Du kan underteckna ett dokument för att attestera dess innehåll eller godkänna dokumentet. Beroende på avsikten kan du använda olika typer av signaturer.

Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat DC och Acrobat 2017. Gå till hjälpen i Acrobat XI om du använder Acrobat XI.

Signera ett avtal

Om någon har skickat ett avtal för undertecknande till dig via Adobe Sign får du ett e-postmeddelande med en länk där du kan signera avtalet. Om du använder datorprogrammet Acrobat DC eller Acrobat Reader DC ser du ett meddelande om att ett avtal har delats för undertecknande.

Gör något av följande när du vill signera ett avtal som skickats till dig med Adobe Sign:

Signera med e-postlänken

 1. Klicka på länken till avtalet som finns i e-postmeddelandet om signering. Avtalet öppnas i webbläsaren.

  Länk till avtalet i e-postmeddelandet
 2. Klicka i fälten och ange informationen som efterfrågas.

 3. Klicka på signaturfältet. Om du signerar för första gången visas panelen Signatur eller Initialer.

  Skapa, rita eller importera en signaturbild
  Du kan välja att skriva, rita eller importera en signaturbild. Tillagda signaturer och initialer sparas för framtida bruk.
  • Skriv – Skriv ditt namn i fältet. Du kan välja bland ett litet urval signaturformat. Klicka på Ändra stil om du vill visa ett annat format.
  • Rita – Rita din signatur i fältet.
  • Bild – Bläddra och markera en bild av din signatur.
  • Mobilt: välj det här alternativet för att skapa din signatur på en mobil enhet. Ange ditt mobilnummer och klicka på Skicka. En länk skickas till din mobil. Om du klickar på länken öppnas webbläsaren på din mobila enhet och låter dig rita eller välja en bild som din signatur.
  • Spara – När den här kryssrutan är markerad och du är inloggad på Acrobat Reader eller Acrobat, sparas den nya signaturen på ett säkert sätt i Adobe Document Cloud så att du kan använda den igen.

  Klicka på Tillämpa när du vill placera signaturen eller initialen.

 4. Klicka på Klicka för att underteckna.

Signera med datorprogrammet Acrobat/Reader

 1. Klicka på Hem i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. I avsnittet Delat klickar du på För signering. Alla avtal som delats eller tagits emot för signering visas.

  Dubbelklicka på avtalet som väntar på att signeras
 2. Dubbelklicka på avtalet med statusen Väntar på dig eller markera avtalet och klicka på Signera i den högra rutan. Avtalet öppnas.

 3. Klicka i fälten och ange informationen som efterfrågas.

 4. Klicka på signaturfältet. Om du signerar för första gången visas panelen Signatur eller Initialer.

  • Skriv – Skriv ditt namn i fältet. Du kan välja bland ett litet urval signaturformat. Klicka på Ändra stil om du vill visa ett annat format.
  • Rita – Rita din signatur i fältet.
  • Bild – Bläddra och markera en bild av din signatur.
  • Mobilt: välj det här alternativet för att skapa din signatur på en mobil enhet. Ange ditt mobilnummer och klicka på Skicka. En länk skickas till din mobil. Om du klickar på länken öppnas webbläsaren på din mobila enhet och låter dig rita eller välja en bild som din signatur.
  • Spara – När den här kryssrutan är markerad och du är inloggad på Acrobat Reader eller Acrobat, sparas den nya signaturen på ett säkert sätt i Adobe Document Cloud så att du kan använda den igen.

  Klicka på Tillämpa när du vill placera signaturen eller initialen.

 5. Klicka på Klicka för att underteckna.

Signera en PDF

Om du vill signera ett PDF-dokument eller ett PDF-formulär kan du skriva, rita eller infoga en bild av din handskrivna signatur. Du kan även lägga till text, till exempel ditt namn, företag, titel eller datumet. När du sparar dokumentet blir underskriften och texten en del av PDF-filen.

Obs!

Du kan även fotografera signaturen med mobilen och mobilappen Adobe Acrobat Reader och spara signaturen i Adobe Document Cloud så att den synkroniseras och är tillgänglig för användning på andra datorer och mobilenheter. Mer information finns i Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt.

