Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Media Encoder?

Możesz pobrać program Media Encoder z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Media Encoder?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Media Encoder?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Media Encoder na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Media Encoder i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wygasa wkrótce. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Eksportowanie wideo

Czy mogę eksportować z programu Premiere Pro bez przerywania pracy?

Tak. W programie Premiere Pro kliknij przycisk Queue (Kolejka), zamiast Export (Eksportuj) w panelu Export (Eksport). Uniemożliwia to blokowanie programu Premiere Pro podczas eksportu. Obejrzyj ten krótki samouczek wideo, aby dowiedzieć się więcej o używaniu programu Media Encoder jako modułu eksportu multimediów dla programu Premiere Pro.

Jak mogę wyeksportować wideo do serwisu YouTube?

W oknie dialogowym Ustawienia eksportu wybierz pozycję YouTube jako miejsce docelowe publikacji na karcie Publikuj. Obejrzyj ten krótki samouczek wideo, aby dowiedzieć się więcej o publikowaniu do obiegu pracy YouTube.

Czy mogę eksportować wideo do serwisu Twitter?

Tak. W oknie dialogowym Ustawienia eksportu wybierz pozycję Twitter jako miejsce docelowe publikacji na karcie Publikuj. Obejrzyj ten krótki samouczek wideo, aby dowiedzieć się więcej o publikowaniu do obiegu pracy Twitter.

Jak mogę zaktualizować moje ustawienia eksportu w programie Media Encoder?

Wybierz polecenia Edycja > Ustawienia eksportu, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia eksportu. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby dostosować ustawienia eksportu.

Jak mogę renderować z maksymalną głębią podczas kodowania i eksportowania?

W oknie dialogowym zaznacz opcję Użyj maksymalnej jakości renderowania lub Renderuj przy maksymalnej głębi. Dowiedz się więcej o włączaniu i używaniu ustawień maksymalnej głębi.

Typowe problemy

Dlaczego moje wideo ma czerwone klatki, kiedy eksportuję z programu Premiere Pro?

Może to oznaczać problem ze sposobem kodowania materiału filmowego. Jeżeli program Media Encoder wykryje klatki, których nie można zdekodować, zamiast nich wstawiane są czerwone klatki. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemu z czerwonymi klatkami w eksporcie z programu Premiere Pro.

Dlaczego w wyeksportowanym materiale filmowym H.264 są powielone klatki?

Wersja programu Media Encoder może być nieaktualna. Jeżeli masz subskrypcję Creative Cloud, która obejmuje dostęp do programu Media Encoder, dowiedz się więcej o pobieraniu aktualizacji aplikacji.

Dlaczego nie mogę eksportować plików DnxHD MXF do programu Premiere Pro lub After Effects?

Takie działanie może powodować kilka czynników. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj wzorce kodowania, dostosuj formaty plików lub zainstaluj program Media Encoder na innym komputerze.

Społeczność

Popularne powiązane fora