Uwaga:

W edycji Dreamweaver CC i nowszych wersjach obsługa platformy ColdFusion została wycofana.

O składnikach ColdFusion

Pliki składników ColdFusion (CFC) pozwalają na zapakowanie logiki biznesowej i aplikacyjnej w samodzielne jednostki wielokrotnego użytku. CFC pozwalają także na szybkie i łatwe tworzenie usług internetowych.

CFC jest modułem programowym wielokrotnego użytku, napisanym w języku poleceń ColdFusion (CFML), co pozwala na łatwe utrzymanie i ponowne wykorzystywanie kodu.

Program Dreamweaver może pracować z modułami CFC. Więcej informacji na temat znaczników i składni CFC można znaleźć w dokumentacji ColdFusion, dostępnej w programie Dreamweaver (Pomoc > Używanie składników ColdFusion).

Uwaga:

Modułów CFC można używać tylko z wersją ColdFusion MX lub nowszą. Moduły CFC nie są obsługiwane w ColdFusion 5.

Składniki CFC zostały pomyślane jako sposób na udostępnienie programistom prostej, ale bardzo efektywnej metody enkapsulacji elementów serwisów internetowych. Zasadniczo składników należy używać do tworzenia logiki biznesowej lub aplikacyjnej. Można skorzystać z niestandardowych znaczników, obsługujących elementy prezentacji takie jak dostosowane powitania, dynamiczne menu itp.

Tak jak w przypadku wielu innych typów konstrukcji, serwisy dynamiczne często korzystają z wymiennych elementów. Dynamiczny serwis może na przykład wielokrotnie używać tego samego zapytania do bazy lub obliczać całkowitą cenę koszyka zakupowego, przeliczając go za każdym razem, gdy zostanie dodana nowa pozycja. Te zadania mogą być obsługiwane przez składniki. Składnik można naprawić, ulepszyć, rozszerzyć lub nawet wymienić, a wpływ tych działań na resztę aplikacji będzie minimalny.

Wyobraźmy sobie, że sklep internetowy oblicza koszty wysyłki na podstawie wartości zamówień. Dla zamówień poniżej 20 USD koszty wysyłki wynoszą 4 USD, dla zakupów pomiędzy 20 a 40 USD koszty wysyłki wynoszą 6 USD i tak dalej. Można oczywiście wstawić logikę obliczającą koszty wysyłki zarówno na stronę z koszykiem, jak i na stronę płatności, ale takie podejście wymagałoby użycia kombinacji kodu prezentacji HTML i logiki CFML. Takie połączenie na ogół sprawia, że kod jest trudny w utrzymaniu i nie nadaje się do ponownego użycia.

Załóżmy, że postanowisz utworzyć składnik CFC o nazwie Wycena, który będzie zawierać między innymi funkcję ShippingCharge (opłata za dostawę). Funkcja ta przyjmuje cenę jako argument i zwraca koszt wysyłki. Jeśli wartość argumentu wynosi 32,80, funkcja zwróci np. wartość 6.

Zarówno na stronie koszyka jak i stronie płatności należy wstawić specjalny znacznik, który wywołuje funkcję ShippingCharge. Gdy serwer otrzyma żądanie wyświetlenia strony, wywoła tę funkcję, która zwróci wartość kosztu dostawy do pokazania na stronie.

Załóżmy, że sklep ogłosi potem specjalną promocję: darmowa wysyłka dla wszystkich zamówień powyżej 100 USD. Zmiany w sposobie naliczania ceny trzeba będzie wprowadzić tylko w jednym miejscu — w funkcji ShippingCharge składnika Wycena. Wszystkie strony korzystające z tej funkcji będą automatycznie naliczać prawidłowe koszty wysyłki.

Przegląd panelu Składniki (ColdFusion)

Panel Składniki (Okno > Składniki) służy do przeglądania i edycji składników ColdFusion oraz do dodawania kodu do stron, które wywołują funkcje podczas wykonywania strony CFM.

Uwaga:

Panel Składniki jest dostępny wyłącznie podczas oglądania strony ColdFusion w programie Dreamweaver.

Tworzenie lub usuwanie składnika CFC w programie Dreamweaver

Za pomocą programu Dreamweaver można metodą graficzną definiować składniki CFC i ich funkcje. Program Dreamweaver tworzy plik .cfc i wstawia do niego niezbędne znaczniki CFML.

Uwaga:

W zależności do składników konieczne może być ręczne uzupełnienie kodu.

 1. Otwórz stronę ColdFusion w programie Dreamweaver.

 2. W panelu Składniki (Okno > Składniki) wybierz polecenie Składniki CF z wyskakującego menu.

 3. Kliknij przycisk Plus (+) i wypełnij okno dialogowe Utwórz składnik, a następnie kliknij przycisk OK.

  a. W sekcji Składniki wprowadź dane dotyczące składnika. Oto częściowa lista:

  Nazwa: określa nazwę składnika. Nazwa może zawierać wyłącznie znaki alfanumeryczne i podkreślenia (_). Nie podawaj rozszerzenia .cfc podczas określania nazwy.

  Katalog składnika: określa, gdzie zostanie zapisany składnik. Wybierz katalog główny aplikacji internetowej (np. \Inetpub\wwwroot\myapp\) lub dowolny z jego podfolderów.

  b. Aby zdefiniować funkcje składnika, wybierz polecenie Funkcje z listy Sekcje, kliknij przycisk Plus (+) i wprowadź szczegóły nowej funkcji.

  Upewnij się, że określono typ wartości zwracanej przez funkcję (opcja Zwracany typ).

  Uwaga:

  Jeżeli wybierzesz opcję Zdalna z menu Dostęp, funkcja będzie dostępna jako usługa internetowa (Web Service).

  c. Aby zdefiniować jeden lub więcej argumentów funkcji, wybierz polecenie Argumenty z listy Sekcja, wybierz funkcję z wyskakującego menu, kliknij przycisk Plus (+) i wprowadź szczegóły nowego argumentu po prawej stronie.

 4. Jeżeli używasz zdalnego serwera programistycznego, wyślij plik CFC i wszystkie pliki powiązane (te, które służą do implementacji funkcji lub pliki dołączone dyrektywami include) na serwer zdalny.

  Wysłanie plików pozwala zapewnić, że takie funkcje programu Dreamweaver, jak widok aktywny oraz Podgląd w przeglądarce, będą działać poprawnie.

  Dreamweaver zapisuje plik CFC w folderze, który podał użytkownik. Nowy składnik pojawia się także w panelu Składniki (po kliknięciu przycisku Odśwież).

 5. Jeżeli używasz zdalnego serwera programistycznego, wyślij plik CFC i wszystkie pliki powiązane (te, które służą do implementacji funkcji lub pliki dołączone dyrektywami include) na serwer zdalny.

Wyświetlanie składników CFC w programie Dreamweaver

Program Dreamweaver umożliwia wizualną inspekcję składników CFC znajdujących się w folderze serwisu lub w dowolnym miejscu na serwerze. Dreamweaver wczytuje pliki CFC i wyświetla informacje na ich temat w łatwym do przeglądania drzewie w panelu Składniki.

Program Dreamweaver szuka składników na serwerze testowym (zobacz Łączenie się z bazą danych w programie Dreamweaver). Jeżeli utworzysz nowy składnik CFC lub wprowadzisz zmiany w już istniejącym składniku, wyślij nową wersję na serwer testowy, tak aby zmiany były widoczne w panelu Składniki.

Aby obejrzeć składniki umieszczone na innym serwerze, zmień ustawienia serwera testowego.

Możesz wyświetlić następujące informacje na temat składników CF:

 • Lista wszystkich składników ColdFusion zdefiniowanych na serwerze.

 • Jeśli korzystasz z wersji ColdFusion MX 7 lub nowszej, przefiltruj listę tak, aby pokazywała tylko składniki CFC znajdujące się w folderze serwisu.

 • Eksploruj funkcje i argumenty każdego składnika.

 • Przejrzyj właściwości funkcji, które służą jako usługi internetowe (Web Service).

Uwaga:

Aby można było wykorzystać program Dreamweaver do przeglądania składników CFC znajdujących się w katalogu głównym na serwerze i jednocześnie do zarządzania plikami serwisu w innym katalogu głównym, należy zdefiniować dwa serwisy programu Dreamweaver. Ustaw pierwszy serwis tak, aby wskazywał katalog główny serwera, natomiast drugi serwis tak, aby wskazywał katalog główny serwisu WWW. Za pomocą wyskakującego menu w panelu Pliki można szybko przełączać się między tymi dwoma serwisami.

Aby obejrzeć składniki CFC w programie Dreamweaver, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz dowolną stronę ColdFusion w programie Dreamweaver.
 2. W panelu Składniki (Okno > Składniki) wybierz polecenie Składniki CF z wyskakującego menu.
 3. Kliknij przycisk Odśwież w panelu, aby pobrać składniki.

  Na serwerze zostanie wyświetlony pakiet składników. Pakiet składników to folder zawierający pliki CFC.

  Jeśli istniejący pakiet składników nie pojawia się, kliknij przycisk Odśwież na pasku narzędziowym panelu.

 4. Aby wyświetlić tylko składniki CFC znajdujące się w folderze twojego serwisu, kliknij przycisk „Pokaż tylko składnik CFC bieżącego serwisu” na pasku narzędziowym panelu Składniki.

  Uwaga:

  Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jako serwer testowy dla programu Dreamweaver zdefiniowano komputer, na którym został uruchomiony program ColdFusion MX 6 lub nowsza wersja.

  Uwaga:

  Jeżeli bieżący serwis jest umiejscowiony w folderze wirtualnym serwera zdalnego, filtrowanie nie działa.

 5. Kliknij przycisk Plus (+) poniżej nazwy pakietu, aby obejrzeć składniki znajdujące się w pakiecie.
  • Aby wyświetlić funkcje składnika, kliknij przycisk Plus (+) znajdujący się pod nazwą składnika.

  • Aby obejrzeć argumenty przyjmowane przez funkcję oraz typy danych argumentów i to, czy są one wymagane czy opcjonalne, otwórz gałąź funkcji w widoku drzewa.

   Obok funkcji, która nie wymaga żadnych argumentów, nie ma przycisku Plus (+).

  • Aby szybko zobaczyć szczegóły argumentu, funkcji, składnika lub pakietu, wybierz obiekt w widoku drzewa i kliknij przycisk Pobierz szczegóły na pasku narzędziowym panelu.

   Możesz także kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh) i wybrać polecenie Pobierz szczegóły z wyskakującego menu.

   Szczegóły na temat obiektu są wyświetlane w oknie komunikatu.

Edytowanie składników CFC w programie Dreamweaver

Program Dreamweaver umożliwia zoptymalizowaną edycję kodu składników ColdFusion zdefiniowanych dla serwisu. Można na przykład dodawać, zmieniać i usuwać dowolną funkcję składnika bez opuszczania programu Dreamweaver.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy skonfigurować środowisko programistyczne w następujący sposób:

 • Struktura ColdFusion musi być uruchomiona na komputerze lokalnym.

 • W oknie dialogowym Definicja serwisu > Zaawansowane w programie Dreamweaver jako typ dostępu w kategorii Serwer testowy należy wybrać opcję Lokalnie/sieć.

 • Ścieżka do lokalnego folderu głównego podana w zaawansowanym widoku okna Definicja serwisu musi być taka sama, jak ścieżka do jak do folderu serwera testowego (na przykład c:\Inetpub\wwwroot\cf_projects\myNewApp\). Możesz sprawdzić i zmodyfikować te ścieżki, wybierając polecenie Serwis > Edytuj serwisy.

 • Składnik musi być zapisany w folderze serwisu lokalnego lub w dowolnym jego podfolderze na lokalnym dysku twardym.

Otwórz dowolną stronę ColdFusion w programie Dreamweaver i wyświetl składniki w panelu Składniki. Aby wyświetlić składniki, otwórz panel Składniki (Okno >Składniki), wybierz opcję Składniki CF z wyskakującego menu i kliknij przycisk Odśwież w panelu.

Ponieważ program ColdFusion jest uruchomiony na komputerze lokalnym, program Dreamweaver wyświetla pakiety składników znajdujące się na twardym dysku.

Skorzystaj z poniższej procedury, aby edytować składnik.

 1. Otwórz dowolną stronę ColdFusion w programie Dreamweaver i wyświetl składniki w panelu Składniki (Okno > Składniki).
 2. Wybierz polecenie Składniki CF z wyskakującego menu panelu i kliknij przycisk Odśwież w panelu.

  Ponieważ program ColdFusion jest uruchomiony na komputerze lokalnym, program Dreamweaver wyświetla pakiety składników znajdujące się na twardym dysku.

  Uwaga:

  Aby wizualnie edytować zestaw rekordów CFC, kliknij dwukrotnie panel Wiązania.

 3. Aby wprowadzić ogólne modyfikacje w pliku składnika, otwórz pakiet i dwukrotnie kliknij nazwę składnika w widoku drzewa.

  Plik składnika zostanie otwarty w widoku Kod.

 4. Aby edytować wybraną funkcję, argument lub właściwość, dwukrotnie kliknij odpowiednią pozycję w widoku drzewa.
 5. Wprowadź zmiany ręcznie w widoku Kod.
 6. Zapisz plik (Plik > Zapisz).
 7. Aby zobaczyć nowe funkcje w panelu Składniki, odśwież widok, klikając przycisk Odśwież na pasku narzędziowym tego panelu.

Budowanie stron internetowych, które korzystają ze składników CFC

Jednym ze sposobów wykorzystania funkcji składnika na stronie internetowej jest zaprogramowanie kodu strony, który wywoła tę funkcję w chwili, gdy pojawi się żądanie wyświetlenia strony. Program Dreamweaver ułatwia utworzenie takiego kodu.

Uwaga:

Więcej informacji na temat używania składników można znaleźć w dokumentacji ColdFusion dostępnej w programie Dreamweaver (Pomoc > Używanie składników ColdFusion).

 1. W programie Dreamweaver otwórz stronę ColdFusion, która będzie używać funkcji składnika.
 2. Przejdź do widoku Kod (Widok > Kod).
 3. W panelu Składniki (Okno > Składniki) wybierz polecenie Składniki CF z wyskakującego menu.
 4. Odszukaj składnik, którego chcesz użyć, i wstaw go za pomocą następujących technik:
  • Przeciągnij funkcję z widoku drzewa na stronę. Kod, który wywołuje tę funkcję, zostanie wstawiony na stronę.

  • Wybierz funkcję w panelu i kliknij przycisk Wstaw na pasku narzędziowym panelu (drugi przycisk po prawej). Program Dreamweaver wstawia kod w miejscu punktu wstawiania na stronie.

 5. Jeżeli wstawiasz funkcję, która przyjmuje argumenty, uzupełnij kod argumentów ręcznie.

  Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji ColdFusion dostępnej w programie Dreamweaver (Pomoc > Używanie składników ColdFusion).

 6. Zapisz plik (Plik > Zapisz).

Definiowanie zestawu rekordów w składniku CFC

Program Dreamweaver może ułatwić zdefiniowanie zestawu rekordów (zwanego także zapytaniem ColdFusion) w składniku CF (ColdFusion Component — CFC). Jeśli zdefiniujesz zestaw rekordów w składniku CFC, unikniesz konieczności definiowania tego zestawu na każdej stronie, która go używa. Swój zestaw rekordów definiujesz tylko raz, w składniku CFC, a następnie możesz z niego korzystać na różnych stronach.

Uwaga:

Z tej opcji można korzystać tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX w wersji 7 lub nowszej. Więcej informacji zawiera artykuł Włączanie rozszerzeń ColdFusion.

 

 1. Otwórz istniejący plik CFC w programie Dreamweaver lub utwórz nowy.
 2. W panelu Wiązania (Okna > Wiązania), kliknij przycisk Plus (+) i wybierz opcję Zestaw rekordów (Zapytanie) z wyskakującego menu.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zestaw rekordów. Możesz pracować w widoku uproszczonym lub zaawansowanym okien dialogowych Zestaw rekordów.

 3. Aby użyć istniejącej funkcji w CFC, należy wybrać ją z wyskakującego menu Funkcja i przejść do punktu 5.

  Zestaw rekordów jest w tej funkcji zdefiniowany.

 4. Aby zdefiniować nową funkcję w CFC, kliknij przycisk Nowa funkcja, wprowadź nazwę funkcji w wyświetlonym oknie dialogowym i kliknij przycisk OK.

  Nazwa może zawierać wyłącznie znaki alfanumeryczne i podkreślenia (_).

 5. Aby zdefiniować zestaw rekordów w funkcji, wypełnij opcje okna dialogowego Zestaw rekordów.

  Nowa funkcja jest wstawiona do składnika CFC, który definiuje zestaw rekordów.

Używanie zestawu rekordów CFC jako źródła dynamicznej treści

Składnika ColdFusion (CFC) można użyć jako źródła dynamicznej zawartości dla stron, pod warunkiem, że składnik zawiera funkcję definiującą zestaw rekordów.

Uwaga:

Z tej opcji można korzystać tylko wtedy, gdy masz dostęp do komputera, na którym uruchomiono program ColdFusion MX w wersji 7 lub nowszej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Włączanie rozszerzeń ColdFusion.

 1. Otwórz stronę ColdFusion w programie Dreamweaver.
 2. W panelu Wiązania (Okna > Wiązania), kliknij przycisk Plus (+) i wybierz opcję Zestaw rekordów (Zapytanie) z wyskakującego menu.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zestaw rekordów. Możesz pracować w widoku uproszczonym lub zaawansowanym okien dialogowych Zestaw rekordów.

 3. Kliknij przycisk Zapytanie CFC.
 4. Wypełnij okno dialogowe Zapytanie CFC, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby dodać zestaw rekordów CFC do listy dostępnych źródeł treści w panelu Wiązania.
 5. Użyj panelu Wiązania, aby połączyć zestaw rekordów z różnymi elementami strony.

  Więcej informacji zawiera artykuł Dodawanie zawartości dynamicznej do stron.

Definiowanie zawartości dynamicznej za pomocą składnika CFC

Program Dreamweaver umożliwia zdefiniowanie zestawu rekordów jako źródła dynamicznej treści na podstawie składnika CFC, który zawiera definicję zestawu rekordów.

1. W polu Nazwa wpisz nazwę zestawu rekordów CFC.

Zwyczajową praktyką jest dodawanie przedrostka rs (ang. „recordset”) do nazwy zestawu rekordów, aby odróżnić go od nazw innych obiektów w kodzie; na przykład: rsPressRelease.

Nazwa może zawierać wyłącznie znaki alfanumeryczne i podkreślenia (_). Nie można używać znaków specjalnych ani spacji.

2. Wybierz pakiet spośród już zdefiniowanych na serwerze.

Jeżeli pakiet nie pojawia się w wyskakującym menu, możesz odświeżyć listę pakietów, klikając przycisk Odśwież obok wyskakującego menu.

Upewnij się, że składniki CFC zostały uprzednio wysłane na serwer testowy. Wyświetlane są tylko składniki CFC znajdujące się na serwerze testowym.

3. Wybierz jeden ze składników zdefiniowanych w aktualnie wybranym pakiecie.

Jeśli wyskakujące menu Składnik nie zawiera żadnych składników lub jeśli żaden z uprzednio zdefiniowanych składników nie pojawia się w menu, należy wysłać pliki CFC na serwer testowy.

4. (Opcjonalnie) Aby utworzyć składnik, kliknij przycisk Utwórz nowy składnik.

a. W polu tekstowym Nazwa wprowadź nazwę zestawu rekordów CFC. Nazwa może zawierać wyłącznie znaki alfanumeryczne i podkreślenia (_).

b. W polu Katalog składnika wpisz położenie składnika CFC lub przejdź do odpowiedniego folderu.

Uwaga:

Folder musi mieć ścieżkę względną w stosunku do katalogu głównego serwisu.

5. Z wyskakującego menu Funkcja wybierz funkcję, która zawiera definicję zestawu rekordów.

Menu Funkcja zawiera tylko funkcje zdefiniowane w aktualnie wybranym składniku. Jeśli w menu nie pojawia się żadna funkcja lub jeśli ostatnie zmiany nie zostały odzwierciedlone na liście funkcji, sprawdź, czy zmiany te zostały zapisane i wysłane na serwer.

Uwaga:

Pola Połączenie i SQL zawierają informacje tylko do odczytu.

6. Klikając przycisk Edycja, ustaw poszczególne parametry (podając typ, wartość oraz wartość domyślną), które muszą być przekazywane jako argumenty funkcji.

a. Wprowadź wartość bieżącego parametru, wybierając typ wartości z wyskakującego menu Wartość i wprowadzając odpowiednią wartość w polu tekstowym po prawej stronie. Typ wartości może być parametrem URL, zmienną formularza, zmienną cookie, zmienną sesji, zmienną aplikacji lub wprowadzoną wartością.

b. Wpisz domyślną wartość parametru w polu Domyślna wartość. Jeżeli w czasie wykonywania nie zostanie zwrócona żadna wartość, to użyta będzie wartość domyślna parametru.

c. Kliknij przycisk OK.

Nie można zmienić połączenia z bazą danych ani zapytania SQL zestawu rekordów. Te pola są zawsze nieaktywne — połączenie i zapytanie SQL są wyświetlane w celach informacyjnych.

7. Kliknij przycisk Testuj, aby połączyć się z bazą danych i utworzyć instancję zestawu rekordów.

Jeżeli wyrażenie SQL zawiera parametry strony, przed kliknięciem przycisku Testuj upewnij się, że kolumna „Domyślna wartość” w polu Parametry zawiera prawidłowe wartości testowe.

Jeżeli zapytanie zostało pomyślnie wykonane, tabela wyświetli zestaw rekordów. Każdy wiersz zawiera rekord, a każda kolumna odpowiada jednemu polu w tym rekordzie.

Kliknij przycisk OK, aby wyczyścić zapytanie CFC.

8. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online