Steg för att signera en PDF-fil

 1. Öppna det PDF-dokument eller det PDF-formulär som du vill signera.

 2. Klicka på signeringsikonen i verktygsfältet. Alternativt kan du välja Verktyg > Fyll i och signera eller Fyll i och signera i den högra rutan.

  Globalt signeringsverktyg
 3.  Fyll i och signera-verktyget visas. Klicka på Jag.

  Fyll i och signera-hem
 4. Formulärfälten detekteras automatiskt. Håll muspekaren över ett fält för att visa den blå rutan. Klicka var som helst i den blå rutan och markören kommer automatiskt att placeras i rätt position. Ange text för att fylla i fältet.

  Håll muspekaren över ett fält för att visa det detekterade formulärfältet
  Håll muspekaren över för att visa det detekterade formulärfältet

  Obs!

  Mer information om att fylla i ditt formulär finns i Fylla i ett PDF-formulär.

 5. Klicka på ikonen Signera  i verktygsfältet och välj om du vill lägga till din signatur eller bara initialer.

  Lägg till signatur eller initialer

  Om du redan har lagt till signaturer eller initialer visas de som alternativ du kan välja.

 6. Om du redan har lagt till din signatur eller dina initialer väljer du dem bara bland alternativen för Signera och klickar sedan på den plats i PDF-dokumentet där du vill lägga till signaturen. Gå vidare till nästa steg.

  Om du signerar för första gången visas panelen Signatur eller Initialer. Nedan visas ett exempel på Signaturpanelen.

  Skapa, rita eller importera en signaturbild
  Du kan välja att skriva, rita eller importera en signaturbild. Tillagda signaturer och initialer sparas för framtida bruk.
  • Skriv – Skriv ditt namn i fältet. Du kan välja bland ett litet urval signaturformat. Klicka på Ändra stil om du vill visa ett annat format.
  • Rita – Rita din signatur i fältet.
  • Bild – Bläddra och markera en bild av din signatur.
  • Spara signatur – När den här kryssrutan är markerad och du är inloggad på Acrobat Reader eller Acrobat, sparas den nya signaturen på ett säkert sätt i Adobe Document Cloud så att du kan använda den igen.

  Klicka på Använd och klicka sedan på den plats i PDF-filen där du vill placera signaturen eller initialen.

 7. Om du vill flytta den placerade signaturen eller initialen klickar du på fältet för att markera det och använder sedan piltangenterna. Använd alternativen i fältets verktygsfält om du vill ändra storlek på eller ta bort fältet.

Obs!

Om du vill använda en bild som signatur:

 • Skriv ditt namn med svart penna på ett rent, tomt vitt papper. Skriv i mitten av papperet så att du inte fotograferar eller skannar in kanterna.
 • Fotografera eller skanna signaturen. Om du tar en bild av din signatur ser du till att sidan är väl belyst och att signaturen inte skuggas av något.
 • Överför fotot eller den skannade bilden till datorn. Acrobat/Reader kan hantera filtyperna JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF och BMP. Du behöver inte beskära bilden. Om det inte är något skräp på fotot eller den inskannade bilden, importeras bara signaturen med Acrobat/Reader.

Skicka dina signerade PDF-filer

Du kan dela ditt formulär med andra efter att du har signerat det. För att dela formuläret följer du stegen i artikeln Skicka ditt formulär.

Hämta PDF-filer som undertecknats av andra med Adobe Sign

Du kan få dokument signerade av andra med Fill & Sign-verktyget som förlitar sig på molntjänster från Adobe Sign. Det gör att signerare snabbt kan signera avtal var som helst via en webbläsare eller mobilenhet. Signerare behöver inte registrera sig eller köpa en Adobe-produkt för att signera avtalen.

Ett e-post skickas till undertecknarna som ber dem signera avtalet. När det är undertecknat får både du och de personer som undertecknat den signerade PDF-filen med e-post. Du kan spåra hela signeringsprocessen i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC från Start > För signering.

 

Mer information finns i Skicka PDF-dokument för signering.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy