Bygg en sida som bara behöriga användare har åtkomst till

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om skyddade sidor

Ditt webbprogram kan innehålla en skyddad sida som bara behöriga användare har tillgång till.

Om till exempel en användare försöker kringgå inloggningssidan genom att ange den skyddade sidans URL i en webbläsare, dirigeras användaren vidare till en annan sida. Om du anger åtkomstnivån Administratör för en sida kan bara användare med behörigheten Administratör visa sidan. Om en inloggad användare försöker få tillgång till en skyddad sida utan den nödvändiga behörigheten dirigeras användaren vidare till en annan sida.

Åtkomstnivåer kan även användas om du vill granska nya användare innan de får fullständig åtkomst till sidan. Du kanske till exempel vill att användaren betalar innan fullständig tillgång till medlemssidorna medges. Det kan du göra genom att skydda medlemssidorna med åtkomstnivån Medlem och endast ge nyregistrerade användare behörigheten Gäst. Efter att du har tagit emot betalning från användaren, kan du uppgradera användarens behörighet till Medlem (i databastabellen med registrerade användare).

Om du inte har för avsikt att använda åtkomstnivåer, kan du skydda valfri sida på din webbplats genom att lägga till serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan på sidan. Serverfunktionen dirigerar om ej inloggade användare till en annan sida.

Om du inte har för avsikt att använda åtkomstnivåer, kan du skydda valfri sida på din webbplats med hjälp av följande byggblock:

 • Serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan, för att skicka obehöriga användare till en annan sida

 • En extra kolumn i användardatabastabellen, där du lagrar de olika användarnas behörigheter

  Oavsett om du använder behörighetsnivåer eller ej, kan du lägga till en länk på den skyddade sidan som en användare kan använda för att logga ut och tömma eventuella sessionsvariabler.

Omdirigera obehöriga användare

Om du vill hindra obehöriga användare från att få tillgång till en sida, lägger du till serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan på sidan. Serverfunktionen dirigerar om användaren till en annan sida om användaren försöker kringgå inloggningssidan genom att ange den skyddade sidans URL i en webbläsare, eller om användaren är inloggad men försöker få tillgång till en skyddad sida utan att ha den behörighet som krävs.

Obs!

Serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan kan bara skydda HTML-sidor. Den skyddar inte andra webbplatsresurser som bildfiler eller ljudfiler.

Om du vill ge många sidor på din webbplats samma åtkomstnivå, kan du kopiera och klistra in åtkomstnivån från en sida till en annan.

Dirigera om obehöriga användare till en annan sida

 1. Öppna den sida du vill skydda.
 2. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Användarverifiering > Begränsa åtkomst till sidan på snabbmenyn.
 3. Ange sidans åtkomstnivå. Vill du bara tillåta användare med särskild behörighet att visa sidan, markerar du alternativet Användarnamn, lösenord och åtkomstnivå och anger sidans åtkomstnivå.

  Du kan till exempel ange att bara användare med Administratör ska kunna visa sidan genom att markera Administratör i åtkomstnivålistan.

 4. Om du vill lägga till åtkomstnivåer i listan klickar du på Definiera. I listan Definiera åtkomstnivåer anger du en ny åtkomstnivå och klickar på plusknappen (+). Den nya åtkomstnivån lagras och är tillgänglig för andra sidor.

  Kontrollera att strängen för åtkomstnivån överensstämmer exakt med strängen som du lagrat i din användardatabas. Om till exempel databasens behörighetskolumn innehåller värdet ”Administratör” anger du Administratör, och inte Admin, i rutan Namn.

 5. Om du vill ange mer än en åtkomstnivå för en sida, Ctrl-klickar (Windows) eller kommando-klickar (Macintosh) du på nivåerna i listan.

  Du kan till exempel ange att alla användare med behörigheten Gäst, Medlem eller Administratör kan visa sidan.

 6. Ange vilken sida som ska öppnas om en obehörig användare försöker öppna en skyddad sida.

  Se till att sidan du väljer inte är skyddad.

 7. Klicka på OK.

Kopiera och klistra in en sidas åtkomstnivåer på andra sidor på webbplatsen

 1. Öppna den skyddade sidan och markera serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan, som listas i panelen Serverfunktioner (inte den på snabbmenyn Plus (+)).
 2. Klicka på pilknappen i panelens övre högra hörn och välj Kopiera på snabbmenyn.

  Serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan kopieras till systemets Urklipp.

 3. Öppna en annan sida som du vill skydda på samma vis.
 4. Klicka på pilen i det övre högra hörnet av panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Klistra in på snabbmenyn.
 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla sidor som du vill skydda.

Lagra behörighet i användardatabasen

Det här byggblocket krävs bara om du vill att vissa inloggade användare ska olika behörigheter. Om du bara kräver att användarna ska logga in, behöver du inte lagra behörigheter.

 1. Om du vill förse vissa inloggade användare med annorlunda behörigheter, ser du till att din databastabell med användare innehåller en kolumn som anger de olika användarnas behörigheter (Gäst, Användare, Administratör och så vidare). De olika användarnas behörigheter bör anges i databasen av webbplatsens administratör.

  I de flesta databasprogram kan du ange att en kolumn ska ges ett standardvärde varje gång en ny post skapas. Ange standardvärdet till den vanligaste behörigheten på webbplatsen (till exempel Gäst) och ändra sedan undantagen manuellt (till exempel att ändra Gäst till Administratör). Användaren har nu tillgång till alla administratörssidor.

 2. Kontrollera att varje användare har en enda behörighet, som till exempel Gäst eller Administratör, och inte flera, som Användare, Administratör. Om du vill ange flera åtkomstnivåer på dina sidor (till exempel sidor som alla gäster och administratörer ska kunna visa), anger du de behörigheterna på sidnivå, inte på databasnivå.

Logga ut användare

När en användare loggar in skapas en sessionsvariabel som utgörs av användarnamnet. När användaren lämnar din webbplats, kan du rensa sessionsvariabeln med hjälp av serverfunktionen Logga ut användare och dirigera om användaren till en annan sida (vanligen en avskedshälsnings- eller tack-sida).

Du kan låta serverfunktionen Logga ut användare aktiveras när användaren klickar på en länk eller när en viss sida läses in.

 1. Markera text eller en bild som får fungera som länk på en sida.
 2. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Användarverifiering > Logga ut användare.
 3. Ange vilken sida som ska öppnas när användaren klickar på länken och klicka sedan på OK.

  Sidan är vanligen en hejdå- eller tack för besöket-sida.

Logga ut användare när en särskild sida läses in

 1. Öppna sidan som ska läsas in i Dreamweaver.

  Sidan är vanligen en hejdå- eller tack för besöket-sida.

 2. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner och välj Användarverifiering > Logga ut användare.
 3. Markera alternativet Logga ut när sidan läses in och klicka sedan på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto