Wysyłanie masowe umów za pomocą funkcji Wyślij zbiorczo


Używanie funkcji Wyślij zbiorczo za pomocą pliku .CSV w celu zaimportowania odbiorców i ich szczegółów

Możesz użyć pliku CSV, aby zaimportować adresy e-mail odbiorców i wprowadzić niestandardowe dane do pól w dokumentach wysyłanych do każdego odbiorcy. Możesz również spersonalizować treść wiadomości e-mail wysyłanej do poszczególnych odbiorców, prosząc o podpisanie dokumentów.

Skrót CSV oznacza dane oddzielone przecinkami (Comma-Separated Value). W programie Excel można zapisywać pliki w tym formacie.

Uwaga:

Ten film pokazuje, jak skonfigurować plik .CSV oraz jak używać go w transakcjach typu Wyślij zbiorczo. Pokazuje on także sposób śledzenie stanu wszystkich dokumentów w transakcji Wyślij zbiorczo


Konfiguracja pliku .CSV

Przed skonfigurowaniem pliku .CSV konieczna jest znajomość nazw pól w dokumencie. Sposób konfiguracji może różnić się w zależności od pól dodanych do dokumentu:

 • Jeżeli dokument stworzono za pomocą znaczników (tekstowych lub PDF), skorzystaj z nazwy zdefiniowanej w znaczniku. Na przykład znacznik {{Address1_es_:signer1}} zawiera nazwę Address1.
 • W przypadku korzystania ze środowiska pozwalającego na przeciąganie i upuszczanie, otwórz edycję dokumentu i kliknij dwukrotnie żądane pole. Nazwa pola wyświetlana jest u góry okna właściwości.

Gdy znasz już nazwy wszystkich pól w dokumencie, otwórz przykładowy plik znajdujący się na stronie wysyłania funkcji Wyślij zbiorczo lub utwórz plik programu Excel.

Uwaga:
 • W pliku CSV muszą znajdować się co najmniej dwa różne adresy e-mail.
 • Adres e-mail nadawcy nie może znajdować się w pliku CSV.
 • Liczba transakcji, które można wygenerować przy użyciu funkcji Wyślij zbiorczo jest ograniczona w zależności od poziomu usługi:
  • Klienci usługi na poziomie Enterprise i Business mogą wygenerować maks. 300 transakcji
  • Klienci usługi Acrobat Pro z zaawansowaną funkcją podpisu elektronicznego dla zespołów i Adobe Acrobat Sign Professional mogą wygenerować maks. 50 transakcji
  • Klienci usługi Acrobat Pro z zaawansowaną funkcją podpisu elektronicznego mogą wygenerować maks. 50 transakcji
  • Klienci usługi wersja próbna dla zespołu mogą wygenerować maks. 5 transakcji
  • Klienci usługi wersja próbna Enterprise mogą wygenerować maks. 3 transakcje
 1. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól i znaczniki informacji. Aby dodać własne pola, dodaj ich nazwy jako nagłówki kolumn.

  Znaczniki informacyjne zostały opisane poniżej:

  _es_signer_email (wymagany) oznacza adres e-mail sygnatariusza;

  _es_signer_name (opcjonalny) oznacza imię i nazwisko sygnatariusza wykorzystane w podpisie;

  _es_signer_fullname (opcjonalny) oznacza imię i nazwisko sygnatariusza widoczne na dokumencie;

  _es_signer_company (opcjonalny) oznacza nazwę firmy sygnatariusza;

  _es_signer_title (opcjonalny) oznacza tytuł sygnatariusza;

  _es_agreement_message (opcjonalny) oznacza wiadomość zawartą w treści wiadomości e-mail wysłanej do sygnatariusza.

  Pozostałe użyte nazwy (telefon i kod pocztowy) są nazwami niestandardowych pól dodanych do dokumentu.

  Znaczniki informacyjne w pliku CSV

 2. Następne wiersze wypełniane są informacjami dotyczącymi sygnatariuszy. Tutaj można ustawić adresy e-mail, imiona i nazwiska, nazwy firm, tytuły, własne wiadomości i inne informacje zawarte w niestandardowych polach.

  Wprowadzone dane sygnatariusza

 3. Zapisz plik w systemie lokalnym, korzystając z rozszerzenia .CSV (rozdzielane przecinkami) (*.csv).

  • Klienci używający znaków dwubajtowych muszą zapisać plik CSV w formacie CSV UTF-8 (rozdzielane przecinkami) (*.csv).
  Zapis w postaci pliku CSV w systemie lokalnym


Wysyłanie z wykorzystaniem pliku .CSV

 1. Po utworzeniu pliku .CSV kliknij przycisk Wyślij zbiorczo na stronie głównej.

  Wyślij umowę Mega Sign ze Strony głównej

 2. Na stronie wysyłania funkcji Wyślij zbiorczo kliknij łącze Importuj odbiorców i scal pola z pliku, aby skorzystać z pliku .CSV do celów wysyłania.

  Importowanie odbiorców i scalanie pola z pliku

 3. Kliknij przycisk Wyślij.

  Przekaż

 4. Znajdź i załącz plik CSV, którego chcesz użyć.

 5. Skonfiguruj pozostałe opcje według potrzeb:

  • Weryfikacja tożsamości – umożliwia zastosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego
  • Muszę podpisać – zaznacz to pole, jeśli jako nadawca musisz kontrasygnować dokumenty.
  • Nazwa umowy – nazwa umowy wyświetlana na stronie Zarządzaj.
  • Wiadomość – wiadomość globalna zawarta w wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie (jeśli żadna inna wiadomość nie została zaimportowana z plikiem .csv).
  • Język – język wiadomości e-mail i instrukcji wyświetlanych na ekranie.
  • Ustaw datę wygaśnięcia dla tego dokumentu (opcjonalne) Definiuje liczbę dni, przez jaką umowa pozostaje aktualna przed automatycznym wygaśnięciem.
  • Ustaw hasło, aby otworzyć podpisany dokument PDF (opcjonalne) – umożliwia ustawienie hasła w celu zabezpieczenia podpisanego dokumentu.
  • Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza – umożliwia nadawcy umieszczanie pól w szablonie.

  Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz opcje i wyślij

  Uwaga:

  Umowa funkcji Wyślij zbiorczo pozostawiona w stanie Wstępne wypełnienie lub Wersja robocza automatycznie wygaśnie 24 godziny po utworzeniu.

Dodawanie automatycznego wygasania dokumentów

Automatyczne wygasanie dokumentów umożliwia konfigurację na poziomie konta i grupy. Wygaśnięcie można zdefiniować dla domyślnego limitu czasu z opcjonalnym ustawieniem umożliwiającym nadawcy edycję wartości domyślnej.

Wygaśnięcie dokumentu jest mierzone w całych dniach (co 24 godziny), począwszy od momentu utworzenia umowy.  Jeśli na przykład umowa zostanie skonfigurowana do wygaśnięcia w ciągu 3 dni, umowa wygasa dokładnie 72 godziny po wysłaniu (jeśli nie zostanie zakończona).

Każdy odbiorca musi zakończyć proces podpisywania przed upływem ostatecznego terminu. Wszystkie umowy indywidualne, które nie zostały wypełnione przed upływem ostatecznego terminu, są automatycznie wygasłe.

Ustawianie daty wygaśnięcia

Uwaga:

Administrator konta lub grupy może skonfigurować wygaśnięcie dokumentu w taki sposób, aby ignorować termin wygaśnięcia, jeśli pozostali odbiorcy to odbiorcy wewnętrzni (kontrsygnatariusze).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto