Wysyłanie dokumentów do podpisu

Poniżej opisano szybkie kroki związane z wysyłaniem dokumentów za pośrednictwem usługi Adobe Sign.

Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem usługi Adobe Sign i szybkie kroki nie są wystarczającym objaśnieniem, opis każdego z procesów będzie zawierał również łącze do w pełni ilustrowanego artykułu z opisem krok po kroku.

„Tylko ja podpisuję” — gdy wymagany jest tylko Twój podpis

 1. Na stronie pulpitu kliknij opcję Tylko ja podpisuję.
 2. Podaj adres e-mail odbiorcy w polu Do:.
 3. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz do wysłania dokument z biblioteki.
 4. Wybierz opcję Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Przeciągnij i upuść wymagane pola w dokumencie.
 7. Kliknij przycisk Wyślij, a następnie Podpisz.
 8. Wypełnij pola i zastosuj swój podpis.
 9. Kliknij przycisk Kliknij, aby podpisać.

Uwaga:

Jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Ktoś inny musi podpisać wysyłany dokument

 1. Kliknij stronę Wyślij lub kliknij przycisk Uzyskaj podpis w dokumencie.
 2. Podaj adres e-mail sygnatariusza w polu Wpisz adres e-mail odbiorcy.
 3. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz do wysłania dokument z biblioteki.
 4. Wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Przeciągnij pola z góry strony na dokument.
 7. Kliknij przycisk Wyślij.

Uwaga:

Jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Wysyłany dokument musi zostać podpisany przez kilka stron

 1. Przejdź do strony Wyślij.
 2. Wprowadź adresy e-mail sygnatariuszy w kolejności, w jakiej mają oni podpisywać dokument.
 3. Załącz dokument za pośrednictwem przycisku Załącz lub wybierz dokument znajdujący się w bibliotece.
 4. Wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Przeciągnij i upuść pola dla pierwszego sygnatariusza (domyślne zaznaczenie).
 7. Wybierz następnego sygnatariusza z menu rozwijanego Wybierz uczestnika w prawym górnym rogu prawego panelu.
 8. Umieść pola dla następnego sygnatariusza.
 9. Kliknij przycisk Wyślij.

Uwaga:

Jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Mega Sign – wysyłaj setki transakcji za jednym razem

 1. Na stronie pulpitu kliknij opcję Mega Sign.
 2. Wprowadź żądane adresy e-mail w polu Do: lub kliknij opcję Importuj odbiorców i scal pola z pliku, aby załadować plik CSV.
 3. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz do wysłania dokument z biblioteki.
 4. Wybierz opcję Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Przeciągnij pola z góry strony na dokument. Każdy odbiorca otrzyma ten sam dokument, dlatego pola są widoczne dla każdego sygnatariusza.
 7. Kliknij przycisk Wyślij.

Uwaga:

Jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Aplikacja mobilna – wysyłaj dokumenty, korzystając z aplikacji na system iOS lub Android

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Adobe Sign.
 2. Dotknij opcji Wyślij do podpisania.
 3. Podaj adres e-mail sygnatariusza w polu Do:.
 4. Dotknij opcji Załącz dokument, wybierz dokument do wysłania i dotknij przycisku Załącz.
 5. Zgodnie z potrzebą dokonaj edycji Nazwy dokumentu lub Wiadomości.
 6. Jeśli potrzebujesz umieścić pola w dokumencie, dotknij opcji Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza i ustaw wartość Wł.
 7. Dotknij przycisku Wyślij do podpisania.
 8. Jeśli chcesz dodać pola, dotknij i przeciągnij je na dokument, a następnie dotknij przycisku Wyślij.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online