Användarhandbok Avbryt

Bygg en sida som bara behöriga användare har åtkomst till

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om skyddade sidor

Ditt webbprogram kan innehålla en skyddad sida som bara behöriga användare har tillgång till.

Om till exempel en användare försöker kringgå inloggningssidan genom att ange den skyddade sidans URL i en webbläsare, dirigeras användaren vidare till en annan sida. Om du anger åtkomstnivån Administratör för en sida kan bara användare med behörigheten Administratör visa sidan. Om en inloggad användare försöker få tillgång till en skyddad sida utan den nödvändiga behörigheten dirigeras användaren vidare till en annan sida.

Åtkomstnivåer kan även användas om du vill granska nya användare innan de får fullständig åtkomst till sidan. Du kanske till exempel vill att användaren betalar innan fullständig tillgång till medlemssidorna medges. Det kan du göra genom att skydda medlemssidorna med åtkomstnivån Medlem och endast ge nyregistrerade användare behörigheten Gäst. Efter att du har tagit emot betalning från användaren, kan du uppgradera användarens behörighet till Medlem (i databastabellen med registrerade användare).

Om du inte har för avsikt att använda åtkomstnivåer, kan du skydda valfri sida på din webbplats genom att lägga till serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan på sidan. Serverfunktionen dirigerar om ej inloggade användare till en annan sida.

Om du inte har för avsikt att använda åtkomstnivåer, kan du skydda valfri sida på din webbplats med hjälp av följande byggblock:

 • Serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan, för att skicka obehöriga användare till en annan sida

 • En extra kolumn i användardatabastabellen, där du lagrar de olika användarnas behörigheter

  Oavsett om du använder behörighetsnivåer eller ej, kan du lägga till en länk på den skyddade sidan som en användare kan använda för att logga ut och tömma eventuella sessionsvariabler.

Omdirigera obehöriga användare

Om du vill hindra obehöriga användare från att få tillgång till en sida, lägger du till serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan på sidan. Serverfunktionen dirigerar om användaren till en annan sida om användaren försöker kringgå inloggningssidan genom att ange den skyddade sidans URL i en webbläsare, eller om användaren är inloggad men försöker få tillgång till en skyddad sida utan att ha den behörighet som krävs.

Obs!

Serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan kan bara skydda HTML-sidor. Den skyddar inte andra webbplatsresurser som bildfiler eller ljudfiler.

Om du vill ge många sidor på din webbplats samma åtkomstnivå, kan du kopiera och klistra in åtkomstnivån från en sida till en annan.

Dirigera om obehöriga användare till en annan sida

 1. Öppna den sida du vill skydda.
 2. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Användarverifiering > Begränsa åtkomst till sidan på snabbmenyn.
 3. Ange sidans åtkomstnivå. Vill du bara tillåta användare med särskild behörighet att visa sidan, markerar du alternativet Användarnamn, lösenord och åtkomstnivå och anger sidans åtkomstnivå.

  Du kan till exempel ange att bara användare med Administratör ska kunna visa sidan genom att markera Administratör i åtkomstnivålistan.

 4. Om du vill lägga till åtkomstnivåer i listan klickar du på Definiera. I listan Definiera åtkomstnivåer anger du en ny åtkomstnivå och klickar på plusknappen (+). Den nya åtkomstnivån lagras och är tillgänglig för andra sidor.

  Kontrollera att strängen för åtkomstnivån överensstämmer exakt med strängen som du lagrat i din användardatabas. Om till exempel databasens behörighetskolumn innehåller värdet ”Administratör” anger du Administratör, och inte Admin, i rutan Namn.

 5. Om du vill ange mer än en åtkomstnivå för en sida, Ctrl-klickar (Windows) eller kommando-klickar (Macintosh) du på nivåerna i listan.

  Du kan till exempel ange att alla användare med behörigheten Gäst, Medlem eller Administratör kan visa sidan.

 6. Ange vilken sida som ska öppnas om en obehörig användare försöker öppna en skyddad sida.

  Se till att sidan du väljer inte är skyddad.

 7. Klicka på OK.

Kopiera och klistra in en sidas åtkomstnivåer på andra sidor på webbplatsen

 1. Öppna den skyddade sidan och markera serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan, som listas i panelen Serverfunktioner (inte den på snabbmenyn Plus (+)).
 2. Klicka på pilknappen i panelens övre högra hörn och välj Kopiera på snabbmenyn.

  Serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan kopieras till systemets Urklipp.

 3. Öppna en annan sida som du vill skydda på samma vis.
 4. Klicka på pilen i det övre högra hörnet av panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Klistra in på snabbmenyn.
 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla sidor som du vill skydda.

Lagra behörighet i användardatabasen

Det här byggblocket krävs bara om du vill att vissa inloggade användare ska olika behörigheter. Om du bara kräver att användarna ska logga in, behöver du inte lagra behörigheter.

 1. Om du vill förse vissa inloggade användare med annorlunda behörigheter, ser du till att din databastabell med användare innehåller en kolumn som anger de olika användarnas behörigheter (Gäst, Användare, Administratör och så vidare). De olika användarnas behörigheter bör anges i databasen av webbplatsens administratör.

  I de flesta databasprogram kan du ange att en kolumn ska ges ett standardvärde varje gång en ny post skapas. Ange standardvärdet till den vanligaste behörigheten på webbplatsen (till exempel Gäst) och ändra sedan undantagen manuellt (till exempel att ändra Gäst till Administratör). Användaren har nu tillgång till alla administratörssidor.

 2. Kontrollera att varje användare har en enda behörighet, som till exempel Gäst eller Administratör, och inte flera, som Användare, Administratör. Om du vill ange flera åtkomstnivåer på dina sidor (till exempel sidor som alla gäster och administratörer ska kunna visa), anger du de behörigheterna på sidnivå, inte på databasnivå.

Logga ut användare

När en användare loggar in skapas en sessionsvariabel som utgörs av användarnamnet. När användaren lämnar din webbplats, kan du rensa sessionsvariabeln med hjälp av serverfunktionen Logga ut användare och dirigera om användaren till en annan sida (vanligen en avskedshälsnings- eller tack-sida).

Du kan låta serverfunktionen Logga ut användare aktiveras när användaren klickar på en länk eller när en viss sida läses in.

 1. Markera text eller en bild som får fungera som länk på en sida.
 2. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Användarverifiering > Logga ut användare.
 3. Ange vilken sida som ska öppnas när användaren klickar på länken och klicka sedan på OK.

  Sidan är vanligen en hejdå- eller tack för besöket-sida.

Logga ut användare när en särskild sida läses in

 1. Öppna sidan som ska läsas in i Dreamweaver.

  Sidan är vanligen en hejdå- eller tack för besöket-sida.

 2. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner och välj Användarverifiering > Logga ut användare.
 3. Markera alternativet Logga ut när sidan läses in och klicka sedan på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto