcesz wstawiać rekordy.

  Obiekty formularza służą do wprowadzania danych. Zazwyczaj do tego celu używa się pól tekstowych, ale można także użyć menu, pól wyboru oraz przycisków opcji.

 5. Dodaj do formularza przycisk Prześlij (Wstaw > Formularz > Przycisk).

  (Opcjonalnie) Zmień etykietę przycisku Prześlij, zaznaczając przycisk, otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nową wartość w pole Etykieta.

Dodawanie zachowania serwerowego, które wstawia rekordy do tabeli bazy danych (ColdFusion)

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz polecenie Wstaw rekord z wyskakującego menu.
 2. Wybierz formularz z wyskakującego menu Wyślij wartości z.
 3. Z wyskakującego menu Źródło danych wybierz połączenie z bazą danych.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.
 5. Z wyskakującego menu „Wstaw do tabeli” wybierz tabelę bazy danych, do której mają być wstawiane rekordy.
 6. Określ kolumnę w bazie danych, do której będzie wstawiany rekord. Wybierz z wyskakującego menu obiekt formularza, który będzie wstawiał rekord, a następnie wybierz typ danych dla obiektu formularza z wyskakującego menu Wyślij jako.

  Typ danych to rodzaj danych, jakiego oczekuje kolumna w tabeli (np. tekst, liczba, wartość logiczna).

  Powtórz tę procedurę dla każdego obiektu formularza.

 7. W oknie dialogowym „Po wstawieniu przejdź do” wprowadź stronę, która zostanie otwarta po wstawieniu rekordu do tabeli. Możesz kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni plik.
 8. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver dodaje do strony zachowanie serwerowe, pozwalając użytkownikom na wstawianie rekordów do tabeli bazy danych przez wypełnienie formularza HTML i kliknięcie przycisku Wyślij.

Dodawanie zachowania serwerowego wstawiającego rekordy do tabeli bazy danych (ASP)

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz polecenie Wstaw rekord z wyskakującego menu.
 2. Z wyskakującego menu Połączenie wybierz połączenie z bazą danych.

  Kliknij przycisk Definiuj, jeżeli chcesz zdefiniować połączenie.

 3. Z wyskakującego menu „Wstaw do tabeli” wybierz tabelę bazy danych, do której mają być wstawiane rekordy.
 4. Po oknie dialogowym „Po wstawieniu przejdź do” wprowadź stronę, która zostanie otwarta po wstawieniu rekordu do tabeli. Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni plik.
 5. Z wyskakującego menu „Pobierz wartości z” wybierz formularz HTML, który będzie używany do wprowadzania danych.

  Program Dreamweaver automatycznie wybierze pierwszy formularz na stronie.

 6. Określ kolumnę w bazie danych, do której będzie wstawiany rekord. Wybierz z wyskakującego menu obiekt formularza, który będzie wstawiał rekord, a następnie wybierz typ danych dla obiektu formularza z wyskakującego menu Wyślij jako.

  Typ danych to rodzaj danych, jakiego oczekuje kolumna w tabeli (np. tekst, liczba, wartość logiczna).

  Powtórz tę procedurę dla każdego obiektu formularza.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver dodaje do strony zachowanie serwerowe, pozwalając użytkownikom na wstawianie rekordów do tabeli bazy danych przez wypełnienie formularza HTML i kliknięcie przycisku Wyślij.

  Aby zmienić zachowanie serwerowe, otwórz panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i dwukrotnie kliknij zachowanie Wstaw rekord.

Dodawanie zachowania serwerowego wstawiającego rekordy do tabeli bazy danych (PHP)

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz polecenie Wstaw rekord z wyskakującego menu.
 2. Wybierz formularz z wyskakującego menu Wyślij wartości z.
 3. Z wyskakującego menu Połączenie wybierz połączenie z bazą danych.
 4. Z wyskakującego menu „Wstaw do tabeli” wybierz tabelę bazy danych, do której mają być wstawiane rekordy.
 5. Określ kolumnę w bazie danych, do której będzie wstawiany rekord. Wybierz z wyskakującego menu obiekt formularza, który będzie wstawiał rekord, a następnie wybierz typ danych dla obiektu formularza z wyskakującego menu Wyślij jako.

  Typ danych to rodzaj danych, jakiego oczekuje kolumna w tabeli (np. tekst, liczba, wartość logiczna).

