Det går inte att hitta eller söka efter text i en PDF-fil

Det gick inte att söka efter text i en PDF-fil efter uppdateringen av Acrobat eller Acrobat Reader till den senaste versionen

Endast på Windows

Acrobat eller Acrobat Reader kan inte söka efter, eller hitta text i en PDF-fil med verktyget Sök eller Avancerad sökning.

Gällande versioner

 • Acrobat (Version 2021.001.20135 | utgåva från 9 februari 2021)
 • Acrobat Reader (Version 2021.001.20135 | utgåva från 9 februari 2021)

Lösning 1: uppdatera Acrobat eller Acrobat Reader till den senaste korrigeringen

Uppdatera Acrobat och Acrobat Reader. Den senaste snabbkorrigeringen (21.001.20142) åtgärdar det här problemet. Om du vill uppdatera inifrån produkten öppnar du Acrobat eller Acrobat Reader och går till Hjälp > Sök efter uppdateringar.

Om du fortfarande har problem kan du prova Lösning 2 nedan.

Lösning 2: aktivera PDF-indexet med registernyckeln bFallbackOnix32

Tillämpligt på Windows (32-bitars)

Uppdatera Acrobat och Acrobat Reader till version 21.001.20142 eller senare och försök sedan med stegen nedan.

 1. Avsluta Acrobat eller Acrobat Reader om det redan körs.

 2. Öppna Registerredigeraren: Gå till Kör (Windows-meny + R), skriv in regedit.exe i Öppna-fältetet och tyrck på OK.

 3. Skapa följande nyckel i Registereditorn:

  • I Acrobat:

  Sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  Nyckel: bFallbackOnix32
  Typ: REG_DWORD
  Värde: 1

  • För Acrobat Reader:

  Sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
  Nyckel: bFallbackOnix32
  Typ: REG_DWORD
  Värde: 1

 4. Stäng registerredigeraren.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online