Paneler med dynamiskt innehåll i Dreamweaver

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Panelen Bindningar

Med hjälp av panelen Bindningar kan du definiera och redigera källor med dynamiskt innehåll, lägga till dynamiskt innehåll på en sida och tillämpa dataformat på dynamiskt text.

Du kan utföra följande uppgifter med den här panelen:

Panelen Serverfunktioner

Använd panelen Serverfunktioner för att lägga till Dreamweaver-serverfunktioner på en sida, redigera serverfunktioner och skapa serverfunktioner.

Du kan utföra följande uppgifter med den här panelen:

Panelen Databaser

Använd panelen Databaser om du vill skapa databasanslutningar, inspektera databaser och infoga databasrelaterad kod på sidorna.

Du kan visa och ansluta till databasen med den här panelen:

Panelen Komponenter

Använd panelen Komponenter om du vill skapa och inspektera komponenter, och infoga komponentkod på sidorna.

Obs!

Panelen fungerar inte i designvyn.

Du kan utföra följande uppgifter med den här panelen:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?