Aplikacja Adobe Sign ułatwia wysyłanie innym dokumentów do podpisania. Dokumenty do podpisania możesz wysłać do jednej osoby lub do wielu osób.

Wysyłanie umowy do pojedynczego sygnatariusza

Wysyłanie dokumentu do podpisania jest podstawowym procesem wykorzystywanym w usłudze Adobe Sign. Wysyłanie dokumentu do podpisu tylko jednemu odbiorcy jest najprostszym sposobem wykorzystania systemu.

Aby wysłać dokument do podpisania:

 1. Przejdź do karty Strona główna i kliknij przycisk Zażądaj podpisów.

  Strona główna – Poproś o podpisy

  Opcjonalnie można rozpocząć proces poprzez wybranie najpierw szablonu biblioteki (lub przepływ pracy), a następnie kliknięcie przycisku Zacznij od biblioteki.

  Umożliwia to wybranie jednej z trzech opcji:

  • Ostatnio używane – lista 20 ostatnio używanych szablonów (według ostatniego użycia, od góry).
  • Dokument w bibliotece – lista wszystkich dostępnych szablonów w bibliotece.
  • Obieg pracy – lista wszystkich dostępnych obiegów pracy dla danego użytkownika.

  Po wybraniu pliku lub obiegu pracy kliknij Rozpocznij, aby przejść do strony Wyślij. Szablon będzie już dołączony, co pozwoli pominąć krok 4 poniżej.

  Zacznij od biblioteki
 2. Określ odbiorcę umowy. 

  Wprowadź/zdefiniuj następujące parametry (od lewej do prawej):

  Wprowadź adres e-mail
 3. Dodaj Nazwę umowy i Wiadomość, która zostanie dołączona do początkowej wiadomości e-mail do odbiorcy.

  agreement_message
 4. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz do wysłania dokument z biblioteki.

  • Można załączyć wiele dokumentów. Zostaną one dostarczone do odbiorcy jako jeden dokument ciągły.
  Wybierz dokument do wysłania
 5. Skonfiguruj wszystkie wymagane opcje:

  • Ochrona hasłem (podpisany plik PDF) – hasło jest stosowane do każdej kopii umowy w formacie PDF pobranej z witryny Adobe Sign. Hasło uniemożliwia wyświetlenie dokumentu do momentu jego pomyślnego wprowadzenia.
  • Termin sfinalizowania – termin ten określa liczbę dni, po upływie której transakcja wygasa.
  • Ustaw przypomnienie – przypomnienia można skonfigurować dla jednej z kilku iteracji. Tylko aktualnie aktywny odbiorca otrzyma przypomnienie.
  • Język odbiorcy – określa język wiadomości e-mail dostarczanej do odbiorcy oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 6. Aby dodać pola, z którymi odbiorca może wejść w interakcję, wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.

  Gdy wszystko jest już gotowe, kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz opcję Podgląd
 7. Przeciągnij pola z kart po prawej stronie ekranu i upuść je w dokumencie.

  Umieść pola

  Uwaga:

  Jeżeli tworzysz dokument do wielokrotnego wykorzystania w przyszłości, możesz zaznaczyć opcję Zapisz do biblioteki dokumentów, zapisując dokument z rozmieszczonymi polami.

  W przypadku przyszłych transakcji możesz po prostu załączyć dokument z biblioteki i pominąć etap rozmieszczenia pól!

 8. Po umieszczeniu wszystkich pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij.

Do odbiorcy zostanie wysłana wiadomość e-mail z łączem do dokumentu, które umożliwi mu wykonanie czynności.

Gdy odbiorca wykona odpowiednie akcje, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem.


Wysyłanie umowy do wielu odbiorców

Proces wysyłania umowy do wielu odbiorców jest prawie taki sam, jak proces wysyłania do jednego odbiorcy.

Podstawowe różnice polegają na tym, że należy:

 • Zdefiniować każdego odbiorcę w kolejności, w jakiej maja oni podjąć działania związane z umową.
 • W razie potrzeby umieścić pola dla każdego odbiorcy.

Uwaga:

Transakcje obejmujące wielu odbiorców można skonfigurować w taki sposób, aby przepływ pracy był sekwencyjny, równoległy lub hybrydowy.

 1. Przejdź do karty Strona główna i kliknij przycisk Zażądaj podpisów.

 2. Zdefiniuj każdego odbiorcę umowy. 

  Wprowadź/zdefiniuj następujące parametry (od lewej do prawej):

   

  Aby dodać siebie do listy odbiorców, kliknij łącze Dodaj mnie w prawym górnym rogu.

  Wielokrotne dodawanie tego samego adresu e-mail jest dozwolone.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz usunąć wiersz odbiorcy, kliknij symbol X po prawej stronie wiersza

  Wprowadź adres e-mail
 3. Dodaj Nazwę umowy i Wiadomość, która zostanie załączona do początkowej wiadomości e-mail wysyłanej do odbiorców.

 4. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz do wysłania dokument z biblioteki.

  • Można załączyć wiele dokumentów. Zostaną one dostarczone do odbiorcy jako jeden dokument ciągły.
 5. Skonfiguruj wszystkie wymagane opcje:

  • Ochrona hasłem (podpisany plik PDF) – hasło jest stosowane do każdej kopii umowy w formacie PDF pobranej z witryny Adobe Sign. Hasło uniemożliwia wyświetlenie dokumentu do momentu jego pomyślnego wprowadzenia.
  • Termin sfinalizowania – termin ten określa liczbę dni, po upływie której transakcja wygasa.
  • Ustaw przypomnienie – przypomnienia można skonfigurować dla jednej z kilku iteracji. Tylko aktualnie aktywny odbiorca otrzyma przypomnienie.
  • Język odbiorcy – określa język wiadomości e-mail dostarczanej do odbiorcy oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 6. Aby dodać pola, z którymi odbiorca może wejść w interakcję, wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.

  Gdy wszystko jest już gotowe, kliknij przycisk Dalej.

 7. Przeciągnij pola z kart po prawej stronie ekranu i upuść je w dokumencie.

  Dodaj podpis
 8. Po umieszczeniu wszystkich pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij.