Vad är Skyddat läge?

Skyddat läge introducerades med Adobe Reader X och fortsätter att vara Adobes primära säkerhetsstrategi för försvar på djupet som begränsar och förhindrar säkerhetsrisker. Skyddat läge skyddar dig genom att begränsa vad skadliga filer kommer åt och vad de kan göra. Skyddat läge är aktiverat som standard och det är konstruerat för att köras i bakgrunden och skydda din maskinvara och dina data under tiden.

Mer information

Detta dokument listar vad Skyddat läge inte har stöd för samt ändringar mellan versioner. Skyddad vy i Acrobat delar vissa delar av sitt beteende.

Mer om sandlåda och skyddat läge kan du läsa här:

Konfigurationer utan stöd för skyddat läge

Om skyddat läge inte kan startas på grund av någon konfiguration som inte stöds, visas ett meddelande om att skyddat läge inte är tillgängligt.

Adobe Reader kan inte öppnas i skyddat läge på grund av ett problem med systemkonfigurationen. Vill du öppna Adobe Reader utan skyddat läge?

Skyddat läge: Dialogruta för konfiguration utan stöd

Konfiguration utan stöd i skyddat läge

Konfigurationer utan stöd och andra begränsningar

Observera att den här listan inte underhålls regelbundet när skyddat läge körs i bakgrunden och det är osannolikt att användare kommer att uppleva problem. 

Åtgärdat i 10.1.3

 • Med Skyddat läge PÅ i Reader fungerar nu länkar till lokala mappar i PDF-filer.
 • Du kan skriva ut på 64-bitars Win Server 2003 i Skyddat läge.
 • I Winserver 2003-64-bitarssystem visas inte dialogrutan för inkompatibilitet när du startar Reader första gången efter det att du har startat om systemet.

Åtgärdat i 10.1.2

 • Reader kan låsas vid Arkiv > Öppna om programvaran för kryptering av hela disken, Symantec PGP, har installerats.
 • Programvarorna Reader och Entrust har installerats på en och samma dator.

Åtgärdat i 10.1.1

 • Det är inte möjligt att infoga PDF-filer i MS WordPad.

Åtgärdat i 10.1

 • Det är inte möjligt att infoga PDF-filer i MS Office XP och Office 2007.
 • Hosting på Citrix eller Windows Terminal Server (inklusive Acrobats Skyddad vy).
 • Shell-tillägget iFilter som används för att söka PDF-filer via Microsofts skrivbordssökning fungerar inte och installeras inte med Reader X. Problemet har åtgärdats, men de som har Windows XP måste installera Windows Desktop Search 4 (WDS4) för att kunna använda den här funktionen.
 • Viss tillämpning av JavaScript API fungerar inte. Funktionen JS Spara som misslyckas: doc.saveAs() misslyckas på grund av säkerhetsbegränsningar. Skyddat läge förhindrar att skript som körs inuti Reader inte skrivs till platser, förutom till %temp% och AppData-området för Reader X.
 • Det går inte att öppna PDF-filer med källan DFS eller NFS: PDF-filer på delade platser i ett distribuerat filsystem (DFS) eller ett nätverkssystem (NFS) kan inte öppnas. Om du försöker öppna någon sådan mapp resulterar i ett post nekat-fel.

Utan stöd

 • I Reader 11 stöds bara den Skyddade vyn när Skyddat läge är aktiverat. Det får inte finnas registerinställningar för HKCU- eller HKLM-skyddade lägen inställda på 0 (av) om Skyddad vy är aktiverad.
 • När Reader installeras på en mappad nätverksenhet.
 • När Reader körs i operativsystemet Windows XP som har installerats i en gemensam mapp.
 • När Reader öppnas i XP-kompatibelt läge i Windows Vista eller Windows 7.
 • Endast på XP och 10.x – starta Reader genom att högerklicka på AcroRd32.exe och välj Kör som.
 • När PKCS#11-smartkort används i signaturarbetsflöden. Vissa kort fungerar om de används tillsammans med anpassade policyer av skyddat läge. Se Speciallösning för P 11-smartkortför en lösning.
 • Samarbete i realtid med funktionen Samarbeta live.
 • Vissa antiviruskonfigurationer fungerar inte ännu med AcroRd32.exe. Se Motsättningar mellan antivirusprogram nedan.
 • JS-baserade processer: Det går inte att öppna en process via JavaScript när skyddat läge är aktiverat.
 • Läs även avsnitten nedan.

Konflikter med antivirusprogramvara

Adobe Reader X körs i skyddat läge som standard. I vissa situationer förekommer motsättningar mellan Reader och antivirusprogram, om programmet spärrar systemmeddelanden till Readers sandlåda. I sådana fall kan det hända att Reader inte öppnas eller kraschar efter att en dialogruta om inkompatibel konfiguration visas.

Skyddat läge är t.ex. inkompatibelt med:

 • Vissa av Symantecs Endpoint Protection-konfigurationer. Adobe rekommenderar att användare uppdaterar till Symantec Endpoint Protection 11.0 RU6 MP2 eller senare.
 • McAfee VirusScan Enterprise för vissa åtgärder i Reader. Bland kända åtgärder ingår följande:
  • När man klickar på hjälp eller på en länk på Internet via en inbäddad Flash-widget (t.ex. en navigator). (Åtgärdat i 10.1)
  • När man öppnar vissa IME-verktyg. Obs! En lösning för McAfee-användare kan vara att inaktivera buffertspillskyddet. 
  • Reader tar ibland bort en användares cachade behörigheter vid utloggning från Adobe.com, vilket kan medföra problem på datorer med flera användare. Åtgärdat i 10.1.2 med MVE 8.8.

Adobe arbetar med antivirusföretag för att lösa de här problemen.

Tillgänglighet

Endast Windows XP: Tillgänglighetsfunktioner fungerar inte alltid. Det finns inte stöd för uppläsningsfunktionen. Skärmläsare som JAWS, Windows Eyes och Windows Narrator kan därför inte alltid läsa upp innehåll i PDF-filer. Många alternativ i Tillgänglighetsmenyn, som snabbkontroll och ändra läsalternativ, har tagits bort. Tangentbordsnavigering tillämpas inte.

Obs! Om en skärmläsare som JAWS, Window-Eyes eller Narrator körs medan Reader startas för första gången i Windows XP är skyddat läge inaktiverat. I Windows Vista och Windows 7 fungerar dock skärmläsare som vanligt.

Speciallösning för P11-smartkort

Installation av vissa smartkort fungerar inte för Reader X i skyddat läge. Eftersom skyddat läge begränsar vissa processer som utför systemanrop kan det orsaka att det inte går att installera smartkort eller att ett varningsmeddelande om inkompatibel konfiguration visas på skärmen. Det finns dock en enkel lösning på det här problemet. Installera smartkortet när skyddat läge är inaktiverat enligt följande: 

 1. Inaktivera skyddat läge genom att gå till Redigera > Inställningar > Allmänt och avmarkera Aktivera skyddat läge vid start.
 2. Starta om Reader. 
 3. Installera smartkort-programmet enligt anvisningarna. 
 4. Aktivera skyddat läge på nytt. 
 5. Starta om Reader.