Podręcznik użytkownika Anuluj

Adobe Acrobat Sign – informacje o wydaniu

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  6. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pośrednictwem interfejsu grupy
  9. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  10. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  11. Przełączanie tożsamości użytkownika
  12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  14. Profile produktowe
  15. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Modyfikowanie umowy
   9. Nazwa umowy
   10. Języki
   11. Wiadomości prywatne
   12. Dopuszczalne typy podpisu
   13. Przypomnienia
   14. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   15. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   16. Ochrona zawartości
   17. Włączanie transakcji Notarize
   18. Wygasanie dokumentu
   19. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   20. Kolejność podpisywania
   21. Liquid Mode
   22. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   23. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   24. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Utwórz dostępne formularze AcroForms
  2. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  3. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  4. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  5. Obsługa IVES
  6. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  7. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Pobierz umowy zbiorczo
 6. Przypisz domenę

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wyślij umowy  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wyślij umowę do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   2. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   3. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   4. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   5. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzaj umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Deleguj umowy
  3. Zastąp odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Utwórz nowe przypomnienia
  7. Przejrzyj przypomnienia
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej działań...
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Prześlij podpisaną umowę
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Utwórz nowy raport
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edytuj raport
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odśwież zawartość eksportu danych
   4. Pobierz eksport danych
  5. Zmień nazwę raportu/eksportu
  6. Powiel raport/eksport
  7. Zaplanuj raport/eksport
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdź adres URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Utwórz nowy obieg (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edytuj obiegi
  9. Udostępnij obiegi
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API
Uwaga:

W tym dokumencie omówiono nowe funkcje, zmiany w interfejsie i problemy rozwiązane w aplikacji klienta dla najnowszej wersji.

Aktualizacje API i elementów webhook skierowane do programistów są udokumentowane w podręczniku dla programistów Acrobat Sign.

Nie gwarantuje się, że wszystkie funkcje/zmiany zostaną wprowadzone w dniu wydania.

Wdrożenie produktu: 13 listopada 2023 r.

Wdrożanie usługi GovCloud: 16 listopada 2023 r.

Udoskonalone funkcje

 • Nowa funkcjonalność strony Wyślij — sporządzenie nowej umowy na stronie Wyślij zmieniło się na bardziej proceduralny proces, począwszy od dokumentów do podpisania po dodanie odbiorców na zakończenie.

Dowiedz się więcej o nowej wersji funkcji Poproś o podpis >

Nowa strona Wyślij jest skonfigurowana i gotowa do wysłania

Nową funkcjonalność strony Wyślij można włączyć, przechodząc do menu Ustawienia konta > Ustawienia globalne > Nowy interfejs prośby o podpisy

Strona Ustawienia globalne zawierająca nowe elementy sterujące prośbą o podpis

Uwaga:

Nowa funkcjonalność strony Wyślij nie jest obecnie równoważna z działaniem klasycznej strony Wyślij. Zdecydowanie zaleca się włączenie tej opcji dla użytkowników, a także włączenie opcji przełączania między funkcjonalnościami.

 • Nowa funkcjonalność w aplikacji Tworzenie — nowe środowisko Tworzenie umożliwia teraz użytkownikowi wybranie typu pola, a następnie kliknięcie dokumentu w celu umieszczenia dowolnej liczby pól. Dwukrotne kliknięcie pola powoduje wyświetlenie właściwości pola w panelu informacji po lewej stronie, gdzie można skonfigurować poszczególne właściwości.

Należy pamiętać, że nowe środowisko Tworzenie jest dostępne tylko podczas korzystania z nowej funkcjonalności strony Wyślij.

Nowe środowisko tworzenia z wyświetlonymi czterema polami.

 • Adres URL przekierowania po sfinalizowaniu umowy dla umów odrzuconych — elementy sterujące przekierowywaniem po sfinalizowaniu zostały udoskonalone i umożliwiają korzystanie z odrębnych opcji w przypadku zakończenia powodzeniem lub odrzuceniem.

Zapoznaj się z nowymi funkcjami przekierowań po podpisaniu >

Elementy sterujące przekierowania adresu URL po zakończeniu umowy na stronie konfiguracji konta

Uwaga:

Nowy parametr agreementStatus zostanie automatycznie dołączony do adresu URL, gdy umowa osiągnie stan końcowy Sfinalizowano lub Anulowano.

 • Do sfinalizowanych umów dołącza się parametr: ?agreementStatus = completed.
 • Do anulowanych (odrzuconych) umów dołącza się parametr: ?agreementStatus = declined.

Nowy parametr jest stosowany do wszystkich umów, w tym umów wysyłanych ręcznie, formularzy internetowych, umów Wysyłka zbiorcza itp.

 • Funkcja Wysyłka zbiorcza została zaktualizowana oraz udoskonalona i umożliwia dodanie większej liczby odbiorców na umowę, więcej transakcji w sumie itd. — funkcja Wysyłka zbiorcza została zaktualizowana o nowy interfejs, który umożliwia uwzględnienie wielu funkcji żądanych przez klienta, które są dostępne w standardowym procesie „Wysyłanie do podpisania”. Nowe funkcje są następujące:
  • Wielu odbiorców z indywidualnie konfigurowanymi rolami, typami uwierzytelniania i wiadomościami prywatnymi.
  • Elementy konfiguracji poszczególnych umów, jak nazwa umowy, ustawienia regionalne, wygaśnięcie i kolejność podpisywania.

Przeczytaj więcej o nowym procesie wysyłania zbiorczego >

Nowy interfejs wysyłania zbiorczego

 • Utwórz nowy szablon na podstawie umowy w toku lub sfinalizowanej — użyj istniejącej umowy na stronie Zarządzaj, aby utworzyć w bibliotece szablon wielokrotnego użytku. Zapisać można tylko umowy w toku i sfinalizowane.

Zapoznaj się z procesem, aby utworzyć szablon z umowy >

Strona Zarządzaj z wyróżnieniem operacji Zapisz tę umowę jako szablon.

 • Śledzenie użycia zostało dodane do integracji usługi Power Automate — administratorzy będą mogli wyświetlić informacje o wykorzystaniu usługi Power Automate przez dzierżawcę w poprzednim miesiącu i pobrać informacje o wykorzystaniu organizacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy w postaci pliku CSV zawierającego:
  • Miesięczne aktywne przepływy — liczba przepływów dostępnych do wykorzystania w systemie Acrobat Sign w miesiącu kalendarzowym.
  • Przepływy miesięczne — liczba aktywacji przepływu w miesiącu kalendarzowym.
  • Miesięczne wywołania API — całkowita liczba wywołań API użytych do wykonania przepływów w miesiącu kalendarzowym.
  • Pamięć masowa Dataverse — całkowita wielkość pamięci masowej Dataverse wykorzystana na koniec miesiąca kalendarzowego.

Zapoznaj się z dokumentacją śledzenia Power Automate >

Strona Power Automate z podświetlonym łączem śledzenia

 • Wiadomości prywatne dla niestandardowych obiegów pracy wysyłania — wiadomości prywatne można teraz konfigurować dla każdego odbiorcy podczas projektowania niestandardowych obiegów pracy wysyłania.

Zapoznaj się ze zaktualizowaną dokumentacją projektowania niestandardowego obiegu pracy >

Strona konfiguracji niestandardowego obiegu pracy wysyłania z widoczną wiadomością prywatną

 • Wiadomości prywatne dla kontrsygnatariuszy formularzy internetowych — wiadomości prywatne można teraz konfigurować w formularzach internetowych dla kontrsygnatariuszy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu formularzy internetowych >

Strona konfiguracji formularza internetowego z widoczną wiadomością prywatną

 • Grupy odbiorców ad hoc dla formularzy internetowychgrup odbiorców ad hoc można teraz używać podczas konfigurowania formularza internetowego. Grupy odbiorców ad hoc są zdefiniowane na stronie szablonu i używane tylko w formularzu internetowym, w którym zostały utworzone.
  Dostęp do grup odbiorców wielokrotnego użytku nie jest w tym wydaniu uwzględniony.

Dowiedz się więcej o tworzeniu formularzy internetowych >

Strona konfiguracji formularza internetowego z widoczną grupą odbiorców ad hoc

 • Obsługa formularzy internetowych dla tożsamości cyfrowych — tożsamość cyfrowa to obsługiwana metoda uwierzytelniania dla dodanych uczestników i kontrsygnatariuszy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu formularzy internetowych >

Strona tworzenia formularza internetowego pokazująca rozszerzone metody uwierzytelniania z wyróżnioną opcją Tożsamość cyfrowa

 • Ręczne zastępowanie dostępu do klasycznego środowiska raportowania — w wydaniu z listopada 2023 r. promowano korzystanie z nowoczesnego środowiska raportowania na wszystkich kontach.  Konta, które muszą uzyskać dostęp do środowiska klasycznego, mogą włączyć tę opcję dla użytkowników, jednoznacznie aktywując łącze przełączania.

Zapoznaj się z dokumentacją, aby aktywować łącze przełączania klasycznego raportowania >

Karta Raporty zawierająca element sterujący aktywacji funkcji Klasyczne raportowanie

Uwaga:

Należy pamiętać, że zaplanowano całkowite usunięcie klasycznego środowiska raportowania z usługi w wersji z marca 2024 r.  Wszystkim klientom zaleca się jak najszybsze odtworzenie klasycznych raportów w nowoczesnym środowisku w celu uniknięcia ich utraty.

Wszystkie raporty istniejące w środowisku klasycznym będą istnieć z możliwością dostępu do momentu usunięcia interfejsu w marcu 2024 r.

Zaplanowane raporty ze środowiska klasycznego będą zawierać komunikat:

„Ta wiadomość e-mail została wygenerowana za pośrednictwem klasycznych raportów, które nie będą obsługiwane od pierwszego kwartału 2024 r. Raport ten należy odtworzyć w nowym narzędziu raportowania. Harmonogramy ustalone za pomocą klasycznego raportowania zostaną zatrzymane, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania”.

 • Raport użycia transakcji jest wyświetlany w górnej części strony raportów Zużycie transakcji. Klienci korzystający z licencji VIP opartej na transakcjach mają podsumowanie zużycia transakcji widoczne u góry strony raportów Zużycie transakcji.

Przejrzyj dokumentację dla raportów Zużycie transakcji >

Strona zużycia transakcji z wyróżnionym podsumowaniem transakcji

 • Ulepszono raporty dotyczące umów — w rodzaju raportu Umowa dodano nowy kafelek Wersja robocza do strony podsumowania umowy i nowy filtr, który może filtrować umowy według ich bieżącego stanu.

Zapoznaj się ze zaktualizowaną stroną Raporty umów >

Raport umowy z wyróżnionym licznikiem wersji roboczej i filtrem stanu

 • Ulepszono grupy odbiorców wielokrotnego użytku — grupy odbiorców wielokrotnego użytku można teraz dodawać do klasycznej strony Wyślij, używając istniejącego łącza. Podczas wprowadzania nazwy grupy lista dostępnych grup odbiorców jest umieszczana w podmenu pod polem nazwa grupy.
  Ponadto dodano funkcję wyszukiwania do wyszukiwania grup według nazwy grupy lub przez wprowadzenie adresu e-mail indywidualnego członka grupy.

Zapoznaj się z dokumentacją Grupy odbiorców wielokrotnego użytku >

Zapoznaj się z klasycznym procesem wysyłania >

Dwa obrazy grupy odbiorców na stronie Wyślij, jeden z częściowo wprowadzoną nazwą grupy, pokazujący opcje książki adresowej, a drugi z wyświetloną listą odbiorców-członków

 • Zablokuj odbiorców we wskazanych lokalizacjach — administratorzy mogą jednoznacznie zablokować odbiorcom w wyznaczonych lokalizacjach dostęp do umów przy użyciu adresu IP odbiorcy. Odbiorcy próbujący uzyskać dostęp do umowy lub formularza internetowego otrzymują komunikat, że usługa Acrobat Sign nie jest dostępna w ich lokalizacji. Obecnie jedyną opcją do wyboru są Chiny.

Zapoznaj się z dokumentacją funkcji blokowania według geolokalizacji >

Strona Ustawienia zabezpieczeń z wyróżnionymi elementami sterującymi do blokowania określonych lokalizacji geograficznych

 • Nowa metoda uwierzytelniania: jednorazowy kod dostępu wysyłany pocztą e-mail (OTPvE) — jednokrotne uwierzytelnianie za pomocą kodu dostępu wysyłanego pocztą e-mail zostało dodane jako metoda uwierzytelniania jednoskładnikowego. To uwierzytelnianie stanowi niezaawansowaną metodę kwalifikowania odbiorcy przy użyciu jego adresu e-mail podczas uzyskiwania dostępu do umowy. Funkcja OTPvE jest dostępna podczas wysyłania pojedynczej umowy, korzystania z funkcji Wysyłka zbiorcza oraz tworzenia formularzy internetowych.

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą hasła jednorazowego >

Wybór metody OTPvEm

 • Ochrona zawartości umów — chroń wyświetlanie umów, nawet po ich sfinalizowaniu, korzystając z oryginalnej metody uwierzytelniania odbiorcy przypisanej do odbiorców lub jednorazowego kodu dostępu dostarczonego na adres e-mail uczestnika, jeśli nie przypisano uwierzytelniania.

Dowiedz się więcej o ochronie zawartości >

Strona Ustawienia wysyłania z wyróżnieniem elementów sterujących funkcji Ochrona zawartości.

 • Większa elastyczność w zakresie wymagań dotyczących uwierzytelniania podpisu — ustawienia wymuszonego uwierzytelniania tożsamości (Ustawienia konta > Ustawienia Bio-Pharma) zostały rozdzielone, co pozwala na bardziej szczegółowy wybór momentu, w którym musi nastąpić ponowne uwierzytelnienie odbiorcy.

Zapoznaj się z dokumentacją Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości >

Przejdź do elementów sterujących Wymagane uwierzytelnienie tożsamości na karcie Bio-Pharma

Konta utworzone przed wydaniem wersji z listopada 2023 r. muszą zaakceptować nową konfigurację opcji Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości przez jawne włączenie aktualizacji na stronie Ustawienia Bio-Pharma:

Na stronie Bio Pharma wyróżniony jest tekst zaakceptowania aktualizacji funkcji wymuszania uwierzytelniania tożsamości.

 • Rozszerzona obsługa użytkowników w wielu grupach — opcja UMG jest teraz obsługiwana w następujących integracjach:
  • Salesforce
  • Power Automate

 Dowiedz się więcej o użytkownikach w wielu grupach >

 • Nowe elementy webhook dla zdarzeń anulowania udostępniania — interfejs użytkownika elementu webhook zawiera dwa nowe zdarzenia, które są aktywowane na podstawie anulowania udostępniania umowy.
  • Anulowano udostępnienie umowy — aktywuje się, gdy użytkownik jednoznacznie anuluje udostępnienie umowy innemu użytkownikowi.
  • Automatycznie anulowano udostępnienie umowy — aktywuje się w wyniku wycofania udostępnienia umowy „nadrzędnej”.  Dla wszystkich użytkowników, którym umowę udostępniła strona udostępniająca dalej umowę, udostępnienie zostanie automatycznie wycofane, jeśli ich dostęp do udostępniania umowy zostanie utracony.

Zapoznaj się z dokumentacją elementu webhook >

Interfejs konfiguracji elementu webhook z wyróżnieniem dwóch zdarzeń anulowania udostępniania.

 • Ulepszone skalowanie rysowanych podpisów — opcja składania rysowanego podpisu została poprawiona w celu lepszego skalowania podpisu, aby pasował do pola podpisu, dzięki czemu podpis jest bardziej czytelny.

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą włączania skalowania podpisu rysowanego >

W menu administratora Preferencje dotyczące podpisu z wyróżnioną opcją „Elementy sterujące opcji Zastosuj skalowanie adaptacyjnego podpisywania”

Interfejs Microsoft Teams z otwartym dodatkiem Acrobat Sign pokazuje listę dostępnych grup.

 Ulepszenia środowiska Sandbox

 • Obsługa środowiska Sandbox dla integracji Salesforce i Power Automate — klienci z dostępem do usługi Adobe Acrobat Sandbox mogą teraz zainstalować Salesforce w środowisku i korzystać z integracji Power Automate.

Dowiedz się więcej o Acrobat Sign Sandbox >

Aktualizacje integracji

 • Acrobat Sign dla Veeva Vault w wersji 1.3.0 zostanie wydany z końcem listopada
  • Uaktualnienie biblioteki Veeva Vault — aplikacja została zaktualizowana do nowocześniejszej i wydajniejszej biblioteki Vault API (VAPIL) w celu zwiększenia integracji.
  • Uaktualnienie wersji Veeva Vault API — wersja Veeva Vault API została uaktualniona do wersji 23.1
  • Pakiet wdrożeniowy integracji został rozszerzony, dzięki czemu klienci nie będą musieli używać najnowszej wersji dokumentu.

Zaktualizuj integrację Veeva Vault >

 • Adobe Acrobat Sign dla Microsoft Teams z Live Sign — usługa Live Sign umożliwia użytkownikom szybsze uzyskiwanie podpisów pod umowami dzięki hostowaniu bezpiecznego środowiska podpisywania w ramach spotkania na platformie Microsoft Teams z dowolnego urządzenia, które przypomina podpisywanie osobiste.

Zapoznaj się z dokumentacją Live Sign >

Acrobat Sign dla Teams — Live Sign

 • Obsługa integracji Acrobat Sign w aplikacji mobilnej Salesforce — klienci korzystający z aplikacji mobilnej Salesforce mogą teraz zarządzać umowami za pomocą integracji Acrobat Sign na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android.

Zapoznaj się z dokumentacją uaktualnienia Acrobat Sign dla Salesforce tutaj >

Zmiany dotyczące użytkowania

 • Raportowanie transakcji zawiera teraz obiegi pracy Wypełnij i podpisz oraz Podpis automatyczny — transakcje Wypełnij i podpisz oraz strukturalna samoobsługa (za pośrednictwem interfejsu Acrobat Sign) są teraz uwzględniane w zaktualizowanym raporcie zużycia transakcji, zapewniając organizacjom pełniejszy widok wolumenu i wskaźniki transakcji.
Uwaga:

Transakcje Wypełnij i podpisz używane w interfejsie programu Acrobat są częścią platformy Acrobat i nie są uwzględniane w raporcie wykorzystania transakcji Acrobat Sign.

 • Ulepszone korzystanie dla użytkowników Power Automate — zintegrowana obsługa z Power Automate została udoskonalona w celu zwiększenia komfortu użytkownika poprzez następujące aktualizacje:
  • Rozszerzenie lokalizacji na inne języki.
  • Obsługa użytkowników w wielu grupach.
  • Dostęp do usługi Power Automate w środowisku Acrobat Sign Sandbox za pomocą nowego złącza Sandbox.
  • Obsługa pobierania raportu kontroli umowy.
 • Klienci VIP mają dostęp do nowej wersji czatbota podczas korzystania ze wskazówek w aplikacji — nowy czatbot został opracowany w celu poprawy odpowiedzi na pytania klientów z lepszym, interaktywnym interfejsem, który przekazuje sugestie dla najlepszych zapytań w wiadomości powitalnej, zalecenia oparte na poprzednich wyborach od użytkownika, bezpośrednią obsługę zapytań i złożone rozwiązywanie zapytań. Użytkownicy są proszeni o przekazanie opinii na temat zwróconych informacji, aby dowiedzieć się, jak lepiej odpowiadać w przyszłych wystąpieniach, a opcja połączenia się z agentem pomocy technicznej za pośrednictwem czatu jest prezentowana, jeśli żądane informacje nie zostaną znalezione.
Czatbot otwarty na ekranie głównym

 • Edytowanie formularzy internetowych za pomocą zaawansowanego udostępniania konta — konta z włączonym zaawansowanym udostępnianiem konta mogą zezwalać użytkownikom lub grupom, którym udostępniono zawartość, na edytowanie formularzy internetowych. Użytkownik lub grupa, którym udostępniono konto, muszą mieć aktywowanie zezwolenie Edytuj, aby uzyskać dostęp do formularza internetowego.

Aktualizacje REST API / elementu webhook

Aktualizacje API i elementu webhook dla tego wydania znajdują się w dokumentacji API Acrobat Sign.

Funkcja

Data włączenia

Dostępność dla (typ usługi)

Poziom konfiguracji

Nowa wersja funkcji Poproś o podpis

Wraz z wydaniem

Wszystkie poziomy

Konfiguracja na poziomie konta i grupy dla kont na poziomie przedsiębiorstwa, firmy i zespołu.

Brak możliwości skonfigurowania dla kont indywidualnych.

Nowa funkcja tworzenia w aplikacji

Wraz z wydaniem

Wszystkie poziomy

Niekonfigurowalne

Dostępne tylko za pośrednictwem nowej funkcji prośby o podpis

Przekierowanie adresu URL po umowie

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw, firm i zespołów

Konfiguracja na poziomie konta i grupy

Nowa funkcja wysyłania zbiorczego

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw, firm i zespołów

Konfiguracja na poziomie konta i grupy dla poziomów przedsiębiorstwa i firmy

Nie można skonfigurować na poziomie zespołu

Tworzenie szablonu na podstawie umowy

Wraz z wydaniem

Wszystkie poziomy

Niekonfigurowalne

Śledzenie użycia integracji Power Automate

Wraz z wydaniem

Tylko dla przedsiębiorstw

Niekonfigurowalne

Wiadomości prywatne dla niestandardowych obiegów pracy wysyłania

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw

Konfiguracja na poziomie konta i grupy

Wiadomości prywatne dla kontrsygnatariuszy formularzy internetowych

Wraz z wydaniem

Tylko dla przedsiębiorstw

Konfiguracja na poziomie konta i grupy

Grupy odbiorców ad hoc dla formularzy internetowych

Wraz z wydaniem

Tylko dla przedsiębiorstw

Konfiguracja na poziomie konta i grupy

Obsługa formularzy internetowych na potrzeby uwierzytelniania tożsamości cyfrowej

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw, firm i zespołów

Niekonfigurowalne

Ręczne zastępowanie elementów sterujących w celu uzyskania dostępu do klasycznych raportów

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw i firm

Konfiguracja wyłącznie na poziomie konta

Podsumowanie raportu transakcji dla kont licencjonowanych VIP

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw i firm

Tylko dla licencjonowanych kont VIP

Niekonfigurowalne

Uaktualnienia raportów umów

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw i firm

Niekonfigurowalne

Udoskonalenia grup odbiorców wielokrotnego użytku

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw i firm

Niekonfigurowalne

Blokada odbiorców według lokalizacji geograficznej

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw i firm

Konfiguracja wyłącznie na poziomie konta

Jednorazowy kod dostępu wysyłany pocztą e-mail

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw i firm

Konfiguracja na poziomie konta i grupy

Ochrona zawartości

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw

Konfiguracja na poziomie konta i grupy

Oddzielne elementy sterujące dla opcji Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw i firm

Konfiguracja na poziomie konta i grupy

Integracje zaktualizowane w celu wykorzystania użytkowników w wielu grupach

Przed wydaniem.

Zaktualizowano za pomocą pakietu integracyjnego

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw

Nie dotyczy

Elementy webhook dla zdarzeń Anuluj udostępnianie

Wraz z wydaniem

Tylko dla przedsiębiorstw

Niekonfigurowalne

Obsługa środowiska Sandbox dla integracji

Przed wydaniem.

Z wdrożeniem do środowiska Sandbox

Tylko dla przedsiębiorstw

Niekonfigurowalne

Nowy TSP dla tożsamości cyfrowych: Soluti Bird ID

Wraz z wydaniem

Wszystkie poziomy

Niekonfigurowalne

Ulepszone skalowanie rysowanych podpisów

Wraz z wydaniem

Wszystkie poziomy

Niekonfigurowalne

Obsługa użytkowników w wielu grupach w programach Microsoft Teams, Outlook i Work/PPT

Wraz z wydaniem

Wszystkie poziomy

Niekonfigurowalne. Część uaktualnienia integracji.

Obsługa środowiska Sandbox dla integracji Salesforce i Power Automate

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw

Niekonfigurowalne

Zaktualizowano Veeva Vault

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw

Niekonfigurowalne. Część uaktualnienia integracji.

Microsoft Teams — Live Sign

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw

Niekonfigurowalne. Część uaktualnienia integracji.

Dostęp do funkcji Acrobat Sign w aplikacji mobilnej Salesforce

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw

Niekonfigurowalne. Część uaktualnienia integracji.

Ulepszone korzystanie z Power Automate

Wraz z wydaniem

Tylko dla przedsiębiorstw

Niekonfigurowalne

Edytowanie formularzy internetowych za pomocą zaawansowanego udostępniania konta

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw i firm

Włączone, gdy użytkownik lub grupa, którym udostępniono konto, ma uprawnienia edycji.

Dla wszystkich kont ustawiono nowy sposób raportowania jako domyślny.

Wraz z wydaniem

Tylko dla kont na poziomie przedsiębiorstw i firm

Konfigurowane tylko na poziomie konta

Raportowanie transakcji obejmuje obiegi pracy podpisu automatycznego

Wraz z wydaniem

Wszystkie poziomy

Niekonfigurowalne

Czatbot dla kont VIP

Wraz z wydaniem

Tylko konta VIP oparte na transakcjach

Włączanie za pomocą opcji Komunikaty i porady w produkcie

Rozwiązane problemy

Problem
Opis
4337861
Podsumowanie: gdy umowa ma podpis cyfrowy i jest chroniona hasłem, usługa rastrowania nie może utworzyć wystarczająco małej miniatury obrazu dla urządzeń przenośnych, co powoduje, że użytkownicy urządzeń przenośnych widzą błąd Miniatura nie jest jeszcze dostępna.
Poprawka: zaktualizowano proces, aby używał odpowiedniego rozmiaru obrazu przed szyfrowaniem, co ma wpływ na skalę obrazu.
4373355
Podsumowanie: niektóre pola wyboru z formularzy zewnętrznych mogą być renderowane jako niezaznaczone po podpisaniu.
Rozwiązanie: dodano dodatkową kontrolę, która zapewnia, że podczas oceny isCheckBoxTrue stan wyglądu zaznaczonego pasuje do jednej z akceptowalnych wartości niezaznaczonych.
4395764
Podsumowanie: powiadomienia elementu webhook nie zawierają parametru kolejności, gdy umowa jest wysyłana przy użyciu niestandardowego obiegu pracy, co powoduje problem z przetwarzaniem odbiorców.
Rozwiązanie: dodano nową logikę generowania kolejności opartą na strukturze wykresu przechowywanej w powiązanym obiegu pracy.
4417517
Podsumowanie: wysyłaj obiegi pracy zawierające grupę odbiorców, a strona DW może wysyłać wiadomość e-mail z powiadomieniem o podpisaniu na adres e-mail DW.
Poprawka: szablon wiadomości e-mail został poprawiony, aby nie uwzględniał stron DW w zdarzeniu powiadomienia sygnatariusza.
4418217
Podsumowanie: łącze Zarządzaj użytkownikami w konsoli GovCloud kieruje użytkownika na stronę pomocy zamiast konsoli Gov Cloud.
Poprawka: zaktualizowano łącze, aby poprawnie kierowało użytkownika na konsolę Gov Cloud.
4430408
Podsumowanie: sortowanie według daty nie działa w przypadku obiegów pracy, ponieważ data jest wyświetlana jako ciąg.
Poprawka: poprawiono wartość daty, aby była poprawnie wskazywana jako data i poprawnie sortowana.
4435150
Podsumowanie: jeśli nadawca jest również sygnatariuszem i ten sygnatariusz zostanie zastąpiony, kiedy umowa wygaśnie, nadawca nie może przyjąć stanu wygaśnięcia i pozostawić umowy w stanie Wysłano do podpisania.
Poprawka: kod został poprawiony, aby jednoznacznie sprawdzał stan umowy pod kątem wygaśnięcia, gdy odbiorca zostanie zastąpiony.
4439375
Podsumowanie: gdy obiekty XObject stron PDF mają nieprawidłowe wpisy PieceInfo.LastModified, renderowany plik PDF może być pusty.
Poprawka: biblioteka używana do łączenia plików PDF została zaktualizowana, co rozwiązało ten problem.
4439478
Podsumowanie: pliki PDF z zerowymi parametrami Crypt w DecodeParms mogą spowodować, że Acrobat Sign przerwie tworzenie umowy.
Poprawka: biblioteka PDF została zaktualizowana, aby lepiej obsługiwała zerowe parametry DecodeParms.
4440373
Podsumowanie: współczynnik kontrastu jest niewystarczający dla kolorów znaczników na szarym kolorze tła paska bocznego na stronie eSign. 
Rozwiązanie: wprowadzono zupełnie nowe kolory, aby spełnić wymóg współczynnika kontrastu 3:1, w tym kolor tekstu, kolor tła, krycie i odcień szarości tła paska bocznego.
4440504
Podsumowanie: podczas kopiowania szablonu ze środowiska Sandbox do modułu Produkcja pojawia się komunikat „Błąd wykonywania żądania”. Szablon jest kopiowany bez pól formularza. Jest to spowodowane liczbą ujemną pobieraną dla lokalizacji strony z SandboxOrchestrator. 
Poprawka: zaktualizowano SandboxOrchestrator w celu rozwiązania tego problemu. 
4443410
Podsumowanie: raport kontroli aktywności ustawień zawiera tylko jedno ustawienie. 
Poprawka: kwerenda została poprawiona, aby poprawnie zwracała 15 wyników. 
4443916
Podsumowanie: pola daty w formacie „dd/mmm/rrrr” zwracają błąd serwera, gdy zlokalizowanym miesiącem jest „čvn”
Poprawka: biblioteka locale.date została zaktualizowana, aby poprawnie obsługiwać tę wartość daty. 
4445937
Podsumowanie: obiegi pracy nie są poprawnie sortowane, gdy językiem interfejsu użytkownika nie jest angielski.
Rozwiązanie: poprawiono kod sortowania, aby poprawnie sortować zlokalizowaną zawartość w oparciu o zlokalizowane formaty dat.
4445977
Podsumowanie: formatowanie weryfikacji i warunkowe nie działają ze znacznikami tekstu zakotwiczenia z powodu błędu w wywołaniu POSTcall API w wersji 6.
Rozwiązanie: wdrożono nową metodę ręcznej konwersji v6/FormFieldGenerator do data_objects.
4446030
Podsumowanie: sortowanie kolumny „Ostatnia modyfikacja” nie działa poprawnie dla grup, ponieważ zamiast sortowania na podstawie całej daty uwzględniana jest tylko pierwsza liczba w dacie.
Poprawka: wdrożono funkcję „sortValue” w groupgrid.js, aby sortować kolumnę „Ostatnia modyfikacja” na podstawie znaczników czasu.
4447218
Podsumowanie: umowy nie są zgodne z zasadami zarządzania danymi w środowisku Sandbox.
Rozwiązanie: utworzono aplikację API, aby włączyć zarządzanie danymi w Sandbox.
4447334
Podsumowanie: brak weryfikacji ustawień regionalnych w przypadku zbiorczego importu użytkownika z pliku CSV.
Poprawka: kod importowania użytkowników z pliku CSV został zaktualizowany, aby wstawiał domyślne ustawienia regionalne aplikacji (pl_PL) w przypadku znalezienia nieprawidłowego kodu ustawień regionalnych.
4447971
Podsumowanie: pole daty jest zmieniane na domyślną wartość „--”, gdy umowa przechodzi do uczestnika 2, ponieważ obliczony ciąg nigdy nie jest spełniony. 
Rozwiązanie: przed obliczeniem pól wszystkie możliwe wartości pól formularza są konwertowane na liczby. Obejmuje to także ciągi w formatach daty. Podczas obliczania pól ciągi w formatach daty są ignorowane.
4448602
Podsumowanie: przesłanie programu Word może spowodować zmniejszenie odstępów między literami z powodu użycia niewłaściwej czcionki.
Poprawka: czcionka została usunięta z listy możliwych czcionek.
4448946
Podsumowanie: sygnatariusze mogą nie widzieć wszystkich pól formularza po wypełnieniu umowy podpisywanej automatycznie z powodu spacji po nazwie pola formularza.
Rozwiązanie: stosowane jest przycinanie nazwy pola.
4449000
Podsumowanie: powiadomienia e-mail dla elementów webhook — czyszczenie pola i zapisanie nie prowadzi do wyczyszczenia pola
Poprawka: funkcja powiadamiania została poprawiona, aby zapewniała wyczyszczenie pola.
4449148
Podsumowanie: administrator grupy nie może wysyłać weryfikacyjnych wiadomości e-mail do niezweryfikowanych użytkowników
Poprawka: poprawiono konflikt z administratorami UMG i grup, aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail.
4449662
Podsumowanie: dodanie dwóch zewnętrznych odbiorców o tym samym adresie e-mail może spowodować stan błędu po anulowaniu przypomnienia.
Poprawka: dodano nowe sprawdzanie błędów dla wielu wystąpień odbiorców zewnętrznych w funkcji przypomnienia.
4452509
Podsumowanie: zdarzenia z parametrami 'type', 'PHONE_AUTHENTICATED' i 'SIGN_AUTHENTICATED' nie są dostępne w zdarzeniach Sign REST API w Salesforce
Poprawka: dodano zdarzenia.
4452510
Podsumowanie: opcja Vida (Test) niedostępna dla VIDA w środowisku demonstracyjnym
Poprawka: usługa została ponownie wdrożona, a problem został rozwiązany.
4457457
Podsumowanie: gdy przesyłany jest dokument wypełniony i podpisany poza ekosystemem Adobe Sign, dane są zaciemnione, ponieważ białe pola dla znaczników tekstowych przekraczają górną krawędź istniejących pól.
Poprawka: dodano ustawienie, które mówi, aby przetwarzanie dokumentu korzystało z odpowiedniego artefaktu podczas tworzenia podpisywanego dokumentu.
4457557
Podsumowanie: nie można tworzyć formularzy internetowych z uczestnikami i kontrsygnatariuszami na kontach Sandbox i Production Sign, ponieważ nieznane części formularza internetowego zwracają zerowy wskaźnik.
Poprawka: wprowadzono dodatkową kontrolę w celu sprawdzania wartości zerowych. i odpowiednio nimi zarządzać.
4458537
Podsumowanie: sygnatariusze w środowisku GovCloud mogli zostać zablokowani pod względem podpisywania z powodu zabezpieczeń odmawiających wystarczających liczby sesji.
Poprawka: rodzaj i liczba sesji zostały ocenione i zwiększone w celu zaspokojenia zapotrzebowania.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto