Användarhandbok Avbryt

Bygga sök- och resultatsidor

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om sök- och resultatsidor

Du kan använda Dreamweaver för att bygga en uppsättning sidor som tillåter användare att söka i din databas och visa sökresultaten.

I de flesta fall krävs minst två sidor om du vill lägga till den här funktionen i ditt webbprogram. Den första sidan är en sida som innehåller ett HTML-formulär där användarna anger sina sökparametrar. Även om den här sidan inte utför någon sökning kallas den i allmänhet för söksidan.

Den andra sidan som krävs är resultatsidan, som utför större delen av arbetet. Resultatsidan utför följande:

 • Läser sökparametrarna som skickas från söksidan

 • Ansluter till databasen och söker efter poster

 • Bygger en postmängd med de funna posterna

 • Visar postmängdens innehåll

  Du kan även lägga till en detaljsida. En detaljsida ger användarna mer information om en viss post på resultatsidan.

  Om du bara har en sökparameter gör Dreamweaver det möjligt att lägga till sökfunktioner i ditt webbprogram utan att du behöver använda SQL-frågor eller variabler. Skapa helt enkelt dina sidor och gå sedan igenom några dialogrutor. Har du mer än en sökparameter, måste du skriva en SQL-sats och definiera flera variabler för den.

  Dreamweaver infogar SQL-frågan på din sida. När sidan körs på servern, kontrolleras alla poster i databastabellen. Om det angivna fältet i en post uppfyller dina SQL-frågevillkor, inkluderas posten i postmängden. Den aktiva SQL-frågan skapar en postmängd som bara innehåller sökresultaten.

  Företagets säljare kanske till exempel har information om kunder i ett visst område med inkomster över en viss nivå. Säljaren anger det geografiska området och en minsta inkomstnivå i ett formulär på en söksida och skickar sedan det två värdena till en server genom att klicka på Skicka. På servern skickas värdena till resultatsidans SQL-sats, som sedan skapar en postmängd med kunderna i det angivna området med inkomster över den angivna nivån.

Bygga sökningssidan

Söksidor på webben innehåller i allmänhet formulärfält som användarna infogar sökparametrar i. Söksidan måste åtminstone bestå av ett HTML-formulär med en Skicka-knapp.

Slutför följande procedur om du vill lägga till ett HTML-formulär på söksidan.

 1. Öppna söksidan eller en ny sida och välj Infoga > Formulär > Formulär.

  Ett tomt formulär skapas på sidan. Du kan behöva aktivera Osynliga element (Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element) för att kunna se formulärets omfattning, som representeras av tunna röda linjer.

 2. Lägg till formulärobjekt där användarna kan ange sina sökparametrar genom att välja Formulär från Infoga-menyn.

  Formulärobjekten omfattar textfält, menyer, alternativ och alternativknappar. Du kan lägga till så många formulärobjekt som du vill för att hjälpa användarna att förfina sina sökningar. Tänk bara på att ju fler sökparametrar sidan innehåller, desto komplexare kommer SQL-satsen att bli.

 3. Lägg till en Skicka-knapp på formuläret (Infoga > Formulär > Knapp).
 4. (Valfritt) Ändra Skicka-knappens etikett genom att markera knappen, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett nytt värde i rutan Värde.

  I nästa moment kommer du att ange var formuläret ska skicka sökparametrarna när användarna klickar på Skicka-knappen.

 5. Välj formuläret genom att markera <form>-taggen i taggväljaren längst ned i dokumentfönstret, som i följande bild:
  Formulärtagg

 6. Ange filnamnet för den resultatsida som ska utföra sökningen i databasen i rutan Händelse i formulärets egenskapskontroll.
 7. Ange hur formuläret ska skicka data till servern genom att markera en av de följande metoderna på snabbmenyn Metod:
  • GET skickar formulärets data genom att de läggs till efter URL:en som en frågesträng. Eftersom URL:ar inte får vara längre än 8 192 tecken ska du inte använda metoden GET i långa formulär.

  • POST skickar formulärets data i ett meddelandes textkropp.

  • Default använder webbläsarens standardmetod (normalt GET).

   Söksidan är klar.

Bygga en enkel resultatsida

När användaren klickar på formulärets Skicka-knapp skickas sökparametrarna till resultatsidan på servern. Resultatsidan på servern, och inte söksidan i webbläsaren, hämtar posterna från databasen. Om söksidan skickar en enda sökparameter till servern, kan du bygga resultatsidan utan några SQL-frågor eller variabler. Du kan skapa en enkel postmängd med ett filter som exkluderar poster som inte uppfyller de sökparametrar som skickats från söksidan.

Obs!

Om du har fler än ett sökvillkor måste du definiera din postmängd i den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd (se Bygga en avancerad resultatsida ).

Skapa en postmängd att lagra sökresultaten i

 1. Öppna din resultatsida i dokumentfönstret.

  Om du inte har skapat någon resultatsida ännu, skapar du en tom sida (Arkiv > Ny > Tom sida).

 2. Skapa en postmängd genom att öppna panelen Bindningar (Fönster > Bindningar), klicka på plusknappen (+) och välja Postmängd på snabbmenyn.
 3. Kontrollera att den enkla versionen av dialogrutan Postmängd visas.
  Dialogrutan Postmängd

  Obs!

  Om den avancerade versionen av dialogrutan visas i stället, växlar du till den enkla dialogrutan genom att klicka på Enkel.

 4. Ge postmängden ett namn och markera en anslutning.

  Anslutningen bör vara till en databas med de data som du vill att användaren ska kunna söka i.

 5. Markera den tabell i databasen som ska genomsökas på snabbmenyn Tabell.
  Obs!

  I sökningar med bara en parameter kan du bara söka efter poster i en enda tabell. Om du vill söka i mer än en tabell åt gången, måste du definiera en SQL-fråga i den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd.

 6. Om du bara vill inkludera några av tabellens kolumner i postmängden, klickar du på Markerat och markerar de kolumner du vill använda genom att CTRL-klicka (Windows) eller kommando-klicka (Macintosh) på dem i listan.

  Du bör bara inkludera kolumner som innehåller information som du vill visa på resultatsidan.

  Lämna dialogrutan Postmängd öppen tills vidare. Du kommer snart att använda den för att hämta parametrarna som skickas från söksidan och skapa ett postmängdsfilter som utesluter poster som inte uppfyller parametrarna.

Skapa postmängdsfiltret

 1. Markera den kolumn som ska genomsökas i databastabellen på snabbmenyn i filterområdet.

  Om värdet som skickas från söksidan till exempel är ett stadsnamn, markerar du den kolumn i tabellen som innehåller stadsnamn.

 2. Markera lika med-tecknet på snabbmenyn bredvid den första menyn (det bör redan vara markerat).
 3. Om formuläret på söksidan använder metoden POST väljer du Formulärvariabel på den tredje snabbmenyn. Om formuläret använder metoden GET väljer du URL-parameter.

  Söksidan skickar antingen informationen till resultatsidan i en formulärvariabel eller URL-parameter.

 4. I den fjärde rutan anger du namnet på det formulärobjekt som tar emot sökparametrarna på söksidan.

  Objektets namn används också som namn på formulärvariabeln eller URL-parametern. Du kan hämta namnet genom att växla till söksidan, markera formulärobjektet i formuläret genom att klicka på det och sedan kontrollera objektets namn i egenskapskontrollen.

  Antag till exempel att du vill skapa en postmängd som bara omfattar äventyrsresor till ett visst land. Antag att du har en kolumn i tabellen med namnet TRIPLOCATION. Anta dessutom att HTML-formuläret på söksidan utnyttjar metoden GET och innehåller ett menyobjekt som heter Location som visar en lista med länder. Följande exempel visar hur filterområdet skulle se ut i så fall:

  Parametrar för formulärobjekt

 5. (Valfritt) Klicka på Testa, ange ett testvärde och anslut till databasen och skapa en instans av postmängden genom att klicka på OK.

  Testvärdena simulerar det värde som annars hade returnerats från söksidan. Klicka på OK för att stänga testpostmängden.

 6. Om du är nöjd med postmängden, klickar du på OK.

  Ett serverskript infogas på din sida som kontrollerar alla poster i databastabellen när det körs på servern. Om det angivna fältet i en post uppfyller filtervillkoret, läggs posten till i postmängden. Skriptet bygger en postmängd som bara innehåller sökresultaten.

  Nästa steg är att visa postmängden på resultatsidan. Mer information finns i Visa sökresultaten.

Bygga en avancerad resultatsida

Om söksidan skickar mer än en sökparameter till servern, måste du skriva en SQL-fråga för resultatsidan och använda sökparametrarna i SQL-variabler.

Obs!

Har du bara ett sökvillkor, kan du definiera din postmängd i den enkla versionen av dialogrutan Postmängd (se Bygga en enkel resultatsida ).

 1. Öppna resultatsidan i Dreamweaver och skapa sedan en postmängd genom att öppna panelen Bindningar (Fönster > Bindningar), klicka på plusknappen (+) och välja Postmängd på snabbmenyn.
 2. Kontrollera att den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd visas.

  Den avancerade dialogrutan har ett textområde där du anger SQL-satser. Om den enkla versionen av dialogrutan visas i stället, växlar du till den avancerade dialogrutan genom att klicka på Avancerat.

 3. Ge postmängden ett namn och markera en anslutning.

  Anslutningen bör vara till en databas med de data som du vill att användaren ska kunna söka i.

 4. Mata in en SELECT-sats i SQL-textområdet.

  Satsen måste innehålla en WHERE-instruktion med variabler att lagra sökparametrarna i. I följande exempel kallas variablerna varLastName och varDept:

  SELECT EMPLOYEEID, FIRSTNAME, LASTNAME, DEPARTMENT, EXTENSION FROM EMPLOYEE ¬ 
  WHERE LASTNAME LIKE 'varLastName' ¬ 
  AND DEPARTMENT LIKE 'varDept'

  Om du vill minska inmatningsarbetet kan du använda trädet med databasobjekt, i nedre delen av den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd. Instruktioner finns i Definiera en avancerad postmängd genom att skriva SQL.

  Hjälp för SQL-syntax finns i SQL-introduktionen på www.adobe.com/go/learn_dw_sqlprimer_se.

 5. Ge SQL-variablerna sökparametrarnas värden genom att klicka på plusknappen (+) i området Variabler och ange variabelns namn, standardvärde (det värde variabeln ska ges om inget körtidsvärde returneras) och körtidsvärde (oftast ett serverobjekt som lagrar värdet som skickas från webbläsare, till exempel en frågevariabel).

  I följande ASP-exempel använder HTML-formuläret på söksidan metoden GET och innehåller textfälten LastName och Department:

  ASP-exempel

  I ColdFusion är värdena vid körning #LastName# respektive #Department#. I PHP är värdena vid körning $_REQUEST["LastName"] respektive $_REQUEST["Department"].

 6. (Valfritt) Skapa en instans av postmängden med variablernas standardvärden genom att klicka på Testa.

  Standardvärdena simulerar de värden som annars hade returnerats från söksidan. Klicka på OK för att stänga testpostmängden.

 7. Om du är nöjd med postmängden, klickar du på OK.

  SQL-frågan infogas på din sida.

  Nästa steg är att visa postmängden på resultatsidan.

Visa sökresultaten

När du har skapat en postmängd att lagra sökresultaten i, är nästa steg att visa informationen på resultatsidan. Att visa posterna behöver inte vara svårare än att dra de kolumner som du vill använda från panelen Bindningar till resultatsidan. Du kan lägga till navigeringslänkar för navigering framåt och bakåt i postmängden eller skapa en upprepad region, om du vill visa mer än en post på sidan. Du kan också lägga till länkar till en detaljsida.

Mer information om hur du visar dynamiskt innehåll på en sida, utöver att visa resultat i en dynamisk tabell, finns i Visa databasposter.

 1. Placera markören där du vill placera den dynamiska tabellen på resultatsidan och välj Infoga > Dataobjekt > Dynamiska data > Dynamisk tabell.
 2. Slutför dialogrutan Dynamisk tabell och markera den postmängd som du har definierat för dina sökresultat.
 3. Klicka på OK. En dynamisk tabell som visar sökresultaten infogas på resultatsidan.

Skapa en detaljsida för en resultatsida

Din uppsättning med sök- och resultatsidor kan utökas med en detaljsida, där du kan visa mer information om specifika poster på resultatsidan. I den här situationen fungerar din resultatsida även som huvudsida i en huvud-/detaljsideuppsättning.

Du kan skapa en länk som öppnar en relaterad sida och vidarebefordrar befintliga parametrar till den sidan. Serverfunktionen är bara tillgänglig när du använder ASP-servermodellen.

Innan du lägger till serverfunktionen Gå till relaterad sida på en sida, kontrollerar du om sidan tar emot formulär- eller URL-parametrar från någon annan sida. Serverfunktionens uppgift är att vidarebefordra de parametrarna till en tredje sida. Du kan till exempel vidarebefordra sökparametrar som tagits emot av en resultatsida, så att användaren slipper skriva in sökparametrarna igen.

Dessutom kan du låta en text eller bild på sidan fungera som länk till den relaterade sidan. Du kan också infoga länktexten genom att placera pekaren på sidan utan att markera något.

 1. Klicka på Bläddra i rutan Gå till relaterad sida och sök reda på den relaterade filen.

  Om den aktuella sidan skickar data till sig själv anger du den aktuella sidans filnamn.

 2. Om parametrarna som du vill skicka togs emot direkt från ett HTML-formuler med metoden GET, eller om de är listade i sidans URL, väljer du alternativet URL-parametrar.
 3. Om parametrarna som du vill skicka togs emot direkt från ett HTML-formulär med metoden POST ska du välja alternativet Formulärparametrar.
 4. Klicka på OK.

  När en användare klickar på den nya länken, vidarebefordrar sidan parametrarna till den relaterade sidan med hjälp av en frågesträng.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?