Bygg en inloggningssida

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om inloggningssidor

Ditt webbprogram kan innehålla en sida som låter registrerade användare logga in på webbplatsen.

En inloggningssida består av följande byggblock:

 • En databastabell med registrerade användare

 • Ett HTML-formulär där användarna kan mata in sina användarnamn och lösenord

 • Serverfunktionen Logga in användare, som används för att kontrollera att de inmatade inloggningsuppgifterna är giltiga

  Är användarens inmatade inloggningsuppgifterna giltiga, skapas en sessionsvariabel som utgörs av användarnamnet.

Skapa en databastabell med registrerade användare

En databastabell med registrerade användare behövs för att kontrollera att användarnamnen och lösenorden som matas in på inloggningssidan är giltiga.

 1. Skapa tabellen med hjälp av ditt databasprogram och en registreringssida. Mer instruktioner finns under den relaterade avsnittslänken nedan.

  Nästa steg på vägen mot en komplett inloggningssida är att lägga till ett HTML-formulär på sidan, från vilket användarna kan logga in. Instruktioner finns i nästa avsnitt.

Lägga till ett HTML-formulär från vilket användarna kan logga in

Du lägger till ett HTML-formulär till sidan för att användarna ska kunna logga in med ett användarnamn och ett lösenord.

 1. Skapa en sida (Arkiv > Ny > Tom sida) och utforma inloggningssidan med hjälp av designverktygen i Dreamweaver.
 2. Lägg till ett HTML-formulär genom att placera markören på den position där du vill ha formuläret och välja Formulär på Infoga-menyn.

  Ett tomt formulär skapas på sidan. Du kan behöva aktivera Osynliga element (Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element) för att kunna se formulärets omfattning, som representeras av tunna röda linjer.

 3. Ge HTML-formuläret ett namn genom att klicka på <form>-taggen längst ned i dokumentfönstret för att markera formuläret, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett namn i rutan Formulärnamn.

  Du behöver inte ange attributet action eller method i formuläret för att tala om vart och hur uppgifterna ska skickas när användaren klickar på Skicka. De attributen anges av serverfunktionen Logga in användare.

 4. Lägg till textfält för användarnamn och lösenord (Infoga > Formulär > Textfält) i formuläret.

  Lägg till etiketter (i form av text eller bilder) bredvid de olika textfälten, och strukturera fältens layout genom att placerad dem i en HTML-tabell och ge tabellens border-attribut värdet 0.

 5. Lägg till en Skicka-knapp på formuläret (Infoga > Formulär > Knapp).

  Du kan ändra Skicka-knappens etikett genom att markera knappen, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett nytt värde i rutan Etikett.

  Nästa steg på vägen mot en komplett inloggningssida är att lägga till serverfunktionen Logga in användare, som används för att kontrollera att de inmatade användarnamnen och lösenorden är giltiga.

Kontrollera användarnamn och lösenord

För att kunna kontrollera att användarnamnet och lösenordet som användaren matar in är giltiga, måste du lägga till serverfunktionen Logga in användare på inloggningssidan.

När en användare klickar på Skicka på inloggningssidan, jämför serverfunktionen Logga in användare användarens inmatade värden mot registrerade användares värden. Om värdena överensstämmer, öppnar serverfunktionen en sida (vanligen webbplatsens välkomstskärm). Om värdena inte överensstämmer, öppnar serverfunktionen en annan sida (vanligen en sida som informerar användaren om det misslyckade inloggningsförsöket).

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Användarverifiering > Logga in användare på snabbmenyn.
 2. Ange vilket formulär och vilka formulärobjekt besökare använder för att ange sina användarnamn och lösenord.
 3. (ColdFusion) Ange ditt användarnamn och lösenord om tillämpligt.
 4. Ange den databastabell och de kolumner som innehåller användarnamnen och lösenorden för alla registrerade användare.

  Serverfunktionen jämför det användarnamn och lösenord som en besökare anger på inloggningssidan med värdena i de här kolumnerna.

 5. Ange vilken sida som ska öppnas om inloggningen lyckas.

  Vanligen är den angivna sidan webbplatsens välkomstskärm.

 6. Ange vilken sida som ska öppnas om inloggningen misslyckas.

  Vanligen informerar den angivna sidan användaren om att inloggningen misslyckades och låter användaren göra ett nytt försök.

 7. Om du vill att användare som vidarebefordrats till inloggningssidan, efter att ha försökt visa en sida med begränsad åtkomst, ska återföras till sidan med begränsad åtkomst markerar du alternativet Gå till föregående URL.

  Om en användare försöker få tillgång till webbplatsen genom att visa en sida med begränsad åtkomst, kan sidan vidarebefordra användaren till inloggningssidan. När användaren har loggat in, skickar inloggningssidan tillbaka användaren till den sida med begränsad åtkomst som användaren ursprungligen vidarebefordrades ifrån.

  Obs!

  Ange webbplatsens inloggningssida i rutan Om åtkomst nekas, gå till när du fyller i dialogrutan för serverfunktionen Begränsa åtkomst till sidan för sådana sidor.

 8. Ange om tillgång till sidan ska baseras på enbart användarnamn och lösenord, eller om hänsyn även ska tas till auktoriseringsnivå, och klicka på OK.

  Inloggningssidan förses med en serverfunktion som kontrollerar att de användarnamn och lösenord som anges av besökare är giltiga.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto