Har du problem med att hämta och installera Adobe Acrobat Reader? Prova dessa åtgärder i den här ordningen.

Varför slutfördes inte hämtningen av Acrobat Reader

Ibland kan du stöta på problem när du hämtar Acrobat Reader. Detta problem uppstår normalt sätt på grund av något av följande:

 • Datorn inte är ansluten till internet eller så har du problem med internetinställningar.
 • Ditt antivirusprogram behöver uppdateras.
 • Du är kanske inte ansluten till Adobes server.

Hur man åtgärdar nedladdnings- och installationsproblem för Acrobat Reader

Prova följande om du har problem med att installera Acrobat Reader:

Konfigurera webbläsaren för att aktivera JavaScript. Om du inte vet hur man anger den här webbläsarens inställningar finns mer information i ”Kontrollera att JavaScript är aktiverat” för antingen Windows eller macOS.

Ibland kan ditt antivirusprogram felaktigt identifiera installationsprogrammet för Acrobat Reader som skadlig programvara. Exempel på falska felrapporter inkluderar “TrojWare.Win32.Trojan.Agent.Gen”, ”Trojan/JmGeneric.bcy” och ”Suspicious.” Användare rapporterar även fel som ”Initieringen misslyckades” och att installationsprogrammet har satts i karantän.

Antivirusprograms- och serviceleverantörer uppdaterar aktivt sina program så att installationsprogrammet för Acrobat Reader ska identifieras som legitimt. Se till att ditt antivirusprogram är uppdaterat.

Vissa inställningar på datorn, t.ex. dina säkerhetsinställningar eller cookies i webbläsaren, kan förhindra att installationsprogrammet för Acrobat Reader laddas ned. Att byta webbläsare är ofta en enkel lösning på hämtningsproblem. Försök med någon av följande webbläsare i stället för den du nu använder:

 • Mozilla Firefox 
 • Microsoft Internet Explorer 
 • Apple Safari 
 • Google Chrome

Prova med den här länken för direktnedladdning om du fortfarande har problem med att ladda ned Acrobat Reader. Välj ditt operativsystem, språk och version och klicka sedan på Hämta nu. Slutför hämtningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

En instabil Internetanslutning kan hindra dig från att hämta innehåll från andra webbplatser. Prova att hämta en fil från en annan webbplats såsom www.microsoft.com, www.apple.com eller www.mozilla.com. Om problemet kvarstår så ska du kontakta nätverksadministratören, supportavdelningen eller internetleverantören. Se Lösa en instabil internetanslutning till Adobes webbplats eller FTP-webbplats för detaljer.

Efter att du har etablerat en stabil internetanslutning kan du prova att hämta filen på nytt. Om det första försöket att hämta filen avbröts måste du starta om nedladdningsprocessen i den webbläsare du använde.

Obs!

En hög aktivitetsnivå kan störa Internetanslutningen. För bästa resultat kan du prova att hämta filerna när belastningen på nätet är mindre (exempelvis sent på kvällen, tidigt på morgonen eller under helgen).

Grafikkortstillverkare uppdaterar drivrutinerna för programmen med jämna mellanrum. Om du inte har uppdaterat grafikkortets drivrutin på länge bör du hämta en uppdaterad drivrutin från tillverkarens webbplats. (Om du inte vet vem som har tillverkat grafikkortet öppnar du Enhetshanteraren, högerklickar på kortet och väljer Egenskaper.)

Om något av följande fel visas när du försöker ansluta till eller hämta någonting från Adobes webbplats, så ska du utföra åtgärderna nedan.

 • Ingenting händer.
 • Hämtningen av en fil stoppas för tidigt.
 • Något av följande fel uppstår:
  • "Servern returnerade utökad information."
  • "Anslutningsfel har stört hämtningen. Kontrollera Internetinställningarna och klicka sedan på Prova igen."
  • "Kan inte ansluta till servern, servern hittades inte."

Systemet låser sig eller ett ger ett felmeddelande som pekar på ett specifikt problem med datorn eller installationen. Se den lösning som associeras med felmeddelandet i tabellen nedan för ytterligare felsökning.

Symptom eller fel
Lösning
 • Felet "Nedladdning av metafil misslyckades"
 • Felet "Åtgärdslista hittades inte"
 • Meddelandet "Hämtar installationsprogrammet...", men ingen aktivitet under flera minuter. 

Fel vid installation av Reader | Proxyservmiljö

 • Det går inte att hämta Reader från Adobes webbplats.
 • Det går inte att öppna Reader-installationsfilen. 
 • "Extraheringen misslyckades av okänd anledning. Programmet stängs utan att det installeras...." Det här felet kan uppstå efter att du har laddat ned Reader eller om du laddar ned installationsfilen och dubbelklickar på den för att starta installationen.   

Felsök Acrobat Reader-installationen | Windows
Felsök Acrobat Reader-installationen på Mac OS

Installationen startar men markören eller skärmen låser sig, eller också avbryts starten med ett felmeddelande.

Lösa en avbruten installation av Acrobat 9 eller Reader 9

(Endast Windows)
Fel 1402: Det gick inte att öppna nyckeln [nyckelnamn]
Fel 1406: Det fick inte att ange värdemappar till nyckel [nyckelnamn]

Fel 1402 eller 1406 uppstår när Acrobat eller Reader installeras

(Endast Windows)
Fel 1606: Det gick inte att komma åt nätverksplatsen Startup 

Fel 1606 vid installation av CS4 eller Acrobat 8, 9

(Endast Windows)
Fel 1635: Det här korrigeringspaketet gick inte att öppna 

Fel 1635 där en korrigering inte öppnas vid installation av Acrobat 8 och Reader 8

Behöver du fortfarande hjälp?

Besök forumen. Kontrollera om andra användare upplever liknande hämtnings- och installationsproblem genom att gå till Readers användarforum eller Distributions- och installationsforum på AcrobatUsers.com. Försök att publicera ditt problem på något forum för interaktiv felsökning. När du gör inlägg på forum, så bör du även ange operativsystemet som du använder samt produktens versionsnummer.