Avinstallationsalternativet i Creative Cloud-skrivbordsappen fungerar inte för Acrobat i Mac OS

Det går inte att avinstallera Acrobat från Creative Cloud-datorprogram i macOS

Om du har installerat Acrobat (version april 2015) i macOS med hjälp av Adobe Creative Cloud-datorprogram så fungerar inte avinstallationsalternativet i appen.

Lösning

Gör följande om du vill avinstallera Acrobat och ta bort Acrobat-posten från appen:

  1. Avinstallera Acrobat med hjälp av avinstalleraren för Acrobat under /Applications/Adobe Acrobat/Acrobat Uninstaller.app.

    Avinstalleraren för Acrobat

  2. I Creative Cloud-datorprogram, välj Avinstallera för Acrobat i avsnittet Alla program.

    Posten för Acrobat tas bort från appen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?