Wysyłanie umowy do wielu sygnatariuszy

Uzyskiwanie wielu podpisów na jednym dokumencie to jeden z głównych procesów wykorzystywanych w usłudze Adobe Sign. Pozwala on na zbieranie podpisów w określonej kolejności (lub równolegle w przypadku kont Pro i wyższych).

Szybkie kroki

 1. Przejdź do strony Wyślij.
 2. Wprowadź adresy e-mail sygnatariuszy w kolejności, w jakiej mają oni podpisywać dokument.
 3. Załącz dokument, korzystając z przycisku Dodaj pliki lub przeciągając i upuszczając plik.
 4. Wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Przeciągnij i upuść pola dla pierwszego sygnatariusza (domyślne zaznaczenie).
 7. Wybierz następnego sygnatariusza z menu rozwijanego Wybierz uczestnika w prawym górnym rogu strony.
 8. Umieść pola dla następnego sygnatariusza.
 9. Kliknij przycisk Wyślij.

Krok po kroku

 1. Podaj adresy e-mail sygnatariuszy w polu Wpisz adres e-mail odbiorcy. Domyślnie kolejność wprowadzania adresów e-mail określa kolejność podpisywania.

  Wprowadź adresy e-mail

  Uwaga:

  Na poziomie usługi Pro i wyższym nadawca może umożliwić sygnatariuszom podpisywanie równoległe lub w kolejności.

 2. Załącz dokument i zaznacz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, aby umieścić pola dla wszystkich sygnatariuszy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kliknij przycisk Dalej
 3. Zostanie wyświetlone środowisko tworzenia dokumentu z funkcją przeciągania i upuszczania. Domyślnie w menu rozwijanym Wybierz uczestnika w prawym górnym rogu strony zaznaczany jest pierwszy wprowadzony adres e-mail.

  Wybierz uczestników
 4. Przeciągnij do dokumentu pola dla danego sygnatariusza z panelu w prawej części ekranu.

  Dodaj podpis
 5. Z menu rozwijanego Wybierz uczestnika wybierz kolejnego sygnatariusza.

  Wybierz kolejnego sygnatariusza
 6. Ponownie przeciągnij z panelu u góry do dokumentu pola dla danego sygnatariusza.

  Uwaga:

  Przypisanie pola do sygnatariusza można również dostosować, klikając dwukrotnie pole i wybierając sygnatariusza z menu rozwijanego Rola.

  Wybierz rolę
 7. Wykonaj kroki 5 i 6 dla wszystkich poszczególnych sygnatariuszy. Po umieszczeniu wszystkich pól dla poszczególnych sygnatariuszy kliknij przycisk Wyślij.

  Kliknij przycisk Wyślij

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online