Podręcznik użytkownika Anuluj

Uzyskiwanie podpisów od innych osób

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  6. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pośrednictwem interfejsu grupy
  9. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  10. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  11. Przełączanie tożsamości użytkownika
  12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  14. Profile produktowe
  15. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Modyfikowanie umowy
   9. Nazwa umowy
   10. Języki
   11. Wiadomości prywatne
   12. Dopuszczalne typy podpisu
   13. Przypomnienia
   14. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   15. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   16. Ochrona zawartości
   17. Włączanie transakcji Notarize
   18. Wygasanie dokumentu
   19. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   20. Kolejność podpisywania
   21. Liquid Mode
   22. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   23. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   24. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Utwórz dostępne formularze AcroForms
  2. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  3. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  4. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  5. Obsługa IVES
  6. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  7. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Pobierz umowy zbiorczo
 6. Przypisz domenę

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Wyślij umowy  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wyślij umowę do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   2. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   3. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   4. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   5. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 2. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
 1. Tworzenie często zadawanych pytań
 2. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 3. Zarządzaj umowami 
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Deleguj umowy
  3. Zastąp odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Utwórz nowe przypomnienia
  7. Przejrzyj przypomnienia
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej działań...
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Prześlij podpisaną umowę
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 4. Raport kontroli
 5. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Utwórz nowy raport
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edytuj raport
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odśwież zawartość eksportu danych
   4. Pobierz eksport danych
  5. Zmień nazwę raportu/eksportu
  6. Powiel raport/eksport
  7. Zaplanuj raport/eksport
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdź adres URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Utwórz nowy obieg (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edytuj obiegi
  9. Udostępnij obiegi
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Aplikacja Adobe Acrobat Sign ułatwia wysyłanie innym dokumentów do podpisania. Dokumenty do podpisania możesz wysłać do jednej osoby lub do wielu osób.

Wysyłanie umowy do pojedynczego sygnatariusza

Po zalogowaniu się do usługi Acrobat Sign wybierz kartę Podpisz na górnym pasku nawigacyjnym.

Wysyłanie dokumentu do podpisania jest podstawowym procesem wykorzystywanym w usłudze Acrobat Sign. Wysyłanie dokumentu do podpisu tylko jednemu odbiorcy jest najprostszym sposobem wykorzystania systemu.

Aby wysłać dokument do podpisania:

 1. Przejdź do karty Strona główna i wybierz przycisk Poproś o podpisy.

  Strona główna – Poproś o podpisy

  Opcjonalnie można rozpocząć proces poprzez wybranie najpierw szablonu biblioteki (lub przepływ pracy), a następnie wybranie przycisku Zacznij od biblioteki.

  Umożliwia to wybranie jednej z trzech opcji:

  • Ostatnio używane – lista 20 ostatnio używanych szablonów (według ostatniego użycia, od góry).
  • Dokument w bibliotece – lista wszystkich dostępnych szablonów w bibliotece.
  • Obieg pracy – lista wszystkich dostępnych obiegów pracy dla danego użytkownika.

  Po wybraniu pliku lub obiegu pracy wybierz opcję Rozpocznij, aby przejść do strony Wyślij. Szablon będzie już dołączony, co pozwoli pominąć krok 4 poniżej.

  Zacznij od biblioteki

 2. Uwaga:

  Jeśli korzystasz z konta, na którym włączono opcję Użytkownicy w wielu grupach (UMG), przed skonfigurowaniem umowy wybierz grupę, z której chcesz wysłać umowę.

  • Ustawienie wartości Grupa powoduje wczytanie właściwości i szablonów związanych z grupą, spośród których można wybierać.
  • Podczas zmiany Grupy strona się odświeży. Po odświeżeniu wszystkie wprowadzone treści zostaną usunięte.

  Jeśli u góry strony nie widać listy rozwijanej Wyślij z, Twoje konto nie ma włączonego UMG.

  Zaznacz grupę

   

  Określ odbiorcę umowy. 

  Wprowadź/zdefiniuj następujące parametry (od lewej do prawej):

  • Wybierz rolę odbiorcy (domyślnie jest to Sygnatariusz).
  • Wpisz adres e-mail odbiorcy.
  • Wybierz metodę uwierzytelniania, jeśli jest potrzebna.
  • W razie potrzeby wprowadź wiadomość osobistą.
  Strona Wyślij z podświetlonymi elementami rekordu odbiorcy

  Opcjonalnie można użyć grupy odbiorców.

  Grupy odbiorców są podobne do list dystrybucyjnych, ponieważ składają się z wielu adresów e-mail odbiorców. Wszyscy członkowie grupy odbiorców są powiadamiani, gdy nadejdzie ich kolej na interakcję z umową, ale tylko jeden członek grupy może to zrobić. Gdy pierwszy członek zakończy działanie grupy, umowa przechodzi do następnego kroku.

  Grupa odbiorców może zostać dodana jako grupa jednorazowa (ad hoc), zdefiniowana ręcznie przez nadawcę podczas tworzenia umowy, lub grupa odbiorców wielokrotnego użytku, która została utworzona wcześniej i udostępniona użytkownikowi za pośrednictwem uprawnień grupy. Zacznij wpisywać nazwę grupy, a książka adresowa wyświetli opcje oparte na tym, co zostało wpisane.

  Rekord odbiorcy z dodaną grupą odbiorców i wyświetlonymi opcjami książki adresowej

  Uwaga:

  Nazwy i adresy e-mail grup odbiorców wielokrotnego użytku nie mogą być modyfikowane. Edytować można tylko typ uwierzytelniania.

 3. Dodaj Nazwę umowyWiadomość, która zostanie dołączona do początkowej wiadomości e-mail do odbiorcy.

  strona Wyślij z podświetlonym polem Wiadomość

 4. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz szablon biblioteki do wysłania.

  • Dostępne szablony są ograniczone przez grupę, z której wysyłana jest umowa.
  • Można załączyć wiele dokumentów. Zostaną one dostarczone do odbiorcy jako jeden dokument ciągły.
  Sekcja plików na stronie Wyślij z wyświetlonym szablonem

 5. Skonfiguruj wszystkie wymagane opcje:

  • Ochrona hasłem (podpisany plik PDF) — hasło jest stosowane do każdej kopii umowy w formacie PDF pobranej z witryny Acrobat Sign. Hasło uniemożliwia wyświetlenie dokumentu do momentu jego pomyślnego wprowadzenia.
  • Termin sfinalizowania — termin ten określa liczbę dni, po upływie której transakcja wygasa.
  • Ustaw przypomnienie — przypomnienia można skonfigurować dla jednej z kilku iteracji. Tylko aktualnie aktywny odbiorca otrzyma przypomnienie.
  • Typ podpisu — po włączeniu ta opcja umożliwia użytkownikowi przełączanie obiegu podpisu między podpisem elektronicznym a pisemnym.
  • Język odbiorcy — określa język wiadomości e-mail dostarczanej do odbiorcy oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie.
  Strona wysyłania podświetlająca opcje wysyłania

 6. Aby dodać pola, z którymi odbiorca może wejść w interakcję, wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.

  • Jeśli pole wyboru Podgląd jest włączone, wybierz opcję Dalej.
  • Jeśli pole wyboru Podgląd jest wyłączone, wybierz opcję Wyślij.
  Na dole strony wysyłania podświetlona jest opcja „Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu”.

 7. Przeciągnij pola z kart po prawej stronie ekranu i upuść je w dokumencie.

  Środowisko tworzenia wyróżniające pola podpisu

  Przycisk Wstecz umożliwia powrót do strony Wyślij, jeśli chcesz zmienić adres e-mail odbiorców lub zmienić pliki dołączone do umowy.

  Uwaga:

  Jeżeli tworzysz dokument do wielokrotnego wykorzystania w przyszłości, możesz zaznaczyć opcję Zapisz jako szablon, zapisując dokument z rozmieszczonymi polami.

  W przypadku przyszłych transakcji możesz po prostu załączyć dokument z biblioteki i pominąć etap rozmieszczenia pól!

 8. Po umieszczeniu wszystkich pól w dokumencie wybierz przycisk Wyślij.

Do odbiorcy zostanie wysłana wiadomość e-mail z łączem do dokumentu, które umożliwi mu wykonanie czynności.

Gdy odbiorca wykona odpowiednie akcje, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem.


Wysyłanie umowy do wielu odbiorców

Proces wysyłania umowy do wielu odbiorców jest prawie taki sam, jak proces wysyłania do jednego odbiorcy.

Podstawowe różnice polegają na tym, że należy:

 • Zdefiniować każdego odbiorcę w kolejności, w jakiej maja oni podjąć działania związane z umową.
 • W razie potrzeby umieścić pola dla każdego odbiorcy.
Uwaga:

Transakcje obejmujące wielu odbiorców można skonfigurować w taki sposób, aby przepływ pracy był sekwencyjny, równoległy lub hybrydowy.

 1. Przejdź do karty Strona główna i wybierz przycisk Poproś o podpisy.

 2. Jeśli narzędzie wyboru Wyślij z jest dostępne, skonfiguruj je w celu zidentyfikowania grupy, z której wysyłasz umowę.

  Strona zostanie odświeżona po wybraniu nowej grupy, co spowoduje usunięcie wszystkich konfiguracji na stronie.

  Wybierz grupę

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz narzędzia wyboru Wyślij z, Twoje konto nie ma włączonego UMG.

 3. Zdefiniuj każdego odbiorcę umowy. 

  Wprowadź/zdefiniuj następujące elementy (od lewej do prawej) dla każdego rekordu odbiorcy:

  • Wybierz rolę odbiorcy (domyślnie jest to Sygnatariusz).
  • Wpisz adres e-mail odbiorcy.
  • Wybierz metodę uwierzytelniania, jeśli jest potrzebna.
  • W razie potrzeby wprowadź wiadomość osobistą.

   

  Aby dodać siebie do listy odbiorców, wybierz łącze Dodaj mnie w prawym górnym rogu.

  Wielokrotne dodawanie tego samego adresu e-mail jest dozwolone.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz usunąć wiersz odbiorcy, wybierz symbol X po prawej stronie wiersza.

  Strona Wyślij z podświetlonymi elementami rekordu odbiorcy

  Opcjonalnie można użyć grupy odbiorców.

  Grupy odbiorców są podobne do list dystrybucyjnych, ponieważ składają się z wielu adresów e-mail odbiorców. Wszyscy członkowie grupy odbiorców są powiadamiani, gdy nadejdzie ich kolej na interakcję z umową, ale tylko jeden członek grupy może to zrobić. Gdy pierwszy członek zakończy działanie grupy, umowa przechodzi do następnego kroku.

  Grupa odbiorców może zostać dodana jednorazowo, ręcznie zdefiniowana przez nadawcę podczas tworzenia umowy lub może zostać użyta grupa odbiorców wielokrotnego użytku dostępna dla nadawcy. Po prostu zacznij wpisywać nazwę grupy, a książka adresowa wyświetli opcje oparte na tym, co zostało wpisane

  Rekord odbiorcy z dodaną grupą odbiorców i wyświetlonymi opcjami książki adresowej

 4. Dodaj Nazwę umowy i Wiadomość, która zostanie załączona do początkowej wiadomości e-mail wysyłanej do odbiorców.

 5. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz do wysłania dokument z biblioteki.

  • Można załączyć wiele dokumentów. Zostaną one dostarczone do odbiorcy jako jeden dokument ciągły.
 6. Skonfiguruj wszystkie wymagane opcje:

  • Ochrona hasłem (podpisany plik PDF) — hasło jest stosowane do każdej kopii umowy w formacie PDF pobranej z witryny Acrobat Sign. Hasło uniemożliwia wyświetlenie dokumentu do momentu jego pomyślnego wprowadzenia.
  • Termin sfinalizowania — termin ten określa liczbę dni, po upływie której transakcja wygasa.
  • Ustaw przypomnienie — przypomnienia można skonfigurować dla jednej z kilku iteracji. Tylko aktualnie aktywny odbiorca otrzyma przypomnienie.
  • Typ podpisu — po włączeniu ta opcja umożliwia użytkownikowi przełączanie obiegu podpisu między podpisem elektronicznym a pisemnym.
  • Język odbiorcy — określa język wiadomości e-mail dostarczanej do odbiorcy oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie.
  Strona wysyłania podświetlająca opcje wysyłania

 7. Aby dodać pola, z którymi odbiorca może wejść w interakcję, wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.

  • Jeśli pole wyboru Podgląd jest włączone, wybierz przycisk Dalej. Działanie to spowodowało przejście do środowiska tworzenia.
  • Jeśli pole wyboru Podgląd jest wyłączone, wybierz opcję Wyślij. To działanie powoduje natychmiastowe wysłanie umowy do pierwszego odbiorcy.
  Na dole strony wysyłania podświetlona jest opcja „Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu”.

 8. Przeciągnij pola z kart po prawej stronie ekranu i upuść je w dokumencie.

  Wybierz adresata

 9. Po umieszczeniu wszystkich pól w dokumencie wybierz przycisk Wyślij.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto