Podręcznik użytkownika Anuluj

Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Informacje o wykonywaniu transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver. Tworzenie stron XSLT i konwertowanie stron HTML na strony XSLT.

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Obieg pracy dla przekształceń XSL po stronie serwera

Przekształcenia XSL po stronie serwera mogą być wykonywane na serwerze. Przed rozpoczęciem budowy stron wyświetlających dane XML warto zapoznać się z informacjami na temat przekształceń po stronie serwera i klienta oraz stosowania XML i XSL ze stronami internetowymi.

Uwaga:

Serwer musi być poprawnie skonfigurowany do wykonywania przekształceń po stronie serwera. Dodatkowe informacje można uzyskać od administratora serwera.

Ogólny obieg pracy obejmujący przekształcenia XSL po stronie serwera można opisać w następujący sposób (każdy etap jest opisany w innej części):

1. Skonfiguruj serwis programu Dreamweaver.

2. Wybierz technologię serwera i skonfiguruj serwer aplikacji.

3. Przetestuj serwer aplikacji.

Można to zrobić, tworząc na przykład stronę wymagającą przetworzenia i sprawdzając, czy serwer aplikacji przetworzył tę stronę.

4. Utwórz fragment lub stronę XSLT lub przekształć stronę HTML na stronę XSLT.

 • W serwisie programu Dreamweaver utwórz fragment XSLT lub całą stronę XSLT.

 • Przekonwertuj istniejącą stronę HTML na całą stronę XSLT.

5. Dołącz źródło danych XML do strony.

6. Wyświetl dane XML, tworząc powiązanie między danymi a fragmentem lub całą stroną XSLT.

7. W razie potrzeby dodaj obiekt XSLT „Region powtarzalny” do tabeli lub wiersza tabeli zawierającego element zastępczy danych XML.

8. Wstaw odniesienia.

 • Zachowanie serwera Przekształcenie XSL jest używane do wstawiania odniesienia do fragmentu XSLT na stronie dynamicznej.

 • Aby wstawić odniesienie do całej strony XSLT na stronie dynamicznej, usuń cały kod HTML ze strony dynamicznej i użyj zachowania serwera Przekształcenie XSL.

9. Opublikuj stronę i fragment.

Przekaż stronę dynamiczną i fragment XSLT (lub całą stronę XSLT) do serwera aplikacji. Jeśli używasz lokalnego pliku XML, to musisz go tez przekazać.

10. Wyświetl dynamiczną stronę w przeglądarce.

Po wykonaniu tej operacji serwer aplikacji przekształci dane XML, wstawi je na stronę dynamiczną i wyświetli w przeglądarce.

Tworzenie strony XSLT

Tworzone strony XSLT umożliwiają wyświetlanie danych XML na stronach internetowych. Na tym etapie można utworzyć całą stronę XSLT (tj. stronę XSLT ze znacznikiem <body> i <head>) lub fragment XSLT. Tworzenie fragmentu XSLT oznacza utworzenie niezależnego pliku, który nie zawiera znacznika body lub head, czyli utworzenie prostego fragmentu kodu, który zostanie później wstawiony do strony dynamicznej.

Uwaga:

Jeśli rozpoczynasz pracę od istniejącej strony XSLT, to musisz dołączyć do niej źródło danych XML.

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.
 2. W kategorii Pusta strona, w oknie dialogowym Nowy dokument, zaznacz jedną z następujących opcji kolumny Typ strony:
  • Opcja XSLT (Cała strona) tworzy całą stronę XSLT.

  • Opcja XSLT (Fragment) tworzy fragment XSLT.

 3. Kliknij opcję Utwórz i wykonaj jedną z czynności w oknie dialogowym Odszukaj źródło XML:
  • Zaznacz opcję Dołącz plik lokalny, kliknij przycisk Przeglądaj, wyszukaj lokalny plik XML na swoim komputerze i kliknij przycisk OK.
  • Zaznacz opcję Dołącz plik zdalny, wpisz URL lub plik XML w sieci (np. plik pochodzący z kanału RSS) i kliknij przycisk OK.
  Uwaga:

  Kliknięcie przycisku Anuluj generuje nową stronę XSLT bez dołączonego źródła danych XML.

  Panel Wiązania jest wypełniony schematem źródła danych XML

  Panel Wiązania

  Tabela poniżej opisuje elementy, które mogą się pojawić w schemacie:

  Element

  Reprezentuje

  Szczegóły

  <>

  Wymagany niepowtarzalny element XML

  Element wyświetlany dokładnie raz w swoim związku nadrzędnym

  <>+

  Powtarzalny element XML

  Element wyświetlany dokładnie raz lub częściej w swoim związku nadrzędnym

  <>+

  Opcjonalny element XML

  Element nie wyświetlany lub wyświetlany kilka razy w swoim związku nadrzędnym

  Element nadrzędny w tekście pogrubionym

  Bieżący element kontekstowy

  Zwykle powtarzalny element po umieszczeniu kursora wewnątrz regionu powtarzalnego

  @

  Atrybut XML

   

   

 4. Zapisz swoją nową stronę (Plik > Zapisz) z rozszerzeniem xsl lub .xslt (rozszerzenie .xsl jest domyślne).

Konwertowanie stron HTML na strony XSLT

Istniejące strony HTML mogą być konwertowane na strony XSLT. Na przykład jeśli masz zaprojektowaną wstępnie statyczną stronę, do której chcesz dodać dane XML, to możesz przekonwertować ją na stronę XSLT, zamiast tworzyć stronę XSLT i projektować ją od początku.

 1. Otwórz stronę HTML, którą chcesz przekonwertować.
 2. Wybiera polecenie Plik > Konwertuj > XSLT 1.0.

  Kopia strony zostaje otwarta w oknie Dokumentu. Nowa strona jest arkuszem stylów XSL, zapisanym z rozszerzeniem .xsl.

Dołączanie źródeł danych XML

Jeśli rozpoczynasz pracę na bazie istniejącej strony XSLT lub nie dołączasz źródła danych XML podczas tworzenia nowej strony XSLT w programie Dreamweaver, trzeba będzie dołączyć takie źródło danych XML za pomocą panelu Wiązania.

 1. Kliknij łącze XML w panelu Wiązania (Okno > Wiązania).
  Kliknij przycisk XML w panelu Wiązania.

  Uwaga:

  Możesz też kliknąć łącze Źródło, w prawym górnym rogu panelu Związki i dodać źródło danych XML.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz opcję Dołącz plik lokalny, kliknij przycisk Przeglądaj, wyszukaj lokalny plik XML na swoim komputerze i kliknij przycisk OK.

  • Zaznacz opcję Załącz plik zdalny, a następnie wprowadź adres URL pliku XML z Internetu (np. pliku z serwisu RSS).

 3. Kliknij przycisk OK aby zamknąć okno dialogowe Odszukaj źródło XML.

  Panel Wiązania jest wypełniony schematem źródła danych XML.

Wyświetlanie danych XML na stronach XSLT

Po utworzeniu strony XSLT i dołączeniu źródła danych XML, możesz złączyć dane ze stroną. Aby wykonać taką operację, musisz dodać element zastępczy danych XML do strony i użyć Kompilatora wyrażeń XPath lub inspektora Właściwości do sformatowania zaznaczonych danych, które będą wyświetlane na stronie.

 1. Otwórz stronę XSLT z dołączonym źródłem danych XML.
 2. (Opcja dodatkowa) Wybierz polecenie Wstaw > Tabela i dodaj tabelę na stronie. Tabela pomoże zorganizować dane XML.
  Uwaga:

  W większości przypadków używa się obiektu XSLT Powtarzalny region do wyświetlania powtarzalnych elementów XML na stronie. W tym przypadku, możesz utworzyć tabelę z jednym wierszem i jedną lub kilkoma kolumnami lub tabelę z dwoma wierszami, jeśli chcesz dołączyć nagłówek tabeli.

 3. W panelu Związki, zaznacz element XML i przeciągnij go w miejsce, gdzie mają być wstawione dane.
  Zaznacz element XML w panelu Wiązania

  Na stronie pojawi się element zastępczy danych XML. Element zastępczy jest podświetlony i umieszczony w nawiasach okrągłych. Element ten używa składni XPath (język XML Path) do opisania struktury hierarchicznej schematu XML. Na przykład jeśli przeciągniesz element podrzędny title na stronę, a element ten posiada elementy nadrzędne rss, channel i item, to składnia dla dynamicznego elementu zastępczego zawartości będzie wyglądała: {rss/channel/item/title}.

  Dwukrotnie kliknij element zastępczy danych XML na stronie i otwórz Kompilator wyrażeń XPath. Kompilator wyrażeń XPath umożliwia formatowanie zaznaczonych danych lub zaznaczenie innego elementu ze schematu XML.

 4. (Opcja dodatkowa) Zastosuj styl do danych XML poprzez zaznaczenie elementu zastępczego XML i zastosowanie do niego stylów tak, jak przy pomocy inspektora Właściwości lub panelu Style CSS. Możesz też użyć Arkusza stylów podczas projektowania i zastosować style do fragmentów XSLT. Każda z tych metod posiada zalety i ograniczenia.
 5. Wyświetl kompozycję w przeglądarce (Plik > Podgląd w przeglądarce).
  Uwaga:

  Jeśli wyświetlasz swoją kompozycję za pomocą opcji Podgląd w przeglądarce, program Dreamweaver wykona wewnętrzne przekształcenie XSL bez użycia serwera aplikacji.

Wyświetlanie powtarzalnych elementów XML

Obiekt XSLT Powtarzalny region umożliwia wyświetlanie powtarzalnych elementów ze źródła danych XML na stronie internetowej. Na przykład jeśli wyświetlasz tytuły artykułów i opisy z kanału informacyjnego, a dany kanał zawiera od 10 do 20 artykułów, to każdy tytuł i opis w pliku XML będzie prawdopodobnie elementem podrzędnym elementu powtarzalnego.

Dowolny region w widoku Projekt zawierający element zastępczy danych XML może być zamieniony na region powtarzalny. Najczęściej występującymi regionami są tabele, wiersze tabeli lub serie wierszy tabeli.

 1. W widoku Projekt, zaznacz region zawierający jeden lub kilka elementów zastępczych danych XML.

  Zaznaczanie może obejmować wszystko, włączając tabelę, wiersz tabeli lub nawet akapit tekstu.

  Widok Projekt

  Uwaga:

  Aby dokładnie zaznaczyć region na stronie, możesz zastosować funkcję zaznaczania znaczników, dostępną w lewym dolnym rogu okna Dokument. Na przykład jeśli danym regionem jest tabela, kliknij w tabeli na stronie, a potem kliknij znacznik w obrębie funkcji zaznaczania znaczników.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty XSLT > Region powtarzalny.

  • W kategorii XSLT panelu Wstaw kliknij przycisk Region powtarzalny.

 3. W Kompilatorze wyrażeń XPath, zaznacz powtarzalny element, opisany małym znakiem plusa.
  Kompilator wyrażeń XPath

 4. Kliknij przycisk OK.

  W oknie Dokumentu wokół powtarzalnego regionu pojawi się cienki, przerywany, szary obrys. Jeśli przeglądasz kompozycję w przeglądarce (Plik > Podgląd w przeglądarce), to szary obrys znika, a zaznaczenie rozszerza się, wyświetlając określone elementy powtarzalne w pliku XML.

  Jeśli dodajesz obiekt XSLT Powtarzalny region na stronę, to długość elementu zastępczego danych XML w oknie Dokumentu jest obcinana. Dzieje się tak, ponieważ program Dreamweaver skraca wyrażenie XPath dla elementu zastępczego danych XML, aby był adekwatny do ścieżki elementu powtarzalnego.

Określanie właściwości Powtarzalnego regionu (XSL)

W inspektorze Właściwości możesz zaznaczyć inny węzeł XML do tworzenia powtarzalnego regionu.

 1. W polu Zaznacz, wpisz nowy węzeł, wciśnij ikonę świecącego pioruna i zaznacz węzeł na wyświetlonym drzewie schematu XML.

Edytowanie obiektu XSLT Powtarzalny region

Po dodaniu obiektu XSLT Powtarzalny region do regionu, możesz edytować go przy pomocy inspektowa Właściwości.

 1. Zaznacz obiekt kliknięciem szarej zakładki wokół powtarzalnego regionu.
 2. W inspektorze Właściwości (Okno > Właściwości), kliknij ikonę dynamiczną obok pola tekstowego Zaznacz.
 3. W Kompilatorze wyrażeń XPath wprowadź określone zmiany i kliknij przycisk OK.

Wstawianie fragmentów XSLT na stronach dynamicznych

Po utworzeniu fragmentu XSLT, możesz wstawić go na dynamiczną stronę internetową przy pomocy zachowania serwera Przekształcenie XSL. Po dodaniu zachowania serwera do strony i wyświetleniu strony w przeglądarce, serwer aplikacji wykona przekształcenie, które wyświetli dane XML z zaznaczonego fragmentu XSLT. Program Dreamweaver obsługuje przekształcenia XSL dla stron ColdFusion, ASP i PHP.

Uwaga:

Jeśli chcesz wstawić zawartość całej strony XSLT na stronę dynamiczną, to procedura jest dokładnie taka sama. Przed użyciem zachowania serwera Przekształcenie XSL do wstawienia całej strony XSLT, usuń cały kod HTML ze strony dynamicznej.

 1. Otwórz istniejącą stronę ColdFusion, ASP lub PHP.
 2. W widoku Projekt, umieść punkt wstawiania tam, gdzie ma być wstawiony fragment XSLT.
  Uwaga:

  Przy wstawianiu fragmentów XSLT, należy zawsze kliknąć przycisk widoku Pokaż kod i projekt po umieszczeniu kursora na stronie tak, by sprawdzić poprawne umieszczenie kursora. Jeśli nie, można kliknąć w innym miejscu w widoku Kod, aby wstawić kursor w wybranym miejscu.

 3. W panelu Zachowania serwera (Okno > Zachowanie serwera), kliknij przycisk Plus (+) i zaznacz opcję Przekształcenie XSL.
  Panel Zachowania serwerowe

 4. W oknie dialogowym Przekształcenie XSL kliknij przycisk Przeglądaj i odszukaj fragment XSLT lub całą stronę XSLT.

  Program Dreamweaver wypełni następne pole tekstowe ścieżką pliku lub adresem URL pliku XML, który został dołączony do określonego fragmentu. Aby to zmienić, kliknij przycisk Przeglądaj i wyszukaj inny plik.

 5. (Opcja dodatkowa) Kliknij przycisk Plus (+), aby dodać parametr XSLT.
 6. Kliknij przycisk OK, aby wstawić odniesienie do fragmentu XSLT na stronie. Wybrany fragment nie może być edytowany. Dwukrotnie kliknięcie fragmentu umożliwia otwarcie pliku źródłowego fragmentu i jego edycję.

  Program tworzy folder includes/MM_XSLTransform/ w katalogu głównym serwisu, w którym znajduje się plik runtime library. Serwer aplikacji używa funkcji zdefiniowanych w tym pliku przy wykonywaniu przekształceń.

 7. Prześlij dynamiczną stronę na serwer (Serwis > Umieść) i kliknij przycisk Tak, aby dołączyć zależne pliki. Plik z fragmentem XSLT, plik XML z danymi oraz wygenerowany plik run-time library muszą się znajdować na serwerze danej strony, jeśli mają być poprawnie wyświetlane. (Jeśli zaznaczysz zdalny plik XML jako źródło danych, to plik taki musi oczywiście znajdować się gdzieś w Internecie).

Usuwanie fragmentów XSLT ze stron dynamicznych

Aby usunąć fragment XSLT ze strony, usuń zachowanie serwera Przekształcenie XSL, które zostało użyte do wstawienia tego fragmentu. Usunięcie zachowania serwera powoduje usunięcie tylko fragmentu XSLT i nie usuwa powiązanego pliku XML, XSLT lub run-time library.

 1. W panelu Zachowania serwera (Okno > Zachowania serwera) zaznacz zachowanie Przekształcenie XSL, które chcesz usunąć.
 2. Kliknij przycisk Minus (-).
  Uwaga:

  Zachowania serwera powinny być zawsze usuwane w ten sposób. Odręczne usuwanie wygenerowanego kodu powoduje częściowe usunięcie zachowania serwera nawet, jeśli zachowanie serwera zniknie z panelu Zachowania serwera.

Edycja zachowań serwera Przekształcenie XSL

Po dodaniu fragmentu XSLT do dynamicznej strony internetowej można w dowolnym czasie przeprowadzić edycję zachowania serwera Przekształcenie XSL.

 1. W panelu Zachowania serwera (Okno > Zachowania serwera) dwukrotnie kliknij zachowanie serwera Przekształcenie XSL, które chcesz edytować.
 2. Wprowadź określone zmiany i kliknij przycisk OK.

Istnieje możliwość utworzenia dynamicznego łącza na stronie XSLT, które nawiąże połączenie z określonym adresem URL po kliknięciu wybranego słowa lub grupy wyrazów z danych XML. Pełne informacje można znaleźć w erracie do programu Dreamweaver na stronie internetowej www.adobe.com/go/dw_documentation_pl.

Stosowanie stylów do fragmentów XSLT

Podczas tworzenia całej strony XSLT (czyli strony XSLT ze znacznikami <body> i <head>) można wyświetlić dane XML na stronie i sformatować je tak, jak inne fragmenty zawartości, korzystając z inspektora Właściwości lub panelu Style CSS. Jednak przy tworzeniu fragmentu XSLT dla umieszczenia strony dynamicznej (np. fragmentu dla wstawienia strony ASP, PHP lub Cold Fusion), renderowanie stylów w danym fragmencie i na stronie dynamicznej stają się bardziej złożone. Czynności na fragmencie XSLT są wykonywane niezależnie od czynności wykonywanych na stronie dynamicznej, ale ważne jest by pamiętać, że fragment ma być używany razem ze stroną dynamiczną i efekt pochodzący z fragmentu XSLT znajduje się gdzieś w znacznikach <body> strony dynamicznej. Pamiętając o tym, warto upewnić się, co do nie wstawiania elementów <head> (np. definicji stylów lub łączy z zewnętrznymi arkuszami stylów) we fragmentach XSLT. Wstawienie tych elementów spowoduje, że serwer aplikacji umieści je w części <body> strony dynamicznej, tworząc nieważne oznaczenia.

Na przykład możesz zaplanować utworzenie fragmentu XSLT przeznaczonego do wstawienia na stronie dynamicznej i sformatowanie go przy pomocy tego samego zewnętrznego arkusza stylów, który zostanie użyty dla strony dynamicznej. Jeśli dołączysz ten sam arkusz stylów do fragmentu, to otrzymana strona HTML będzie zawierała powielone łącze do arkusza stylów (jedno w części <head> strony dynamicznej i drugie w części <body> strony tam, gdzie pojawi się zawartość fragmentu XSLT). Zamiast takiego rozwiązania, zalecane jest raczej użycie arkuszy stylów Podczas projektowania dla odniesienia się do zewnętrznego arkusza stylów.

Przy formatowaniu zawartość fragmentów XSLT zastosuj następujący obieg pracy:

 • Na początku dołącz zewnętrzny arkusz stylów do wybranej strony dynamicznej. (Jest to najlepszy sposób stosowania stylów do zawartości dowolnej strony internetowej).

 • Następnie dołącz ten sam zewnętrzny arkusz stylów do wybranego fragmentu XSLT jako arkusz stylów Podczas projektowania. Jak sama nazwa wskazuje, arkusze stylów „Podczas projektowania” działają tylko w widoku Projekt programu Dreamweaver.

  Po zakończeniu dwóch poprzednich czynności można utworzyć nowe style w danym fragmencie XSLT, korzystając z tego samego arkusza stylów, który został dołączony do strony dynamicznej. Wyjściowy kod HTML będzie czystszy (ponieważ odniesienie do arkusza stylów jest ważne tylko podczas pracy w programie Dreamweaver), a dany fragment będzie nadal wyświetlał odpowiednie style w widoku Projekt. Co więcej, wszystkie style zostaną zastosowane do fragmentu i strony dynamicznej przy wyświetlaniu tej strony w widoku Projekt lub tworzeniu podglądu strony w przeglądarce.

Uwaga:

Jeśli fragment XSLT jest wyświetlany w przeglądarce w postaci podglądu, to przeglądarka nie wyświetli stylów. Zamiast tego, lepiej jest utworzyć podgląd strony dynamicznej w przeglądarce i zobaczyć fragment XSLT w zawartości strony dynamicznej.

Używanie parametrów do przekształceń XSL

Parametry dla transformacji XSL mogą być definiowane podczas dodawania zachowania serwera Przekształcenie XSL do strony internetowej. Parametr określa zasady opracowywania i wyświetlania danych XML. Można na przykład używać go do identyfikacji i umieszczenia na liście określonego artykułu z kanału informacyjnego. Po pobraniu strony przez przeglądarkę, na ekranie pojawi się tylko artykuł określony wybranymi parametrami.

Dodawanie parametru XSLT do przekształcenia XSL

 1. Otwórz okno dialogowe Przekształcenie XSL. Aby wykonać taką operację, kliknij dwukrotnie zachowanie serwera Przekształcenie XSL w panelu Zachowania serwera (Okno > Zachowania serwera) lub dodaj nowe zachowanie serwera Przekształcenie XSL.
 2. W oknie dialogowym Przekształcenie XSL, kliknij przycisk Plusa (+), umieszczony obok Parametrów XSLT.
  Otwórz okno dialogowe Przekształcenie XSL

 3. W oknie dialogowym Dodaj parametry, wpisz nazwę dla parametru w polu tekstowym Nazwa. Wpisywane nazwy mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne. Nie mogą zawierać spacji.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli chcesz użyć wartości statycznej, wpisz ją w polu tekstowym Wartość.

  • Jeśli chcesz użyć wartości dynamicznej, kliknij ikonę dynamiczną, umieszczoną obok pola Wartość, wypełnij okno Dane dynamiczne i kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Pomoc, w oknie dialogowym Dane dynamiczne.

 5. W polu Wartość domyślna wpisz wartość wybrana dla parametru i stosowaną w przypadku, gdy strona nie otrzyma wartości wykonawczej; kliknij przycisk OK.

Edycja parametru XSLT

 1. Otwórz okno dialogowe Przekształcenie XSL. Aby wykonać taką operację, kliknij dwukrotnie zachowanie serwera Przekształcenie XSL w panelu Zachowania serwera (Okno > Zachowania serwera) lub dodaj nowe zachowanie serwera Przekształcenie XSL.
 2. Wybierz parametr z listy parametrów XSLT.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Wprowadź określone zmiany i kliknij przycisk OK.

Usuwanie parametru XSLT

 1. Otwórz okno dialogowe Przekształcenie XSL. Aby wykonać taką operację, kliknij dwukrotnie zachowanie serwera Przekształcenie XSL w panelu Zachowania serwera (Okno > Zachowania serwera) lub dodaj nowe zachowanie serwera Przekształcenie XSL.
 2. Wybierz parametr z listy parametrów XSLT.
 3. Kliknij przycisk Minus (-).

Tworzenie i edycja warunkowych regionów XSLT

Na stronie XSLT można tworzyć proste lub złożone regiony warunkowe. Możesz zaznaczyć element w widoku Projekt i zastosować do zaznaczenia region warunkowy lub wstawić region warunkowy w miejscu kursora w dokumencie.

Jeśli na przykład chcesz wyświetlić słowo „Niedostępny” obok ceny elementu, gdy dany artykuł jest niedostępny, wpisz tekst „Niedostępny” na stronie, zaznacz go i zastosuj region warunkowy do zaznaczonego tekstu. Program Dreamweaver otoczy zaznaczenie znacznikami <xsl:if> i wyświetli wyraz „Niedostępny” na stronie, gdy dane spełnią warunki wyrażenia warunkowego.

Stosowanie warunkowego regionu XSLT

Proste wyrażenie warunkowe może być wstawiane na stronę XSLT. Zawartość zaznaczona po otwarciu okna dialogowego Region warunkowy, zostanie otoczona blokiem <xsl:if>. Jeśli dana zawartość nie jest zaznaczona, to blok <xsl:if> zostanie dodany na stronie, w miejscu kursora. Dobrze jest używać okna dialogowego do rozpoczynania i dostosowywania wyrażenia w widoku Kod.

Element <xsl:if> jest podobny do wyrażenia if w innych językach. Element umożliwia sprawdzenie warunku i wykonanie zadania na bazie otrzymanego rezultatu. Element <xsl:if> umożliwia sprawdzenie wyrażenia dla pojedynczej prawdziwej lub fałszywej wartości.

 1. Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty XSLT > Region warunkowy lub kliknij ikonę regionu warunkowego w kategorii XLST panelu Wstaw.
 2. W oknie Region warunkowy wpisz wyrażenie warunkowe przeznaczone dla danego regionu.

  W podanym przykładzie będziemy sprawdzać, czy atrybut @dostepny węzła zawartości przyjmuje wartość prawdziwy.

  Okno dialogowe Region warunkowy

 3. Kliknij przycisk OK.

  Na stronie XSLT zostaje wstawiony następujący kod:

  <xsl:if test="@available=&apos;true&apos;"> 
    Content goes here 
  </xsl:if>
  Uwaga:

  Wartości ciągu (tak, jak w przypadku prawdziwy) muszą być umieszczane w cudzysłowach. Program Dreamweaver koduje cudzysłowy tak, by były wstawiane jako prawidłowe elementy XHTML.

  Oprócz sprawdzania węzłów dla wartości, można także użyć innych obsługiwanych funkcji XSLT do pozostałych wyrażeń warunkowych. Warunek jest sprawdzany dla węzła bieżącego w danym pliku XML. W podanym przykładzie, będziemy sprawdzać ostatni węzeł w zestawie wynikowym:

  Sprawdzanie ostatniego węzła w zestawie wynikowym

  Dodatkowe informacje i przykłady wyrażeń warunkowych znajdują się w części <xsl:if>, w panelu Informacje (Pomoc > Informacje).

Stosowanie kilku regionów warunkowych XSLT

Proste wyrażenie warunkowe może być wstawiane na stronę XSLT. Zawartość zaznaczona po otwarciu okna dialogowego Region warunkowy, zostanie otoczona blokiem <xsl:choose>. Jeśli dana zawartość nie jest zaznaczona, to blok <xsl:choose> zostanie dodany na stronie, w miejscu kursora. Dobrze jest używać okna dialogowego do rozpoczynania i dostosowywania wyrażenia w widoku Kod.

Element <xsl:choose> jest podobny do wyrażenia case w innych językach. Element umożliwia sprawdzenie warunku i wykonanie zadania na bazie otrzymanego rezultatu. Element <xsl:choose> pozwala na sprawdzanie kilku warunków.

 1. Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty XSLT > Region wielowarunkowy lub kliknij ikonę regionu wielowarunkowego w kategorii XLST panelu Wstaw.
 2. W oknie Region wielowarunkowy, wpisz pierwszy warunek.

  W podanym przykładzie będziemy sprawdzać, czy podelement cena węzła zawartości jest mniejszy od 5.

  Okno dialogowe Region wielowarunkowy

 3. Kliknij przycisk OK.

  Na stronie XSLT zostaje wstawiony następujący kod:

  <xsl:choose> 
    <xsl:when test="price&lt;5"> 
      Content goes here 
    </xsl:when> 
    <xsl:otherwise> 
      Content goes here 
    </xsl:otherwise> 
  </xsl:choose>
 4. Aby wstawić inny warunek, umieść kursor w widoku Kod pomiędzy parą znaczników <xsl:when> lub zaraz przed znacznikiem <xsl:otherwise>, a potem wstaw region warunkowy (Wstaw > Obiekty XSLT > Region warunkowy).

  Po określeniu warunku, kliknij przycisk OK i inny znacznik <xsl:when> jest wstawiany w bloku <xsl:choose>.

  Dodatkowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia wyrażeń warunkowych znajdują się w części <xsl:choose>, w panelu Informacje (Okno > Informacje).

Określanie właściwości (If) regionu warunkowego

Celem inspektora Właściwości Określ region warunkowy jest zmiana warunku użytego w regionie warunkowym danej strony XSL. Region warunkowy sprawdza warunek i wykonuje zadanie w oparciu o rezultat.

 1. W polu Testuj, wpisz nowy warunek i wciśnij klawisz Enter.

Określanie warunkowej właściwości (When)

Celem inspektora Właściwości Określ region warunkowy jest zmiana warunku użytego w regionie wielowarunkowym danej strony XSL. Region wielowarunkowy sprawdza warunek i wykonuje zadanie w oparciu o rezultat.

 1. W polu Testuj, wpisz nowy warunek i wciśnij klawisz Enter.

Wstawianie komentarzy XSL

Znaczniki komentarza XSL mogą być dodawane do dokumentu lub użyte do oblania zaznaczenia.

Dodawanie znaczników komentarzy XSL do dokumentu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W widoku Projekt wybierz polecenie Wstaw > Obiekty XSLT > Komentarz XSL, wpisz zawartość komentarza (lub pozostaw pole puste) i kliknij przycisk OK.

  • W widoku Kod, wybierz polecenie Wstaw > Obiekty XSLT > Komentarz XSL.

  Uwaga:

  Możesz także kliknąć ikonę komentarza XSL w kategorii XSLT panelu Wstaw.

Oblewanie zaznaczenie znacznikami komentarza XSL

 1. Przejdź do widoku Kod (Widok > Kod).
 2. Wybierz kod dla danego komentarza.
 3. W pasku Kodowanie, kliknij przycisk Zastosuj komentarz i wybierz opcję Zastosuj komentarz <xsl:comment></xsl:comment>.

Używanie Kompilatora wyrażeń XPath do dodawania wyrażeń do danych XML

Język XPath (XML Path Language) jest składnią inną niż XML, przeznaczoną dla adresowania części dokumentu XML. Używana jest głównie jako język zapytania dla danych XML, tak jak język SQL jest używany do sprawdzania baz danych. Dodatkowe informacje na temat języka XPath znajdują się w jego specyfikacji, dostępnej na stronie www.w3.org/TR/xpath.

Kompilator wyrażeń XPath jest funkcją programu Dreamweaver umożliwiającą budowanie prostych wyrażeń XPath do identyfikacji określonych węzłów danych i powtarzalnych regionów. Zaletą stosowania tej metody zamiast przeciągania wartości z drzewa schematów XML jest możliwość formatowania wyświetlanej wartości. Bieżąca zawartość jest identyfikowana na podstawie położenia kursora w pliku XSL po otwarciu oknie dialogowego Kompilatora wyrażeń XPath. Bieżąca zawartość jest napisana czcionką pogrubioną w drzewie schematu XML. W trakcie tworzenia zaznaczeń w oknie dialogowym, generowane są poprawne określenia XPath odnoszące się do bieżącego kontekstu. Operacja ta upraszcza proces pisania poprawnych wyrażeń XPath dla początkujących i zaawansowanych użytkowników.

Uwaga:

Funkcja została zaprojektowana dla ułatwienia budowania prostych wyrażeń XPath do identyfikacji określonego węzła lub powtarzalnych regionów. Funkcja nie pozwala na odręczną edycję wyrażeń. Jeśli chcesz utworzyć złożone wyrażenia, użyj Kompilatora wyrażeń XPath na początku, a potem dostosuj wyrażenia w widoku Kod lub przy pomocy inspektora Właściwości.

Tworzenie wyrażenia XPath do identyfikacji określonego węzła

 1. Dwukrotnie kliknij element zastępczy danych XML na stronie i otwórz Kompilator wyrażeń XPath.
 2. W oknie dialogowym Kompilator wyrażeń XPath (Tekst dynamiczny) zaznacz dowolny węzeł na drzewie schematu XML.

  Poprawne wyrażenie XPath jest napisane w polu Wyrażenie, dla identyfikacji węzła.

  Uwaga:

  Jeśli zaznaczysz inny węzeł na drzewie schematu XML, to wyrażenie zmieni się stosownie do dokonanego wyboru.

  W podanym przykładzie, będziemy wyświetlać podelement cena, w węźle element:

  Okno dialogowe Kompilator wyrażeń XPath (dynamiczny tekst)

  Zaznaczenie tego typu mogłoby wstawić następujący kod na stronie XSLT:

  <xsl:value-of select="price"/>
 3. (Opcjonalnie) Wybierz opcję formatowania z wyskakującego menu Format.

  Formatowanie zaznaczenia jest przydatne, gdy wartość węzła jest liczbą. Program Dreamweaver posiada predefiniowaną listę funkcji formatowania. Pełna lista dostępnych funkcji i przykładów formatowania jest dostępna w panelu Odsyłacz.

  W podanym przykładzie, będziemy formatować podelement cena jako walutę z dwoma miejscami po przecinku:

  Formatowanie podelementu ceny jako wartości z dwoma miejscami dziesiętnymi

  Opcje te wstawią następujący kod na stronie XSLT:<xsl:value-of select="format-number(provider/store/items/item/price,'$#.00')"/>

  <xsl:value-of select="format-number(provider/store/items/item/price,'$#.00')"/>
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Aby wyświetlić wartość dla każdego węzła w pliku XML, zastosuj powtarzalny region do elementu zawierającego tekst dynamiczny (np. wiersz lub akapit tabeli HTML).

  Dodatkowe informacje i przykłady zaznaczania węzłów w celu otrzymywania wartości znajdują się w części <xsl:value-of/>, w panelu Odsyłacz.

Zaznaczanie węzła do powtarzania

Węzeł może być zaznaczony w celu powtarzania i (opcjonalnie) filtrowania wyników. W oknie dialogowym Kompilatora wyrażeń XPath, zaznaczona zawartość zostanie wlana do bloku <xsl:for-each>. Jeśli dana zawartość nie jest zaznaczona, to blok <xsl:for-each> zostanie wprowadzony w miejscu kursora.

 1. Dwukrotnie kliknij element zastępczy danych XML na stronie i otwórz Kompilator wyrażeń XPath.
 2. W oknie dialogowym Kompilator wyrażeń XPath (Region powtarzalny) zaznacz element, który ma się powtarzać na drzewie schematu XML.

  Poprawne wyrażenie XPath jest napisane w polu Wyrażenie, dla identyfikacji węzła.

  Uwaga:

  Powtarzalne elementy są określane na drzewie schematu XML symbolem Plusa (+).

  W podanym przykładzie, będziemy powtarzać każdy węzeł element w pliku XML.

  Okno dialogowe Kompilator wyrażeń XPath (region powtarzalny)

  Po kliknięciu przycisku OK na stronie XSLT zostaje wstawiony następujący kod:

  <xsl:for-each select="provider/store/items/item"> 
   Content goes here 
  </xsl:for-each>

  W niektórych przypadkach można pracować z podzestawem powtarzalnych węzłów (np. tylko tam, gdzie atrybut posiada określoną wartość). W takim przypadku, trzeba utworzyć filtr.

Filtrowanie danych przeznaczonych do powtarzania

Użyj filtra do identyfikacji powtarzalnych węzłów, które przyjmują określone wartości danego atrybutu.

 1. Na drzewie schematu XML zaznacz węzeł wybrany do powtarzania.
 2. Kliknij przycisk Buduj filtr.
 3. Kliknij przycisk Plus (+), aby utworzyć pusty filtr.
 4. Wpisz kryteria filtra w następujących polach:

  Filtruj wg

  Określa powtarzalny węzeł, który zawiera dane będące podstawą filtrowania. W menu znajduje się lista poprzedzających węzłów węzeł zaznaczony na drzewie schematu XML.

  Gdzie

  Określa atrybut lub podelement węzła Flirtuj wg, który będzie używany dla ograniczenia otrzymanych wyników. Atrybut lub podelement może być zaznaczany w menu lub wpisany w postaci wyrażenia XPath w tym polu dla identyfikacji podrzędnych węzłów umieszczonych głębiej na drzewie schematu.

  Operator

  Określa operator porównania użytego w wyrażeniu filtrującym.

  Wartość

  Określa wartość wyszukiwaną w węźle Filtruj wg. Wpisz wartość. Jeśli parametry dynamiczne zostały zdefiniowane dla danej strony XSLT, to możesz zaznaczyć jeden z nich w menu.

 5. Aby określić inny filtr, powtórnie kliknij przycisk Plusa (+).

  W trakcie wpisywania wartości lub tworzenia zaznaczeń w menu, wyrażenie XPath w polu Wyrażenie ulega zmianie.

  W podanym przykładzie będziemy ograniczać zestaw wyników do takich węzłów element, w których wartością atrybutu @dostepny jest prawdziwy.

  Ograniczanie zestawu wyników do takich węzłów elementów, w których wartością atrybutu @dostepny jest prawdziwy

  Po kliknięciu przycisku OK na stronie XSLT zostanie wstawiony następujący kod:<xsl:for-each select="provider/store/items/item[@available = &apos;true&apos;]"> Tutaj pojawi się zawartość </xsl:for-each>

  <xsl:for-each select="provider/store/items/item[@available = &apos;true&apos;]"> 
     Content goes here 
  </xsl:for-each>
  Uwaga:

  Wartości ciągu (tak, jak w przypadku prawdziwy) muszą być umieszczane w cudzysłowach. Program Dreamweaver koduje cudzysłowy tak, by były wstawiane jako prawidłowe elementy XHTML.

  Można tworzyć bardziej złożone filtry umożliwiające określenie węzłów nadrzędnych jako części kryterium filtrującego. W podanym przykładzie będziemy ograniczać zestaw wyników do takich, dla których węzeł element gdzie atrybut sklep @id jest równy 1, a węzeł element cena jest większy niż 5.

  Ograniczanie zestawu wyników do takich, dla których atrybut sklepu @id jest równy 1, a węzeł ceny produktu jest większy niż 5

  Po kliknięciu przycisku OK na stronie XSLT zostanie wstawiony następujący kod: <xsl:for-each select="provider/store[@id = 1]/items/item[price &gt; 5]"> Tutaj pojawi się zawartość</xsl:for-each>

  Dodatkowe informacje i przykłady powtarzalnych regionów znajdują się w części <xsl:for-each> w panelu Odsyłacz.

  <xsl:for-each select="provider/store[@id = 1]/items/item[price &gt; 5]"> 
    Content goes here 
  </xsl:for-each>

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?