Om ifyllningsbara PDF-formulär och hur du fastställer dess kapacitet

Reader kan inte skapa ifyllningsbara formulär

Det kostnadsfria programmet Adobe Reader kan inte skapa ifyllningsbara formulär. Du måste ha det fullständiga Acrobat-programmet för att skapa formulär som Reader-användare och andra Acrobat-användare kan fylla i.

Acrobat X

I Acrobat 9 och Acrobat X kan du skapa interaktiva formulär som andra Acrobat- eller Reader-användare kan fylla i och skicka. En annan möjlighet i Acrobat Professional eller Pro Extended är att den låter dig spara en PDF som ett enkelt formulär där användare kan skriva in information direkt på PDF:en.

Acrobat 10.x: 

Om PDF-formulär

Många företag, organisationer och myndigheter använder Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat Capture för att konvertera sina pappersformulär till PDF-formulär (Portable Document Format). PDF-formulär kan man få tillgång till via internet eller via e-post. Om ett PDF-formulär innehåller formulärfält (t.ex. textfält, knappar, listrutor) kan du fylla i formuläret på skärmen med ett Acrobat-program. (Acrobat-program inkluderar Adobe Reader, Acrobat 3D, Acrobat Professional eller Acrobat Standard.)

Skapa PDF-formulär med användningsrättigheter

Med Adobe LiveCycle Reader-tillägg kan du skapa PDF-formulär med användningsrättigheter. Med ett formulär med användningsrättigheter kan Adobe Reader-användare kommentera, fylla i, spara, distribuera, skicka och lägga till elektroniska underskrifter i formuläret. När du öppnar ett PDF-formulär med användningsrättigheter i Adobe Reader visas en dialogruta som beskriver de utökade funktionerna i PDF-filen.

Mer information om Adobe LiveCycle Reader-tillägg finns på Adobes webbplats på www.adobe.com/se/products/server/readerextensions.

Bestäm PDF-formulärfunktioner i Acrobat-programmet

I följande Acrobat-program kan du arbeta med PDF-formulär:

Adobe Reader-funktioner

Adobe Reader har följande formulärfunktioner:

 • Visa, navigera och skriva ut PDF-formulär, inklusive formulärfältdata
 • Sökformulär (kräver Adobe Reader med sökning)
 • Ifyllningsfält i ett PDF-formulär (kan inte spara ändringar till ett PDF-formulär)

Om ett PDF-formulär har användningsrättigheter tillhandahåller Adobe Reader ytterligare funktioner:

 • Spara formulär och data lokalt
 • Fylla i och skicka in formulär online
 • Distribuera formulär till andra för granskning och kommentar
 • Lägga till elektroniska underskrifter

Funktioner i Acrobat Standard

Acrobat Standard innehåller alla funktioner som i Adobe Reader och dessutom följande:

 • Exportera och spara PDF-formulär i FDF-format (FORMS DATA FORMAT). FDF är ett textfilsformat speciellt för data som exporteras från PDF-formulärfält. FDF-filer är mindre än PDF-filer eftersom de bara innehåller formulärfältsdata, inte hela formuläret.
 • Spara eller exportera information i PDF-formulär som en PDF-fil eller i XFDF-format för XML-baserade FDF-filer.

Funktioner i Acrobat 3D och Acrobat Professional

Acrobat 3D och Acrobat Professional innehåller alla funktioner som i Acrobat Standard och du kan skapa Adobe PDF-formulärfält. Acrobat 3D och Acrobat Professional 6.0 och 7.0 inkluderar Adobe LiveCycle Designer 6.0 eller 7.0. (endast i Windows). Mer avancerade funktioner i Adobe LiveCycle Designer gör att du kan använda skriptobjekt, integrera ett formulär med en datakälla och skapa dynamiska formulär.

Bestäm huruvida ett PDF-formulär kan vara ifyllt på skärmen

Om du vill ta reda på om du kan fylla i ett PDF-formulär på skärmen kan du kontrollera och se om det innehåller interaktiva formulärfält och kontrollera om det innehåller restriktiva säkerhetsinställningar. (Mer information om säkerhetsinställningar för PDF finns i hjälpavsnittet i Acrobat eller Adobe Reader.)

Om du vill ta reda på om ett formulär innehåller interaktiva formulärfält gör du följande:

 1. Öppna formuläret i Acrobat.
 2. Välj handverktyget och dra det sedan över fälten i PDF-formuläret. Formuläret innehåller formulärfält om handverktyget ändras till något av följande ikoner:

  Ett i-streck (Textmarkeringsverktyget, som du använder för att skriva text i ett textfält)

  En pekande hand (som du använder för att välja ett alternativ eller för att markera en ruta)
 3. I Acrobat 3D, Acrobat 7 eller Adobe Reader 7 klickar du på Markera fält eller Markera obligatoriska fält i dokumentets meddelandefält. Interaktiva fält visar en blåfärgad fyllning.

Obs! Om du använder Acrobat 3D eller Acrobat Professional kan du kontrollera att ett formulär innehåller formulärfält genom att välja ett formulärverktyg. Acrobat kan sedan markera valfria formulärfält. I Windows XP är formulärfält markerade med blått.

Om PDF-formuläret inte innehåller formulärfält, har du följande alternativ för att fylla i formuläret:

 • Skriva ut formuläret och fyll i det manuellt.
 • Använd textruteverktyget (tidigare det kostnadsfria textverktyget) eller slutredigeringsverktyget för att skriva i dokumentet. (Mer information hur du använder textruteverktyget och slutredigeringsverktyget för text hittar du i hjälpavsnittet i Acrobat.)

Om du använder Acrobat 3D eller Acrobat Professional och PDF-formuläret inte har begränsade skyddsinställningar, kan du använda formulärverktyg för att skapa formulärfält. Mer information om hur du skapar formulärfält kan du hitta i följande källor:

 • Skapa och fylla i Adobe-PDF-formulär i hjälpavsnittet i Acrobat 6 Professional. (I Acrobat: välj Hjälp > Slutför hjälp i Acrobat 6 eller 7.)
 • Skapa PDF-formulär i hjälpavsnittet i Acrobat Professional 6. (I Acrobat: välj Hjälp > Använda > Avancerad redigering.)
 • Skapa Adobe-PDF-formulär i hjälpavsnittet i Acrobat 3D eller Acrobat Professional 7.0
 • Acrobat-formulär JavaScript-specifikation på http://partners.adobe.com/asn/acrobat
 • Acrobat-formulär FDF (FORMS DATA FORMAT) verktygslåda SDK på http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/fdf/topic.html

Om du vill kontrollera säkerhetsinställningarna för ett PDF-formulär:

 1. Öppna formuläret i Acrobat.
 2. Välj Arkiv > Dokumentegenskaper och sedan Dokumentsäkerhet.
 3. Om Inte tillåtet visas intill Ändra i dokument, Fylla i formulärfält eller Underteckna i dialogrutan för dokumentsäkerhet, är det nödvändigt att ändra dessa skyddsinställningar till Tillåten innan du kan fylla i PDF-formuläret på skärmen. Gör följande om du vill ändra skyddsinställningarna (om du använder Adobe Reader kan du inte ändra skyddsinställningarna):
  1. Under fliken Skydd i dialogrutan för Dokumentegenskaper väljer du lösenord i menyn Dokumentskyddsmetod.
  2. Klicka på ändra inställningar, ange lösenord för behörighet och klicka sedan på OK.

   Obs! Om du inte kan lösenordet, kontaktar du dokumentets upphovsman.
  3. Välj ett kompatibilitetsalternativ.
  4. Om du önskar kan du markera kryssrutan Begär ett lösenord för att öppna dokumentet och skriv sedan in ett lösenord för att öppna dokument.
  5. Välj alternativet Använd ett lösenord för att begränsa utskrift och redigering av dokumentet och dess säkerhetsinställningar.
  6. Välj ett utskriftsalternativ i menyn Tillåtna utskrifter.
  7. Under Tillåtna ändringar väljer du antingen Fylla i formulärfält och underteckna befintliga signaturfält eller Kommentera, fylla i formulärfält och underteckna befintliga signaturfält.
  8. Klicka på OK i alla dialogrutor som visas.

  9. Spara, stäng och öppna dokumentet på nytt för att komma åt formulärfälten.

Fylla i Skattemyndighetens momsformulär

Du kan fylla i PDF-versioner av vissa skatteformulär på skärmen med vilket Acrobat-program som helst som är tillgängligt från Skattemyndigheten IRS. Om du vill hämta cd-rom 2002 med resursguiden för små och medelstora företag ringer du IRS på 800-829-3676 och begär IRS-publikationen 3207 eller besök IRS-webbplatsen.

Obs! Du kan inte skicka elektroniskt ifyllda PDF-formulär till Skattemyndigheten IRS. Skattemyndigheten IRS tillhandahåller emellertid PDF-formulär med användarrättigheter så att du kan spara information om ifyllda formulär med Adobe Reader.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?