Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie strony rejestracji

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

O stronach rejestracji

Twoja aplikacja internetowa może zawierać stronę, która wymusza na użytkownikach, aby się zarejestrowali kiedy po raz pierwszy odwiedzają twój serwis.

Strona rejestracji jest zbudowana z następujących elementów konstrukcyjnych:

 • Tablica bazy danych, która zawiera informacji o loginach użytkowników

 • Formularz HTML, który pozwala użytkownikom wybrać identyfikator i hasło

  Możesz także użyć tego formularza do uzyskania innych informacji osobowych od użytkowników.

 • Zachowanie serwerowe Wstaw rekord, które uaktualnia tabelę użytkowników bazy danych

 • Zachowanie serwerowe Sprawdź nową nazwę użytkownika, które sprawdza czy nazwa użytkownika nie jest już zajęta.

Przechowywanie informacji logowania dotyczących użytkowników

Strona rejestracji wymaga tabeli bazy danych, aby przechować informacje o loginach wprowadzone przez użytkowników

 • Upewnij się, że twoja tabela bazy danych zawiera kolumny z nazwą użytkownika i hasłem. Jeżeli chcesz, aby użytkownicy zalogowani mieli różne przywileje dostępu, dołącz kolumnę z poziomem dostępu.
 • Jeżeli chcesz ustawić takie samo hasło dla wszystkich użytkowników serwisu, skonfiguruj twoją aplikację bazodanową (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle itp.), aby domyślnie ustawiała to samo hasło przy zakładaniu rekordu. W większości baz danych, można ustawić domyślną wartość kolumny w momencie tworzenia rekordu. Ustaw domyślną wartość hasła.
 • Możesz także użyć tabeli bazy danych do przechowywania innych pożytecznych informacji o użytkowniku.

  Następnym krokiem w tworzeniu strony rejestracyjnej jest dodanie do niej formularza HTML, który pozwoli wybrać nazwę użytkownika i hasło.

Dodawanie formularza HTML służącego do wybierania nazwy użytkownika i hasła

Można dodać formularz HTML do strony rejestracyjnej, który pozwoli użytkownikom wybrać nazwę użytkownika i hasło.

 1. Utwórz stronę (Plik > Nowy > Pusta strona) i zaprojektuj stronę rejestracji za pomocą narzędzi programu Dreamweaver.
 2. Dodaj formularz HTML umieszczając punkt wstawiania tam, gdzie ma się on pojawić i wybierając Formularz z menu Wstaw.

  Pusty formularz zostanie utworzony na stronie. Może zajść potrzeba włączenia opcji Elementy niewidoczne (Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne), aby zobaczyć obrys formularza, który jest pokazywany za pomocą cienkich, czerwonych linii.

 3. Nazwij formularz HTML, klikając na znacznik <form> znajdujący się na dole okna Dokument (co spowoduje wybranie formularza), otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nazwę w polu Nazwa formularza.

  Nie ma potrzeby określania atrybutu operacji lub metody dla formularza, aby określić jak i gdzie mają być przesłane dane rekordu kiedy użytkownik kliknie przycisk Prześlij. Zachowanie serwerowe Wstaw rekord ustawia te atrybuty za ciebie.

 4. Dodaj pola tekstowe (Wstaw >Formularz >Pole tekstowe), które pozwalają użytkownikom wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

  Formularz może zawierać więcej obiektów formularza w celu zapamiętywania innych danych osobistych.

  Każdy obiekt formularza powinien zawierać etykiety (mogą być w formie tekstu lub obrazka), które mówią użytkownikowi do czego służą. Możesz także wyrównać położenie obiektów formularza układając je wewnątrz tabeli HTML. Więcej informacji na temat obiektów formularza można znaleźć w części Tworzenie formularzy WWW.

 5. Dodaj przycisk Prześlij do formularza (Wstaw > Formularz > Przycisk).

  (Opcjonalnie) Zmień etykietę przycisku Prześlij zaznaczając przycisk, otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nową wartość w pole Wartość.

  Następnym krokiem w tworzeniu strony rejestracyjnej jest dodanie zachowania serwerowego Wstaw rekord, które wstawia rekordy do tabeli użytkowników w bazie danych.

Uaktualnianie tabeli użytkowników

Musisz dodać zachowanie serwerowe Wstaw rekord do strony rejestracyjnej w celu uaktualnia tabeli użytkowników w bazie danych.

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz polecenie Wstaw rekord z wyskakującego menu.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstaw rekord.

 2. Uzupełnij okno dialogowe, upewniwszy się, że określono tabelę użytkowników w bazie danych, do której dane użytkowników będą wstawiane. Kliknij przycisk OK.

  Ostatnim krokiem w tworzeniu strony rejestracyjnej jest zapewnienie, że nazwa użytkownika nie jest używana przez innego użytkownika.

Dodawanie zachowania serwerowego w celu wymuszenia niepowtarzalnej nazwy użytkownika

Możesz dodać zachowanie serwerowe do strony rejestracji, które sprawdza przez dodaniem użytkownika do bazy, czy jego nazwa jest niepowtarzalna.

Kiedy użytkownik klika przycisk Prześlij na stronie rejestracji, zachowanie serwerowe porównuje nazwę użytkownika wprowadzoną przez niego z nazwami użytkowników przechowywanymi w bazie danych zarejestrowanych użytkowników. Jeżeli nie znaleziono pasującej nazwy w bazie danych, zachowanie serwerowe prowadzi dalej operację wstawiania nowego rekordu. Jeżeli pasująca nazwa zostanie znaleziona, zachowanie serwerowe anuluje operację wstawiania rekordu i otwiera nową stronę (zazwyczaj jest to strona ostrzegająca użytkownika, że wybrana nazwa jest już zajęta).

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Uwierzytelnianie użytkownika >Sprawdź nową nazwę użytkownika z wyskakującego menu.
 2. Z wyskakującego menu Pole nazwy użytkownika wybierz pole tekstowe formularza, w które twoi odwiedzający będą wpisywali nazwę użytkownika.
 3. W polu dialogowym Jeżeli już istnieje, skocz do określ stronę, która będzie otwiera w momencie, kiedy zostanie znaleziona pasująca nazwa w bazie użytkowników, a następnie kliknij przycisk OK.

  Otwarta strona powinna ostrzec użytkowników, że ta nazwa użytkownika jest juz zajęta i pozwolić im spróbować jeszcze raz.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?