Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

O stronach logowania

Twoja aplikacja internetowa może zawierać stronę, która pozwala zarejestrowanym użytkownikom zalogować się do serwisu.

Strona logowania jest zbudowana z następujących elementów konstrukcyjnych:

 • Tabela bazy danych zawierająca zarejestrowanych użytkowników

 • Formularz HTML, który pozwala użytkownikom wybrać identyfikator i hasło

 • Zachowanie serwerowe Zaloguj użytkownik, które sprawdza, czy wprowadzona nazwa użytkownika i hasło jest prawidłowe.

  Zmienna sesji zawierająca nazwę użytkownika jest utworzona, kiedy użytkownik się prawidłowo zaloguje.

Tworzenie tabeli użytkowników zarejestrowanych

Do sprawdzania, czy wprowadzane na stronie logowania nazwy użytkowników i hasła są poprawne, jest potrzebna baza danych i wygenerowana z niej tabela zarejestrowanych użytkowników.

 1. W celu utworzenia tabeli należy skorzystać z aplikacji do obsługi bazy danych oraz ze strony rejestracyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać, klikając poniższe łącze.

  Kolejna czynność, jaką trzeba wykonać w celu utworzenia strony logowania, to dodanie do strony formularza HTML, który pozwoli na zalogowanie się użytkowników. Odpowiednie informacje zawiera następny temat.

Dodawanie formularza HTML umożliwiającego logowanie się użytkowników

Dodajesz formularz HTML do strony, który pozwala użytkownikom zalogowanie się przez podanie nazwy użytkownika i hasła.

 1. Utwórz stronę (Plik > Nowy > Pusta strona) i zaprojektuj układ strony logowania za pomocą narzędzi programu Dreamweaver.
 2. Dodaj formularz HTML umieszczając punkt wstawiania tam, gdzie ma się on pojawić i wybierając Formularz z menu Wstaw.

  Pusty formularz zostanie utworzony na stronie. Może zajść potrzeba włączenia opcji Elementy niewidoczne (Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne), aby zobaczyć obrys formularza, który jest pokazywany za pomocą cienkich, czerwonych linii.

 3. Nazwij formularz HTML, klikając na znacznik <form> znajdujący się na dole okna Dokument (co spowoduje wybranie formularza), otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nazwę w polu Nazwa formularza.

  Nie ma potrzeby określania atrybutu operacji lub metody dla formularza, aby określić jak i gdzie mają być przesłane dane rekordu kiedy użytkownik kliknie przycisk Prześlij. Zachowanie serwerowe Wstaw rekord ustawia te atrybuty za ciebie.

 4. Dodaj do formularza pola tekstowe nazwa użytkownika i hasło (Wstaw > Formularz > Pole tekstowe)

  Dodaj etykiety (tekst albo obrazy) obok każdego pola tekstowego i wyrównaj pola tekstowe poprzez umieszczenie ich wewnątrz tabeli HTML, której atrybut border jest ustawiony na 0.

 5. Dodaj przycisk Prześlij do formularza (Wstaw > Formularz > Przycisk).

  (Opcjonalnie) Zmień etykietę przycisku Prześlij zaznaczając przycisk, otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nową wartość w pole Etykieta.

  Następnym krokiem w budowaniu strony logowania jest dodanie zachowania serwerowego Zaloguj użytkownika w celu sprawdzenia, czy wprowadzona nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe.

Weryfikowanie nazwy użytkownika i hasła

Musisz dodać zachowanie serwerowe Log In User do strony logowania, aby zweryfikować , czy nazwa użytkownika i hasło, które zostało wprowadzone, jest prawidłowe.

Kiedy użytkownik klika przycisk Prześlij na stronie logowania, zachowanie serwerowe Zaloguj użytkownika porównuje wartości wprowadzone przez użytkownika z wartościami dla użytkowników zarejestrowanych. Jeżeli wartości pasują do siebie, zachowanie serwerowe otwiera stronę (zazwyczaj jest to strona startowa serwisu). Jeżeli wartości nie pasują do siebie, zachowanie serwerowe otwiera inną stronę (zazwyczaj jest to strona ostrzegająca użytkownika, że próba zalogowania nie powiodła się).

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Uwierzytelnianie użytkownika >Zaloguj użytkownika z wyskakującego menu.
 2. Określ formularza i obiekty formularza, które odwiedzający będą używali do wprowadzania nazwy użytkownika i hasła.
 3. (ColdFusion) Wpisz nazwę użytkownika i hasło (jeżeli jest taka potrzeba).
 4. Określ tabelę bazy danych i kolumny, które zawierają nazwy użytkowników i hasła wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

  Zachowanie serwerowe porównuje nazwę użytkownika i hasło, które użytkownik wprowadza na stronie logowania z wartościami z tych kolumn.

 5. Określ stronę, która ma być otwarta jeżeli proces logowania się powiedzie.

  Wybrana strona jest zazwyczaj stroną powitalną serwisu.

 6. Określ stronę, która ma być otwarta jeżeli proces logowania się nie powiedzie.

  Wybrana strona zazwyczaj ostrzega użytkownika, że proces logowania się nie powiódł i pozwala użytkownikowi spróbować raz jeszcze.

 7. Jeśli chcesz, aby użytkownicy przekierowani do strony logowania ze strony chronionej automatycznie powracali na nią po zalogowaniu, wybierz opcję Przejdź do poprzedniego adresu URL.

  Jeżeli użytkownik stara się o dostęp do serwisu otwierając stronę chronioną bez uprzedniego zalogowania, strona chroniona przesyła go do strony logowania. Po prawidłowym zalogowaniu strona logowania przekieruje użytkownika do strony chronionej, z której został odesłany.

  Uwaga:

  Kiedy wypełniasz okno dialogowe zachowania serwerowego Ogranicz dostęp do strony, upewnij się, ze określono stronę logowania w polu tekstowym Jeśli odmowa dostępu, skocz do.

 8. Określ, czy zezwalać na dostęp do stron wyłącznie na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła, czy korzystać także z poziomu uprawnień, i kliknij przycisk OK.

  Zachowanie serwerowe, które zapewnia, że nazwa użytkownika i hasło wprowadzone przez odwiedzającego są prawidłowe, zostało dodane do strony

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online