Aplikacja Adobe Sign ułatwia wysyłanie innym dokumentów do podpisania. Dokumenty do podpisania możesz wysłać do jednej osoby lub do wielu osób.
Uwaga:
poniższy artykuł zawiera instrukcje dotyczące nowego formatu strony.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z tym samym procesem w klasycznym układzie strony.

Wysyłanie umowy do pojedynczego sygnatariusza

Wysyłanie dokumentu do podpisania jest podstawowym procesem wykorzystywanym w usłudze Adobe Sign. Wysyłanie dokumentu do podpisu tylko jednemu odbiorcy jest najprostszym sposobem wykorzystania systemu.

Aby wysłać dokument do podpisania:

 1. Przejdź do karty Strona główna i kliknij przycisk Zażądaj podpisów

  Kliknij przycisk Wyślij
 2. Określ odbiorcę umowy. 

  Wprowadź/zdefiniuj następujące parametry (od lewej do prawej):

  Wprowadź adres e-mail
 3. Dodaj Nazwę umowy i Wiadomość, która zostanie dołączona do początkowej wiadomości e-mail do odbiorcy.

  agreement_message
 4. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz do wysłania dokument z biblioteki.

  • Można załączyć wiele dokumentów. Zostaną one dostarczone do odbiorcy jako jeden dokument ciągły.
  Wybierz dokument do wysłania
 5. Skonfiguruj wszystkie wymagane opcje:

  • Ochrona hasłem (podpisany plik PDF) – hasło jest stosowane do każdej kopii umowy w formacie PDF pobranej z witryny Adobe Sign. Hasło uniemożliwia wyświetlenie dokumentu do momentu jego pomyślnego wprowadzenia
  • Termin sfinalizowania – termin ten określa liczbę dni, po upływie której transakcja wygasa
  • Ustaw przypomnienie – przypomnienia można skonfigurować dla jednej z kilku iteracji. Tylko aktualnie aktywny odbiorca otrzyma przypomnienie
  • Język odbiorcy – określa język wiadomości e-mail dostarczanej do odbiorcy oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie
 6. Aby dodać pola, z którymi odbiorca może wejść w interakcję, wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu

  Gdy wszystko jest już gotowe, kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz opcję Podgląd
 7. Przeciągnij pola z kart po prawej stronie ekranu i upuść je w dokumencie.

  Umieść pola

  Uwaga:

  Jeżeli tworzysz dokument do wielokrotnego wykorzystania w przyszłości, możesz zaznaczyć opcję Zapisz do biblioteki dokumentów, zapisując dokument z rozmieszczonymi polami.

  W przypadku przyszłych transakcji możesz po prostu załączyć dokument z biblioteki i pominąć etap rozmieszczenia pól!

 8. Po umieszczeniu wszystkich pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij.

Do odbiorcy zostanie wysłana wiadomość e-mail z łączem do dokumentu, które umożliwi mu wykonanie czynności.

Gdy odbiorca wykona odpowiednie akcje, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem.


Wysyłanie umowy do wielu odbiorców

Proces wysyłania umowy do wielu odbiorców jest prawie taki sam, jak proces wysyłania do jednego odbiorcy.

Podstawowe różnice polegają na tym, że należy:

 • Zdefiniować każdego odbiorcę w kolejności, w jakiej maja oni podjąć działania związane z umową
 • W razie potrzeby umieścić pola dla każdego odbiorcy

Uwaga:

Transakcje obejmujące wielu odbiorców można skonfigurować w taki sposób, aby przepływ pracy był sekwencyjny, równoległy lub hybrydowy.

 1. Przejdź do karty Strona główna i kliknij przycisk Zażądaj podpisów

 2. Zdefiniuj każdego odbiorcę umowy. 

  Wprowadź/zdefiniuj następujące parametry (od lewej do prawej):

   

  Aby dodać siebie do listy odbiorców, kliknij łącze Dodaj mnie w prawym górnym rogu.

  Wielokrotne dodawanie tego samego adresu e-mail jest dozwolone.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz usunąć wiersz odbiorcy, kliknij symbol X po prawej stronie wiersza

  Wprowadź adres e-mail
 3. Dodaj Nazwę umowy i Wiadomość, która zostanie załączona do początkowej wiadomości e-mail wysyłanej do odbiorców

 4. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz do wysłania dokument z biblioteki.

  • Można załączyć wiele dokumentów. Zostaną one dostarczone do odbiorcy jako jeden dokument ciągły.
 5. Skonfiguruj wszystkie wymagane opcje:

  • Ochrona hasłem (podpisany plik PDF) – hasło jest stosowane do każdej kopii umowy w formacie PDF pobranej z witryny Adobe Sign. Hasło uniemożliwia wyświetlenie dokumentu do momentu jego pomyślnego wprowadzenia
  • Termin sfinalizowania – termin ten określa liczbę dni, po upływie której transakcja wygasa
  • Ustaw przypomnienie – przypomnienia można skonfigurować dla jednej z kilku iteracji. Tylko aktualnie aktywny odbiorca otrzyma przypomnienie
  • Język odbiorcy – określa język wiadomości e-mail dostarczanej do odbiorcy oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie
 6. Aby dodać pola, z którymi odbiorca może wejść w interakcję, wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu

  Gdy wszystko jest już gotowe, kliknij przycisk Dalej.

 7. Przeciągnij pola z kart po prawej stronie ekranu i upuść je w dokumencie.

  Dodaj podpis
 8. Po umieszczeniu wszystkich pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online