Adobe Media Encoder — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać program Adobe Media Encoder z witryny Creative Cloud. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji Media Encoder. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Media Encoder i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zaloguj się na konto Adobe. Następnie kliknij przycisk Zmień dla opcji Bieżące hasło i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Tak. W programie Premiere Pro kliknij przycisk Queue (Kolejka), zamiast Export (Eksportuj) w panelu Export (Eksport). Uniemożliwia to blokowanie programu Premiere Pro podczas eksportu. Obejrzyj ten krótki samouczek wideo, aby dowiedzieć się więcej o używaniu programu Media Encoder jako modułu eksportu multimediów dla programu Premiere Pro.

W oknie dialogowym Ustawienia eksportu wybierz pozycję YouTube jako miejsce docelowe publikacji na karcie Publikuj. Obejrzyj ten krótki samouczek wideo, aby dowiedzieć się więcej o publikowaniu do obiegu pracy YouTube.

Tak. W oknie dialogowym Ustawienia eksportu wybierz pozycję Twitter jako miejsce docelowe publikacji na karcie Publikuj. Obejrzyj ten krótki samouczek wideo, aby dowiedzieć się więcej o publikowaniu do obiegu pracy Twitter.

Wybierz polecenia Edycja > Ustawienia eksportu, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia eksportu. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby dostosować ustawienia eksportu.

W oknie dialogowym zaznacz opcję Użyj maksymalnej jakości renderowania lub Renderuj przy maksymalnej głębi. Dowiedz się więcej o włączaniu i używaniu ustawień maksymalnej głębi.

Może to oznaczać problem ze sposobem kodowania materiału filmowego. Jeżeli program Media Encoder wykryje klatki, których nie można zdekodować, zamiast nich wstawiane są czerwone klatki. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemu z czerwonymi klatkami w eksporcie z programu Premiere Pro.

Wersja programu Media Encoder może być nieaktualna. Jeżeli masz subskrypcję Creative Cloud, która obejmuje dostęp do programu Media Encoder, dowiedz się więcej o pobieraniu aktualizacji aplikacji.

Takie działanie może powodować kilka czynników. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj wzorce kodowania, dostosuj formaty plików lub zainstaluj program Media Encoder na innym komputerze.

Tak. Dostępne opcje. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podręcznik skryptów i materiały referencyjne programu Adobe Media Encoder

Społeczność

Popularne powiązane fora