Användarhandbok Avbryt

Bygg en registreringssida

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om registreringssidor

Du kan förse ditt webbprogram med en sida där användare får registrera sig första gången de besöker webbplatsen.

En registreringssida består av följande byggblock:

 • En databastabell som lagrar inloggningsinformation om användarna

 • Ett HTML-formulär där användarna kan ange ett användarnamn och ett lösenord

  Du kan även samla in annan personlig information från användarna med hjälp av formuläret.

 • Serverfunktionen Infoga post, som används för att uppdatera databastabellen med webbplatsens användare

 • Serverfunktionen Kontrollera nytt användarnamn, som används för att kontrollera att det användarnamn som anges av en användare inte redan är upptaget

Lagra inloggningsinformation om användare

För att lagra användarnas inloggningsinformation krävs en databastabell.

 • Se till att din databastabell innehåller kolumner för användarnamn och lösenord. Om du vill att inloggade användare ska ha olika åtkomstnivåer, lägger du till en kolumn för åtkomstnivåer.
 • Om du vill ange ett gemensamt lösenord för alla användare på webbplatsen, konfigurerar du databasprogrammet (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle och så vidare) så att lösenordet anges automatiskt i nya poster. I de flesta databasprogram kan du ange att en kolumn ska ges ett standardvärde varje gång en ny post skapas. Ange standardvärdet för lösenordet.
 • Du kan även lagra annan användbar information om användarna i databastabellen.

  Nästa steg i processen är att lägga till ett HTML-formulär på registreringssidan, där användarna kan ange användarnamn och lösenord (om tillämpligt).

Lägga till ett HTML-formulär där användarnamn och lösenord kan anges

Lägg till ett HTML-formulär på registreringssidan, där användarna kan ange användarnamn och lösenord (om tillämpligt).

 1. Skapa en sida (Arkiv > Ny > Tom sida) och skapa registreringssidans layout med hjälp av designverktygen i Dreamweaver.
 2. Lägg till ett HTML-formulär genom att placera markören på den position där du vill ha formuläret och välja Formulär på Infoga-menyn.

  Ett tomt formulär skapas på sidan. Du kan behöva aktivera Osynliga element (Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element) för att kunna se formulärets omfattning, som representeras av tunna röda linjer.

 3. Ge HTML-formuläret ett namn genom att klicka på <form>-taggen längst ned i dokumentfönstret för att markera formuläret, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett namn i rutan Formulärnamn.

  Du behöver inte ange attributet action eller method i formuläret för att tala om vart och hur uppgifterna ska skickas när användaren klickar på Skicka. De attributen anges av serverfunktionen Infoga post.

 4. Lägg till textfält (Infoga > Formulär > Textfält) där användarna kan ange sina användarnamn och lösenord.

  Formuläret kan dessutom innehålla fler formulärobjekt, där annan personlig information kan registreras.

  Förse alla formulärobjekt med etiketter (antingen i form av text eller bilder) som beskriver vad de är. Formulärobjektens justering hanterar du enklast genom att placera dem i en HTML-tabell. Mer information om formulärobjekt finns i Skapa formulär.

 5. Lägg till en Skicka-knapp på formuläret (Infoga > Formulär > Knapp).

  Du kan ändra Skicka-knappens etikett genom att markera knappen, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett nytt värde i rutan Värde.

  Nästa steg på vägen mot en registreringssida är att lägga till serverfunktionen Infoga post, som används för att lägga till poster i databastabellen med användare.

Uppdatera databastabellen med användare

För att kunna uppdatera databastabellen med användare måste du lägga till serverfunktionen Infoga post på registreringssidan.

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Infoga post på snabbmenyn.

  Dialogrutan Infoga post visas.

 2. Fyll i dialogrutan och ange i vilken databastabell användarnas data ska infogas. Klicka på OK.

  Sista steget består i att kontrollera att användarnamnet inte används av någon annan registrerad användare.

Lägga till en serverfunktion som kontrollerar att ett användarnamn är unikt

Om du vill undvika dubbletter när en ny användare anger sitt användarnamn, kan du lägga till en serverfunktion som kontrollerar att namnet inte finns i databasen med registrerade användare.

När användaren klickar på Skicka på registreringssidan, jämför serverfunktionen det användarnamn som användaren angett med de användarnamn som lagrats i databastabellen med registrerade användare. Om inget identiskt användarnamn hittas i databastabellen, utför serverfunktionen infogningsåtgärden som vanligt. Om ett matchande användarnamn påträffas, avbryts infogningsåtgärden och en ny sida öppnas (oftast en sida med information till användaren om att användarnamnet är upptaget).

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Användarverifiering > Kontrollera nytt användarnamn på snabbmenyn.
 2. Markera det formulärtextfält där dina besökare anger sina användarnamn på snabbmenyn Fält för användarnamn.
 3. Ange vilken sida som ska öppnas om ett identiskt användarnamn påträffas i databastabellen i rutan Om den finns, gå till och klicka sedan på OK.

  Den öppnade sidan bör informera användaren om att användarnamnet är upptaget och låta användaren göra ett nytt försök.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto