Felsöka problem med att skanna med Acrobat i Mac OS

Använd dessa åtgärder för att hjälpa dig att lösa problem som uppstår när du skannar i Acrobat i Mac OS.

1. Installera den senaste versionen av Acrobat.

Det är troligt att den senaste versionen av Acrobat är mer kompatibel med operativsystemet och drivrutinerna för maskinvaran. Kontrollera att datorn uppfyller minimikraven innan du uppdaterar eller uppgraderar programmet. Du kan hämta uppdateringarna från Adobes webbplats på www.adobe.com/se/downloads/updates.

2. Installera eller installera om den senaste versionen av skannerns drivrutin.

En inaktuell version av skannerdrivrutinen eller en skadad drivrutinsfil kan orsaka skanningsproblem i Acrobat. Hämta den senaste versionen av drivrutinen för din specifika skannermodell från skannertillverkarens webbplats. Installera eller installera sedan om den versionen av drivrutinen.

Om TWAIN-filen saknas för en skanner, visar Acrobat inte namnet på skannern i skannerlistan. Om en TWAIN-fil är skadad kan du få ett felmeddelande.

Obs: På Intel-baserade Macintosh-datorer stöder Acrobat 8 och 9 endast universella binära TWAIN-drivrutiner. För att fastställa om din installerade skannerdrivrutin är en universell binär drivrutin eller en PowerPC-drivrutin gör du följande:

  1. Navigera till /Library/Image Capture/TWAIN Data Sources i Finder.

  2. Markera skannerdrivrutinen.

  3. Välj Arkiv > Hämta information.

  4. I den allmänna delen av fönstret Hämta information ska du titta på informationen bredvid Typ. Du ser antingen PowerPC eller Universal efter ordet Paket. Om det inte finns någon TWAIN-källa kan Acrobat inte skanna direkt med hjälp av en skanner.

3. Testa skannern med Image Capture eller programmet som följde med skannern.

Kontrollera att skannern fungerar genom att skanna med Image Capture. Image Capture är ett standardprogram i Mac OS X som standardmässigt installeras i mappen Program. Du kan också försöka skanna med programmet som följde med skannern.

Om problemet kvarstår i ett annat program så kontaktar du skannerns tillverkare för support.

Image Capture använder Image Capture-protokollet, medan Acrobat på MAC använder TWAIN-protokollet som standard. Det finns situationer där saker fungerar med Image Capture, men inte med Acrobat. Jämför inte Image Captures och Acrobat TWAINs beteende. För tillfället har Acrobat ICA-stöd på MAC 10.7 endast med Acrobat XI. Du kan växla till Image Capture-protokollet i Acrobat och jämföra resultaten av Image Capture-skanning med Image Capture-programmet.

4. Skanna med skannern inställd till ett annat färgläge.

Skanning i Acrobat i vissa färglägen kan orsaka problem när man använder vissa skannrar. Se din skanners användarmanual för instruktioner om hur du ändrar färgläget.

5. Skanna samtidigt som du är inloggad med rotanvändarkontot.

Rotanvändaren eller superusern, är ett särskilt användarkonto i Mac OS X som används för vissa administrations- eller övervakningsuppgifter. Som standard är rotanvändarkontot inte aktiverat. Logga in, öppna Acrobat och försök att skanna. 

Logga alltid ut från kontot och avaktivera det när du är klar med det.

6. Skanna samtidigt som du är inloggad med ett nyligen skapat administratörsanvändarkonto.

En skadad fil eller felaktiga behörigheter i ditt aktuella användarkonto kan vara orsaken till ditt skanningsproblem. Skapa ett användarkonto, logga in på det, öppna Acrobat och försök att skanna igen.

För instruktioner, se Installera eller köra Adobe-programmet från ett nytt användarkonto (Mac OS X).

7. Använda annan programvara för att skanna.

Om lösningarna ovan inte fungerar så kan du använda Image Capture eller programmet som följde med din skanner och skanna till en TIFF-fil. Använd sedan Acrobat för att konvertera TIFF-filen till PDF.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto