Edycja filmów w programie Lightroom

Dowiedz się, jak edytować filmy za pomocą różnych elementów sterujących edycji i ustawień predefiniowanych w aplikacji Lightroom (na komputery).

Teraz możesz przycinać i edytować klipy wideo w programie Lightroom! Począwszy od wersji Lightroom na komputery z czerwca 2022 roku, w programie Lightroom można łatwo stosować elementy sterujące edycją i przycinać filmy. W widoku Szczegół można korzystać z elementów sterujących Edycja, aby osiągnąć pożądany cel edycji filmów. 

Możesz również kopiować i wklejać ustawienia edycji zdjęć i filmów, aby uzyskać spójny wygląd zarówno zdjęć, jak i filmów.

W tym artykule można dowiedzieć się, jak:

Uwaga:

Importowanie materiałów wideo do aplikacji Lightroom

 1. Kliknij ikonę ( ) po lewej stronie, aby wyświetlić panel Moje zdjęcia.

  W panelu Moje zdjęcia zaimportuj film lub wybierz album zawierający film, który chcesz edytować.

 2. W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz film, który chcesz edytować. Następnie kliknij ikonę () na pasku narzędzi w dolnej części, aby przejść do widoku Szczegół.

  W widoku Szczegół () wybierz film do edycji z taśmy filmowej widocznej u dołu bieżącego zaznaczenia.

  Uwaga:

  Z elementów sterujących do edycji można korzystać wyłącznie w widoku Szczegół.

 3. Aby wyświetlić panel Edycja w widoku Szczegół, kliknij ikonę () w górnym prawym rogu.

  Można teraz rozwinąć/zwinąć panele, aby uzyskać dostęp do zorganizowanych w nich elementów sterujących — ProfilŚwiatło, Kolor, Efekty.

  Ekran edycji w aplikacji Lightroom
  Ekran edycji w programie Lightroom do edycji materiałów wideo.

  Uwaga:

  Elementy sterujące edycji, takie jak Szczegół, Optyka, i Geometria są obecnie niedostępne podczas edycji materiałów wideo w programie Lightroom.

Używanie ustawień predefiniowanych do edycji filmów w programie Lightroom

Uwaga:

Niektóre ustawienia predefiniowane są częściowo zgodne z filmami wideo ze względu na ograniczoną kompatybilność z elementami sterującymi ulepszania. Wszystkie ulepszenia zgodne z filmami zostaną automatycznie zastosowane po wybraniu Ustawienia predefiniowanego.

Nadaj swoim filmom profesjonalny charakter dzięki Ustawieniom predefiniowanym w programie Lightroom. Możesz wybierać spośród szeregu ustawień predefiniowanych dostępnych w różnych motywach, takich jak Retro, C-B, Ustawienia predefiniowane wideo itp. w celu dostosowania do swoich potrzeb w zakresie edycji.

Zastosowanie Ustawienia predefiniowanego

Aby zastosować ustawienia predefiniowane do filmów, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij ikonę Edycja, a następnie przycisk Ustawienia predefiniowane.

 2. W panelu Ustawienia predefiniowane można wybrać żądane ustawienie predefiniowane z jednej z następujących kategorii:

  Zalecane ustawienia predefiniowane

  Te ustawienia predefiniowane są przedstawiane automatycznie na podstawie wideo przy wsparciu technologii Adobe Sensei. Z upływem czasu wyniki mogą się zmieniać nawet dla tego samego filmu. Użyj dostępnych opcji karuzeli, takich jak Delikatne, Silne, HDR itd., aby z łatwością filtrować te ustawienia predefiniowane.

  Ustawienia predefiniowane premium

  Te ustawienia predefiniowane są aktualizowane z każdym wydaniem i obejmują takie kategorie, jak AdaptacyjnePortrety, Podróż, Kinowe, Filmy i inne.

  Twoje

  Są to wszystkie ustawienia predefiniowane utworzone lub zapisane przez użytkownika, a także wszystkie domyślne ustawienia predefiniowane dołączone do aplikacji Lightroom.

  Uwaga:
  • Panel obejmuje częściowo zgodne ustawienia predefiniowane.
  • W obszarze Zalecane ustawienia predefiniowane przesuń wskaźnik nad miniaturą ustawienia i kliknij opcję Więcej podobnych, aby wyświetlić więcej podobnych ustawień predefiniowanych. Można również kliknąć ikonę z trzema kropkami w miniaturze, aby zobaczyć, od kogo pochodzi ustawienie predefiniowane, obserwować autora i zapisać ustawienie predefiniowane.
 3. Aby zastosować ustawienie predefiniowane do filmu, wystarczy kliknąć ustawienie predefiniowane.

  Panel Ustawienia predefiniowane do edycji materiałów wideo w programie Lightroom.
  Panel Ustawienia predefiniowane do edycji materiałów wideo w programie Lightroom.

 4. Użyj suwaka Intensywność, aby dostosować intensywność ustawienia predefiniowanego. Zakres obejmuje wartości od 0 do 200. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień predefiniowanych, patrz Edycja zdjęć.

Dodaj Profil do swoich filmów

Profile w programie Lightroom są przydatne w oddawaniu kolorów i tonacji w materiałach wideo. 

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na filmach. Profile dostępne w panelu Profil mają służyć jako punkt początkowy lub podstawa do edycji filmów.

Zastosowanie profilu na filmie nie zmienia ani nie nadpisuje wartości innych parametrów suwaków kontrolnych. Dzięki temu możesz dowolnie edytować filmy, a następnie zdecydować, czy chcesz zastosować profil na zmodyfikowanym filmie.

Stosowanie profili

 1. Kliknij ikonę () w górnym prawym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

  Aby wyświetlić dostępne profile dla filmów w programie Lightroom, kliknij przycisk Przeglądaj w panelu Profil.

 2. Rozwiń dostępne grupy profili, aby wyświetlić profile dostępne w danej grupie.

  Dodaj profil do filmów w programie Lightroom na komputery
  Dodaj profil do filmów w programie Lightroom na komputery

  Uwaga:

  Grupy profili, takie jak C-B i niektóre inne podzbiory, są na razie niedostępne do edycji filmów w programie Lightroom.

 3. Przesuń kursor nad dowolny profil, aby wyświetlić podgląd jego efektu na zdjęciu. Kliknij profil, aby zastosować go na filmie. 

Aby dowiedzieć się więcej o przepływie pracy w profilu w Lightroom, zobacz Profil

Dostosuj Światło, Kolor i Efekty w swoich filmach

Osiągnij precyzyjne cele edycyjne w programie Lightroom, korzystając z takich elementów sterujących, jak Światło, Kolor oraz Efekty. Użyj suwaków edycji, aby dostosować ekspozycję, jaskrawość, winietę itp. w swoich filmach. 

Uwaga:

Począwszy od wersji programu Lightroom z kwietnia 2023 r. (6.3) można uzyskać dostęp do elementów sterujących edycji, takich jak Automatyczny i Czarno-biały w celu ulepszania materiałów wideo.

Światło

Użyj suwaków edycyjnych dostępnych w panelu Światło, aby dostosować zakres tonalny w swoich filmach.

 • Ekspozycja — ten suwak służy do regulacji jasności filmów. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić film; przesuń suwak w prawo, aby rozjaśnić film.
 • Kontrast — określa kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi kolorami. Przesunięcie suwaka w lewo tonuje kontrast, a przesunięcie suwaka w prawo zwiększa jego dramatyzm. 
 • Podświetlenia — reguluje jasność jaśniejszych elementów filmów. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić podświetlenia i odzyskać szczegóły; przesuń suwak w prawo, aby je rozjaśnić i zmniejszyć szczegóły.
 • Cienie — przesuń suwak w lewo, aby pogłębić cienie; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły.
 • Biele — ustawia punkt bieli filmu. Przesuń suwak w prawo, aby więcej kolorów zmieniło się całkowicie w kolor biały.
 • Czernie — ustawia czarny punkt filmu. Przesuń suwak w lewo, aby więcej kolorów zmieniło się całkowicie w kolor czarny.

Cienie

Biele

Czernie

Uwaga:

Elementy sterujące Krzywa tonalna i Krzywa punktowa są obecnie niedostępne podczas edycji filmów.

Kolor

Suwaki edycyjne w panelu Kolor umożliwiają szybkie i łatwe dostosowywanie kolorów w nagraniach wideo. Można także skorzystać z opcji Mieszalnik kolorów i Gradacja kolorów, aby poprawić kolorystykę filmów i uzyskać pożądane wyniki edycji.

Temperatura

Tinta

Ten element sterujący określa, jak żółty/ciepły lub niebieski/chłodny ma być film.

Ten element sterujący umożliwia ustawienie zielonego lub karmazynowego odcienia obrazu.

Jaskrawość

Nasycenie

Za pomocą tego elementu sterującego można zwiększyć intensywność przytłumionych kolorów w filmie.

Za pomocą tego elementu sterującego można zwiększyć intensywność wszystkich kolorów w filmie.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kolor.

Efekty

Dodaj efekty do swoich filmów, korzystając z suwaków regulacji Winieta i Ziarnistość w panelu Efekty.

Winieta

Za pomocą tego suwaka można przyciemnić lub rozjaśnić zewnętrzne krawędzie filmu. 

 • Wtapianie — niższe wartości zmniejszają zmiękczenie między winietą a otaczającymi ją pikselami. Wyższe wartości zwiększają zmiękczenie.
 • Punkt środkowy — niższe wartości powodują zastosowanie ustawienia Ilość do większego obszaru z dala od narożników. Wyższe wartości ograniczają regulację do obszaru bliżej narożników.
 • Zaokrąglenie — niższe wartości dają bardziej owalny efekt winiety. Wyższe wartości dają bardziej okrągły efekt winiety.
 • Podświetlenia — kontroluje stopień zachowanego kontrastu podświetlenia, gdy ustawienie Intensywność ma wartość ujemną. Nadaje się do filmów z małymi podświetleniami, takimi jak świece i lampy.
Efekt winiety w programie Lightroom
Dodawanie efektu winiety do filmów w programie Lightroom

Ziarno

Przesuń suwak w prawo, aby dodać ziarnistość do filmu.

 • Rozmiar: kontroluje wielkość ziaren. Przy rozmiarach 25 lub większych zostaje dodany kolor niebieski, co zapewnia lepszy efekt z redukcją szumów.
 • Nierówność — kontroluje regularność ziaren. Przesunięcie w lewo powoduje, że ziarna są bardziej jednolite; przesunięcie w prawo powoduje, że ziarna stają się bardziej nierówne.
Efekt ziarna w programie Lightroom
Dodaj efekt ziarna do swoich filmów w programie Lightroom

Uwaga:

Tworzenie wersji nie jest obecnie obsługiwane w przypadku edycji wideo w programie Lightroom. W związku z tym edycje dokonane we współpracy z innymi fotografami będą miały pierwszeństwo przed oryginalnymi edycjami.

Kopiowanie i wklejanie zmian w materiale wideo

Jeśli chcesz zastosować te same ustawienia edycji do innych materiałów wideo lub zdjęć w albumie, po prostu skopiuj ustawienia edycji z filmu i wklej je do wybranych obrazów i materiałów wideo. 

Skróty klawiaturowe do kopiowania i wklejania zmian ze zdjęć do filmów:

 • W systemie macOS – Command + C (kopiuj) i Command + V (wklej)
 • W systemie Windows – Ctrl+C (kopiuj) i Ctrl+V (wklej)

Można również wybrać opcję Kopiuj ustawienia edycji u dołu ekranu, aby skopiować ustawienia z wybranego materiału wideo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania i wklejania, zobacz artykuł Kopiowanie i wklejanie edycji.

Przycinanie, obracanie i przerzucanie filmów w programie Lightroom

Panel Przycinanie i obracanie w programie Lightroom umożliwia przycinanie fragmentów filmów. Można także obracać film i przerzucać go w razie potrzeby.

Wykonaj poniższe kroki, aby przyciąć film w programie Lightroom:

 1. Otwórz materiał wideo, który chcesz przyciąć. Możesz również kliknąć ikonę Przytnij w prawym dolnym rogu osi czasu materiału wideo.

  Ikona przycinania w prawym dolnym rogu panelu osi czasu.
  Ikona przycinania w prawym dolnym rogu panelu osi czasu.

 2. Elementy sterujące można również znaleźć narzędziu Przycinanie i obracanie w prawym górnym rogu ekranu i wprowadzić wartości liczbowe przycięcia. 

  przycinanie filmów w programie Lightroom
  Przycinanie filmów w programie Lightroom

 3. Przeciągnij uchwyty punktów wejścia i wyjścia, aby przyciąć początek lub koniec filmu. Operację można również określić za pomocą danych Początek i Koniec w panelu Przycinanie i obracanie.

 4. Aby obrócić lub odbić film, wybierz ikonę Obróć w lewo / Obróć w prawo lub Odbij w poziomie / Odbij w pionie.

Eksportować filmy w programie Lightroom

Po pomyślnym zastosowaniu pożądanych zmian w filmie można wykonać poniższe kroki, aby wyeksportować filmy:

 1. Po zakończeniu edycji filmu kliknij przycisk Plik > Eksportuj (Ctrl + E).

 2. Wybierz Ustawienia eksportu wideo, w jakich chcesz wyeksportować swój film:

  • Typ wideo
   Wybierz opcję Oryginał, jeśli chcesz eksportować oryginalny film.
   Wybierz opcję MP4, jeśli chcesz wyeksportować film z wprowadzonymi zmianami.
  • Można również wyodrębnić i wyeksportować Bieżącą klatkę z filmu.
  • Nazewnictwo plików: nazwa pliku Oryginalna, Niestandardowa lub Data rejestracji
  Opcje eksportu do eksportowania materiałów wideo w programie Lightroom.
  Opcje eksportu do eksportowania materiałów wideo w programie Lightroom.

 3. Kliknij przycisk Eksportuj wideo.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto