Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

W tym artykule omówiono tworzenie strony usuwania rekordów w programie Dreamweaver w celu umożliwienia użytkownikom kasowania rekordów w bazie danych.

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

O stronach usuwania rekordu

Twoja aplikacja może zawierać stronę, która będzie pozwalała użytkownikom usuwać rekordy z bazy danych. Strony normalnie zawierają stronę szukania, wyników szukania oraz stronę usuwania. Strona usuwania jest zazwyczaj stroną szczegółową, współpracującą ze stroną wyników szukania. Strony szukania i strony wyników pozwalają użytkownikom pobrać rekord a strona usuwania pozwala użytkownikom potwierdzić i skasować rekord.

Po utworzeniu stron szukania i wyników, możesz dodać łącza do strony wyników które będą otwierały stronę usuwania, a następnie zbudować stronę usuwania, która będzie wyświetlała rekordy i przycisk Prześlij.

Wyszukiwanie rekordu do skasowania

Kiedy użytkownik chce usunąć rekord, musi go najpierw odszukać w bazie danych. Odpowiednio, strony szukania i wyników szukania musza działać ze stroną kasowania. Użytkownik wprowadza kryteria szukania na stronie szukania i wybiera rekordy na stronie wyników. Kiedy użytkownik klika rekord na stronie wyników, strona kasowania otwiera się i wyświetla rekord w formularzu HTML.

Po utworzeniu stron szukania i wyników szukania należy utworzyć łącza na stronie wyników, aby otworzyć stronę usuwania. Następnie należy zmodyfikować te łącza, aby przekazać numer identyfikacyjny rekordu, wybranego przez użytkownika do usunięcia. Strona usuwania używa tego identyfikatora i wyświetla rekord.

 1. Na stronie wyników szukania utwórz kolumnę w tabeli używają do wyświetlania rekordów klikając ostatnią kolumnę w tabeli i wybierając Modyfikuj >Tabela >Wstaw rzędy lub kolumny.
 2. Wybierz opcję Kolumny, a następnie opcję Za bieżącą kolumnę i kliknij przycisk OK.

  Kolumna zostanie dodana do tabeli.

 3. W nowo utworzonej kolumnie tabeli, wprowadź ciąg Usuń w wierszu, który zawiera tekst zastępczy treści dynamicznych. Upewnij się, że ciąg został wprowadzony w regionie powtarzalnym z zakładkami.

  Możesz także wprowadzić obraz z opisem lub symbolem oznaczającym kasowanie.

 4. Wybierz ciąg Usuń, aby przekształcić go w łącze.
 5. W Inspektorze właściwości wprowadź stronę usuwania w polu Łącze. Możesz wprowadzić dowolną nazwę pliku.

  Po kliknięciu poza polem Łącze, ciąg Usuń będzie miał wygląd łącza. Jeżeli użyjesz widoku aktywnego, zobaczysz, że łącze zostanie zastosowane do tego samego tekstu w każdym wierszu tabeli.

 6. Wybierz łącze „Usuń” na stronie wyników szukania.
 7. (ColdFusion) W polu Łącza w Inspektorze właściwości dodaj następujący ciąg znaków na końcu URL:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Znak zapytania mówi serwerowi, że to co po nim następuje, jest jednym lub wieloma parametrami URL-a. Słowo recordID jest nazwą parametru ULR (możesz zmienić jego nazwę na jaką chcesz). Zapamiętaj nazwę parametru URL ponieważ będziesz go używał później na stronie usuwania.

  Wyrażenie pod znaku równości jest wartością parametru. W tym wypadku, wartość generowana przez wyrażenie ColdFusion, które zwraca numer identyfikacyjny rekordu w zestawie. Dla każdego wiersza w dynamicznej tablicy jest generowany inny numer identyfikacyjny. W wyrażeniu ColdFusion wymień recordsetName na nazwę twojego zestawu rekordów i wymień fieldName na nazwę pola w twoim zestawie rekordów, który unikalnie identyfikuje każdy rekord. W większości wypadków pole będzie tożsame z numerem identyfikacyjnym rekordu. W następującym przykładzie pole to zawiera niepowtarzalne kody miejsca.

  confirmDelete.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  Kiedy strona działa na serwerze wartości pola CODE w zestawie rekordów są wstawiane w odpowiednie pola dynamicznej tablicy. Przykładowo jeżeli Canberra (Australia) ma kod położenia CBR, następujący URL użyty w wierszu dynamicznej tablicy jej dotyczącym ma następujący wygląd:

  confirmDelete.cfm?recordID=CBR
 8. (PHP) W polu Łącza w Inspektorze właściwości dodaj następujący ciąg znaków na końcu URL:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Znak zapytania mówi serwerowi, że to co po nim następuje, jest jednym lub wieloma parametrami URL-a. Słowo recordID jest nazwą parametru ULR (możesz zmienić jego nazwę na jaką chcesz). Zapamiętaj nazwę parametru URL ponieważ będziesz go używał później na stronie usuwania.

  Wyrażenie pod znaku równości jest wartością parametru. W tym wypadku, wartość generowana przez wyrażenie PHP, które zwraca numer identyfikacyjny rekordu w zestawie. Dla każdego wiersza w dynamicznej tablicy jest generowany inny numer identyfikacyjny. W wyrażeniu PHP wymień recordsetName na nazwę twojego zestawu rekordów i wymień fieldName na nazwę pola w twoim zestawie rekordów, który unikalnie identyfikuje każdy rekord. W większości wypadków pole będzie tożsame z numerem identyfikacyjnym rekordu. W następującym przykładzie pole to zawiera niepowtarzalne kody miejsca.

  confirmDelete.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  Kiedy strona działa na serwerze wartości pola CODE w zestawie rekordów są wstawiane w odpowiednie pola dynamicznej tablicy. Przykładowo jeżeli Canberra (Australia) ma kod położenia CBR, następujący URL użyty w wierszu dynamicznej tablicy jej dotyczącym ma następujący wygląd:

  confirmDelete.php?recordID=CBR
 9. (ASP) W polu Łącza w Inspektorze właściwości dodaj następujący ciąg znaków na końcu adresu URL:
  ?recordID=<%=(recordsetName.Fields.Item("fieldName").Value)%>

  Znak zapytania mówi serwerowi, że to co po nim następuje, jest jednym lub wieloma parametrami URL-a. Słowo recordID jest nazwą parametru ULR (możesz zmienić jego nazwę na jaką chcesz). Zapamiętaj nazwę parametru URL ponieważ będziesz go używał później na stronie usuwania.

  Wyrażenie pod znaku równości jest wartością parametru. W tym wypadku wartość jest generowana przez wyrażenie ASP, które zwraca identyfikator rekordu w zestawie. Dla każdego wiersza w dynamicznej tablicy jest generowany inny numer identyfikacyjny. W wyrażeniu języka PHP zastąp parametr recordsetName nazwą własnego zestawu rekordów, a parametr fieldName zastąp nazwą pola jednoznacznie identyfikującego wszystkie rekordy zestawu. W większości wypadków pole będzie tożsame z numerem identyfikacyjnym rekordu. W następującym przykładzie pole to zawiera niepowtarzalne kody miejsca.

  confirmDelete.asp?recordID=<%=(rsLocations.Fields.Item("CODE").Value)%>

  Kiedy strona działa na serwerze wartości pola CODE w zestawie rekordów są wstawiane w odpowiednie pola dynamicznej tablicy. Przykładowo jeżeli Canberra (Australia) ma kod położenia CBR, następujący URL użyty w wierszu dynamicznej tablicy jej dotyczącym ma następujący wygląd:

  confirmDelete.asp?recordID=CBR
 10. Zapisz stronę.
 1. Na stronie wyników szukania utwórz kolumnę w tabeli używają do wyświetlania rekordów klikając ostatnią kolumnę w tabeli i wybierając Modyfikuj >Tabela >Wstaw rzędy lub kolumny.
 2. Wybierz opcję Kolumny, a następnie opcję Za bieżącą kolumnę i kliknij przycisk OK.

  Kolumna zostanie dodana do tabeli.

 3. W nowo utworzonej kolumnie tabeli, wprowadź ciąg Usuń w wierszu, który zawiera tekst zastępczy treści dynamicznych. Upewnij się, że ciąg został wprowadzony w regionie powtarzalnym z zakładkami.

  Możesz także wprowadzić obraz z opisem lub symbolem oznaczającym kasowanie.

 4. Wybierz ciąg Usuń, aby przekształcić go w łącze.
 5. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz z wyskakującego menu opcję Przejdź do strony szczegółów.
 6. W polu Strona szczegółów kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie odszukaj i usuń stronę.
 7. W polu Przekaż parametr adresu URL określ nazwę parametru, np. recordID.

  Możesz określić dowolną nazwę, ale ponieważ później będzie ona używana na stronie usuwania, zapamiętaj ją dobrze.

 8. Określ wartość, którą chcesz przesłać na stronę szczegółów. W tym celu wybierz zestaw rekordów i kolumnę z wyskakujących menu Zestaw rekordów i Kolumna. Zwykle jest to wartość niepowtarzalna, na przykład niepowtarzalny identyfikator rekordu.
 9. Zaznacz opcję Parametry URL.
 10. Kliknij przycisk OK.

  Specjalne łącze otacza wybrany tekst. Kiedy użytkownik kliknie łącze, zachowanie serwerowe Przejdź do strony szczegółów przekaże parametr URL zawierający identyfikator rekordu na określoną uprzednio stronę usuwania. Na przykład jeżeli parametr URL ma nazwę recordID, a strona szczegółów ma nazwę confirmdelete.asp, to po kliknięciu łącza URL przez użytkownika adres URL może wyglądać następująco:

  http://www.mysite.com/confirmdelete.asp?recordID=43

  Pierwsza część adresu URL, http://www.mysite.com/confirmdelete.asp, powoduje otwarcie strony usuwania. Druga część, czyli ?recordID=43, jest parametrem URL. Parametr ten informuje, jakie rekordy należy wyszukać i wyświetlić. Termin recordID jest nazwą parametru URL, a 43 jest jego wartością. W tym przykładzie parametr URL zawiera numer identyfikacyjny rekordu (43).

Budowanie strony usuwania

Po zakończeniu strony wyświetlającej rekordy, przełącz się do strony usuwania. Strona usuwania pokazuje rekord i pyta użytkownika, czy jest pewny, że chce go usunąć. Jeżeli użytkownik potwierdzi operację klikając przycisk formularza, aplikacja internetowa usunie rekord z bazy danych.

Budowanie tej strony polega na utworzeniu formularza HTML, pobraniu rekordów do wyświetlania, wyświetlenia rekordu na formularzu i dodaniu logiki do usuwania rekordu z bazy danych. Pobieranie i wyświetlanie rekordu polega na zdefiniowaniu zestawu rekordów, który zawiera tylko jeden rekord — ten, który użytkownik chce usunąć — i połączenie kolumn zestawu rekordów z formularzem.

Uwaga:

Strona usuwania może zawierać tylko jedno zachowanie serwerowe odpowiedzialne za zmiany danych. Na przykład nie możesz dodać zachowań serwerowych Wstaw rekord lub Uaktualnij rekord do strony usuwania.

Tworzenie formularza HTML do wyświetlania rekordu

 1. Utwórz stronę i zapisz ją jako stronę usuwania do strony, którą zdefiniowano w poprzedniej części.

  Strona została określona kiedy została utworzone łącze Usuń w poprzedniej części. Użyj tej nazwy podczas zapisywania pliku po raz pierwszy (na przykład deleteConfirm.cfm).

 2. Wstaw formularz HTML na stronę (Wstaw > Formularz > Formularz).
 3. Dodaj ukryte pole do formularza.

  Ukryte pole jest niezbędne, aby przechować identyfikator rekordu przesłany przez parametr URL. Aby dodać pole ukryte, ustaw punkt wstawiania na formularzu i wybierz polecenie Wstaw > Formularz > Ukryte pole.

 4. Dodaj przycisk do formularza.

  Użytkownik będzie klikał przycisk, aby potwierdzić i usunąć wyświetlany rekord. Aby dodać przycisk, ustaw punkt wstawiania na formularzu i wybierz polecenie Wstaw > Formularz > Przycisk.

 5. Wzbogać projekt strony według upodobania i zapisz go.

Pobieranie rekordu, którego użytkownik chce usunąć

 1. W panelu Wiązania (Okna > Wiązania), kliknij przycisk Plus (+) i wybierz opcję Zestaw rekordów (Zapytanie) z wyskakującego menu.

  Pojawi się proste okno zestawu rekordów lub zestawu danych. Jeżeli zamiast tego pojawi się okno zaawansowane, kliknij opcję Proste.

 2. Nazwij zestaw danych i wybierz źródło danych oraz tabelę bazy danych, która będzie dostarczała danych do zestawu rekordów.
 3. W obszarze Kolumny wybierz kolumny tabeli (pola rekordu), które chcesz wyświetlić na stronie.

  Aby włączyć tylko niektóre kolumny tabeli do zestawu rekordów, kliknij opcję Zaznaczone i zaznacz kolumny, klikając je na liście z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh).

  Upewnij się, że dołączone zostało pole identyfikujące rekord, nawet jeżeli nie będzie ono wyświetlane.

 4. Wypełnij sekcję Filtr, która pozwala znaleźć i wyświetlić rekord określony przez parametr URL przekazany przez stronę wyników:
  • Z wyskakującego menu z obszarze Filtr wybierz kolumny zestawu rekordów zawierające wartości, które odpowiadają wartościom parametru URL przekazanego przez stronę z łączami Usuń. Przykładowo jeżeli parametr URL zawiera numer identyfikacyjny rekordu, wybierz kolumnę zawierającą numery identyfikacyjne rekordów. W przykładzie omawianym w poprzedniej sekcji kolumna zestawu rekordów nazwana CODE zawiera wartości, które pasują do wartości parametru URL przekazanego przez stronę wzorcową.

  • Z wyskakującego menu poniżej pierwszego menu wybierz znak równości (powinien już być zaznaczony).

  • Z trzeciego wyskakującego menu wybierz opcję Parametr URL. Strona z łączami Usuń używa parametru URL do przekazania informacji do strony usuwania.

  • W czwartym polu tekstowym wprowadź nazwę parametru URL przekazanego przez stronę z łączami Usuń.

    

  Okno dialogowe Zestaw rekordów
  Okno dialogowe Zestaw rekordów

 5. Kliknij przycisk OK.

  Zestaw rekordów pojawia się w panelu Wiązania.

Pobieranie rekordu, którego użytkownik chce usunąć

 1. Wybierz kolumny zestawu rekordów (pola rekordu) z panelu Związku i przeciągnij je na stronę usuwania.

  Upewnij się, że wstawiasz tę dynamiczną treść tylko do odczytu w obrębie formularza. Więcej informacji o wstawianiu dynamicznej zawartości na stronie znajduje się w części Tworzenie dynamicznego tekstu.

  Następnie, musisz połączyć kolumnę identyfikatora rekordu z ukrytym polem.

 2. Upewnij się, że opcja Elementy niewidoczne jest włączona (Widok >Pomoce wizualne >Elementy niewidoczne), a następnie kliknij na ikonę zielonej tarczy reprezentującą ukryte pole.

  Ukryte pole formularza zostało zaznaczone.

 3. W Inspektorze właściwości kliknij ikonę pioruna obok pola tekstowego Wartość.
 4. W oknie dialogowym Dane dynamiczne, wybierz kolumnę z identyfikatorem niepowtarzalnym zestawu rekordów.

  W następującym przykładzie, kolumną z identyfikatorem (nazywają się CODE) zawiera unikalne kody sklepów.

  Kolumna z identyfikatorem niepowtarzalnym została wybrana
  Kolumna z identyfikatorem niepowtarzalnym została wybrana

 5. Kliknij przycisk OK i zapisz stronę.
  Ukończona strona usuwania
  Ukończona strona usuwania

Dodawanie logicznych reguł usuwania rekordów

Po wyświetleniu wybranego rekordu na stronie usuwania, musisz dodać logikę do strony, która będzie usuwała rekord z bazy danych, kiedy użytkownik kliknie przycisk Potwierdź usunięcie (Confirm Deletion). Możesz dodać tę logikę szybko i łatwo za pomocą zachowania serwerowego Usuń rekord.

Dodawanie zachowania serwerowego do usuwania rekordu (ColdFusion, PHP)

 1. Upewnij się, że strona usuwania ColdFusion lub PHP jest otwarta w programie Dreamweaver.
 2. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Usuń rekord.
 3. W polu Najpierw sprawdź, czy zmienna jest zdefiniowana upewnij się, że opcja Wartość klucza głównego jest wybrana.

  Wartość klucza głównego wprowadzisz później w oknie dialogowym.

 4. Z wyskakującego menu Połączenie lub Źródło danych (ColdFusion) wybierz połączenie do bazy danych, tak by zachowanie serwerowe mogło połączyć się do odpowiedniej bazy.
 5. Z wyskakującego menu tabela wybierz tabelę bazy danych, która zawiera rekordy do usunięcia.
 6. W menu wyskakującym Kolumna klucza głównego wybierz kolumnę tabeli, która zawiera identyfikator niepowtarzalny rekordu.

  Zachowanie serwerowe Usuń rekord przeszukuje tę kolumnę w celu znalezienia pasujących rekordów. Kolumna powinna zawierać te same identyfikatory rekordów jak kolumna zestawu rekordów, która została połączona z ukrytym polem na stronie.

  Jeżeli wartość jest liczbą, wybierz opcję Liczbowo.

 7. (PHP) W menu wyskakującym Wartość klucza głównego wybierz zmienną na twojej stronie, która zawiera identyfikator niepowtarzalny rekordu, który ma być usunięty.

  Zmienna jest utworzona w twoim ukrytym polu. Ma taką samą nazwę jak nazwa atrybutu ukrytego pola i jest albo formularzem albo parametrem URL, w zależności od atrybutu metody formularza.

 8. W polu tekstowym Po usunięciu przejdź do lub w polu W razie powodzenia przejdź do określ stronę, która zostanie otwarta po tym, jak rekord zostanie usunięty z tabeli bazy danych.

  Możesz określić stronę, która będzie zawiera krótki komunikat dla użytkownika o pomyślnym skasowaniu rekordy lub stronę wyświetlającą pozostałe rekordy, tak, aby użytkownik mógł się upewnić, że rekord został skasowany.

  Okno dialogowe Usuń rekord
  Okno dialogowe Usuń rekord

 9. Kliknij przycisk OK i zapisz wprowadzone zmiany.

Dodawanie zachowania serwerowego do usuwania rekordu (ASP)

 1. Upewnij się, że strona usuwania ASP jest otwarta w programie Dreamweaver.
 2. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Usuń rekord.
 3. Z wyskakującego menu Połączenie (ColdFusion) wybierz połączenie z bazą danych, tak aby zachowanie serwerowe mogło połączyć się z odpowiednią bazą danych.

  Kliknij przycisk Definiuj jeżeli chcesz zdefiniować połączenie.

 4. Z wyskakującego menu Usuń z tabeli wybierz tabelę bazy danych, która zawiera rekordy do usunięcia.
 5. Z wyskakującego menu Wybierz rekord z wybierz zestaw rekordów, która zawiera rekordy do usunięcia.
 6. Z wyskakującego menu Kolumna niepowt. klucza wybierz kolumnę (zazwyczaj kolumnę zawierającą niepowtarzalny identyfikator rekordu), która identyfikuje rekord w tabeli bazy danych.

  Jeżeli wartość jest liczbą, wybierz opcję Liczbowo. Kolumna klucza zazwyczaj akceptuje wyłącznie wartości numeryczne, ale czasami może także zawierać wartości tekstowe.

 7. W wyskakującym menu Usuń przez wysłanie określ formularz HTML z przyciskiem Prześlij, który przesyła polecenie usuwania do serwera.
 8. W polu Po usunięciu przejdź do określ stronę, która ma być otwierana po usunięciu rekordu z tabeli bazy danych.

  Możesz określić stronę, która będzie zawiera krótki komunikat dla użytkownika o pomyślnym skasowaniu rekordy lub stronę wyświetlającą pozostałe rekordy, tak, aby użytkownik mógł się upewnić, że rekord został skasowany.

 9. Kliknij przycisk OK i zapisz wprowadzone zmiany.

Testowanie stron usuwania

 1. Wyślij strony wyszukiwania, wyników lub usuwania na serwer WWW, otwórz przeglądarkę i odszukaj rekordy testowe do usunięcia.

  Po kliknięciu łącza Usuń na stronie wyników powinna pojawić się strona usuwania.

 2. Kliknij przycisk Potwierdź, aby usunąć rekord z bazy danych.
 3. Sprawdź, czy rekord został usunięty, próbując go wyszukać. Rekord nie powinien pojawić się na stronie wyników.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto