Czarne panele w programie Lightroom | macOS

Problem

Panele na górze, po lewej i prawej stronie w interfejsie użytkownika programu Lightroom stają się „czarne” w sposób przerywany podczas wykonywania takich czynności, jak przełączanie pomiędzy modułami programu Lightroom lub minimalizowanie i maksymalizowanie okna programu Lightroom.

Problem: czarne panele w programie Lightroom

Wersje produktu, których dotyczy problem

Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8 i wersje wcześniejsze

System operacyjny

macOS 10.12 (Sierra), Mac OS X 10.11 (El Capitan)

Uwaga:

Zespół programu Lightroom podjął próby rozwiązania tego problemu w znacznym stopniu, zmniejszenia liczby jego występowania oraz automatycznego odzyskiwania danych w przypadku, gdy problem ten nadal występuje. Jeśli korzystasz z programu Lightroom w starszej wersji systemu Mac OS X 10.11, problem może się czasami pojawiać. Wypróbuj najnowszą wersję programu Lightroom i podziel się z nami swoimi uwagami.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem:

  • Zaktualizuj program do wersji Lightroom CC 2015.10/Lightroom 6.10 lub nowszej.
  • Zaktualizuj system do wersji macOS Sierra 10.12.4 lub nowszej.

Obejście dla systemu macOS 10.11 i starszych wersji

Jeśli panele programu Lightroom są czarne na komputerze Mac, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem:

  1. Na pasku Dock w komputerze Mac kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Lightroom i wybierz z menu polecenie Ukryj.

    Ukryj program Lightroom za pomocą menu Dock

  2. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Lightroom w Dock i wybierz z menu polecenie Pokaż.

    Wyświetlanie programu Lightroom za pomocą Dock

Panele programu Lightroom powinny być teraz widoczne.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto