Adobe Acrobat Sign – informacje o wydaniu

Uwaga:

W tym dokumencie omówiono nowe funkcje, zmiany w interfejsie i problemy rozwiązane w aplikacji klienta dla najnowszej wersji.

Aktualizacje API i elementów webhook skierowane do programistów są udokumentowane w podręczniku dla programistów Acrobat Sign.

Nie gwarantuje się, że wszystkie funkcje/zmiany zostaną wprowadzone w dniu wydania.

Jeśli chcesz otrzymywać pocztą e-mail powiadomienia o wydaniu, zasubskrybuj tutaj >

Wdrożenie produktu: 17 stycznia 2023 r.
Wdrożenie usługi GovCloud: 23 stycznia 2023 r.

Udoskonalone funkcje

  • Zastąp dowolnego odbiorcę — możliwość zastąpienia aktualnego odbiorcy została rozszerzona o zastosowanie do dowolnego odbiorcy, który jeszcze nie podpisał umowy, umożliwiając edycję/zastąpienie adresów e-mail dla dowolnego przyszłego odbiorcy na umowie.

Dowiedz się więcej na temat zastępowania odbiorców >

Zastąp dowolnego odbiorcę

Zmiany dotyczące użytkowania

Certyfikat odprowadzania podatku przez pracownika W-4 2023 dodany do biblioteki Acrobat Sign – klienci korzystający z amerykańskiego szablonu formularza podatkowego W-4 w bibliotece Acrobat Sign mają dostęp do wersji 2023, w pełni oznakowanej i gotowej do wysłania. Klienci mogą pobrać plik PDF i edytować go, aby w razie potrzeby utworzyć własną wersję.

Aktualizacje REST API / elementu webhook

Aktualizacje API i elementu webhook dla tego wydania znajdują się w dokumentacji API Acrobat Sign.

Elementy webhook

  • Zdarzenie AGREEMENT_EXPIRATION_UPDATED dodane do interfejsu aplikacji — zdarzenie AGREEMENT_EXPIRATION_UPDATED zostało dodane do interfejsu widocznego dla klienta jako zdarzenie do wyboru dla umów.

Więcej informacji na temat elementów webhook >

Zdarzenie aktualizacji wygaśnięcia umowy

Funkcja

Data włączenia

Dostępność dla (typ usługi)

Poziom konfiguracji

Zastąp dowolnego odbiorcę

Wraz z wydaniem

Wszystkie poziomy usług

Konta z wieloma licencjami: Konto/Grupa
Indywidualne konta licencjonowane: Włączone, niekonfigurowalne

Aktualizacja elementu webhook

Wraz z wydaniem

Firma i przedsiębiorstwo

Niekonfigurowalne

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto