Podręcznik użytkownika Anuluj

Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Rozmycie obiektywu w aplikacji Lightroom
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  6. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  7. Edycja zdjęć HDR
  8. Edycja zdjęć w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS)
  9. Edycja zdjęć w aplikacji mobilnej Lightroom (Android)
  10. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Przenoszenie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom

Użyj aparatu w aplikacji Lightroom do rejestrowania zdjęć DNG i HDR na obsługiwanych urządzeniach i dostosuj ustawienia, takie jak czas otwarcia migawki, ostrość i lampa błyskowa w trybie Pro.

Uwaga:

Moduł przechwytywania nie jest dostępny w tabletach z systemem Android.

Szybki dostęp do aparatu w aplikacji

Aparat w aplikacji można aktywować na jeden z następujących sposobów:

Skróty aplikacji

Uwaga:
 • Począwszy od wersji 3.2 Lightroom na urządzenia mobilne (Android) dodano funkcję skrótów aplikacji dla urządzeń z systemem Android w wersji 7.1.1 lub nowszej. Jednak obsługę tej funkcji na urządzeniu z systemem Android może włączyć/skonfigurować wyłącznie producent urządzenia mobilnego.
 • Aby uzyskać dostęp do skrótów aplikacji, należy przynajmniej raz uruchomić aplikację Lightroom.    
Dostęp do skrótów aplikacji z ekranu głównego
Dostęp do skrótów aplikacji z ekranu głównego

Na ekranie głównym urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Lightroom, aby uzyskać dostęp do następujących skrótów:

 • Selfie. Uruchamia moduł aparatu w aplikacji, wykorzystując przedni aparat urządzenia.
 • Aparat Lightroom. Uruchamia moduł aparatu w aplikacji, wykorzystując tylny aparat urządzenia.
 • Dodaj zdjęcia. Uruchamia interfejs importu, gdzie można wybierać i dodawać obrazy z galerii zdjęć urządzenia.

Widżet Aparat

Widżet Aparat Lightroom można dodać do ekranu głównego telefonu. Dotknięcie widżetu Aparat Lightroom przenosi bezpośrednio do aparatu w aplikacji Lightroom.

Ustawienia przechwytywania

Dotknij ikony (), aby wyświetlić Ustawienia.

Funkcja klawiszy głośności

Przypisuje funkcje do przycisków głośności urządzenia, których można używać podczas korzystania z aparatu w aplikacji. Dotknij, aby wybrać opcję Brak, Kompensacja ekspozycji, Przechwyć lub Lupka.

Maksymalna jasność ekranu

Włącz, aby ustawić maksymalną jasność ekranu urządzenia w trybie przechwytywania.  

Geotagowanie zdjęć

Włącz, aby zezwolić na oznaczanie informacji o lokalizacji w metadanych EXIF zdjęcia.

Podpowiedzi

Włącz, aby aktywować podpowiedzi w trybie przechwytywania. Aby wyświetlić podpowiedź, można dotknąć ikony  w interfejsie przechwytywania.

Zapisz nieprzetworzony HDR

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie HDR. Włącz tę opcję, aby zapisać nieprzetworzone oryginalne zdjęcie wraz z przetworzonym zdjęciem RAW HDR.

Zapisz oryginał na urządzeniu

Zapisuje kopię oryginalnego zarejestrowanego obrazu na urządzeniu.  

Wykonywanie zdjęć w trybie automatycznym

Tryb automatyczny w module przechwytywania w aplikacji Lightroom dla systemu Android
(Android) Opcje interfejsu przechwytywania w trybie automatycznym

A. Opcja rejestrowania obrazów RAW/JPEG B. Opcje lampy błyskowej w aparacie C. Przełącz na przedni aparat D. Opcje nakładki wizjera E. Dodatkowe ustawienia przechwytywania F. Przełączanie opcji przechwytywania G. Ustawienia predefiniowane H. Blokada kompensacji ekspozycji I. Przycisk przechwytywania J. Tryb przechwytywania (Auto) K. Podgląd ostatniego zdjęcia L. Opcje proporcji kadrowania M. Opcje licznika czasu uruchamiania N. Zamykanie interfejsu przechwytywania 

Opcje ustawień lampy błyskowej w aparacie

Dotknij ikony (), aby przełączyć pasek opcji lampy błyskowej.

Auto (domyślnie)

Automatycznie włącz lub wyłącz lampę błyskową urządzenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego. Jest to domyślna opcja lampy błyskowej odpowiednia dla ustawień ogólnych.

Włącz (wymuszone działanie lampy błyskowej)

Włącz lampę błyskową urządzenia przy każdej rejestracji zdjęcia.

Wyłącz (wyłącz lampę błyskową)

Wyłącz lampę błyskową urządzenia przy każdej rejestracji zdjęcia.

Powiększanie poprzez rozsuwanie palców

Aby zainicjować powiększanie lub pomniejszanie obrazu w aparacie, można użyć gestu palcami na ekranie wizjera.

 • Aby powiększyć obraz, użyj gestu rozsuwania palców.
 • Aby pomniejszyć obraz, użyj gestu zsuwania palców.

Powiększenie zastosowane w fotografowanym zdjęciu nie ma charakteru nieodwracalnego, dzięki czemu podczas edycji zdjęcia można zawsze przywrócić oryginalne ujęcie (bez powiększenia).

Ustawianie ostrości dotykiem

Podczas wykonywania zdjęć za pomocą aparatu aplikacji Lightroom obiektyw aparatu automatycznie ustawia ostrość na scenie na żywo. Jednak w sytuacjach, w których chcesz uzyskać większą ostrość w określonym obszarze zainteresowania, takim jak obiekt w tle, a nie pierwszy plan, możesz ręcznie ustawić ostrość obiektywu w tym obszarze.

Aby to zrobić:  

 1. Dotknij ekranu wizjera, aby uzyskać ostrzejszy obraz tego obszaru.
 2. Po dotknięciu zostanie wyświetlona ramka pokazująca, gdzie obiektyw ustawia ostrość.

Wykonywanie zdjęć RAW

Uwaga:

Począwszy od wersji 2.0, Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne obsługuje przechwytywanie obrazów DNG RAW na urządzeniach z systemem Android w wersji 5.0 (Lollipop) i nowszych. Funkcja ta jest jednak dostępna tylko w urządzeniach obsługujących przechwytywanie obrazów RAW DNG. Obsługa przechwytywania DNG jest włączana/ustawiana wyłącznie przez producentów urządzeń.

Przechwytywanie w formacie RAW: w module aparatu dotknij odznaki formatu pliku przechwytywania (domyślnie DNG) u góry wizjera, a następnie wybierz opcję DNG. Teraz można robić zdjęcia w formacie RAW DNG (Digital Negative).

Aby sprawdzić, czy urządzenie obsługuje przechwytywanie DNG:

 1. Pierwszy upewnij się, że na urządzeniu mobilnym jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Lightroom.
 2. W widoku Albumy dotknij ikony () w górnym lewym rogu ekranu, aby wyświetlić menu na pasku bocznym.
 3. W wyświetlonym menu dotknij kolejno pozycji Informacje o urządzeniu i pamięć > Informacje o urządzeniu.
 4. Sprawdź, czy opcja Obsługiwane przechwytywanie DNG ma wartość Tak, czy Nie. Jeśli wyświetlona jest wartość Tak, można rejestrować obrazy RAW za pomocą aparatu w aplikacji.

Komponowanie zdjęć za pomocą nakładek wizjera

Nakładki pomagają w komponowaniu zdjęć.

Dotknij ikony (), aby przełączać opcje nakładki.

Opcje nakładki wizjera w programie Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
Opcje nakładki wizjera w programie Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Domyślnie nakładki są wyłączone.

Trójpodział

Wyrównaj obszary przechwytywanego obiektu wzdłuż lub na skrzyżowaniu linii trójpodziału.    

Połowy

Wyrównaj obszary przechwytywanego obiektu wzdłuż lub na skrzyżowaniu linii połówek.

Złote proporcje

Wyrównaj obszary przechwytywanego obiektu wzdłuż lub na skrzyżowaniu siatki Phi, która jest oparta na złotych proporcjach.

Nakładka poziomu

Wykorzystuje czujniki urządzenia do wyrównania aparatu z podłożem w celu uzyskania poziomego ujęć horyzontalnych i zapobiegania zniekształceniom geometrycznym.

Wykonywanie zdjęć przy użyciu ustawień predefiniowanych

Dotknij ikony () w dolnym prawym rogu, aby wyświetlić Ustawienia predefiniowane. Dostępne są następujące Ustawienia predefiniowane:

 • Wysoki kontrast
 • Płasko
 • Ciepłe cienie
 • Czarno-białe o wysokim kontraście
 • Czarno-białe płaskie

Wybierz jedno z ustawień predefiniowanych, aby zastosować je do rejestracji na żywo. Dzięki temu można uzyskać podgląd zdjęcia przed jego wykonaniem. Po ponownym uruchomieniu aparatu w aplikacji Adobe automatycznie ustawiany jest ostatnie używane ustawienie predefiniowane.

Uwaga:

Ustawienia predefiniowane fotografowania są dostępne tylko w urządzeniach z systemem Android, które obsługują funkcję Open GL ES 3.0 i nowsze. Aby sprawdzić wersję standardu Open GL obsługiwaną przez urządzenie, dotknij ikony () w górnym lewym rogu widoku Albumy w celu wyświetlenia menu na pasku bocznym, a następnie dotknij kolejno pozycji Informacje o urządzeniu i pamięć > Informacje o urządzeniu.

Ustawianie kompensacji ekspozycji

Suwak kompensacji ekspozycji w programie Adobe Photoshop Lightroom CC na urządzenia mobilne z systemem Android
(Android) Przesuń palcem na ekranie wizjera, aby dostosować wartość kompensacji ekspozycji.

Po przesunięciu palcem na ekranie wizjera zostanie wyświetlony suwak Kompensacja ekspozycji. Przeciągnij suwak w dowolnym kierunku, aby ustawić żądany poziom ekspozycji.

Zablokuj kompensację ekspozycji na bieżącej wartości Dotknij ikony () w dolnym prawym rogu, aby zablokować kompensację ekspozycji na bieżącej wartości. Ikona zmienia kolor na żółty, sygnalizując stan blokady, a także wskazuje wartość, na jakiej ekspozycja jest zablokowana.

Uwaga:

Kompensację ekspozycji można zablokować tylko w trybie automatycznego przechwytywania.  

Uwaga:

Dotknij dwukrotnie suwaka Kompensacja ekspozycji, aby wyzerować wartość ekspozycji.

Podgląd ostatnio wykonanego zdjęcia

W module aparatu dotknij miniatury w dolnym lewym rogu (ostatnie zdjęcie), aby wyświetlić podgląd ostatnio wykonanych zdjęć.

Uwaga:

Dotknij miniatury ostatniego zdjęcia, aby je wyświetlić. Dotknij podglądu, aby powrócić do widoku z aparatu.

Fotografowanie z różnymi proporcjami kadrowania

Dotknij ikony (), aby wyświetlić proporcje kadrowania. Dostępne są następujące proporcje kadrowania:

 • 16:9
 • 3:2
 • 4:3
 • 1:1

Dotknij ikony, aby wybrać dowolną proporcję, która będzie wyświetlana jako nakładka w wizjerze. To pozwala uzyskać podgląd zdjęcia z wybranymi proporcjami kadrowania nawet przed jego wykonaniem.

Uwaga:

To kadrowanie nie ma charakteru nieodwracalnego. Proporcje kadrowania można zmienić później podczas edycji zdjęcia.

Aktywowanie opóźnionego przechwytywania

Dotknij ikony (), aby przełączyć pasek narzędzi opcji licznika czasu. Można wprowadzić kilka sekund opóźnienia przed wykonaniem zdjęcia. Dostępne opcje umożliwiają ustawienie opóźnienia na 2, 5 lub 10 sekund. Domyślnie opcja licznika czasu jest wyłączona.

Uwaga:

Po ustawieniu opóźnienia będzie ono obowiązywać momentu wyłączenia.

Fotografowanie w trybie Professional

Ręczne dostosowanie czasu otwarcia migawki, czułości ISO oraz odległości ogniskowania w trybie Pro

Tryb automatyczny w module przechwytywania w aplikacji Lightroom dla systemu Android
(Android) Opcje interfejsu przechwytywania w trybie automatycznym

A. Opcja rejestrowania obrazów RAW/JPEG B. Opcje lampy błyskowej w aparacie C. Przełącz na przedni aparat D. Opcje nakładki wizjera E. Dodatkowe ustawienia przechwytywania F. Przełączanie opcji przechwytywania G. Ustawienia predefiniowane H. Blokada kompensacji ekspozycji I. Przycisk przechwytywania J. Tryb przechwytywania (Auto) K. Podgląd ostatniego zdjęcia L. Opcje proporcji kadrowania M. Opcje licznika czasu uruchamiania N. Zamykanie interfejsu przechwytywania 

Tryb Pro w module przechwytywania w aplikacji Lightroom dla systemu Android
(Android) Opcje interfejsu przechwytywania w trybie Pro

A. Opcja rejestrowania obrazów RAW/JPEG B. Opcje lampy błyskowej w aparacie C. Przełącz na przedni aparat D. Opcje balansu bieli E. Ręczna regulacja odległości ogniskowania F. Przełączanie opcji przechwytywania G. Ustawienia predefiniowane H. Blokada kompensacji ekspozycji I. Przycisk przechwytywania J. Tryb przechwytywania (Pro) K. Podgląd ostatniego zdjęcia L. Ustawianie czasu otwarcia migawki M. Ustawianie czułości ISO N. Zamykanie interfejsu przechwytywania 

Uwaga:

Począwszy od wersji 2.1 aplikacja Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne obsługuje ręczne sterowanie czasem otwarcia migawki, ISO i odległością ogniskowania na urządzeniach z systemem Android w wersji 5.0 (Lollipop) i nowszych. Funkcje te są jednak dostępne na urządzeniu tylko wtedy, gdy ich obsługa została włączona/ustawiona przez producenta urządzenia.

Dostosowanie czasu otwarcia migawki

Czas otwarcia migawki określa przedziału czasu, w jakim aparat jest wystawiony na działanie światła. Czas otwarcia można dostosować, aby uzyskać żądany efekt twórczy na zdjęciach.

Można na przykład ustawić długi czas otwarcia migawki, aby uzyskać efekt rozmycia ruchu lub szlaku świetlnego podczas rejestrowania szybko poruszającego się obiektu. Aby zatrzymać ruch tego samego obiektu na zdjęciu, można ustawić krótki czas otwarcia migawki.

Dostosowanie czasu otwarcia migawki w trybie Professional w Adobe Photoshop Lightroom CC na urządzenia mobilne z systemem Android
Czas otwarcia migawki ustawiony na 1/129 sekundy

Dotknij ikony (), aby wyregulować suwak czasu otwarcia migawki. Przesuń suwak w lewo, aby ustawić długi czas otwarcia migawki, lub w prawo, aby uzyskać krótki czas otwarcia migawki.

Uwaga:

Po dostosowaniu czasu otwarcia migawki wartość czułości ISO zostaje automatycznie wyregulowana w celu zrekompensowania i na odwrót. Ma to zapewnić, aby zdjęcie nie było prześwietlone ani niedoświetlone podczas fotografowania.  

Uwaga:

Dotknij dwukrotnie ikony ISO, aby przywrócić wartość Auto.

Dostosowywanie wartości ISO

Wartość ISO określa czułość aparatu na urządzeniu na światło. 

Dostosowanie wartości ISO w trybie Professional w Adobe Photoshop Lightroom CC na urządzenia mobilne z systemem Android
Czułość ISO ustawiona na 495

Dotknij ikony (), aby wyregulować suwak ISO. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć wartość ISO, lub w prawo, aby zwiększyć wartość ISO.

Uwaga:

Wysokie wartości ISO wprowadzają szumy w zarejestrowanych zdjęciach. Dlatego wysokie wartości ISO należy stosować tylko wtedy, gdy konieczne jest uzyskanie bardzo krótkich czasów otwarcia migawki.

Uwaga:

Dotknij dwukrotnie ikony ISO, aby przywrócić wartość Auto.


Dostosowanie odległości ogniskowania aparatu

Przy użyciu tego ustawienia można zwiększyć lub zmniejszyć odległość ogniskowania aparatu na urządzeniu.

Dostosowywanie odległości ogniskowania w trybie Professional w programie Adobe Photoshop Lightroom CC na urządzenia mobilne z systemem Android
Odległość ogniskowania ustawiona na 36%.

Dotknij ikony (), aby wyregulować suwak odległości ogniskowania. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć odległość ogniskowania; przesuń go w prawo, aby zwiększyć odległość ogniskowania.

Uwaga:

W trybie przechwytywania Professional dotknij ikony Resetuj, aby zresetować czas otwarcia migawki, czułość ISO, balans bieli i ręcznie ustawioną odległość ogniskowania do wartości Auto.

Uwaga:

Dotknij dwukrotnie ikony [ ], aby zresetować ręcznie ustawioną odległość ogniskowania do wartości Auto.

Ustawianie opcji balansu bieli

W trybie Professional dotknij ikony (), aby wyświetlić pasek opcji balansu bieli.

Opcje balansu bieli i blokada balansu bieli w programie Adobe Photoshop Lightroom CC na urządzenia mobilne (Android)
(Android) Opcje balansu bieli i blokada balansu bieli w trybie Pro

A. Automatyczny balans bieli w stanie zablokowania B. Żarowe C. Fluorescencyjny D. Światło dzienne E. Pochmurny 

Na pasku opcji można wybrać predefiniowane ustawienie balansu bieli w zależności od warunków oświetleniowych — automatyczny balans bieli, światło żarowe, światło fluorescencyjne, światło dzienne, zachmurzenie i ustawienie niestandardowe.

Automatyczny balans bieli — jest to opcja domyślna.

Funkcja automatycznej blokady balansu bieli (Android) — naceluj aparat na neutralną kolorową powierzchnię, aby pobrać próbkę i zablokować balans bieli.

Uwaga:

Dotknij dwukrotnie ikony Balans bieli, aby zresetować balans bieli do wartości Auto.

Rejestrowanie scen o wysokim kontraście w trybie HDR

Uwaga:

Po ostatniej aktualizacji tryb HDR jest dostępny tylko na urządzeniach mobilnych Samsung S8, Samsung S8+, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung Note 8, Google Pixel, Google Pixel 2, Google Pixel XL, Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 3 XL, One Plus 5.

Funkcja HDR jako zapowiedź technologii: w innych zgodnych urządzeniach mobilnych z systemem Android, które spełniają poniższe specyfikacje, tryb HDR jest dostępny jako funkcja Zapowiedzi technologii, którą można włączyć w menu na pasku bocznym.

 • 3 GB pamięci RAM lub więcej
 • System operacyjny Android w wersji 6.0 (Marshmallow) lub nowszej
 • Wersja aplikacji to „Arm8”.
 • Obsługiwane jest przechwytywanie DNG

 Aby sprawdzić dane techniczne urządzenia: w menu na pasku bocznym przejdź do opcji Informacje o urządzeniu i pamięć > Informacje o urządzeniu.

Tryb HDR umożliwia wykonywanie zdjęć o wysokim zakresie dynamiki za pomocą aparatu w aplikacji w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Po naciśnięciu przycisku przechwytywania w trybie HDR w celu zarejestrowania sceny o wysokim kontraście program Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne automatycznie wykonuje wszystkie operacje przetwarzania w tle, aby utworzyć obrazu RAW HDR:

 • Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne analizuje scenę, aby określić odpowiedni rozkład wartości ekspozycji w celu przechwycenia wielu obrazów z różną ekspozycją. 
 • Funkcja automatycznego wyrównania wyrównuje zdjęcia o różnej ekspozycji, aby skompensować wszelkie ruchy dłoni podczas wykonywania zdjęcia w trybie HDR.
 • Program usuwa rozjaśnienia z sekwencji zdjęć o różnej ekspozycji w celu kompensacji ruchomych obiektów, takich jak samochody, ludzie lub liście w rejestrowanej scenie.
 • Aplikacja automatycznie dostosowuje odcienie, aby uzyskać równomiernie stonowany scalony obraz HDR. 
 • Scala sekwencję zdjęć o różnej ekspozycji, tworząc 32-bitowy zmiennoprzecinkowy plik DNG — przetworzony obraz RAW HDR.

Wynikowy plik RAW HDR jest podobny do typu pliku, jaki można uzyskać podczas korzystania z funkcji scalania HDR w programie Lightroom na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat scalania HDR w aplikacji Lightroom CC, zobacz Scalanie zdjęć HDR.

Wygenerowane pliki RAW HDR mają duży rozmiar i wymagają wielu operacji przetwarzania w tle, jak wyjaśniono powyżej. Dlatego po zarejestrowaniu obrazu zdjęcie HDR może pojawić się w widoku zdjęć Lightroom lub w siatce widoku dopiero po jakimś czasie. 

 1. W dowolnym widoku dotknij ikony aparatu w dolnym prawym rogu, aby włączyć aparat w aplikacji.  

 2. W interfejsie przechwytywania wybierz tryb HDR z menu w dolnym lewym rogu interfejsu.

 3. (Opcjonalnie) W razie potrzeby dostosuj poziom powiększenia przed wykonaniem zdjęcia w trybie HDR. Aby dowiedzieć się, jak dostosować poziom powiększenia w wizjerze, zobacz Powiększanie poprzez rozsuwanie palców.

  Uwaga:

  Aby zapisać oryginalny nieprzetworzony obraz wraz z obrazem RAW HDR w programie Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne (Android), dotknij ikony ustawień  ustawienia opcję Zapisz nieprzetworzony oryginał w menu Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej o innych ustawieniach, patrz Ustawienia przechwytywania.

 4. Dotknij przycisku przechwytywania, trzymając urządzenie mobilne nieruchomo w rękach. W jednej sesji można wykonać wiele zdjęć HDR. 

 5. Dotknij ikony krzyżyka w górnym lewym rogu, aby zamknąć interfejs przechwytywania i powrócić do ostatniego widoku. Po zamknięciu interfejsu aplikacja Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne rozpoczyna przetwarzanie obrazów HDR.

  Uwaga:

  Przetwarzanie obrazów HDR w celu utworzenia ostatecznego wynikowego obrazu RAW HDR to proces wymagający dużej mocy obliczeniowej i bardzo obciążający procesor graficzny. Dlatego po zarejestrowaniu obrazu zdjęcie HDR może pojawić się w widoku zdjęć Lightroom lub w siatce widoku dopiero po jakimś czasie. Aby sprawdzić stan przetwarzania, dotknij ikony chmury () i sprawdź postęp pod nagłówkiem Przetwarzanie wykonanych zdjęć w menu.

  Po zakończeniu przetwarzania HDR obrazy zostają zaimportowane do programu Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne.

  Na pasku Powiadomienia na urządzeniu z systemem Android program Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne wyświetla powiadomienia o postępie i stanie ukończenia procesu importowania.

 6. Przetworzone obrazy HDR pojawią się teraz w widoku zdjęć Lightroom lub w widoku siatki.

  Po otwarciu dowolnego obrazu HDR do edycji w widoku Lupa można zauważyć, że nazwa obrazu HDR zawiera przyrostek „-hdr”.

   

Uwaga:

Aby dowiedzieć się, jak rejestrować zdjęcia przy użyciu Lightroom na urządzenia iPad lub iPhone, zobacz Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto