Windows-användare:

Om du använder en Windows-dator går du till Installera en äldre version av Adobe Reader | Windows.

Installationen av Adobe Reader består av en tvåstegsprocess. Hämta installationspaketet för att sedan installera Adobe Reader från paketfilen.

Systemkrav

Innan installationen påbörjas måste du se till att systemet uppfyller systemkraven.

Firefox: Hämta och installera Reader

 1. Hämta Acrobat Reader

  Obs!

  Installera den senaste versionen av Reader om du använder Mac OS X 10.9 eller senare. Stegvisa anvisningar finns i Installera Adobe Acrobat Reader DC på Mac OS.

 2. Välj ditt operativsystem, ett språk och den version av Reader som du vill installera. Klicka på Hämta nu.

 3. När du uppmanas att öppna eller spara .dmg-filen väljer du Spara fil och klickar på OK.

  Viktigt: Om du inte kan se dialogrutan kanske den blockeras av ett annat fönster. Försök flytta på alla andra fönster. 

  Välj Spara fil
 4. Dubbelklicka på .dmg-filen. Välj Verktyg > Hämtningar om du inte ser hämtningsfönstret.

  Hämtningsfönster
 5. Om hämtningspaketet inte visas i hämtningsfönstret och en tackruta visas, ska du klicka på hämtningslänken i tackrutan.

  Tack-sida
 6. Dubbelklicka på Adobe Reader [version] Installer.pkg för att påbörja installationen.

  Dubbelklicka på Adobe Reader X Installer.pkg
 7. Om en dialogruta visas och du uppmanas att avsluta Reader, stänger du Reader och klickar på OK.

 8. När dialogrutan Installera Adobe Reader visas klickar du på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att installera Reader.

  Dialogrutan Installera Adobe Reader

Safari: Hämta och installera Reader

 1. Hämta Acrobat Reader

  Obs!

  Installera den senaste versionen av Reader om du använder Mac OS X 10.9 eller senare. Stegvisa anvisningar finns i Installera Adobe Acrobat Reader DC på Mac OS.

 2. Välj ditt operativsystem, ett språk och den version av Reader som du vill installera. Klicka på Hämta nu.

  Hämtningssidan visas med ett förloppsfält. 

  Förloppsindikator för hämtning
 3. Om en dialogruta visas och du uppmanas att avsluta Reader, stänger du Reader och klickar på OK.

 4. När dialogrutan Installera Adobe Reader [version] visas klickar du på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att installera Reader.

  Dialogrutan Installera Adobe Reader
 5. Klicka på Stäng när fönstret Installationen lyckades visas.

Behöver du fortfarande hjälp?

I Forum om Acrobat Reader och Forum om distribution och installation på AcrobatUsers.com kan du se om andra användare har liknande hämtnings- och installationsproblem. Försök att publicera ditt problem på något forum för interaktiv felsökning. När du gör ett inlägg på ett forum ska du ange vilket operativsystem du använder samt produktens versionsnummer.