Användarhandbok Avbryt

Använd formulär för att samla in information från användarna

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Samla in information från användarna

Du kan använda webbformulär eller hypertextlänkar för att samla information från användare, lagra informationen i serverminnet och sedan använda informationen för att skapa ett dynamiskt svar som baseras på användarens indata. De vanligaste verktygen för att samla användarinformation är HTML-formulär och hypertextlänkar.

HTML-formulär

Gör att du kan samla information från användare och lagra den i serverminnet. Ett HTML-formulär kan skicka informationen antingen som formulärparametrar eller som URL-parametrar.

Hypertextlänkar

Gör att du kan samla information från användare och lagra den i serverminnet. Du anger ett värde (eller värden) som ska skickas när en användare klickar på en länk, t.ex. en inställning, genom att lägga till värdet till den URL som anges i ankarkoden. När en användare klickar på länken, skickar webbläsaren URL:en och värdet till servern.

HTML-formulärparametrar

Formulärparametrar skickas till servern från ett HTML-formulär som innehåller metoden POST eller GET.

Om du använder metoden POST skickas parametrarna till webbservern som en del av dokumenthuvudet, vilket innebär att parametrarna inte är synliga eller åtkomliga för dem som visar sidan med standardmetoder. Metoden POST bör användas för värden som inverkar på databasinnehåll (exempelvis lägger till, uppdaterar eller tar bort poster) eller för värden som skickas via e-post.

Metoden GET bifogar parametrar till den begärda URL:en. Parametrarna är synliga för alla som visar sidan. Metoden GET bör användas för sökformulär.

Du kan använda Dreamweaver för att snabbt utforma HTML-formulär som skickar formulärparametrar till servern. Du bör noga notera vilken metod du använder för att överföra information från webbläsaren till servern.

Formulärparametrar får sina namn från motsvarande formulärobjekt. Om formuläret innehåller textfältet txtLastName, skickas följande formulärparameter till servern när användaren klickar på Skicka:

txtLastName=enteredvalue

Använd en alternativknapp, en kryssruta eller ett list- eller menyformulärobjekt för att kontrollera de värden som användaren kan skicka till ett webbprogram när webbprogrammet endast tar emot exakta parametervärden (t.ex. när en åtgärd utförs som är baserad på ett av flera alternativ). Det här förhindrar att användaren skriver in information på ett felaktigt sätt och på så sätt orsakar ett programfel. I exemplet nedan visas ett snabbmenyformulär med tre alternativ:

Snabbmenyformulär

Varje menyval motsvarar ett hårdkodat värde som skickas som en formulärparameter till servern. Dialogrutan Listvärden i följande exempel matchar varje listpost med ett värde (Lägg till, Uppdatera eller Ta bort):

Dialogrutan Listvärden

När en formulärparameter skapas kan Dreamweaver hämta värdet och använda det i en ett webbprogram. När du har definierat formulärparametern i Dreamweaver kan du infoga dess värde på en sida.

URL-parametrar

Med URL-parametrar kan du skickar information som användaren matar in från webbläsaren till servern. När en server tar emot en begäran och parametrar är tillagda i URL:en för begäran, ger servern den begärda sidan åtkomst till parametrarna innan sidan skickas till webbläsaren.

En URL-parameter är ett namn/värde-par som läggs till en URL. Parametern inleds med ett frågetecken (?) och använder namn=värde. Om det finns mer än en URL-parameter, separeras de med et-tecken (&). I exemplet nedan visas en URL-parameter med två namn/värde-par:

http://server/path/document?name1=value1&name2=value2

I det här exemplet är programmet en webbutik. Eftersom utvecklarna av webbplatsen vill nå så stor publik som möjligt, har webbplatsen stöd för flera valutor. När användaren loggar in på webbplatsen kan de välja den valuta som de vill att priserna ska visas i.

 1. Webbläsaren hämtar sidan rapport.cfm från servern. Begäran innehåller URL-parametern Currency=”euro”. Variabeln Currency=”euro” anger att alla priser som hämtas ska anges i euro.

 2. Servern lagrar URL-parametern temporärt i minnet.

 3. Sidan rapport.cfm använder parametern för att hämta priser i euro. Summorna kan antingen lagras i en databastabell med olika valutor, eller konverteras från en valuta som är associerad med artikeln (en valfri valuta som stöds av programmet).

 4. Servern skickar sidan rapport.cfm till webbläsaren och visar posternas värden i den begärda valutan. När användaren avslutar sessionen, raderas URL-parametervärdet från servern för att frigöra serverminne.

  URL-parametrar skapas också när metoden HTTP GET används tillsammans med ett HTML-formulär. GET-metoden anger att parametervärdet ska läggas till webbadressen som efterfrågas när formuläret skickas.

  Ett vanligt användningsområde för URL-parametrar är när webbsidor anpassas baserat på användarinställningar. En URL-parameter som består av ett användarnamn och ett lösenord kan t.ex. användas för att autentisera en användare och endast visa information som användaren har prenumererat på. Ett vanligt exempel på det här är finanswebbplatser som visar aktiekurser för de aktier som användaren har valt. Utvecklare av webbprogram använder ofta URL-parametrar för att skicka värden till variabler i programmen. Du kan t.ex. skicka söktermer till SQL-variabler i ett webbprogram för att generera sökresultat.

Du skapar URL-parametrar inom en HTML-länk genom att använda href-attributet för HTML-ankartaggen. Du kan ange URL-parametrarna direkt i attributet i kodvyn (Visa > Kod), eller genom att lägga till URL-parametrar i slutet av länkens URL i rutan Egenskapskontrollen för länk.

I följande exempel skapar tre länkar en enda URL-parameter (action) med tre möjliga värden (Add, Update och Delete). När användaren klickar på en länk, skickas ett parametervärde till servern och den begärda åtgärden utförs.

<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Add">Add a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Update">Update a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Delete">Delete a record</a>

I egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) kan du skapa samma URL-parametrar genom att välja länken och lägga till URL-parametervärdena i slutet av länkens URL i rutan Länk.

Egenskapskontrollen

När en URL-parameter skapas kan Dreamweaver hämta värdet och använda det i ett webbprogram. När du har definierat URL-parametern i Dreamweaver kan du infoga dess värde på en sida.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online