Bygg en registreringssida

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om registreringssidor

Du kan förse ditt webbprogram med en sida där användare får registrera sig första gången de besöker webbplatsen.

En registreringssida består av följande byggblock:

 • En databastabell som lagrar inloggningsinformation om användarna

 • Ett HTML-formulär där användarna kan ange ett användarnamn och ett lösenord

  Du kan även samla in annan personlig information från användarna med hjälp av formuläret.

 • Serverfunktionen Infoga post, som används för att uppdatera databastabellen med webbplatsens användare

 • Serverfunktionen Kontrollera nytt användarnamn, som används för att kontrollera att det användarnamn som anges av en användare inte redan är upptaget

Lagra inloggningsinformation om användare

För att lagra användarnas inloggningsinformation krävs en databastabell.

 • Se till att din databastabell innehåller kolumner för användarnamn och lösenord. Om du vill att inloggade användare ska ha olika åtkomstnivåer, lägger du till en kolumn för åtkomstnivåer.
 • Om du vill ange ett gemensamt lösenord för alla användare på webbplatsen, konfigurerar du databasprogrammet (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle och så vidare) så att lösenordet anges automatiskt i nya poster. I de flesta databasprogram kan du ange att en kolumn ska ges ett standardvärde varje gång en ny post skapas. Ange standardvärdet för lösenordet.
 • Du kan även lagra annan användbar information om användarna i databastabellen.

  Nästa steg i processen är att lägga till ett HTML-formulär på registreringssidan, där användarna kan ange användarnamn och lösenord (om tillämpligt).

Lägga till ett HTML-formulär där användarnamn och lösenord kan anges

Lägg till ett HTML-formulär på registreringssidan, där användarna kan ange användarnamn och lösenord (om tillämpligt).

 1. Skapa en sida (Arkiv > Ny > Tom sida) och skapa registreringssidans layout med hjälp av designverktygen i Dreamweaver.
 2. Lägg till ett HTML-formulär genom att placera markören på den position där du vill ha formuläret och välja Formulär på Infoga-menyn.

  Ett tomt formulär skapas på sidan. Du kan behöva aktivera Osynliga element (Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element) för att kunna se formulärets omfattning, som representeras av tunna röda linjer.

 3. Ge HTML-formuläret ett namn genom att klicka på <form>-taggen längst ned i dokumentfönstret för att markera formuläret, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett namn i rutan Formulärnamn.

  Du behöver inte ange attributet action eller method i formuläret för att tala om vart och hur uppgifterna ska skickas när användaren klickar på Skicka. De attributen anges av serverfunktionen Infoga post.

 4. Lägg till textfält (Infoga > Formulär > Textfält) där användarna kan ange sina användarnamn och lösenord.

  Formuläret kan dessutom innehålla fler formulärobjekt, där annan personlig information kan registreras.

  Förse alla formulärobjekt med etiketter (antingen i form av text eller bilder) som beskriver vad de är. Formulärobjektens justering hanterar du enklast genom att placera dem i en HTML-tabell. Mer information om formulärobjekt finns i Skapa formulär.

 5. Lägg till en Skicka-knapp på formuläret (Infoga > Formulär > Knapp).

  Du kan ändra Skicka-knappens etikett genom att markera knappen, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett nytt värde i rutan Värde.

  Nästa steg på vägen mot en registreringssida är att lägga till serverfunktionen Infoga post, som används för att lägga till poster i databastabellen med användare.

Uppdatera databastabellen med användare

För att kunna uppdatera databastabellen med användare måste du lägga till serverfunktionen Infoga post på registreringssidan.

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Infoga post på snabbmenyn.

  Dialogrutan Infoga post visas.

 2. Fyll i dialogrutan och ange i vilken databastabell användarnas data ska infogas. Klicka på OK.

  Sista steget består i att kontrollera att användarnamnet inte används av någon annan registrerad användare.

Lägga till en serverfunktion som kontrollerar att ett användarnamn är unikt

Om du vill undvika dubbletter när en ny användare anger sitt användarnamn, kan du lägga till en serverfunktion som kontrollerar att namnet inte finns i databasen med registrerade användare.

När användaren klickar på Skicka på registreringssidan, jämför serverfunktionen det användarnamn som användaren angett med de användarnamn som lagrats i databastabellen med registrerade användare. Om inget identiskt användarnamn hittas i databastabellen, utför serverfunktionen infogningsåtgärden som vanligt. Om ett matchande användarnamn påträffas, avbryts infogningsåtgärden och en ny sida öppnas (oftast en sida med information till användaren om att användarnamnet är upptaget).

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Användarverifiering > Kontrollera nytt användarnamn på snabbmenyn.
 2. Markera det formulärtextfält där dina besökare anger sina användarnamn på snabbmenyn Fält för användarnamn.
 3. Ange vilken sida som ska öppnas om ett identiskt användarnamn påträffas i databastabellen i rutan Om den finns, gå till och klicka sedan på OK.

  Den öppnade sidan bör informera användaren om att användarnamnet är upptaget och låta användaren göra ett nytt försök.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto