Podręcznik użytkownika Anuluj

Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Definiowanie zestawu rekordów bez pisania kodu SQL

Zestaw rekordów można tworzyć bez potrzeby ręcznego wpisywania instrukcji SQL.

 1. W oknie Dokument otwórz stronę, która będzie używała tworzonego zestawu rekordów.
 2. Wybierz polecenie Okna > Wiązania, aby wyświetlić panel Wiązania.
 3. W panelu Wiązania kliknij przycisk Plus (+) i wybierz polecenie Zestaw rekordów (zapytanie) z wyskakującego menu.

  Pojawi się uproszczone okno dialogowe Zestaw rekordów. Jeśli jest tworzony serwis ColdFusion, to okno dialogowe Zestaw rekordów wygląda nieco inaczej. (Jeżeli zamiast uproszczonego pojawi się zaawansowane okno dialogowe Zestaw rekordów, kliknij przycisk Proste, aby przełączyć się na okno uproszczone).

 4. Wypełnij informacje dotyczące typu dokumentu w oknie dialogowym Zestaw rekordów.

  Instrukcje podano w kolejnych tematach.

 5. Kliknij przycisk Testuj, aby zrealizować zapytanie i sprawdzić, czy pobiera właściwe informacje.

  Jeżeli zdefiniowany został filtr używający parametrów wprowadzanych przez użytkowników, wpisz wartość w pole Wartość testowa i kliknij przycisk OK. Jeżeli instancja zestawu rekordów została pomyślnie utworzona, to pojawi się tabela z danymi pobranymi z tego zestawu rekordów.

 6. Kliknij przycisk OK, aby dodać ten zestaw rekordów do listy dostępnych źródeł zawartości w panelu Wiązania.

Opcje uproszczonego okna dialogowego Zestaw rekordów (PHP, ASP)

 1. W polu Nazwa wpisz nazwę zestawu rekordów.

  Często stosuje się dodawanie przedrostka rs (od ang. recordset) do nazw zestawów rekordów, aby odróżnić je od nazw innych obiektów w kodzie, np. rsInfPrasowe.

  Nazwy zestawów rekordów mogą zawierać tylko litery, liczby i znak podkreślenia (_). Nie można używać znaków specjalnych ani spacji.

 2. Wybierz połączenie z wyskakującego menu Połączenie.

  Jeżeli na liście nie ma żadnych połączeń, kliknij przycisk Definiuj, aby je utworzyć.

 3. Z wyskakującego menu Tabela wybierz tabelę w bazie danych, która będzie dostarczać dane do zestawu rekordów.

  Wyskakujące menu wyświetla wszystkie tabele we wskazanej bazie danych.

 4. Aby uwzględnić w zestawie rekordów podzbiór kolumn tabeli, kliknij opcję Zaznaczone i wybierz pożądane kolumny, klikając je na liście z przytrzymaniem klawisza Control (Windows) lub Command (Macintosh).

 5. Aby jeszcze bardziej ograniczyć zakres rekordów zwracanych z tabeli, wypełnij informacje w sekcji Filtr:

  • Z pierwszego wyskakującego menu wybierz kolumnę w tabeli bazy danych, która będzie porównywana ze zdefiniowaną wartością testową.

  • Z drugiego wyskakującego menu wybierz wyrażenie warunkowe, które będzie porównywać wybraną wartość z każdego rekordu z wartością testową.

  • Z trzeciego wyskakującego menu wybierz polecenie Wprowadzona wartość.

  • Wpisz w polu wartość testową.

   Jeżeli wskazana wartość w rekordzie spełnia warunek filtrowania, to rekord zostanie dołączony do zestawu rekordów.

 6. (Opcjonalnie) Aby posortować rekordy, wybierz kolumnę, według której prowadzone będzie sortowanie. Potem określ, czy rekordy mają być sortowane rosnąco (1, 2, 3... lub A, B, C...) czy malejąco.

 7. Kliknij przycisk Testuj, aby połączyć się z bazą danych i utworzyć instancję źródła danych. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć źródło danych.

  Pojawi się tabela wyświetlająca zwrócone dane. Każdy wiersz zawiera rekord, a każda kolumna odpowiada jednemu polu w tym rekordzie.

 8. Kliknij przycisk OK. Nowy zestaw rekordów pojawi się w panelu Wiązania.

Opcje uproszczonego okna dialogowego Zestaw rekordów (ColdFusion)

Zestaw rekordów, będący źródłem dynamicznej zawartości dla dokumentów typu ColdFusion, można zdefiniować bez potrzeby ręcznego kodowania instrukcji SQL.

 1. W polu Nazwa wpisz nazwę zestawu rekordów.

  Często stosuje się dodawanie przedrostka rs (od ang. recordset) do nazw zestawów rekordów, aby odróżnić je od nazw innych obiektów w kodzie, np. rsInfPrasowe.

  Nazwy zestawów rekordów mogą zawierać tylko litery, liczby i znak podkreślenia (_). Nie można używać znaków specjalnych ani spacji.

 2. Jeśli użytkownik definiuje zestaw rekordów dla komponentu ColdFusion (tzn. jeśli w programie Dreamweaver jest obecnie otwarty plik CFC), należy wybrać istniejącą funkcję CFC z wyskakującego menu Funkcja albo kliknąć przycisk Nowa funkcja, aby zdefiniować nową funkcję.

  Uwaga:

  Wyskakujące menu Funkcja jest dostępne tylko wtedy, gdy w bieżącym oknie dokumentu znajduje się plik CFC, a użytkownik ma dostęp do komputera z uruchomionym oprogramowaniem ColdFusion MX 7 lub nowszą wersją.

  Zestaw rekordów jest w tej funkcji zdefiniowany.

 3. Wybierz źródło danych z wyskakującego menu Źródło danych.

  Jeżeli w wyskakującym menu nie ma żadnych źródeł danych, należy utworzyć źródło danych ColdFusion.

 4. Jeżeli jest to wymagane, w polach Nazwa użytkownika i Hasło wpisz nazwę i hasło użytkownika na serwerze aplikacji ColdFusion.

  Dostęp do niektórych źródeł danych ColdFusion wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli nie znasz nazwy użytkownika i hasła pozwalającego na dostęp do źródła danych ColdFusion, skontaktuj się z administratorem ColdFusion w swojej firmie.

 5. Z wyskakującego menu Tabela wybierz tabelę w bazie danych, która będzie dostarczać dane do zestawu rekordów.

  Wyskakujące menu Tabela wyświetla wszystkie tabele we wskazanej bazie danych.

 6. Aby uwzględnić w zestawie rekordów podzbiór kolumn tabeli, kliknij opcję Zaznaczone i wybierz pożądane kolumny, klikając je na liście z przytrzymaniem klawisza Control (Windows) lub Command (Macintosh).

 7. Aby jeszcze bardziej ograniczyć zakres rekordów zwracanych z tabeli, wypełnij informacje w sekcji Filtr:

  • Z pierwszego wyskakującego menu wybierz kolumnę w tabeli bazy danych, która będzie porównywana ze zdefiniowaną wartością testową.

  • Z drugiego wyskakującego menu wybierz wyrażenie warunkowe, które będzie porównywać wybraną wartość z każdego rekordu z wartością testową.

  • Z trzeciego wyskakującego menu wybierz polecenie Wprowadzona wartość.

  • Wpisz w polu wartość testową.

   Jeżeli wskazana wartość w rekordzie spełnia warunek filtrowania, to rekord zostanie dołączony do zestawu rekordów.

 8. (Opcjonalnie) Aby posortować rekordy, wybierz kolumnę, według której prowadzone będzie sortowanie. Potem określ, czy rekordy mają być sortowane rosnąco (1, 2, 3... lub A, B, C...) czy malejąco.

 9. Kliknij przycisk Testuj, aby połączyć się z bazą danych i utworzyć instancję źródła danych.

  Pojawi się tabela wyświetlająca zwrócone dane. Każdy wiersz zawiera rekord, a każda kolumna odpowiada jednemu polu w tym rekordzie. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć testowy zestaw rekordów.

 10. Kliknij przycisk OK. Nowy zestaw rekordów ColdFusion pojawi się w panelu Wiązania.

Definiowanie zaawansowanego zestawu rekordów za pomocą instrukcji SQL

W zaawansowanym oknie dialogowym Zestaw rekordów można wprowadzać własne instrukcje SQL. Instrukcje SQL można także tworzyć za pomocą graficznego drzewa Pozycje bazy danych.

 1. W oknie Dokument otwórz stronę, która będzie używała tworzonego zestawu rekordów.
 2. Wybierz polecenie Okna > Wiązania, aby wyświetlić panel Wiązania.
 3. W panelu Wiązania kliknij przycisk Plus (+) i wybierz polecenie Zestaw rekordów (zapytanie) z wyskakującego menu.

  Pojawi się zaawansowane okno dialogowe Zestaw rekordów. Jeśli jest tworzony serwis ColdFusion, to okno dialogowe Zestaw rekordów wygląda nieco inaczej. (Jeżeli zamiast zaawansowanego okna dialogowego Zestaw rekordów pojawi się okno uproszczone, to kliknij przycisk Zaawansowane, aby wyświetlić zaawansowaną wersję tego okna).

 4. Wypełnij informacje w zaawansowanym oknie dialogowym Zestaw rekordów.

  Instrukcje podano w kolejnych tematach.

 5. Kliknij przycisk Testuj, aby zrealizować zapytanie i sprawdzić, czy pobiera właściwe informacje.

  Jeżeli zdefiniowany został filtr wykorzystujący parametry wprowadzane przez użytkowników, to przycisk Testuj powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wartość testowa. Wpisz wartość w polu Wartość testowa, a następnie kliknij przycisk OK. Jeżeli instancja zestawu rekordów została pomyślnie utworzona, to pojawi się tabela z danymi pobranymi z tego zestawu rekordów.

 6. Kliknij przycisk OK, aby dodać ten zestaw rekordów do listy dostępnych źródeł zawartości w panelu Wiązania.

Opcje zaawansowanego okna dialogowego Zestaw rekordów (PHP, ASP)

Zestaw rekordów będący źródłem zawartości dynamicznej można zdefiniować, wpisując własne instrukcje SQL lub tworząc instrukcje SQL za pomocą graficznego drzewa Pozycje bazy danych.

 1. W polu Nazwa wpisz nazwę zestawu rekordów.

  Często stosuje się dodawanie przedrostka rs (od ang. recordset) do nazw zestawów rekordów, aby odróżnić je od nazw innych obiektów w kodzie, np. rsInfPrasowa.

  Nazwy zestawów rekordów mogą zawierać tylko litery, liczby i znak podkreślenia (_). Nie można używać znaków specjalnych ani spacji.

 2. Wybierz połączenie z wyskakującego menu Połączenie.
 3. W obszarze tekstowym SQL wpisz instrukcję SQL. Możesz także skorzystać z graficznego drzewa Pozycje bazy danych na dole okna dialogowego, aby skonstruować instrukcję SQL dla wybranego zestawu rekordów.

  Wykonaj poniższe czynności, aby skonstruować instrukcję SQL za pomocą drzewa Pozycje bazy danych:

  • Sprawdź, czy obszar tekstowy SQL jest pusty.

  • Rozwijaj gałęzie drzewa, aż znajdziesz potrzebny obiekt w bazie danych, np. kolumnę tabeli albo procedurę składowaną bazy danych.

  • Zaznacz ten obiekt bazy danych i kliknij jeden z przycisków po prawej stronie drzewa.

   Jeżeli na przykład zaznaczysz kolumnę tabeli, to dostępne będą przyciski SELECT (wybierz), WHERE (gdzie) oraz ORDER BY (sortuj według). Kliknij jeden z przycisków, aby dodać stosowną klauzulę do instrukcji SQL.

   Możesz także wykorzystać predefiniowaną instrukcję SQL z procedury składowanej. Zaznacz procedurę składowaną w drzewie Pozycje bazy danych i kliknij przycisk Procedura. Program Dreamweaver automatycznie wypełni obszary SQL i Zmienna.

 4. Jeżeli instrukcja SQL zawiera zmienne, zdefiniuj ich wartości w obszarze Zmienne. Kliknij przycisk Plus (+) i wpisz nazwę zmiennej, typ zmiennej (liczba całkowita, tekst, data lub liczba zmiennoprzecinkowa), wartość domyślną zmiennej (wartość, którą powinna przyjąć zmienna, jeżeli nie zostanie zwrócona wartość wykonywalna) oraz wartość wykonywalną.
  Uwaga:

  Gdy używa się zmiennych w instrukcji SQL w kodzie PHP, program Dreamweaver automatycznie dodaje na początku nazwy zmiennej znak $. Należy więc pominąć ten znak (np. wpisać colname zamiast $colname).

  Jeżeli instrukcja SQL zawiera zmienne, sprawdź, czy kolumna Wartość domyślna w oknie dialogowym Zmienne zawiera prawidłowe wartości testowe.

  Wartość wykonywalna to na ogół adres URL albo parametr formularza, wpisywany przez użytkownika w polu formularza HTML.

  Parametry URL w kolumnie Wartość wykonywalna:

  Model serwera

  Wyrażenie wartości wykonywalnej dla parametru URL

  ASP

  Request.QueryString(“NazwaPolaFormularza”)

  PHP

  $_GET['nazwa_pola_formularza']

  Parametry formularza w kolumnie Wartość wykonywalna:

  Model serwera

  Wyrażenie wartości wykonywalnej dla parametru formularza

  ASP

  Request.Form(“NazwaPolaFormularza”)

  PHP

  $_POST['nazwa_pola_formularza']

 5. Kliknij przycisk Testuj, aby połączyć się z bazą danych i utworzyć instancję zestawu rekordów.

  Jeżeli instrukcja SQL zawiera zmienne, to zanim klikniesz przycisk Testuj sprawdź, czy kolumna Wartość domyślna w oknie dialogowym Zmienne zawiera prawidłowe wartości testowe.

  Jeżeli test zakończy się pomyślnie, pojawi się tabela zawierająca dane zestawu rekordów. Każdy wiersz zawiera rekord, a każda kolumna odpowiada jednemu polu w tym rekordzie. Kliknij przycisk OK, aby wyczyścić zestaw rekordów.

 6. Jeżeli wyniki cię satysfakcjonują, kliknij przycisk OK.

Opcje zaawansowanego okna dialogowego Zestaw rekordów (ColdFusion)

W zaawansowanym oknie dialogowym Zestaw rekordów można wprowadzać własne zapytania SQL. Zapytania SQL można także tworzyć myszą, za pomocą drzewa Pozycje bazy danych.

 1. W polu Nazwa wpisz nazwę zestawu rekordów.

  Często stosuje się dodawanie przedrostka rs (od ang. recordset) do nazw zestawów rekordów, aby odróżnić je od nazw innych obiektów w kodzie, np. rsInfPrasowe.

  Nazwy zestawów rekordów mogą zawierać tylko litery, liczby i znak podkreślenia (_). Nie można używać znaków specjalnych ani spacji.

  Jeśli użytkownik definiuje zestaw rekordów dla komponentu ColdFusion (tzn. jeśli w programie Dreamweaver jest obecnie otwarty plik CFC), należy wybrać istniejącą funkcję CFC z wyskakującego menu Funkcja albo kliknąć przycisk Nowa funkcja, aby zdefiniować nową funkcję.

  Uwaga:

  Wyskakujące menu Funkcja jest dostępne tylko wtedy, gdy w bieżącym oknie dokumentu znajduje się plik CFC, a użytkownik ma dostęp do komputera z uruchomionym oprogramowaniem ColdFusion MX 7 lub nowszą wersją.

  Zestaw rekordów jest w tej funkcji zdefiniowany.

 2. Wybierz źródło danych z wyskakującego menu Źródło danych.

  Jeżeli w wyskakującym menu nie ma żadnych źródeł danych, należy najpierw utworzyć źródło danych ColdFusion.

 3. Jeżeli jest to wymagane, w polach Nazwa użytkownika i Hasło wpisz nazwę i hasło użytkownika na serwerze aplikacji ColdFusion.

  Dostęp do niektórych źródeł danych ColdFusion wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli nie znasz nazwy użytkownika i hasła pozwalającego na dostęp do źródła danych ColdFusion, skontaktuj się z administratorem ColdFusion w swojej firmie.

 4. W obszarze tekstowym SQL wpisz instrukcję SQL. Możesz także skorzystać z graficznego drzewa Pozycje bazy danych na dole okna dialogowego, aby skonstruować instrukcję SQL dla wybranego zestawu rekordów.
 5. (Opcjonalnie) Wykonaj poniższe czynności, aby skonstruować instrukcję SQL za pomocą drzewa Pozycje bazy danych:
  • Sprawdź, czy obszar tekstowy SQL jest pusty.

  • Rozwijaj gałęzie drzewa, aż znajdziesz potrzebny obiekt w bazie danych, np. kolumnę tabeli.

  • Zaznacz ten obiekt bazy danych i kliknij jeden z przycisków po prawej stronie drzewa.

  Jeżeli na przykład zaznaczysz kolumnę tabeli, to dostępne będą przyciski Select (wybierz), Where (gdzie) oraz Order By (sortuj według). Kliknij jeden z przycisków, aby dodać stosowną klauzulę do instrukcji SQL.

  Jeżeli instrukcja SQL zawiera parametry, zdefiniuj ich wartości w obszarze Parametry. Kliknij przycisk Plus (+) i wpisz nazwę parametru i wartość domyślną (wartość, którą powinien przyjąć parametr, jeżeli nie zostanie zwrócona wartość wykonywalna).

  Jeżeli instrukcja SQL zawiera parametry, sprawdź, czy kolumna Wartość domyślna w oknie dialogowym Parametry zawiera prawidłowe wartości testowe.

  Opcje Parametry strony umożliwiają podanie domyślnych wartości wykonywalnych, przywoływanych w instrukcji SQL. Na przykład poniższa instrukcja SQL wybiera rekord pracownika na podstawie wartości identyfikatora tego pracownika. Możesz przypisać temu parametrowi wartość domyślną, tak aby zawsze zwracana była jakaś wartość wykonywalna. W tym przykładzie NazwaPolaFormularza odnosi się do pola formularza, w które użytkownik wpisuje identyfikator pracownika:

  SELECT * FROM Employees WHERE EmpID = + (Request.Form(#FormFieldName#))

  Okno dialogowe Dodaj parametry strony będzie zawierać pary nazwa-wartość, np. takie jak te:

  Nazwa

  Wartości domyślne

  NazwaPolaFormularza

  0001

  Wartość wykonywalna to na ogół adres URL albo parametr formularza, wpisywany przez użytkownika w polu formularza HTML.

 6. Kliknij przycisk Testuj, aby połączyć się z bazą danych i utworzyć instancję zestawu rekordów.

  Jeżeli instrukcja SQL zawiera odniesienia wykonywalne, to zanim klikniesz przycisk Testuj sprawdź, czy kolumna Wartość domyślna w polu Parametry strony zawiera prawidłowe wartości testowe.

  Jeżeli test zakończy się pomyślnie, pojawi się tabela zawierająca dane zestawu rekordów. Każdy wiersz zawiera rekord, a każda kolumna odpowiada jednemu polu w tym rekordzie. Kliknij przycisk OK, aby wyczyścić zestaw rekordów.

 7. Jeżeli wyniki cię satysfakcjonują, kliknij przycisk OK.

Definiowanie parametrów w instrukcji SQL (ColdFusion)

W instrukcjach SQL można definiować parametry. Wartość domyślna to wartość, której ma użyć parametr, gdy nie zostanie zwrócona żadna wartość wykonywalna.

 1. Wybierz nazwę parametru z wyskakującego menu Nazwa.
 2. Wpisz domyślną wartość parametru w pole Domyślny parametr i kliknij przycisk OK.

Definiowanie parametrów w instrukcji SQL (PHP)

W instrukcjach SQL można definiować parametry. Wartość domyślna to wartość, której ma użyć parametr, gdy nie zostanie zwrócona żadna wartość wykonywalna.

 1. Wpisz nazwę parametru w polu Nazwa.
 2. Wpisz domyślną wartość parametru w polu Domyślny parametr.
 3. Wpisz wartość wykonywalną parametru w polu Wartość wykonywalna i kliknij przycisk OK.

Tworzenie zapytań SQL za pomocą drzewa Pozycje bazy danych

Zamiast ręcznie wpisywać instrukcje SQL w polu SQL, możesz użyć drzewa Pozycje bazy danych, aby utworzyć złożone zapytania SQL za pomocą myszy. Drzewo Pozycje bazy danych umożliwia wybieranie obiektów bazy i łączenie ich za pomocą klauzul języka SQL: SELECT (wybierz), WHERE (gdzie) i ORDER BY (sortuj wg). Po utworzeniu zapytania SQL możesz w tym samym oknie dialogowym zdefiniować zmienne za pomocą obszaru Zmienne.

Kolejne dwa przykłady przedstawiają instrukcje SQL oraz etapy prowadzące do ich skonstruowania za pomocą drzewa Pozycje bazy danych w zaawansowanym oknie dialogowym Zestaw rekordów.

Przykład: Wybieranie tabeli

W tym przykładzie wybierana jest cała zawartość tabeli Pracownicy. Instrukcja SQL definiująca to zapytanie ma następującą postać:

SELECT * FROM Employees

Aby utworzyć zapytanie, wykonaj poniższe kroki.

 1. Rozwiń gałąź Tabele, aby wyświetlić wszystkie tabele w wybranej bazie danych.
 2. Zaznacz tabelę Pracownicy.
 3. Kliknij przycisk Wybierz.
 4. Kliknij przycisk OK, aby dodać zestaw rekordów do panelu Wiązania.

Przykład: Wybieranie konkretnych wierszy z tabeli i sortowanie wyników

W poniższym przykładzie z tabeli Pracownicy wybierane są dwa wiersze oraz typ pracy. Wybór dokonywany jest na podstawie zmiennej, którą musisz zdefiniować. Następnie wyniki są sortowane według nazwiska pracownika.

SELECT emplNo, emplName 
FROM Employees 
WHERE emplJob = 'varJob' 
ORDER BY emplName
 1. Rozwiń gałąź Tabele, aby wyświetlić wszystkie tabele w wybranej bazie danych. Następnie rozwiń tabelę Pracownicy, aby wyświetlić poszczególne wiersze tej tabeli.
 2. Skonstruuj instrukcję SQL w następujący sposób:
  • Zaznacz pozycję nrPracow i kliknij przycisk Select (wybierz).

  • Zaznacz pozycję nazwPracow i kliknij przycisk Select (wybierz).

  • Zaznacz pozycję stanowPracow i kliknij przycisk Where (gdzie).

  • Zaznacz pozycję nazwPracow i kliknij przycisk Order By (sortuj wg).

 3. Umieść punkt wstawiania za wpisem WHERE stanowPracow w obszarze tekstowym instrukcji SQL i wpisz ='varStanow' (dodaj znak równości).
 4. Zdefiniuj zmienną 'varStanow', klikając przycisk Plus (+) w sekcji Zmienne i wpisując następujące wartości w polach Nazwa, Wartość domyślna oraz Wartość wykonywalna: varStanow, URZEDNIK, Request("stanow").
 5. Kliknij przycisk OK, aby dodać zestaw rekordów do panelu Wiązania.

Definiowanie parametrów URL

Parametry adresu URL przechowują informacje pobrane z danych wprowadzonych przez użytkowników. Zanim rozpoczniesz pracę pamiętaj o przekazaniu parametru formularza lub parametru URL na serwer. Po zdefiniowaniu zmiennej URL możesz użyć jej wartości na zaznaczonej w danym momencie stronie.

 1. W oknie Dokument otwórz stronę, która będzie używała tworzonej zmiennej.
 2. Wybierz polecenie Okna > Wiązania, aby wyświetlić panel Wiązania.
 3. W panelu Wiązania kliknij przycisk Plus (+) i wybierz jedną z następujących opcji z wyskakującego menu:

  Typy dokumentów

  Pozycja menu w panelu Wiązania na zmienną URL

  ASP

  Zmienna żądania > Request.QueryString

  ColdFusion

  Zmienna URL

  PHP

  Zmienna URL

 4. W oknie dialogowym Zmienna URL wpisz nazwę zmiennej URL w stosowne pole i kliknij przycisk OK.

  Nazwa zmiennej URL jest zazwyczaj taka sama, jak nazwa pola formularza HTML lub obiektu użytego do uzyskania wartości zmiennej.

 5. Zmienna URL pojawi się w panelu Wiązania.

Definiowanie parametrów formularza

Parametry formularza przechowują pobrane informacje zawarte w żądaniu HTTP przesłanym dla danej strony internetowej. Jeżeli utworzysz formularz używający metody POST, dane wysyłane przez formularz zostaną przekazane serwerowi. Zanim rozpoczniesz pracę, pamiętaj o przekazaniu parametru formularza na serwer. Po zdefiniowaniu parametru formularza jako źródła zawartości możesz używać jego wartości na stronie.

 1. W oknie Dokument otwórz stronę, która będzie używała tworzonej zmiennej.
 2. Wybierz polecenie Okna > Wiązania, aby wyświetlić panel Wiązania.
 3. W panelu Wiązania kliknij przycisk Plus (+) i wybierz jedną z następujących opcji z wyskakującego menu:

  Typy dokumentów

  Pozycja menu w panelu Wiązania na zmienną formularza

  ASP

  Zmienna żądania > Request.Form

  ColdFusion

  Zmienna formularza

  PHP

  Zmienna formularza

 4. W oknie dialogowym Zmienna formularza wpisz nazwę zmiennej formularza i kliknij przycisk OK. Nazwa zmiennej formularza jest zazwyczaj taka sama, jak nazwa pola formularza HTML lub obiektu użytego do uzyskania wartości zmiennej.

  Zmienna formularza pojawi się w panelu Wiązania.

  Panel Wiązania z rozwiniętą listą Formularz
  Panel Wiązania z rozwiniętą listą Formularz

Definiowanie zmiennych sesji

Zmienne sesji umożliwiają przechowywanie i wyświetlanie informacji zachowywanych przez czas trwania wizyty użytkownika (czyli sesji). Serwer tworzy różne obiekty sesji dla każdego z użytkowników i zachowuje je przez ustalony czas lub do momentu, gdy obiekt zostanie bezpośrednio zlikwidowany.

Zanim zdefiniujesz zmienne sesji dla strony, musisz utworzyć je w kodzie źródłowym. Po utworzeniu zmiennej sesji w kodzie źródłowym aplikacji internetowej można pobrać jej wartość za pomocą programu Dreamweaver i wykorzystać ją na stronie WWW.

 1. Utwórz zmienną sesji w kodzie źródłowym i przypisz do niej wartość.

  Np. poniższy przykład ColdFusion tworzy instancję zmiennej o nazwie username i przypisuje jej wartość Cornelius:

  <CFSET session.username = Cornelius>
 2. Wybierz polecenie Okno > Wiązania, aby wyświetlić panel Wiązania.
 3. Kliknij przycisk Plus (+) i wybierz polecenie Zmienna sesji z wyskakującego okna.
 4. Wpisz nazwę zmiennej zdefiniowanej w kodzie źródłowym aplikacji i kliknij przycisk OK.

Definiowanie zmiennych aplikacji ASP i ColdFusion

W technologiach ASP i ColdFusion można korzystać ze zmiennych aplikacji, przeznaczonych do przechowywania i wyświetlania informacji. Takie informacje są zachowywane przez cały okres istnienia danej aplikacji i obowiązują dla różnych użytkowników. Po zdefiniowaniu zmiennej aplikacji możesz użyć jej wartości na stronie.

Uwaga:

W języku PHP nie występują obiekty zmiennych aplikacji.

 1. Otwórz dokument typu dynamicznego w oknie Dokument.
 2. Wybierz polecenie Okno > Wiązania, aby wyświetlić panel Wiązania.
 3. Kliknij przycisk Plus (+) i wybierz polecenie Zmienna aplikacji z wyskakującego menu.
 4. Wpisz nazwę zmiennej zdefiniowanej w kodzie źródłowym aplikacji i kliknij przycisk OK.

  Zmienna aplikacji pojawi się w panelu Wiązania pod ikoną Application.

  Panel Wiązania z rozwiniętą listą Aplikacja
  Panel Wiązania z rozwiniętą listą Aplikacja

Używanie zmiennych jako źródła danych dla zestawu rekordów ColdFusion

Gdy zdefiniujesz zestaw rekordów dla strony w panelu Wiązania, program Dreamweaver wstawi nazwę użytego źródła danych ColdFusion w znaczniku cfquery w kodzie strony. Jeśli chcesz zwiększyć elastyczność działania, możesz przechowywać nazwę źródła danych w zmiennej i używać tej zmiennej w znaczniku cfquery. Program Dreamweaver udostępnia wizualną metodę definiowania takiej zmiennej w zestawach rekordów.

 1. Sprawdź, czy w oknie dokumentu jest aktywna strona ColdFusion.
 2. W panelu Wiązania kliknij przycisk Plus (+) i wybierz polecenie Zmienna nazwy źródła danych z wyskakującego menu.

  Otworzy się okno dialogowe Zmienna nazwy źródła danych.

 3. Zdefiniuj zmienną i kliknij przycisk OK.
 4. Definiując zestaw rekordów, wybierz tę zmienną jako źródło danych dla danego zestawu rekordów.

  W oknie dialogowym Zestaw rekordów, zmienna ta będzie widoczna w wysuwanym menu Źródło danych, obok źródeł danych ColdFusion z serwera.

 5. Wypełnij informacje w oknie dialogowym Zestaw rekordów i kliknij przycisk OK.
 6. Zainicjuj zmienną.

  Program Dreamweaver nie inicjuje zmiennej za użytkownika, więc można ją zainicjować w dowolnym miejscu i dowolną metodą. Zmienną można zainicjować w kodzie strony (przed znacznikiem cfquery), w pliku dołączenia albo w innym pliku jako zmienną sesji lub aplikacji.

Definiowanie zmiennych serwerowych

Zmienne serwerowe definiuje się jako źródła dynamicznej zawartości, których można używać w aplikacji internetowej. W różnych typach dokumentów obowiązują różne zmienne serwerowe. Mogą to być zmienne formularzy, zmienne URL, zmienne sesji i zmienne aplikacji.

Wszystkie aplikacje klienckie mające dostęp do serwera mają dostęp do zmiennych serwerowych, podobnie jak aplikacje uruchomione na samym serwerze. Zmienna jest zachowywana, dopóki serwer nie zostanie zatrzymany.

Definiowanie zmiennych serwerowych ColdFusion

 1. Otwórz panel Wiązania (Okno > Wiązania). W oknie dialogowym Zmienna serwerowa wpisz nazwę zmiennej serwerowej i kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij przycisk Plus (+) i wybierz zmienną serwerową z wysuwanego okna.
 3. Podaj nazwę zmiennej i kliknij OK. Zmienna serwerowa ColdFusion pojawi się w panelu Wiązania.

Poniższa tabela wymienia wbudowane zmienne serwerowe ColdFusion:

Zmienna

Opis

Server.ColdFusion.ProductName

Nazwa produktu ColdFusion.

Server.ColdFusion.ProductVersion

Wersja produktu ColdFusion.

Server.ColdFusion.ProductLevel

Edycja (Enterprise, Professional) ColdFusion..

Server.ColdFusion.SerialNumber

Numer seryjny zainstalowanej w danym momencie wersji ColdFusion..

Server.OS.Name

Nazwa systemu operacyjnego, w którym pracuje serwer (Windows XP, Windows 2000, Linux)..

Server.OS.AdditionalInformation

Dodatkowe informacje o zainstalowanym systemie operacyjnym (pakiety serwisowe, uaktualnienia)..

Server.OS.Version

Wersja zainstalowanego systemu operacyjnego.

Server.OS.BuildNumber

Numer kompilacji zainstalowanego systemu operacyjnego.

Definiowanie zmiennej lokalnej ColdFusion

Zmienne lokalne to zmienne tworzone za pomocą znacznika CFSET lub CFPARAM na stronie ColdFusion. Zdefiniowana zmienna lokalna pojawia się w panelu Wiązania.

 1. W oknie dialogowym Zmienna lokalna wpisz nazwę zmiennej lokalnej i kliknij przycisk OK.

Definiowanie zmiennych serwerowych ASP

Możesz zdefiniować następujące zmienne serwerowe ASP jako źródła zawartości dynamicznej: Request.Cookie, Request.QueryString, Request.Form, Request.ServerVariables oraz Request.ClientCertificates.

 1. Otwórz panel Wiązania (Okno > Wiązania).
 2. Kliknij przycisk Plus (+) i wybierz polecenie Zmienna żądania z wyskakującego menu.
 3. W oknie dialogowym Zmienna żądania, wybierz jedną z następujących kolekcji żądań z wyskakującego menu Typ:

  Kolekcja Ciąg zapytania (QueryString)

  Pobiera informacje dołączone do adresu URL strony wysyłającej żądanie, np. gdy na stronie jest formularz HTML używający metody GET. Ciąg zapytania składa się z przynajmniej jednej pary nazwa-wartość (np. nazwisko=Kowalski, imie=Gwidon), dołączonej do adresu URL za pomocą znaku zapytania (?). Jeżeli ciąg zapytania zawiera więcej niż jedną parę nazwa-wartość, to są one łączone znakami &.

  Kolekcja Formularz

  Pobiera informacje z formularza dołączone w treści żądania HTTP przez formularz HTML korzystający z metody POST.

  Kolekcja Zmienne serwerowe

  Pobiera wartości predefiniowanych zmiennych środowiskowych. Ta kolekcja zawiera długą listę zmiennych, takich jak CONTENT_LENGTH (długość zawartości wysłanej w żądaniu HTTP, za pomocą której można sprawdzić, czy formularz jest pusty) oraz HTTP_USER_AGENT (podaje informacje o przeglądarce użytkownika).

  Np. zmienna Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") zawiera informacje o przeglądarce wysyłającej żądanie, np. Mozilla/4.07 [en] (WinNT; I), co oznacza przeglądarkę Netscape Navigator 4.07.

  Pełną listę zmiennych środowiskowych serwera ASP można znaleźć w dokumentacji online zainstalowanej wraz z usługą Microsoft Personal Web Server (PWS) lub Internet Information Server (IIS).

  Kolekcja Cookie

  Pobiera informacje z plików cookie wysłanych w żądaniu HTTP. Załóżmy np., że strona odczytuje plik cookie o nazwie "CzytajMnie" na komputerze użytkownika. Na serwerze wartości tego pliku cookie będą przechowywane w zmiennej Request.Cookies("czytajmnie").

  Kolekcja Certyfikat klienta

  Pobiera pola certyfikatów z żądania HTTP wysłanego przez przeglądarkę. Specyfikację pól certyfikatów definiuje standard X.509.

 4. Wskaż zmienną z kolekcji, do której chcesz uzyskać dostęp i kliknij przycisk OK.

  Na przykład jeśli chcesz uzyskać dostęp do informacji w zmiennej Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), wpisz argument HTTP_USER_AGENT. Jeśli chcesz uzyskać informacje zawarte w zmiennej Request.Form("nazwisko, wpisz argument nazwisko.

  Zmienna żądania pojawi się w panelu Związki.

Definiowanie zmiennych serwerowych PHP

Zdefiniuj zmienne serwerowe jako źródła zawartości dynamicznej stron PHP. Zmienne serwerowe PHP są wyświetlane w panelu Związki.

 1. Otwórz panel Wiązania (Okno > Wiązania).
 2. Kliknij przycisk Plus (+) i wybierz zmienną z wyskakującego menu.
 3. W oknie dialogowym Zmienna żądania wpisz nazwę zmiennej (na przykład REQUEST_METHOD) i kliknij przycisk OK.

  Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj w dokumentacji PHP słowo kluczowe $_SERVER.

Definiowanie zmiennej klienckiej ColdFusion

Zmienna kliencka ColdFusion może być źródłem dynamicznej zawartości dla strony. Nowa zmienna kliencka ColdFusion pojawia się w panelu Wiązania.

 1. W oknie dialogowym Zmienna kliencka wpisz nazwę zmiennej i kliknij przycisk OK.

  Na przykład aby uzyskać informacje ze zmiennej ColdFusion Client.LastVisit (ostatnie odwiedziny klienta), wpisz „LastVisit”.

  Zmienne klienckie to zmienne utworzone w kodzie i służące do skojarzenia danych z konkretnym klientem. Zmienne klienckie zachowują stan aplikacji, gdy użytkownik przechodzi z jednej strony na drugą w obrębie ten aplikacji, a także zamyka sesję i otwiera nową.

  Zmienne klienckie dzielą się na wbudowane oraz definiowane przez użytkownika. Poniższa tabela wymienia wbudowane zmienne klienckie ColdFusion:

  Zmienna

  Opis

  Client.CFID

  Przyrostowy identyfikator każdego klienta, łączącego się z serwerem.

  Client.CFTOKEN

  Liczba generowana losowo, służąca do jednoznacznego identyfikowania konkretnego klienta.

  Client.URLToken

  Połączenie informacji CFID i CFTOKEN, przekazywane między szablonami, jeżeli nie korzysta się z plików cookie.

  Client.LastVisit

  Rejestruje sygnaturę czasową ostatnich odwiedzin danego klienta.

  Client.HitCount

  Liczba żądań strony powiązanych z pojedynczym klientem (śledzona za pomocą zmiennych CFID i CFTOKEN).

  Client.TimeCreated

  Rejestruje sygnaturę czasową momentu utworzenia pierwszych danych CFID i CFTOKEN dla danego klienta.

Zmienne cookie są tworzone w kodzie i pobierają informacje zawarte w plikach cookie, przekazywanych przez przeglądarkę na serwer. Zdefiniowana zmienna cookie pojawia się w panelu Wiązania.

 1. W oknie dialogowym Zmienna cookie wpisz nazwę zmiennej i kliknij przycisk OK.

Definiowanie zmiennej CGI ColdFusion

Zdefiniowana zmienna CGI pojawia się w panelu Wiązania.

 1. W oknie dialogowym Zmienna CGI wpisz nazwę zmiennej i kliknij przycisk OK.

  Na przykład jeśli chcesz uzyskać dostęp do informacji w zmiennej CGI.HTTP_REFERER, wpisz „HTTP_REFERER”.

  Poniższa tabela wymienia najczęściej używane zmienne CGI platformy ColdFusion, które są tworzone na serwerze:

  Zmienna

  Opis

  SERVER_SOFTWARE

  Nazwa i wersja oprogramowania serwerowego, które odpowiada na żądanie (i obsługuje bramę). Format: nazwa/wersja.

  SERVER_NAME

  Nazwa hosta, alias DNS lub adres IP serwera, taki jak w adresach URL wskazujących odniesienie lokalne.

  GATEWAY_INTERFACE

  Edycja specyfikacji CGI, z którą zgodny jest ten serwer. Format: CGI/edycja.

  SERVER_PROTOCOL

  Nazwa i edycja protokołu informatycznego, w którym nadeszło dane żądanie. Format: protokół/edycja.

  SERVER_PORT

  Numer portu, pod który wysłano żądanie.

  REQUEST_METHOD

  Metoda, za pomocą której wysłano żądanie. W przypadku protokołu HTTP są to metody Get, Head, Post itd.

  PATH_INFO

  Dodatkowe informacje o ścieżce przekazane przez klienta. Za pomocą wirtualnej ścieżki z dołączonymi dodatkowymi informacjami można uzyskać dostęp do skryptów. Dodatkowe informacje są wysyłane w zmiennej PATH_INFO.

  PATH_TRANSLATED

  Serwer podaje przetłumaczoną wersję zmiennej PATH_INFO, pobierając ścieżkę i przeprowadzając na niej wszelkie odwzorowania z lokalizacji wirtualnych na fizyczne.

  SCRIPT_NAME

  Wirtualna ścieżka do skryptu, który jest wywoływany. Zmienna używana w adresach URL wskazujących odniesienia lokalne.

  QUERY_STRING

  Informacje o zapytaniu, umieszczone za znakiem zapytania (?) w adresie URL, który wywołuje dany skrypt.

  REMOTE_HOST

  Nazwa hosta wysyłającego żądanie. Jeżeli serwer nie ma tych informacji, ustawia zmienną REMOTE_ADDR, a nie ustawia zmiennej REMOTE_HOST.

  REMOTE_ADDR

  Adres IP zdalnego hosta, który wysyła żądanie.

  AUTH_TYPE

  Jeżeli serwer obsługuje uwierzytelnianie użytkowników, a skrypt jest chroniony, to w tej zmiennej podawana jest właściwa dla danego protokołu metoda uwierzytelniania użytkownika.

  REMOTE_USER AUTH_USER

  Jeżeli serwer obsługuje uwierzytelnianie użytkowników, a skrypt jest chroniony, to w tej zmiennej podawana jest nazwa użytkownika użyta do uwierzytelnienia. (Dostępna również jako AUTH_USER).

  REMOTE_IDENT

  Jeżeli serwer HTTP obsługuje uwierzytelnianie typu RFC 931, ta zmienna jest ustawiana na wartość nazwy użytkownika zdalnego, pobranej z serwera. Tej wartości używa się tylko do logowania.

  CONTENT_TYPE

  Jest to typ zawartości danych, używany w przypadku zapytań, do których dołączone są dane, np. HTTP POST i PUT.

  CONTENT_LENGTH

  Długość zawartości podana przez klienta.

  Poniższa tabela wymienia najczęściej używane zmienne CGI, tworzone przez przeglądarkę i przekazywane na serwer:

  Zmienna

  Opis

  HTTP_REFERER

  Dokument będący źródłem odniesienia. Jest to dokument, który zawiera łącze do formularza lub wysyła dane formularza.

  HTTP_USER_AGENT

  Przeglądarka, z której korzysta w danym momencie klient wysyłający żądanie. Format: oprogramowanie/wersja biblioteka/wersja.

  HTTP_IF_MODIFIED_SINCE

  Data ostatniej modyfikacji strony. Przeglądarka wysyła tę zmienną według własnego uznania, na ogół w odpowiedzi na nagłówek LAST_MODIFIED HTTP, wysłany przez serwer. Można ją wykorzystać do buforowania po stronie przeglądarki.

Buforowanie źródeł zawartości

Źródła dynamicznej zawartości można buforować, czyli przechowywać, w uwagach do projektu. Dzięki temu można pracować nad serwisem nawet wtedy, gdy nie ma dostępu do serwera bazy danych lub aplikacji, który przechowuje źródła dynamicznej zawartości. Buforowanie może również przyspieszyć pracę nad projektem, gdyż eliminuje potrzebę ciągłego dostępu przez sieć do serwera bazy danych i serwera aplikacji.

 1. Kliknij przycisk strzałki w prawym górnym rogu panelu Wiązania i przełącz opcję Buforuj w wyskakującym menu.

Jeżeli wprowadzisz zmiany w jednym ze źródeł zawartości, możesz odświeżyć bufor, klikając przycisk Odśwież (ikona kółka ze strzałką) w prawym górnym rogu panelu Wiązania. (Jeżeli nie widzisz tego przycisku, rozwiń panel).

Zmiana lub usuwanie źródeł zawartości

Istniejące źródła zawartości dynamicznej, czyli źródła wymienione w panelu Wiązania, można modyfikować oraz usuwać.

Zmiana lub usunięcie źródła zawartości w panelu Wiązania nie powoduje zmiany ani usunięcia wystąpień tej zawartości na stronie. Jedynym skutkiem jest zmiana lub usunięcie tego źródła jako potencjalnego źródła zawartości danej strony.

Zmiana źródła zawartości w panelu Wiązania

 1. Otwórz panel Wiązania (Okno > Wiązania) i dwukrotnie kliknij nazwę źródła zawartości, które chcesz edytować.
 2. Wprowadź zmiany w oknie dialogowym.
 3. Jeżeli wyniki cię satysfakcjonują, kliknij przycisk OK.

Usuwanie źródła zawartości w panelu Wiązania

 1. Otwórz panel Wiązania (Okno > Wiązania) i wybierz źródło zawartości z listy.
 2. Kliknij przycisk Minus (-).

Kopiowanie zestawu rekordów z jednej strony do drugiej

Zestawy rekordów można kopiować między poszczególnymi stronami w obrębie zdefiniowanego serwisu.

 1. Zaznacz zestaw rekordów w panelu Wiązania albo w panelu Zachowania serwerowe.
 2. Kliknij zestaw rekordów prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj z wyskakującego menu.
 3. Otwórz stronę, do której chcesz skopiować zestaw rekordów.
 4. Kliknij panel Wiązania lub pasek narzędziowy Zachowania serwerowe prawym przyciskiem myszy. Z wyskakującego menu wybierz polecenie Wklej.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online