  Powtórz tę procedurę dla każdego obiektu formularza.

 6. W oknie dialogowym „Po wstawieniu przejdź do” wprowadź stronę, która zostanie otwarta po wstawieniu rekordu do tabeli. Możesz kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni plik.
 7. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver dodaje do strony zachowanie serwerowe, pozwalając użytkownikom na wstawianie rekordów do tabeli bazy danych przez wypełnienie formularza HTML i kliknięcie przycisku Wyślij.

Budowanie strony wstawiania za pomocą jednej operacji

 1. Otwórz stronę w widoku Projekt i wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Wstaw rekord > Kreator formularza wstawiania rekordu.
 2. Z wyskakującego menu Połączenie wybierz połączenie z bazą danych. Kliknij przycisk Definiuj, jeżeli chcesz zdefiniować połączenie.
 3. Z wyskakującego menu „Wstaw do tabeli” wybierz tabelę bazy danych, do której mają być wstawiane rekordy.
 4. Jeżeli używasz środowiska ColdFusion, wprowadź nazwę użytkownika i jego hasło.
 5. W oknie dialogowym „Po wstawienie przejdź do” wprowadź stronę, która zostanie otwarta po wstawieniu rekordu do tabeli. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni plik.
 6. W obszarze Pola formularza określ obiekty, które mają się znaleźć w formularzu HTML na stronie wstawiania. Zdefiniuj kolumny w tabeli bazy danych, które będą uaktualniane przez poszczególne obiekty formularza.

  Program Dreamweaver tworzy domyślnie osobny obiekt formularza dla każdej kolumny tabeli bazy danych. Jeżeli baza danych automatycznie generuje niepowtarzalne identyfikatory klucza dla każdego nowo tworzonego rekordu, usuń obiekt formularza odpowiadający kolumnie klucza, wybierając go na liście i klikając przycisk Minus (-). Pozwala to wyeliminować ryzyko, że użytkownik formularza wprowadzi wartość identyfikatora, który już istnieje.

  Można także zmienić kolejność obiektów w formularzu HTML, wybierając obiekt formularza z listy i klikając strzałki w dół i w górę. Strzałki te znajdują się po prawej stronie okna dialogowego.

 7. Określ sposób wyświetlania poszczególnych pól wprowadzania danych w formularzu HTML, klikając wiersz w tabeli Pola formularza i wprowadzając następujące informacje w polach pod tabelą:
  • W polu Etykieta wprowadź opisową etykietę, która będzie wyświetlana obok pola wprowadzania danych. Program Dreamweaver domyślnie wyświetla w etykiecie nazwę kolumny tabeli.

  • Z wyskakującego menu Wyświetl jako wybierz obiekt formularza, który będzie służył jako pole wprowadzania danych. Można wybrać następujące elementy: Pole tekstowe, Obszar tekstowy, Grupa przycisków opcji, Pole wyboru lub Tekst. Dla pozycji tylko do odczytu (bez możliwości edycji) wybierz pozycję Tekst. Można także wybrać elementy: Pole hasła, Pole pliku oraz Pole ukryte.

  Uwaga:

  Pola ukryte są wstawiane na końcu formularza.

  • Z wyskakującego menu Wyślij jako wybierz format danych, którego oczekuje tabela bazy danych. Na przykład jeżeli kolumna tabeli akceptuje wyłącznie dane liczbowe, wybierz pozycję Liczbowo.
  • Ustaw właściwości obiektu formularza. Masz różne opcje w zależności od obiektu formularza, który wybierzesz jako pole wprowadzania danych. Dla pól tekstowych, obszarów tekstowych oraz tekstu można wstawić wartość początkową. Dla menu i grup przycisków opcji można otworzyć osobne okno dialogowe, aby ustawić ich właściwości. Dla pól opcji wybiera się stan: Włączone lub Wyłączone.  
 8. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver doda do strony formularz HTML i zachowanie serwerowe Wstaw rekord. Obiekty formularza są ułożone w formie prostej tabeli, którą można dostosowywać za pomocą narzędzi programu Dreamweaver. (Upewnij się, że wszystkie obiekty formularza znajdują się w granicach jego obrysu).

  Aby zmienić zachowanie serwerowe, otwórz panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i dwukrotnie kliknij zachowanie Wstaw rekord.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online