Omówienie strony głównej

Omówienie

Strona główna została zaprojektowana tak, aby podkreślić często używane funkcje, zapewniając dostęp do wysyłania umów w ramach szablonów i obiegów pracy oraz do opcji tworzenia szablonów dokumentów w bibliotece, formularzy internetowych i transakcji zbiorczych.

Obraz

Opcje w sekcji Zrób więcej z aplikacją Acrobat Sign są widoczne tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia dostępu do tej funkcji.

Dostęp do funkcji jest kontrolowany przez administratorów na poziomie konta (w ustawieniach globalnych) lub grupy (w ustawieniach grupy).


Elementy dostępne na stronie głównej

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zawartości stron pomocy po kliknięciu znaku zapytania w prawym górnym rogu dowolnego okna Acrobat Sign.  Kliknięcie znaku zapytania powoduje otwarcie menu podrzędnego z następującymi opcjami:

 • Podręcznik użytkownika — otwiera nową kartę przeglądarki z podręcznikiem użytkownika usługi Acrobat Sign.
 • Samouczki — otwiera nową kartę z samouczkami wideo usługi Acrobat Sign.
 • Kontakt z działem pomocy technicznej – otwiera portal działu pomocy technicznej, który umożliwia uzyskanie wsparcia za pomocą poczty e-mail, chatu lub przez telefon.
  • Opcje pomocy technicznej zależą od poziomu usług na koncie klienta.
  • Żądania zmiany ustawień, modyfikacji konta lub zbadania konkretnej transakcji (lub innej zawartości konta użytkownika) muszą być składane przez administratora konta dla konta Acrobat Sign.
 • Informacje o wydaniu – łącze do informacji o bieżącym wydaniu.
Pomoc — znak zapytania

Łącze W toku u góry strony wskazuje liczbę umów, które są obecnie w trakcie podpisywania.

 • Filtr W toku nie zawiera umów, które oczekują na Twoją interakcję (jako zalogowanego użytkownika).
W toku

Kliknięcie tekstu W toku powoduje otwarcie strony Zarządzaj z włączonym filtrowaniem umów W toku:

Zarządzanie stroną – W toku

Znajdujące się w górnej części strony łącze Oczekujące na Ciebie odzwierciedla liczbę umów oczekujących obecnie na Twoją akcję:

Obraz

Kliknięcie tekstu Oczekujące na Ciebie powoduje otwarcie strony Zarządzaj z zaznaczonym filtrem Oczekujące na Ciebie:

Strona Zarządzaj – umowy oczekujące na Ciebie

Każda umowa wymieniona na liście Oczekujące na Ciebie zawiera łącze Podpisz, które otwiera umowę w gotowości na Twoje działanie.

Dostęp do treści zdarzeń i alertów można uzyskać, korzystając z łącza znajdującego się u góry Strony głównej:

Obraz

Kliknięcie tekstu Zdarzenia i Alerty powoduje otwarcie dziennika ostatnich powiadomień:

Dziennik zdarzeń i alertów

W dzienniku ostatnich powiadomień wyświetlana jest lista zdarzeń, których rejestrowanie włączono u użytkownika.

 • Zdarzenia i alerty wymienione są na osobnych kartach.
 • Każda z wymienionych umów zawiera łącze.  Łącze to otwiera widok umowy w jej bieżącym stanie.
 • Skonfiguruj rejestrowanie zdarzeń i alertów, klikając ikonę klucza po prawej stronie, tuż nad datami zdarzeń/alertów.

Kliknięcie przycisku Poproś o podpisy powoduje otwarcie standardowej pustej strony Wyślij.

> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wysyłaniu umowy do podpisania

Obraz

Aby rozpocząć nową umowę, wybierz szablon z biblioteki lub z niestandardowego obiegu pracy, klikając przycisk Zacznij z biblioteki.  Wybierz jedną z opcji:

 • Ostatnio używane – lista 20 ostatnio używanych szablonów (według ostatniego użycia, od góry).
 • Dokument w bibliotecelista wszystkich dostępnych szablonów w bibliotece.
 • Obieg pracy wyświetla listę wszystkich dostępnych obiegów pracy dla użytkownika.

Po zaznaczeniu pliku lub obiegu pracy kliknij przycisk Rozpocznij.

Zacznij od biblioteki

Kliknięcie przycisku Wypełnij i podpisz dokument powoduje otwarcie standardowej pustej strony Wypełnij i podpisz.

> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o funkcji Wypełnij i podpisz

Obraz

Kliknięcie przycisku Publikowanie formularza internetowego powoduje otwarcie standardowej pustej strony Utwórz formularz internetowy.

> Kliknij tutaj, aby zapoznać się z formularzami internetowymi

Obraz

Kliknięcie przycisku Wyślij zbiorczo otwiera standardową pustą stronę Wyślij zbiorczo

> Kliknij tutaj, aby przejrzeć opcję Wyślij zbiorczo

Obraz

Kliknięcie przycisku Utwórz szablony dokumentów powoduje otwarcie standardowej pustej strony
Utwórz szablon biblioteki.

> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu szablonów biblioteki

Obraz

Kliknięcie przycisku Zarządzaj wszystkimi umowami i śledź je otwiera stronę Zarządzaj.

Obraz

Przycisk Ulepsz swoje konto otwiera nową stronę, która różni się w zależności od najwyższego poziomu uprawnień w usłudze Acrobat Sign (użytkownik, administrator grupy lub administrator konta):

Obraz

 

Użytkownicy widzą na niej sekcję Mój podpis w menu Preferencje osobiste, co zapewni im najlepsze wsparcie przy tworzeniu podpisów:

>>Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu podpisu

Widok użytkownika

 

Administratorzy na poziomie grupy widzą ustawienia logo na poziomie grupy. Ustawianie logo na poziomie grupy powoduje zastąpienie ustawień na poziomie konta:

>>Dowiedz się więcej o logo tutaj

Widok administratora grupy

 

Administrator konta widzi pełne okno konfiguracji na poziomie konta, które umożliwia konfigurację:

 • Nazwa firmy – formalna nazwa firmy.
  • Ustaw nazwę firmy dla wszystkich użytkowników konta – zaznaczenie tej opcji powoduje wstawienie wartości w polu Nazwa firmy.
 • Nazwa hosta — nazwa hosta jest poddomeną (lub domeną trzeciego poziomu) dla określonego konta Acrobat Sign.
 • Przekaż logo (na poziomie konta) — określa logo dla konta.
  • Wszystkie grupy dziedziczą logo na poziomie konta, chyba że logo zostanie przesłane na poziomie grupy.

>> Dowiedz się więcej o brandingu konta tutaj

Widok administratora konta

Konta z włączonym zaawansowanym udostępnianiem konta mogą przełączać się między udostępnionymi kontami:

 • Najedź myszą na swoje imię w prawym górnym rogu ekranu.
 • Kliknij opcję Zmień konto.
 • Wybierz konto użytkownika, na które chcesz się przełączyć, a następnie kliknij przycisk OK.

>> Dowiedz się więcej o szczegółach udostępniania konta tutaj

Udostępnianie zaawansowane – przełączanie kont

Przejście na konto innego użytkownika umożliwia zalogowanemu użytkownikowi wysyłanie umów w imieniu konta, na które użytkownik się przełączył:

Przełączono na konto


Znane problemy

Problem: po przejściu do nowej strony głównej jest ona całkowicie pusta.

Test: spróbuj wczytać tę stronę: https://documentcloud.adobe.com/

 • Jeśli nie można wczytać strony https://documentcloud.adobe.com/, należy skontaktować się z administratorem sieci wewnętrznej i współpracować z nim w celu odblokowania domeny documentcloud.adobe.com.
 • Jeśli można uzyskać dostęp do powyższego łącza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Uwaga:

Podobny problem dotyczy stron Zarządzaj i Wyświetl umowę.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto