Vad som täcks
Har du problem med att hämta och installera Adobe Acrobat Reader? Prova dessa åtgärder i den här ordningen.
På den här sidan

  Du hämtar Acrobat Reader till datorn i två steg:

  1. Hämta installationsprogrammet för Acrobat Reader.

  2. Kör installationsprogrammet för att installera Acrobat Reader. Se till att båda stegen hinner bli helt färdiga.


  Konfigurera webbläsaren för att aktivera JavaScript. Om du inte vet hur man anger den här webbläsarens inställningar finns mer information i ”Kontrollera att JavaScript är aktiverat” för antingen Windows eller Mac OS.


  Ibland kan ditt antivirusprogram felaktigt identifiera installationsprogrammet för Acrobat Reader som skadlig programvara. Exempel på falska felrapporter inkluderar “TrojWare.Win32.Trojan.Agent.Gen”, ”Trojan/JmGeneric.bcy” och ”Suspicious.” Användare rapporterar även fel som ”Initieringen misslyckades” och att installationsprogrammet har satts i karantän.

  Antivirusprograms- och serviceleverantörer uppdaterar aktivt sina program så att installationsprogrammet för Acrobat Reader ska identifieras som legitimt. Se till att ditt antivirusprogram är uppdaterat.


  Vissa inställningar på datorn, t.ex. dina säkerhetsinställningar eller cookies i webbläsaren, kan förhindra att installationsprogrammet för Acrobat Reader laddas ned. Att byta webbläsare är ofta en enkel lösning på hämtningsproblem. Försök med någon av följande webbläsare i stället för den du nu använder:

  • Mozilla Firefox 
  • Microsoft Internet Explorer 
  • Apple Safari 
  • Google Chrome

  Om du inte ser ett fönster som bekräftar att Acrobat Reader har hämtats och installerats kan du kontrollera om ett hämtningsfönster har öppnats i webbläsaren. Vissa webbläsare är inställda på att öppna ett nytt fönster för hämtningar, och det är möjligt att andra öppna program eller fönster döljer hämtningsfönstret. Om du hittar hämtningsfönstret ska du dubbelklicka på Reader .exe-filen för att fortsätta med hämtnings- och installationsprocessen. (Om du använder Firefox i Mac OS dubbelklickar du på .dmg-filen.)


  Prova med den här länken för direktnedladdning om du fortfarande har problem med att ladda ned Acrobat Reader. Välj ditt operativsystem, språk och version och klicka sedan på Ladda ned nu. Slutför nedladdningen genom att följa anvisningarna på skärmen.


  Systemet låser sig eller ett ger ett felmeddelande som pekar på ett specifikt problem med datorn eller installationen. Se den lösning som associeras med felmeddelandet i tabellen nedan för ytterligare felsökning.

  Symptom eller fel
  Lösning
  • Felet "Nedladdning av metafil misslyckades"
  • Felet "Åtgärdslista hittades inte"
  • Meddelandet "Hämtar installationsprogrammet...", men ingen aktivitet under flera minuter. 

  "Nedladdning av metafil misslyckades," "Åtgärdslista hittades inte," "Hämtar installationsprogrammet..." | Reader

  • Det går inte att hämta Reader från Adobes webbplats.
  • Det går inte att öppna Reader-installationsfilen. 
  • "Extraheringen misslyckades av okänd anledning. Programmet stängs utan att det installeras...." Det här felet kan uppstå efter att du har laddat ned Reader eller om du laddar ned installationsfilen och dubbelklickar på den för att starta installationen.   

  Felsök Acrobat Reader-installationen | Windows
  Felsök Acrobat Reader-installationen | Mac OS

  Installationen startar men markören eller skärmen låser sig, eller också avbryts starten med ett felmeddelande.

  Installationen avbryts | Acrobat 9, Reader 9

  (Endast Windows)
  Fel 1402: Det gick inte att öppna nyckeln [nyckelnamn]
  Fel 1406: Det fick inte att ange värdemappar till nyckel [nyckelnamn]

  Fel 1402 | Fel 1406 | Acrobat, Reader

  (Endast Windows)
  Fel 1606: Det gick inte att komma åt nätverksplatsen \Startup 

  Fel 1606

  (Endast Windows)
  Fel 1635: Det här korrigeringspaketet gick inte att öppna 

  Fel 1635 | Acrobat 8, Reader 8

  Om du inte hittar felet i tabellen, anger du det i sökrutan på den här sidan och trycker på Enter eller Återgå.


   
  Överst