Zdjęcia usunięte z aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne są wyświetlane w programie Lightroom jako zsynchronizowane

Usuwanie zdjęć wyświetlanych w programie Lightroom jako zsynchronizowane

Po usunięciu zdjęcia lub kolekcji z aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne, zdjęcie lub kolekcja są wyświetlane w programie Lightroom jako zsynchronizowane.

Chociaż zdjęcie lub kolekcja wydają się zsynchronizowane, liczba zsynchronizowanych zdjęć jest różna w programach Lightroom i Lightroom na urządzenia przenośne.

Rozwiązanie

Zdjęcia usunięte z aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne nie są usuwane z chmury. Dlatego liczba zsynchronizowanych zdjęć może być różna w programach Lightroom i Lightroom na urządzenia przenośne. Użyj tego obejścia, aby usunąć obrazy lub kolekcję z chmury i skoordynować dane między dwiema aplikacjami.

  1. W programie Lightroom wybierz opcję Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia w panelu Katalog w module Biblioteka.
  2. Zaznacz wszystkie zdjęcia w tej grupie, które nie są obecnie częścią zsynchronizowanej kolekcji. Są to zdjęcia, które zostały usunięte z aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne, ale w programie Lightroom są nadal widoczne jako zsynchronizowane.
  3. Dodaj te zdjęcia do dowolnej zsynchronizowanej kolekcji.
  4. Usuń te zdjęcia z tej zsynchronizowanej kolekcji. 
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto