Błąd: „Wymagane ponowne uruchomienie... Problem z menu”

W programie Lightroom wystąpił problem z menu

W programie Lightroom pojawia się następujący błąd:
"Wymagane ponowne uruchomienie. W programie Lightroom wystąpił problem z menu. Niektóre polecenia menu nie będą działać do momentu ponownego uruchomienia programu Lightroom."

Ten błąd może wystąpić po dłuższym czasie korzystania z programu Lightroom bez ponownego uruchamiania, zwłaszcza jeśli korzystasz z wielu menu. Jednym ze sposobów korzystania z wielu menu jest posiadanie dużej liczby ustawień wstępnych wywoływania i klikanie zdjęć prawym przyciskiem myszy w celu wykonania pozycji menu. 

Rozwiązanie: Uruchom ponownie program Lightroom

Ponowne uruchomienie resetuje liczbę menu programu Lightroom, umożliwiając jego prawidłowe działanie.

Po ponownym uruchomieniu programu ustawienia predefiniowane wywoływania nie będą wyświetlane w menu kontekstowym. Wybierz element menu Wczytaj ustawienia predefiniowane, aby przywrócić ustawienia predefiniowane do menu kontekstowego. Należy jednak pamiętać, że problem ten może się powtórzyć po załadowaniu ustawień predefiniowanych w ten sposób.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto